คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

จัดอันดับคะแนน

  1. หน้าแรก
  2.    >   จัดอันดับคะแนน

Pu

304,914

channarong

221,682

Toom

55,842

Somjai

46,790

Nut

30,818

Junna

25,804

SRW

19,472

MostTTA

17,606

Weeraya

10,368

Lalita

10,056

Gene

9,982

Ampar

8,016

Ton

7,944

Kanda

6,450

emmy

4,634

FiFi

4,514

Phantip

4,140

Kwan

3,654

Tae

3,476

Nyako

3,396

Fon

3,310

Kib

3,272

Yuyoo

2,868

Pari K.

2,132

meme

2,048

Hafiz

2,030

Oroil

1,980

suthee

1,858

Fon

1,718

charun

1,689

Pandy

1,622

HK

1,402

Somjai

1,382

Petch

1,300

Anuvat

1,290

Note

1,260

Anawat

1,172

Waew

1,108

Isra

1,014

Zuzu

978

JN

50

Jc

50
ไม่มีผู้ได้รับคะแนน

71

แบ่งปัน