กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 414

12,490 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ บริเวณแผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวรูปโดมมีปีกสองปีก ในระยะแรกมีตู้กระจกเลี้ยงปลาขนาดประมาณหนึ่งลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๐ ตู้

 

ระยะแรก ปลาที่นำมาแสดงเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยง และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ กรมประมงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนนาดา ในการจัดตั้งสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ที่เกษตรกลาง บางเขน และลงนามในสนธิสัญญาโครงการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่  แผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน  จึงได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติด้วย

 

ในปี ๒๕๑๗-๒๕๑๘  กรมประมง ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ ซึ่งตามข้อตกลงรัฐบาลแคนนาดาที่จะจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสถานแสดงพันธุ์ปลามาให้ทั้งหมด

 

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น  สร้างแล้วเสร็จและได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ บางเขน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดสำหรับกรมประมง

 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กรมประมงได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบ่งเป็นโซนจัดแสดง 2 ชั้น

ชั้น 1

  • จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย
  • อาคารพรรณไม้น้ำ เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้น้ำสวยงาม

ชั้น 2

  • จัดแสดงพันธุ์ปลาไทยและปลาสวยงามส่งออกของไทย
  • จัดแสดงปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิดที่น่าสนใจ

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 ปลาน้ำจืดในประเทศ และต่างประเทศ

แผนที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมประมง (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-6543
โทรสาร : 0-2940-5623
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BkkAquariumcom/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์  (ปิดทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00  -  16.00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่                            20   บาท

 

เด็ก นักเรียน นักศึกษา     10   บาท

 

ผู้สูงอายุ คนพิการเข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ รบกวนติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

12

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
3,493 ผู้เข้าชม0.42 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม8.35 กม.ขอเส้นทาง
13,088 ผู้เข้าชม9.52 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง