มิวเซียมที่น่าสนใจ

กิจกรรม

24 ก.ย. 2562

02 ต.ค. 2562

23 กันยายน 2562
นิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์ นักศึกษามหิดล จัดแสดงเนื่องในโอกาสวันมหิดล 2562เป็นการรวบรวมการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย เพื่อแสดงถึงคุณค่า เกียรติประวัติ และความภาคภูมิ ของการใช้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบนเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้คงอยู่สืบไป จัดแสดงวันที่ 24 กันยายน -  2 ตุลาคม 2562ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพ: เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2513 

26 ก.ย. 2562

26 ก.ย. 2562

16 กันยายน 2562
ถึงเวลา #คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า Museum Academy และพี่น้องคนพิพิธภัณฑ์ มาพบปะพูดคุยตามประสา "คนพิพิธภัณฑ์" ในกิจกรรม MOVE ON: Museum Academy ReUnion ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์   จากการจัดโครงการ "Museum Academy" หรือ "โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์" หลักสูตรพิเศษสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์กับหลากหลายหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ พร้อมประยุกต์กับการทำงานได้ทันที ตั้งแต่ปี 2016-2019 มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมชั้นเรียนมากกว่า 400 ท่านต่อปี และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพียงปีละ 75-100 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมชั้นเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนในการขับเคลื่อนวงการพิพิธภัณฑ์เสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยกันต่อเติมให้วงการพิพิธภัณฑ์ก้าวไปข้างหน้า   #มิวเซียมสยาม ขอเชิญศิษย์เก่า MA ทุกรุ่นและผู้ที่สนใจ ร่วม MOVE ON ไปกับปฏิบัติการขับเคลื่อนวงการพิพิธภัณฑ์จากผู้ร่วมชั้นเรียน "Museum Academy" กับทอล์คสุดพิเศษ   ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2lHzct4 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)** สอบถามเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 431, 432 ** ----------------------------------------- กำหนดการ 13.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy รับของที่ระลึกด้วยตนเอง 13.30 น. Talk  พิพิธภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์เมืองและผู้คน มล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์และการขับเคลื่อนไปพร้อมกับชุมชน ภูริ หงส์ทอง พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร แสงส่องซาก มุมมองจากวัตถุทางบรรพชีวิน ดร.สุรเวช สุธีธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิทรรศการมันส์ มัน เวอร์ชั่นคนทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สุชาดา คำหา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ช่องว่างเล็กๆ ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม อานุภาพ แย้มดี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ Curation & Things  พยัญชนะ ชลศรานนท์ มิวเซียมสยาม งานการศึกษา เครื่องปรุง (แต่ง) นิทรรศการ เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เทรล เส้นเชื่อม นิทรรศการ หอศิลป์และหอจดหมายเหตุองค์กร  นำพงศ์ ฉิมสุข พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง   16.00 น. Talk ออกจากห้องปฏิบัติการมาสู่งานนำชม ภูริโชติ โชติพันธุ์ สยามเซอร์เพนทาเรี่ยม ปฏิบัติการจากงานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่ลงลึกได้ถึงวิธีคิด ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การศึกษาผู้คนกับการสร้างกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ อาจรีย์ จุลาสัย พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ งานการศึกษา สะพานระหว่างศิลปะถึงผู้ชม  เมธาวี กิตติอาภรณ์พล หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่องานการศึกษาขยับให้ ศิลปะ ใกล้กับผู้คน วรฉัตร วาทะพุกกณะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศิลปะในนิทรรศการที่สื่อสารกับภาวะในชีวิต อาภาพัชร์ ใจอินทร์ กลิน Kinjai Contemporary 18.20 น. พิพิธภัณฑ์นี้ที่ไหน???  เกมตอบคำถามสำหรับคนสายงานพิพิธภัณฑ์ 18.40 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ (เฉพาะผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy) **หมายเหตุ: กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

25 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562

18 กันยายน 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ” วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ** รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น ** สำรองที่นั่งที่ E-mail : supakann@yahoo.com ..................................................................................... กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี กล่าวเปิดงาน 09.15 – 10.00 น. ปาฐกถานำ: ความยอกย้อนของพงศาวดารไทย  โดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 10.15 - 11.00 น. เสวนาเปิดตัวหนังสือ “การปรับแก้เทียบศักราชของกรุงศรีอโยธยา” สำคัญไฉน  โดย ดร. ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11.00 – 11.45 น. โบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฯ  โดย ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์        สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 11.45 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม 13.00 – 16.30 น. ทัศนศึกษาโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระราชพงศาวดารฯ

15 ก.ย. 2562

15 ธ.ค. 2562

11 กันยายน 2562
ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าชม นิทรรศการพิเศษเรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้:จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”  นิทรรศการที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า ๒,๗๐๐ ปี  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ กันยายน จนถึงวันอาทิตย์ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  จะเปิดให้เข้าชมตามวันทำการปกติ คือ วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดเฉพาะวันจันทร์ และวันอังคาร)  ** ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท / ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท **     **** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒ - ๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒ - ๒๒๔ ๑๔๐๒ ****
pav

/

next
โปรโมชั่น

วันมหิดลปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ธงที่ระลึกวันมหิดล จึงเป็นสีชมพู! มาทำให้โลกใบนี้เป็นสีชมพู ด้วยการสบทบทุนธงวันมหิดล เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์  พร้อมรับสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี !   แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล พร้อมเสาธงปีนี้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี ! ผู้ใหญ่ (ทั้งคนไทยและต่างชาติ) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล สามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราคาพิเศษลด 50% เด็ก (ทั้งเด็กไทยและต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล เข้าฟรี ! ** ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กันยายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช และเนื่องในวันสำคัญ "24 กันยายน วันมหิดล" พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน **

#ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มิวเซียมสยามขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าเข้าชมนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย โดยปรับราคาค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้ ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท นักเรียน นักศึกษา ราคา 50 บาท ซื้อบัตรเข้าชม 5 คนขึ้นไป ลดราคา 50% และจะจำหน่ายตั๋วเข้าชมจนถึงเวลา 17.30 น. เป็นรอบสุดท้าย และสามารถเข้าชมได้จนถึงเวลา 18.00 น.
pav

/

next
ข่าวสาร
23 กันยายน 2562
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในพิธีเปิด "ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา    กำหนดการ 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 15.00 น. อธิบดีกรมศิลปากร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง และทำพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการภายใน 16.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศของงานอนุรักษ์ และจุดถ่ายภาพอีกมากมาย   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 035 242 286 หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park
30 สิงหาคม 2562
ประกาศผลรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ Museum Thailand Awards 2019   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (Museum Thailand Awards 2019)  ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Perspective”  ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล       รางวัล Museum Thailand Awards เป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในสาขาต่างๆ  ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards  ประกอบด้วย   1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม  รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)     2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่   บ้านหมอหวาน     3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  สยามเซอร์เพนทาเรียม รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด     4. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น  รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก     5. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 อันดับที่ 1 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 2 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันดับที่ 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อันดับที่ 6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา  อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อันดับที่ 8 มิวเซียมภูเก็ต อันดับที่ 9 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) อันดับที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน   ...............................................  
pav

/

next

ไฮไลท์ทริป

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวมิวเซียมหรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วไทยพร้อมแหล่งของอร่อยและจุดแวะถ่ายรูป ให้เที่ยว ชิม แชะกันตลอดทางตามสไตล์ Museum Thailand

เที่ยวลพบุรี...ดีต่อใจ...ได้ความรู้

01 สิงหาคม 2562
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ. ลพบุรี

นครราชสีมา…มามะมาเที่ยวกัน

25 กรกฎาคม 2562
ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ.นครราชสีมา
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่า

พื้นที่ที่ให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณค่า ความภูมิใจของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

เรื่องเล่าทั้งหมด
กระทู้ยอดนิยม

รวมเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับภาพยนต์ จูราสสิค พาร์ค ทั้งสามภาค

จูราสสิค พาร์ค เป็นภาพยนต์แนวไซไฟ-ระทึกขวัญ ที่สร้างมาจากนิยายของ ไมเคิล ไครชตัน กำกับภาพยนต์โดย สตีเวน สปีลเบิร์ก และได...

6 ข้อเท็จจริงของ มาริลิน มอนโร ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน by Drivemate

มาริลิน มอนโร คืออีกหนึ่งในดาราสาวคลาสสิคของฮอลลีวูด เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความสวย ความเซ็กซี...

วันนี้ในอดีต
23
กันยายน

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ.2389 (ค.ศ. 1846) มีการค้นพบ ดาวเนปจูน หรือ ดาวเกตุ

มีการค้นพบ ดาวเนปจูน (Neptune) หรือ ดาวเกตุ ดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ของระบบสุริยะจักรวาล โดย เออเบน เลอแวริเยร์ (Urbain Le Verrier) จอห์น เคาช์ (John Couch Adams) โจฮานน์ จี. กอลเล (Jahann Gottfried Galle) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรังเศศ อังกฤษ และเยอรมันตามลำดับ ดาวเนปจูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50,538 กิโลเมตร
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
23
กันยายน

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ.2389 (ค.ศ. 1846) มีการค้นพบ ดาวเนปจูน หรือ ดาวเกตุ

มีการค้นพบ ดาวเนปจูน (Neptune) หรือ ดาวเกตุ ดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ของระบบสุริยะจักรวาล โดย เออเบน เลอแวริเยร์ (Urbain Le Verrier) จอห์น เคาช์ (John Couch Adams) โจฮานน์ จี. กอลเล (Jahann Gottfried Galle) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรังเศศ อังกฤษ และเยอรมันตามลำดับ ดาวเนปจูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50,538 กิโลเมตร

/

pav next

มิวเซียมไทยแลนด์


สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ
ไปยังเว็บไซต์

การเก็บข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม