กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

27 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่นชอบ 627

9,133 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึปัจจุบีน มีเอกสารสำคัญและเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมาก อันบ่งบอกถึงวิวัฒนาการแห่งความเจริญก้าวหน้า ในระบบการเงินการธนาคารของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจน

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ อันสืบเนื่องมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของระบบการเงินการธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นของหายากในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย”  ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ด้านการเงินการธนาคารของชาติ  เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการด้านการเงินการธนาคาร  อันเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งจะสามารถใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าเพิ่มต่อไปได้

ธนาคารได้ทำพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2539 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2550

 

แผนผังพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

ส่วนที่ 1 จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา

ส่วนที่ 2 จัดแสดงวิวัฒนาการธนาคาร

ส่วนที่ 3 จัดแสดงเรื่องต้นแบบธนาคารไทย

ส่วนที่ 4 จัดแสดงเรื่องไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3858
โทรสาร : 0-2544-4068
เว็บไซต์ : https://www.thaibankmuseum.or.th/
อีเมล : thaibankmuseum@email.scb.co.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)
เวลา 09.30 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

กรณีชมทั่วไป สามารถเข้ามาเดินชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

1.รถโดยสารประจำทางสาย 104, 136, 177, 524, 503 ลงป้ายก่อนแยกเมเจอร์รัชโยธิน 

2.รถไฟฟ้า BTS สถานีจตุจักร แล้วต่อ Taxi หรือ รถโดยสารประจำทาง

3.รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน แล้วต่อ Taxi หรือ รถโดยสารประจำทาง

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โปรดโทรศัพท์ติดต่อล่วงหน้าและทำจดหมายส่งไปรษณีย์หรือส่งโทรสาร

ถึง ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยตามที่อยู่ด้านบน

เพื่อพิพิธภัณฑ์จะจัดวิทยากรต้อนรับ และ นำชมเป็นหมู่คณะ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

25 เม.ย. 2562

31 ส.ค. 2562

10 พฤษภาคม 2562
ธนาคารไทยพาณิชย์  ขอเชิญชม   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” ณ ลานด้านหน้าธนาคาร เพื่อเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการสืบสานต่อกันมา เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์    นิทรรศการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  รวบรวมประวัติความเป็นมา ตลอดจนลำดับขั้นตอนในพิธีต่างๆ โดยรูปแบบนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการนำเอาภาพประวัติศาสตร์จริงมาร้อยเรียงและลำดับเรื่องราวให้สมบูรณ์ที่สุดจากหลักฐานที่ปรากฏ และได้นำเสนอออกมาอย่างวิจิตรงดงาม เพื่อให้สมกับเป็นพระราชพิธีแห่งประวัติศาสตร์ไทย ประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญ ได้แก่    ส่วนที่ ๑ นำเสนอประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีฯ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  และลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ทั้ง ๔  ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องปลาย  ตลอดจนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกทั่วประเทศ  พระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงปัจจุบัน โดยการจัดแสดงประกอบด้วยภาพเหตุการณ์ที่หาชมได้ยาก  วีดิทัศน์พระนามเต็มที่จารึกลงในพระสุพรรณบัฏของแต่ละรัชกาล    ส่วนที่ ๒ นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน และวีดิทัศน์ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่หาชมได้ยาก   ** ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ทุกวันเว้นวันหยุดธนาคาร เวลา ๐๙.๓๐ -๑๗.๐๐ น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๕๔๔ ๓๘๕๘ **

16 ต.ค. 2561

31 ม.ค. 2562

10 ตุลาคม 2561
มาร่วมย้อนชมวิวัฒนาการของวิถีไทยผ่านมุมมองศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่อันสงบสุข  และเจริญงอกงามภายใต้พระบารมีจักรีวงศ์ ครบทั้ง 10 รัชกาล เป็นครั้งแรก  พบกับ  สุดยอด 50 ผลงานจากศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์และนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมด้วยศิลปินชื่อดังอีกมากมาย  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดระยะเวลา 111 ปี ที่ได้ดำเนินกิจการเคียงข้างคนไทย      นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 –  31 มกราคม  2562  เวลา 09.30 – 17.00 น.   (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่     สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-544-3858

27 ส.ค. 2561

05 ต.ค. 2561

30 สิงหาคม 2561
ความลับแห่งจักรวาล  “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา”  มาหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของประเทศไทย ที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสปรากฏการณ์มหัศจรรย์  ความเชื่อ  และร่วมค้นหาความจริงของความลับแห่งจักรวาล ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ทรงค้นพบ  จนพระอัจฉริยภาพได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก      พลาดไม่ได้....กับปรากฎการณ์แสงเหนือ ตื่นตา ตื่นใจกับอุโมงค์ดวงดาว  ที่ยกมาไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงที่  พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย   แล้วพบกันที่จักรวาลแห่งนี้...พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน   ·        ชมการสาธิตบังคับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารจำลอง  Mar Rover ·        บรรยายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ·      Workshop  ประดิษฐ์ Model ดาวเคราะห์แห่งจักรวาล    ·        Science Walk Rally แลกรับรางวัลมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-544-3858  

25 มิ.ย. 2561

17 ส.ค. 2561

25 มิถุนายน 2561
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ “พระเกียรติคุณก้องหล้า ปวงประชาเป็นสุขศานต์”  เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่นานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่อง  ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระองค์เป็นจำนวนมาก  ภายในนิทรรศการประกอบด้วย  ๑.     พระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หาชมได้ยาก  ๒.     พระราชกรณียกิจและรางวัลที่ทรงได้รับการถวายจากนานาประเทศ จากพระราชปณิธานที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ อนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตกรรม  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา ๓.     ดอกไม้พระนามและดอกไม้พระราชทานนาม ๔.     ผ้าหัตถศิลป์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๕.     จำลองค่ายผู้ลี้ภัย ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนับล้านคนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘  ศูนย์ศึกษาการอพยพ องค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยประจำปี ๒๕๓๓   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๕๔๔-๓๘๕๘

30 ม.ค. 2561

28 ก.พ. 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561
ในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ ๑๑๑ ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “พุทธศิลป์และศิลปกรรมในรอบ ๑๑๑ ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อธนาคารฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยเป็นการนำภาพจิตรกรรมที่เป็นสมบัติของธนาคารฯ ที่นายกกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารในสมัยต่างๆ ได้สะสมไว้   มาจัดแสดงที่โถงอาณาจักรวาล  (Banking Hall) และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง