มิวเซียมที่น่าสนใจ

กิจกรรม

25 ก.ย. 2562

31 ต.ค. 2562

15 ตุลาคม 2562
กองทัพเรือ กรมศิลปากร ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ”     พบกับ นิทรรศการแบบมัลติมีเดีย ๓ ภาษา(ไทย อังกฤษ และจีน) นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านแกลเลอรี่ภาพถ่ายและเทคนิค Panorama Hologram ชมวีดิทัศน์ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ชมโมเดลจำลองริ้วขบวนเรือพระราชพิธีฯจำลอง ๕๒ ลำ ในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือในพระราชพิธี  พูดคุยเรื่องราวการอนุรักษ์ บูรณะและซ่อมแซมเรือพระราชพิธี และสาธิตการลงสีจิตรกรรมตามแบบฉบับงานช่างศิลป์ไทยโบราณ โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.     ** ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น M และชั้น ๑ ไอคอนสยาม    *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร.๑๓๓๘ หรือ ICONSIAM

25 ต.ค. 2562

25 ต.ค. 2562

15 ตุลาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในแผ่นดิน ถิ่นประวัติศาสตร์ลพบุรี”  วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จังหวัดลพบุรี     ** สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 036-411 458 หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

16 ก.ค. 2562

27 ต.ค. 2562

25 กรกฎาคม 2562
นิทรรศการความร่วมมือระหว่าง มิวเซียมสยาม และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน ครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงนิทรรศเกี่ยวกับรอยสัก 2 แห่ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการสักลายบนเรือนร่าง นำเสนอผ่าน 3 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ การสักลวดลายบนร่างกายของชาวไท่หย่าและชาวไผวัน จากไต้หวัน  กับ รอยสักขาลาย ของชาวล้านนาไทย เมื่อการสักลายไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสุนทรียะแต่เพียงเท่านั้น ยังมีนัยยะสำคัญในเรื่องของความกล้าหาญ คติความเชื่อ และเกียรติยศทางสังคม   นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวของการสักและอุปกรณ์งานศิลปะจากศิลปิน ชาติพันธุ์ ภาพถ่าย ตำนานและสารคดี วัฒนธรรมการสักทั้ง 2 แห่ง มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ความเจ็บปวด ความสุข การก้าวพ้นและความกล้าหาญ  ลวดลายรอยสักแสดงถึงความหมายและนัยยะตัวตน บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และรอการรื้อฟื้น สืบทอดในคนรุ่นปัจจุบัน เปิดให้เข้าชม รหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม  – 27 ตุลาคม 2562 ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-225 2777 ต่อ 122 www.facebook.com/museumsiamfan

26 ก.ค. 2562

25 ต.ค. 2562

23 กรกฎาคม 2562
นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ "นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"  ณ พระที่นั่งอิศราวินัจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (ปิดวันจันทร์และอังคาร)   ** ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒ / ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๗๐  หรือ National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
pav

/

next
โปรโมชั่น

#ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มิวเซียมสยามขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าเข้าชมนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย โดยปรับราคาค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้ ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท นักเรียน นักศึกษา ราคา 50 บาท ซื้อบัตรเข้าชม 5 คนขึ้นไป ลดราคา 50% และจะจำหน่ายตั๋วเข้าชมจนถึงเวลา 17.30 น. เป็นรอบสุดท้าย และสามารถเข้าชมได้จนถึงเวลา 18.00 น.

วันมหิดลปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ธงที่ระลึกวันมหิดล จึงเป็นสีชมพู! มาทำให้โลกใบนี้เป็นสีชมพู ด้วยการสบทบทุนธงวันมหิดล เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์  พร้อมรับสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี !   แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล พร้อมเสาธงปีนี้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี ! ผู้ใหญ่ (ทั้งคนไทยและต่างชาติ) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล สามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราคาพิเศษลด 50% เด็ก (ทั้งเด็กไทยและต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี) แสดงธงที่ระลึกวันมหิดล เข้าฟรี ! ** ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กันยายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช และเนื่องในวันสำคัญ "24 กันยายน วันมหิดล" พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน **
pav

/

next
ข่าวสาร
11 ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์กู้กง (National Palace Museum) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางด้านศิลปและวัฒนธรรมระหว่างสองพิพิธภัณฑ์ ในการสร้างสรรค์งานนิทรรศการ งานวิจัย กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรม ที่จะมีขึ้นในอนาคต
02 ตุลาคม 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานสะสมของผู้บริหาร ชุด “รามเกียรติ์” บนเปลือกหอย พบศิลปะบนเปลือกหอยกว่า 200 ชิ้น  ศิลปะบนแผ่นไม้ความยาวกว่า 2 เมตรด้วยเทคนิคสีฝุ่นโบราณ และศิลปะบนตราไปรษณียากรที่เคยแสดงในงานไปรษณียากรโลก ซึ่งเป็นผลงานสะสมอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก ถ่ายทอดตัวละครและเรื่องราวจากวรรณคดีรามเกียรติ์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการผลงานศิลปะ ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. นี้ เวลา 8:30-18:00 น. ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th หรือ 02 009 9999
pav

/

next

ไฮไลท์ทริป

เส้นทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย พร้อมแหล่งของอร่อยและจุดถ่ายรูป ให้ชิม แชะ แชร์ กันได้ตลอดทาง

WISDOM FARM

10 ตุลาคม 2562
ฟาร์มเรียนรู้แห่งความสุข

เที่ยวลพบุรี...ดีต่อใจ...ได้ความรู้

01 สิงหาคม 2562
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ. ลพบุรี
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่า

พื้นที่ที่ให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณค่า ความภูมิใจของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

เรื่องเล่าทั้งหมด
กระทู้ยอดนิยม

ผาธรรมนิมิต อุทยานพุทธศิลป์บนหน้าผา

     วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตเดิมมีชื่อว่า สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต เริ่มก่อตั้งพ.ศ.๒๕๒๕ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำ...

วันนี้ในอดีต
15
ตุลาคม

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) - องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา ส่งยานแคสซีนีขึ้นสู่อวกาศเพื่อเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์

ยานสำรวจอวกาศแคสซีนี-ไฮเกนส์ที่สมบูรณ์ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดย ไททัน 4บี/เซ็นทอร์ และหลังการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์อันยาวนาน มันได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวเสาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยานสำรวจไฮเกนส์ถูกแยกจากส่วนโคจรเมื่อเวลาประมาณ
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
15
ตุลาคม

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) - องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา ส่งยานแคสซีนีขึ้นสู่อวกาศเพื่อเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์

ยานสำรวจอวกาศแคสซีนี-ไฮเกนส์ที่สมบูรณ์ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดย ไททัน 4บี/เซ็นทอร์ และหลังการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์อันยาวนาน มันได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวเสาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยานสำรวจไฮเกนส์ถูกแยกจากส่วนโคจรเมื่อเวลาประมาณ

/

pav next

มิวเซียมไทยแลนด์


สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ
ไปยังเว็บไซต์

การเก็บข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม