จัดอันดับคะแนน

  1. หน้าแรก
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Pu

304,914

channarong

221,692

Toom

55,862

Somjai

47,310

Junna

25,804

Weeraya

10,408

Gene

9,982

Lalita

9,970

Ampar

8,016

Ton

7,944

Kanda

6,510

emmy

4,634

FiFi

4,514

Phantip

4,140

Kwan

3,654

Tae

3,476

Nyako

3,396

Kib

3,106

Fon

3,076

Yuyoo

2,868

Snowy

2,108

meme

2,048

Hafiz

2,030

Oroil

1,980

suthee

1,858

Fon

1,716

charun

1,689

Pandy

1,622

Pari K.

1,572

Petch

1,300

Note

1,260

Anawat

1,172

Waew

946

June

874

Zuzu

852

Wan

820

Moon

800

Aomm

728

SK

622

Kiku

584

Isra

580

27

แบ่งปัน