มิวเซียมที่น่าสนใจ

กิจกรรม

01 ก.พ. 2563

01 ก.พ. 2563

23 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการ ตรุษจีน ภูเก็ต - ปีนัง – ฝูเจี้ยน สายสัมพันธ์สามแผ่นดินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ มิวเซียมภูเก็ต    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่>> https://forms.gle/giydBZrE9dp1p55YA <<ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2563 นี้ (รับจำนวนจำกัด) **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 094-807-7873 (คุณสหรัฐ) **

01 ก.พ. 2563

01 ก.พ. 2563

21 มกราคม 2563
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิตาลี และการเสด็จประพาสประเทศอิตาลี เมื่อ พ.ศ.2476-2477  ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี    โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหะผล   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   *สอบถามเพิ่มเติม  โทรศัพท์ : 02-280 3413-4 หรือ FAcebook King Prajadhipok Museum

25 ม.ค. 2563

25 ม.ค. 2563

22 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “พระนคร on the Move” เรื่อง “ดาวูดี โบห์รา”  แขกพาหุรัดที่เลือนหาย พบกับทายาทของห้างแขกมุสลิมดาวูดี โบห์รา   ระบิล พรพัฒน์กุล แห่งร้านโตฟาฟรอส  ภาคภูมิ อารี ร้านดาวูดีสโตร์ ดำเนินการเสวนาโดย สุดารา สุจฉายา    มาหาคำตอบว่ามุสลิมดาวูดีโบห์ราที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแขกพาหุรัด หายไปจากย่านนี้ด้วยเหตุใด พร้อมชิมอาหารตำรับดาวูดี โบห์ราที่ไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆ. สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/2RhkkyF พบกันวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ. *หมายเหตุ- 1 ท่าน ต่อ 1 อีเมล เท่ากับ 1 สิทธิ์ ไม่สามารถลงทะเบียนให้กันได้- เมื่อครบจำนวนลงสมัครจะปิดรับทันที และในวันงานท่านสามารถโชว์หน้าที่ได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเข้างานได้

21 ก.พ. 2563

21 ก.พ. 2563

22 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020)ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (โดยประมาณ)ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv ** ติดต่อสอบถาม museumandheritage2020@gmail.com กำหนดการ (กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 08:30 – 09:00 น. เริ่มลงทะเบียน 09:20 – 10:40 น.เสวนาเปิดประชุม Heritage, Public Space, and Migrant Workers โดย รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์  ม.เชียงใหม่ สมัคร์ กอเซ็ม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ม.ธรรมศาสตร์   10:50 – 12:00 น. นำเสนอผลงาน(ภาคเช้า) Session ที่ 1 พิพิธภัณฑ์กับรัฐ (10:50 – 12:00 น.) Session ที่ 2 พิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์ (10:50 – 12:00 น.) 13:00 – 16:30 น. นำเสนอผลงาน(ภาคบ่าย) Session ที่ 3 มรดกกับการจัดการ (13:00 – 14:30 น.) Session ที่ 4 มรดกกับท้องถิ่น (14:30 – 16:00 น.) Session ที่ 5 มรดกกับการจัดการ (13:00 – 14:50 น.) จัดโดย: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
pav

/

next
โปรโมชั่น

Sale

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดซื้อบัตรเข้าชมในราคา 20 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563  **เงื่อนไข : แสดงบัตรสวัสดิการฯ เพื่อใช้สิทธิ์
30.00 บาท 20.00 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท Siam Hop - Hop On Hop Off Bus  ให้บริการฟรี Shuttle Bus รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว จากกรุงเทพฯ ไปยัง "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน" และ "อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน" ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เริ่มให้บริการวันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รถ shuttle bus ขนาด 50 ที่นั่ง ให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (วันทำการของพิพิธภัณฑ์ฯ) หยุดทุกวันจันทร์ ออกจากถนนหน้าพระลาน เวลา 12:00 น. และ เดินทางกลับจากพิพิธภัณฑ์ฯ เวลา 15:00 น. จุดจอดรถ shuttle bus คือ ถนนหน้าพระลาน ตรงข้ามประตูวิมานเทเวศร์ (ฝั่ง ม.ศิลปากร ท่าพระ) ทั้งนี้ เที่ยวกลับ shuttle bus จะนำ นทท กลับไปส่งที่บริเวณสนามหลวง   บัตรเข้าชม นทท ต่างชาติ ที่ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถนำบัตรดังกล่าว ไปใช้เข้าชม "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน" ได้ฟรี (เนื่องจากเป็นตั๋วร่วม) สำหรับ นทท ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถไปซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ได้โดยตรงที่พิพิธภัณฑ์ฯ ราคาบัตรเข้าชม ราคาท่านละ 150 บาท นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 75 บาท   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 035-352-995 หรือ 02-283 9557 FACEBOOK : Siamhopgroup
pav

/

next
ข่าวสาร
23 มกราคม 2563
อ่านภูเก็ตกับอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร รวมหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ท้องถิ่นภูเก็ต 3 เล่มทรงคุณค่า น่าอ่าน น่าสะสม  ประกอบด้วย 1.แกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต2.การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋าภูเก็ต3.ภูเก็ต เพื่อเข้าใจสิ่งเห็นและเป็นอยู่ในท้องถิ่นของเราตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สั่งซื้อออนไลน์ได้ในกล่องข้อความเพจ หนังสือแกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต ซื้อด้วยตนเองที่ เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต) สอบถาม โทร. 094-807-7873
21 มกราคม 2563
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.๒)  แจ้งการจำหน่ายบัตรชมโขน-ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ราคา ๑,๕๐๐ บาท จำหน่ายหมดแล้ว *** สำหรับบัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท ยังมีจำหน่ายอยู่ ***   สอบถามเพิ่มเติมที่ Inbox Facebook : อุทยาน ร.๒  หรือโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๑๔๔๒ / ๐๒ ๒๘๒ ๐๖๘๑
pav

/

next

ไฮไลท์ทริป

จุดเช็คอินและปักหมุดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

25 พฤศจิกายน 2562
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและสัมผัสอากาศเย็นๆกัน

เรื่องของ ง.งู

21 ตุลาคม 2562
@สยามเซอร์เพนทาเรียม(SIAM SERPENTARIUM)
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่า

พื้นที่ร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความภูมิใจของ 77 จังหวัด ในประเทศไทย

เรื่องเล่าทั้งหมด
กระทู้ยอดนิยม

“อั่งเปา” หรือ “แต๊ะเอีย”

คำว่า "อั่งเปา" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง ซองสีแดง คำว่า อั่ง แปลว่า แด...

ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน

วันตรุษจีน นั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี พิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองเทศก...

ให้ขนมไหว้เล่าเรื่อง : ขนมเทียน ขนมเข่ง

“ที่บ้านไหว้มั้ย อย่าลืมขนมเข่งกับขนมจีนมาฝากด้วยนะ” ประโยคที่คนไทยเชื้อสายจีนอย่างเรามักจะได้ยินจากเพื่อนๆเมื่อ...

ตำนานปีศาจ “เหนียน” ต้นกำเนิดการจุดประทัดในวันตรุษจีน

“เหนียน” / “年”  เป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตามเทพปกรณัมของจีน วันตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทิน...

วันนี้ในอดีต
27
มกราคม

พ.ศ.2482 บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

หลังจากรัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกกรรมการแบงก์สยามกัมมาจล จึงประทานนามใหม่โดยทรงให้เหตุผลว่า “...‘กัมมาจล’ แปลว่าการกระทำไม่เคลื่อนไหว แต่กิจการธนาคารไหวติงอยู่เรื่อยจึงจะดี"
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
27
มกราคม

พ.ศ.2482 บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

หลังจากรัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกกรรมการแบงก์สยามกัมมาจล จึงประทานนามใหม่โดยทรงให้เหตุผลว่า “...‘กัมมาจล’ แปลว่าการกระทำไม่เคลื่อนไหว แต่กิจการธนาคารไหวติงอยู่เรื่อยจึงจะดี"

/

pav next

มิวเซียมไทยแลนด์


สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ
ไปยังเว็บไซต์

การเก็บข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม