กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2563

ชื่นชอบ 624

31,556 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ บริเวณแผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวรูปโดมมีปีกสองปีก ในระยะแรกมีตู้กระจกเลี้ยงปลาขนาดประมาณหนึ่งลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๐ ตู้

 

ระยะแรก ปลาที่นำมาแสดงเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยง และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ กรมประมงได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนนาดา ในการจัดตั้งสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ที่เกษตรกลาง บางเขน และลงนามในสนธิสัญญาโครงการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่  แผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน  จึงได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติด้วย

 

ในปี ๒๕๑๗-๒๕๑๘  กรมประมง ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ ซึ่งตามข้อตกลงรัฐบาลแคนนาดาที่จะจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสถานแสดงพันธุ์ปลามาให้ทั้งหมด

 

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น  สร้างแล้วเสร็จและได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ บางเขน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดสำหรับกรมประมง

 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กรมประมงได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบ่งเป็นโซนจัดแสดง ๒ ชั้น

ชั้น ๑

  • จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทย
  • อาคารพรรณไม้น้ำ เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้น้ำสวยงาม

ชั้น ๒

  • จัดแสดงพันธุ์ปลาไทยและปลาสวยงามส่งออกของไทย
  • จัดแสดงปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิดที่น่าสนใจ

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ปลาน้ำจืดสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมประมง (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-6543
โทรสาร : 0-2940-5623
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BkkAquariumcom/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์  (ปิดทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00  -  16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ 20 บาท
  • เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  10  บาท
  • ผู้สูงอายุและคนพิการ เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ รบกวนติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

18

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง