คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

  1. หน้าแรก
  2.    >   กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมปี 2567
2567
เดือน
จังหวัด

ดูทั้งหมด

มีนาคม

01 มี.ค. 2567

07 มี.ค. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 พระอาทิตย์จะตกประมาณ 17.55 น. เริ่มจับจองพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป บริเวณลานหน้าปราสาท ทิศตะวันออก   บัตรเข้าชม รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี   ติดต่อสอบถามโทร 044-666 251 หรือ Inbox facebook : https://www.facebook.com/Ensemble.of.Phanom.Rung   หมายเหตุ:* ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ 15 ช่องประตู เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากมีฝนตก หมอก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้

29 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP “ปลาตะเพียนใบลาน” หนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม พ.ศ.2566 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   ในงาน Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 - 20.00 น.    ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035-251 586 E-mail : wangchantra@gmail.com Inbox : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม : Chantharakasem National Museum 

27 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567
Research Show by Naturalist ประจำเดือนมีนาคม 2567 พบกับ Nat.แก้ม (กมลชนก วงศ์อิสรกุล) ในตอน Inside Out: Black Armor เผยความใน: ใต้เกราะแข็งทมึน   วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 14.30 น. บริเวณห้องการแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลอง 5     ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการแจ้งชื่อและจำนวนที่นั่งใต้โพสต์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/photo/?fbid=884995386969553&set=a.514975057304923   และขอให้ทุกท่านที่ได้รับการสำรองที่นั่งปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด***   เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ ทีมงานจึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังตัวเองขณะเข้าร่วมกิจกรรม   ***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม*** • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรมเก้า หรือเป็นสมาชิกของ อพวช. เท่านั้น*** (กรณีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นสมาชิก อพวช. ต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า) • ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการจองพร้อมระบุจำนวนที่นั่งที่ต้องการ ใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum นี้เท่านั้น    • ขอความกรุณาท่านที่สำรองที่นั่งไว้ มาก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 10 นาที • ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับ walk in (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน) • กรณีผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งกลับ เพื่อขอยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนวันทำกิจกรรม อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจะได้ให้สิทธิ์ที่นั่ง แก่ผู้สนใจท่านอื่นๆ • กรณีที่ผู้สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สำรองไว้ และไม่ได้แจ้ง ขอยกเลิกมา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป   • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Research Show by Naturalist แต่เพียงผู้เดียว

01 มี.ค. 2567

03 มี.ค. 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567
ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พันธุกรรมไทยใต้น้ำ 2 – 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พบกับ นิทรรศการ ปลานิล โปรตีนจากพระราชา ซุปเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาติ และการสร้างสรรค์เมนู “ไข่ผำ” จัดเต็มองค์ความรู้ 8 วิชา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัย กว่า 100 ร้านค้า   สอบถามรายละเอียด โทร. 094-649-2333 / 087-359-7171 / 02-529-2212  หรือ www.wisdomking.or.th / facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

19 ก.พ. 2567

05 เม.ย. 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดเทอมนี้ ชวนน้องมา SUMMER NATURE CAMPS 2024 กับพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ กิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดย นักกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ  และกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  โดย อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ค่าลงทะเบียน รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2,500 บาท/คน รายวัน วันละ 650 บาท/คน กิจกรรมแบบไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.  (รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีอายุ 5-12 ปี) ส่วนลดพิเศษ สำหรับน้อง ๆ ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ลดค่าลงทะเบียน 5% ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ลดค่าลงทะเบียน 10% ลงทะเบียน https://forms.gle/xW88Wf7hjiBReiZr5   รายละเอียดกิจกรรม  สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 • Doodle art ธรรมชาติ...วาดเส้น • มหัศจรรย์สัตว์ใต้ท้องทะเล • My Collection • ขุมทรัพย์ในป่า • ย้อนเวลา 500 ล้านปี • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาจีน • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 • นักสำรวจหอย • OH GLOW เรืองมหัศจรรย์ • เกล็ด (ผีเสื้อ) ความรู้ • Nature of Art • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาจีน • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 1-5 เมษายน 2567 • ปักษาพาเพลิน • นักสืบใบไม้ • ความลับของกะโหลก • ส่องรอยเท้าสัตว์ • แพลงก์ตอนและโลกใบจิ๋ว • คุยเฟื่องเรื่องดวงดาว • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ หมายเหตุ*: กิจกรรมภายในสัปดาห์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-282 784 Inbox Facbook : https://www.facebook.com/psunhm

12 ก.พ. 2567

16 มี.ค. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
ชวนมาสัมผัสงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM สัมผัสความอลังการของงานไฟล้านดวง ในบรรยากาศ NIGHT MUSEUM ณ พระราชวังพญาไท   งานแสดงแสง สี เสียงที่ได้รับแรงบันดาลจากบทกวีเอก “มัทนะพาธา” อันไพเราะและลึกซึ้ง ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ผสานงาน Art of Light กับไฟประดับนับล้านดวง  ชม Mapping Lighting Design พร้อมกับการแสดงฉายภาพแสง 3 มิติ บนตัวอาคารพระราชวัง ราวกับได้ย้อนกลับไป 100 ปี ก่อน   กิจกรรมภายในงาน FREE AREA โซนที่ 1 : การฉายภาพแสง กับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว โซนที่ 2 : นิทรรศการจัดแสดงไฟ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ TICKET AREA โซนที่ 3 : PROJECTION MAPPING จากบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โซนที่ 4 : สัมผัสงานอาร์ต งานศิลปะเคลื่อนไหวในโลกของพระราชวังโบราณ โซนที่ 5 : สัมผัสงานอาร์ต กับการจัดแสดงแสงไฟนับพันดวง โซนที่ 6 : ดื่มด่ำไปกับความงดงามของดอกบัวนับพันดอก ด้วยเทคนิคไฟย้อมสี   พักผ่อนและดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มไทยแท้ ณ ร้านกาแฟนรสิงห์ คาเฟ่ในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง ที่มีอายุเท่ากับพระราชวัง 100 ปี เปิดให้บริการเป็นพิเศษในช่วงเวลา 16.00 - 20.30 น.   พิเศษ ช่วง Pre-Sale วันที่ 1 - 13 ก.พ. 67 ตั๋วลด 10% จองก่อนได้เลย ผ่าน 3 ช่องทาง ZIP EVENT : https://www.zipeventapp.com/e/The-Glory-of-Siam-Night-Museum KK DAY : https://www.kkday.com/en/product/161556 AGODA : https://www.agoda.com/th-th/activities/detail... งานเริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 67 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น.

26 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567
อบรมนักข่าวเยาวชนพลังดี ตอน เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสาร์ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี คลองบางกอกน้อย   **เนื้อหาอบรม** - ชมการซ่อมแซมเรือพระที่นั่ง - ชมการซ้อมเห่เรือและการพาย - เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรือพระที่นั่ง และขบวนพยุหยาตราทางชลมารค - อบรมการเป็นนักข่าว (รวมถึงถ่ายทำ + ตัดต่อด้วยมือถือ)     **คุณสมบัติ** • เยาวชนอายุ 13 - 20 ปี มาพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นอายุ 15 ปีขึ้นไป) • มีอุปกรณ์พื้นฐานพร้อมทำคลิป เช่น Smartphone, ไมค์ไวเลส, ขาตั้งกล้อง (หรือไม้เซลฟี่)  • อบรมฟรี (เปิดรับบริจาค) • รับใบประกาศเกียรติบัตรหลังอบรม • ได้รับสิทธิ์คัดเลือกเป็น นักข่าวเยาวชนพลังดี รายงานข่าวพระราชพิธีทางชลมารค   สนใจติดต่อ โทร. 065-656 9179 หรือ 083-536 8538 ติดตามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook พลังดีสโมสร

16 ก.พ. 2567

28 เม.ย. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง กับกิจกรรม “ชาววัง พาชม” นำชมสุดพิเศษ จาก ภัณฑารักษ์ชาววัง ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์และความทรงจำ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังจันทรเกษม   งาน Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30 น. (วันละ 1 รอบเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567   ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.035-251 586 E-mail: wangchantra@gmail.com Inbox: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม:Chantharakasem National Museum

25 ก.พ. 2567

02 มี.ค. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
Music and Night at the Museum 3 ตอน Shining Songkhla – ราตรีประดับดาว 1 - 2 มีนาคม 2567 เวลา 17.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา   มาเปิดประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ สัมผัสความรื่นรมย์ยามค่ำคืนท่ามกลางหมู่ดาว พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ Shining Market  ละลานตากับสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มสร้างสรรค์ พบกับ "เมนูใหม่" ที่รังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อม Workshop เท่ ๆ เอาใจสายอาร์ต  Starlight  เดินเพลิน นั่งเพลิน ฟังเพลิน ไปกับเสียงดนตรีขับขานในคืนฟ้าพร่างดาว  มินิคอนเสิร์ต Newery เจ้าของบทเพลงกลิ่นดอกไม้ หลงรัก และต่อจากคืนนี้(ฉันจะไม่มีเธออีกแล้ว)  **ชมชุดการแสดงสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และฟังดนตรีจากเยาวชน Star Party ชวนหนุ่มสาวดูดาว เล่าเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์ เช็คอินกับบอลลูนดวงจันทร์  ส่องกลุ่มดาวฤดูหนาวและพระจันทร์ข้างแรม  โดย หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา      Museum Tour ประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ที่ครบทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง” - เล่าเรื่องเมืองสงขลาผ่านดวงดาว พาเดินทางย้อนประวัติศาสตร์ผ่าน Site Specific Dance โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  - สัมผัส “กลิ่นสงขลา” โดย SAN Original Scent Store - เสิร์ฟสำรับ “เสน่ห์สงขลา” ที่รังสรรค์วัตถุดิบท้องถิ่นให้โดดเด่นและเฉิดฉาย โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ จำนวนวันละ 2 รอบ รอบละ 40 คน (มีค่าใช้จ่าย)  รอบที่ 1 เวลา 18.00 -19.00 น. / รอบที่ 2 เวลา 19.00 -20.00 น. สำรองที่นั่งทาง inbox Facebook: Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป(ทักก่อนมีสิทธิ์ก่อน)   Night at the Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ชมนิทรรศการกลิ่นสงขลาโดย SAN Original Scent Store ตั้งแต่เวลา 20.00น.-21.00น. แคมเปญ #แต่งใต้ไฉไล2024 ชวนมาแต่งตัวเที่ยวงานด้วยชุดพื้นถิ่นกลิ่นใต้ให้เฉี่ยว จนต้องเหลียวหลัง ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง "หาดใหญ่ - เชียงใหม่" จำนวน 1 รางวัล จากสายการบิน Airasia (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม) 

09 ก.พ. 2567

30 เม.ย. 2567

10 กุมภาพันธ์ 2567
มิวเซียมลำปาง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "ย่านคนจีนถิ่นลำปาง"  พบกันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมลำปาง  เชิญร่วมกิจกรรม Workshop  9 - 29 กุมภาพันธ์ 2567- ตัดกระดาษตัวอักษรจีน   1 - 31 มีนาคม 2567 เพ้นท์หน้ากากงิ้ว หนึ่งเดียวในโลก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

23 ม.ค. 2567

23 มี.ค. 2567

19 มกราคม 2567
มาเรียม-ธิดารัตน์ จันทเชื้อ เชื้อเชิญคุณก้าวเข้าสู่ “เมืองลับแล” เมืองไร้ชื่อบนแผนที่ ผ่านฝีมืออันละเมียดละไมของเธอ มาเรียมถ่ายทอดเรื่องราวที่ซ่อนเร้นของกรุงเทพฯ  เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความงาม ความหลากหลาย และปัญหาท้าทาย  ผลงานของเธอไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความงามของเมืองที่ซ่อนเร้น  แต่ยังเป็นเสียงเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์   ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งศิลปะที่แตกต่าง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 23 มีนาคม 2567 เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 11.00 - 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์, วันจันทร์, วันนักขัตฤกษ์) ณ เอส เอ ซี แกลเลอรี (ชั้น 2) ไม่เสียค่าใช้จ่าย   พบปะพูดคุยกับศิลปินในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ณ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ (ตึกใหญ่) เอส เอ ซี แกลเลอรี    ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.sac.gallery, Facebook/sacbangkok หรือร่วมพุดคุยกับพวกเราผ่าน Hashtag ได้ที่ #sacThidarat

13 ม.ค. 2567

07 เม.ย. 2567

15 มกราคม 2567
ททท. สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 3”  เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวจากการทำกิจกรรม DIY   กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม  – 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี ดังนี้ ชมการแสดงหนังใหญ่ : วันเสาร์ เวลา 10.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ (เปิดให้เข้าชมทุกวัน) กิจกรรม DIY : ตอกพวงกุญแจหนังใหญ่จำลอง และ ระบายสี   สอบถามข้อมูล โทร. 032-919 176 – 8  Facebook : วัดขนอนหนังใหญ่ 

25 พ.ย. 2566

28 เม.ย. 2567

13 กันยายน 2566
ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ขอเชิญเที่ยวงานแสดงไฟประจำปี Nasatta Light Festival Winter Illumination 2024 ครั้งที่ 6 เนรมิตสวนป่าด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการออกแบบแสงไฟ ผสมผสานกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทย  เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาไปแต่งชุดไทยเดินเที่ยวงานกัน   วันจัดแสดงไฟ: 25 พฤศจิกายน 2566  – 28 เมษายน 2567 เปิด: วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดไฟ: เวลา 18:00 - 22:00 น. ราคาบัตร: ผู้ใหญ่ 300 บาท / เด็ก 200 บาท (สามารถซื้อบัตรที่หน้างาน)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-383 333 หรือ 081 527 2782 ดูรายละเอียดได้ที่: www.nasattalightfestival.com

01 พ.ย. 2566

12 เม.ย. 2567

01 พฤศจิกายน 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกิจกรรม A Creative Day at the Museum เข้าชมนิทรรศการ Sirivannavari Grace Glamour Glory และร่วมกิจกรรมสนุกๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดรายการ  ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยทำหนังสือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้า   ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของสำนักพระราชวัง)   เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องตอบกลับแบบฟอร์มการขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยเลือก 1 กิจกรรม / คณะ และตอบกลับผ่านทาง Google Form เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ตามจำนวน สําหรับคณะที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า เท่านั้น จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 คน / รอบ (หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินตามที่กำหนด ขอความร่วมมือคณะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความทั่วถึงในการทำกิจกรรม)   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-9430 ต่อ 223  หรือ E-mail : tt122@qsmtthailand.org / info@qsmtthailand.org

เมษายน

19 ก.พ. 2567

05 เม.ย. 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดเทอมนี้ ชวนน้องมา SUMMER NATURE CAMPS 2024 กับพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ กิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดย นักกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ  และกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  โดย อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ค่าลงทะเบียน รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2,500 บาท/คน รายวัน วันละ 650 บาท/คน กิจกรรมแบบไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.  (รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีอายุ 5-12 ปี) ส่วนลดพิเศษ สำหรับน้อง ๆ ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ลดค่าลงทะเบียน 5% ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ลดค่าลงทะเบียน 10% ลงทะเบียน https://forms.gle/xW88Wf7hjiBReiZr5   รายละเอียดกิจกรรม  สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 • Doodle art ธรรมชาติ...วาดเส้น • มหัศจรรย์สัตว์ใต้ท้องทะเล • My Collection • ขุมทรัพย์ในป่า • ย้อนเวลา 500 ล้านปี • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาจีน • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 • นักสำรวจหอย • OH GLOW เรืองมหัศจรรย์ • เกล็ด (ผีเสื้อ) ความรู้ • Nature of Art • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาจีน • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 1-5 เมษายน 2567 • ปักษาพาเพลิน • นักสืบใบไม้ • ความลับของกะโหลก • ส่องรอยเท้าสัตว์ • แพลงก์ตอนและโลกใบจิ๋ว • คุยเฟื่องเรื่องดวงดาว • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ หมายเหตุ*: กิจกรรมภายในสัปดาห์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-282 784 Inbox Facbook : https://www.facebook.com/psunhm

16 ก.พ. 2567

28 เม.ย. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง กับกิจกรรม “ชาววัง พาชม” นำชมสุดพิเศษ จาก ภัณฑารักษ์ชาววัง ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์และความทรงจำ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังจันทรเกษม   งาน Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30 น. (วันละ 1 รอบเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567   ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้พิการ และชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.035-251 586 E-mail: wangchantra@gmail.com Inbox: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม:Chantharakasem National Museum

09 ก.พ. 2567

30 เม.ย. 2567

10 กุมภาพันธ์ 2567
มิวเซียมลำปาง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "ย่านคนจีนถิ่นลำปาง"  พบกันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมลำปาง  เชิญร่วมกิจกรรม Workshop  9 - 29 กุมภาพันธ์ 2567- ตัดกระดาษตัวอักษรจีน   1 - 31 มีนาคม 2567 เพ้นท์หน้ากากงิ้ว หนึ่งเดียวในโลก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

13 ม.ค. 2567

07 เม.ย. 2567

15 มกราคม 2567
ททท. สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 3”  เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวจากการทำกิจกรรม DIY   กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม  – 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี ดังนี้ ชมการแสดงหนังใหญ่ : วันเสาร์ เวลา 10.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ (เปิดให้เข้าชมทุกวัน) กิจกรรม DIY : ตอกพวงกุญแจหนังใหญ่จำลอง และ ระบายสี   สอบถามข้อมูล โทร. 032-919 176 – 8  Facebook : วัดขนอนหนังใหญ่ 

25 พ.ย. 2566

28 เม.ย. 2567

13 กันยายน 2566
ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ขอเชิญเที่ยวงานแสดงไฟประจำปี Nasatta Light Festival Winter Illumination 2024 ครั้งที่ 6 เนรมิตสวนป่าด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการออกแบบแสงไฟ ผสมผสานกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทย  เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาไปแต่งชุดไทยเดินเที่ยวงานกัน   วันจัดแสดงไฟ: 25 พฤศจิกายน 2566  – 28 เมษายน 2567 เปิด: วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดไฟ: เวลา 18:00 - 22:00 น. ราคาบัตร: ผู้ใหญ่ 300 บาท / เด็ก 200 บาท (สามารถซื้อบัตรที่หน้างาน)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-383 333 หรือ 081 527 2782 ดูรายละเอียดได้ที่: www.nasattalightfestival.com

01 พ.ย. 2566

12 เม.ย. 2567

01 พฤศจิกายน 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกิจกรรม A Creative Day at the Museum เข้าชมนิทรรศการ Sirivannavari Grace Glamour Glory และร่วมกิจกรรมสนุกๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดรายการ  ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยทำหนังสือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้า   ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของสำนักพระราชวัง)   เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถาบันการศึกษาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต้องตอบกลับแบบฟอร์มการขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยเลือก 1 กิจกรรม / คณะ และตอบกลับผ่านทาง Google Form เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ตามจำนวน สําหรับคณะที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า เท่านั้น จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 คน / รอบ (หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินตามที่กำหนด ขอความร่วมมือคณะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความทั่วถึงในการทำกิจกรรม)   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-9430 ต่อ 223  หรือ E-mail : tt122@qsmtthailand.org / info@qsmtthailand.org

พฤษภาคม

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

มิถุนายน

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

กรกฏาคม

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

สิงหาคม

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

กันยายน

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

ตุลาคม

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

พฤศจิกายน

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)    

ธันวาคม

04 ม.ค. 2566

29 ธ.ค. 2568

03 กันยายน 2564
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ เทศกาลปีใหม่)