จัดอันดับคะแนน

  1. หน้าแรก
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Pu

304,914

channarong

221,692

Toom

55,862

Somjai

47,170

Junna

25,804

Weeraya

10,388

Lalita

10,056

Gene

9,982

Ampar

8,016

Ton

7,944

Kanda

6,490

emmy

4,634

FiFi

4,514

Phantip

4,140

Kwan

3,654

Tae

3,476

Nyako

3,396

Kib

3,150

Fon

3,098

Yuyoo

2,868

Snowy

2,108

meme

2,048

Hafiz

2,030

Oroil

1,980

suthee

1,858

Fon

1,716

charun

1,689

Pandy

1,622

Pari K.

1,572

Petch

1,300

Note

1,260

Anawat

1,172

Waew

982

Isra

914

Zuzu

878

June

874

Wan

820

Moon

800

Aomm

728

SK

622

Kiku

584

Isra

914

Pang

100

Na

56

27

แบ่งปัน