มิวเซียมที่น่าสนใจ

กิจกรรม

24 ก.ค. 2563

24 ก.ค. 2563

24 กรกฎาคม 2563
รายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล  Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 1   พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม นิทรรศรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้   จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง  จังหวัดระยอง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จังหวัดเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร   พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อุทยานหลวงราชพฤกษ์   จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดสงขลา ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  จังหวัดเชียงใหม่   พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า กรุงเทพมหานคร ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ   จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี   จังหวัดพิษณุโลก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห จังหวัดสงขลา   พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy  จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร   **หมายเหตุ**  สำหรับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563

10 ก.ค. 2563

31 ม.ค. 2564

05 สิงหาคม 2563
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง"ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส" ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563- 31 มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

08 ส.ค. 2563

08 ส.ค. 2563

03 สิงหาคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๕  เรื่อง “เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากกรุงศรีอยุธยาสู่จันทบูร"  บรรยายโดยนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา    วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐น.  ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  **สำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔  หรือ ลงชื่อได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์ ในเฟสบุค พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

03 ส.ค. 2563

07 ส.ค. 2563

03 สิงหาคม 2563
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ชวนน้อง ๆ วัย 10 - 15 ปี ร่วมสนุกส่งท้ายกิจกรรมโครงการ Hand to Hand ‘จากมือพี่สู่มือน้อง’  กับฟรีเวิร์กชอป ‘Wonder Blossom’  สร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการลงบนกระเป๋าผ้าดิบ โดยใช้ค้อนเล็กค่อย ๆ ทุบดอกไม้ ใบไม้สดและวัสดุจากธรรมชาติหลากสีสัน กิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่   การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (1) สามารถ Walk-in เข้ามาสมัครร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 หรือ สะดวกโทรมาลงชื่อสมัครไว้ก่อนได้ที่ โทร. 053-217 793, 053-219 833(2) รับจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ(3) ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 ครั้งเท่านั้น ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-217 793, 053-219 833 **
pav

/

next

ไฮไลท์ทริป

จุดเช็คอินและปักหมุดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

25 พฤศจิกายน 2562
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและสัมผัสอากาศเย็นๆกัน
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่า

พื้นที่ร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความภูมิใจของ 77 จังหวัด ในประเทศไทย

เรื่องเล่าทั้งหมด

วันนี้ในอดีต
09
สิงหาคม

เหตุการณ์ที่ 1 : วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก


9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" (International Day Of the World’s Indigenous People) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดย สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation General Assembly) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ให้กำหนดให้ทศวรรษที่ 1994-2004 (พ.ศ. 2537-2547) เป็น "ทศวร
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
09
สิงหาคม

เหตุการณ์ที่ 1 : วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" (International Day Of the World’s Indigenous People) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดย สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation General Assembly) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ให้กำหนดให้ทศวรรษที่ 1994-2004 (พ.ศ. 2537-2547) เป็น "ทศวร

/

pav next

มิวเซียมไทยแลนด์


สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ
ไปยังเว็บไซต์

การเก็บข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม