คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมที่น่าสนใจ

โปรโมชั่น

บัตรเดียว เที่ยวทุกที่ แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากการผนึกกำลังของรัฐวิสาหกิจ เริ่มเปิดจองบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568 ราคาบัตรใบละ 199 บาท / 2 ท่าน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ   ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ 14 แห่ง ได้แก่ 1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) ส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ ส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ) ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ 2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัก ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์ 3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต็นท์ ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/บ้านพัก 4. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 5. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 6. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก  7.  สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 8. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้ ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง(การแสดงช้าง) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง ส่วนลด 30 % สำหรับบ้านพัก ห้องพัก ส่วนลด 30 % สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ(นั่งแหย่ง) ส่วนลด 15 % สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง ส่วนลด 10 % สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย 9. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 10. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 11. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 12. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 13. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 14. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม สวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งจองบัตรล่วงหน้าได้ที่  โทรศัพท์ :  081-716 9813 , 053-114 633 Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ https://www.facebook.com/qsbgcm

เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี และ วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ได้จัดทำของที่ระลึกเป็น Magnet จำนวน 2 Collections ได้แก่ Our Phimai national museum รวมภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 4 versions จากอดีต ถึงปัจจุบัน Our Collection ภาพโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์ จำหน่ายชิ้นละ 20 บาท + ค่าจัดส่งตามจริง เปิดจำหน่ายเฉพาะในช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทย เดือนกันยายน 2566 เท่านั้น   สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Phimai National Museum: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ท่านใดสนใจอยากเลือกชมด้วยตัวเอง สามารถมาเลือกได้ที่ "งานมหาคณปติบูชา" วันที่ 16-19 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดได้ โทร. 044-471-167 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
pav

/

next
ข่าวสาร
16 กันยายน 2566
ขอนแก่น เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้  ‘นำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน…สร้างสรรค์อนาคต’ การขับเคลื่อนให้เยาวชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์  ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง   โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ให้บริการกว่า 20 ปี ก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา รูปแบบ ประเด็น วิธีการนำเสนอ จำเป็นต้องปรับให้สอดรับกับยุคสมัย สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้เป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมือง   เทศบาลนครขอนแก่น จับมือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดสร้างโฮงมูนมังเมืองแห่งใหม่ มีแผนให้เสร็จภายใน 5 ปี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ที่มีชีวิตตามมาตรฐานสากล
01 กันยายน 2566
เมื่อวันที่ 30 ส.ค 2566 นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ส่งมอบงานออกแบบนิทรรศการมิวเซียมหนองคาย ให้กับ นายสมปอง จันทพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เพื่อพัฒนาส่วนการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในจังหวัดหนองคาย รวมถึงจัดประชุมระดมข้อคิดเห็นการพัฒนางานออกแบบนิทรรศการร่วมกับคณะทำงาน อบจ.หนองคายและภาคประชาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566  โดยทาง สพร. ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ได้จัดทำงานออกแบบนิทรรศการเสร็จสิ้น และทำการส่งมอบให้กับ อบจ.หนองคาย เป็นที่เรียบร้อย   นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปรามินทร์ เครือทอง ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ บรรยายเรื่อง งานออกแบบและเทคนิคการจัดแสดงในนิทรรศการ มิวเซียมหนองคายอีกด้วย        
pav

/

next

กิจกรรม

นิทรรศการ “Recent Works”

02 ต.ค. 2566

02 ธ.ค. 2566

22 กันยายน 2566
เชิญชวนคนรักศิลปะให้เริ่มเดินทางในการผจญภัยสร้างสรรค์ กับ 15 ศิลปินชื่อดัง ในนิทรรศการ Recent Works   ห้องแรก สำรวจและเข้าใจขอบเขตของปัจจุบัน โดยการมองย้อนไปศึกษาอดีต และการมองไปในอนาคต เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยศิลปิน ประทีป สุธาทองไทย, จรัสพร ชุมศรี, juli baker and summer และ Tintin Cooper ในทางกลับกัน ศิลปินอย่าง กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย, กรรณชลี งามดำรงค์, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ และ Gi-ok Jeon ตระหนักถึงความซับซ้อนที่ ละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อกันและกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการเล่าเรื่องทางศิลปะของพวกเขา   ห้องสอง สำรวจภายในจิตใจผ่านทางศิลปะของ Trevor Foster, วิภู ศรีวิลาศ, อ้อ สุทธิประภา, พิชัย พงศาเสาวภาคย์ และ ธนธร สรรพกิจจำนง ด้วยฉากหลังของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะโรคระบาดและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม กดดันให้เราตระหนักถึงความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ และความไม่จีรังของชีวิต ปิดท้ายด้วย ปัณพัท เตชเมธากุล และ จิรัชยา พริบไหว ซึ่งทั้งสองต่างใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมความคิดและสำรวจทิวทัศน์แห่งความฝัน และเขตแดนแห่งการทำสมาธิ   นิทรรศการ Recent Works เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 2 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์(ตึกใหญ่) เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery)   ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่  www.sac.gallery, Facebook/sacbangkok และ instagram.com/sacbangkok หรือร่วมพูดคุยกับพวกเราผ่าน Hashtag ได้ที่ #sacRecentWorks
ROUNDTABLE SESSIONS

22 ก.ย. 2566

14 ต.ค. 2566

22 กันยายน 2566
เตรียมพบกับ “ROUNDTABLE SESSIONS” เสวนาโต๊ะกลม: วงเสวนาสำหรับคนทำงานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย    หอศิลปกรุงเทพฯ บริติช เคานซิล และมิวเซียมสยาม  ร่วมจัดงาน Thailand – UK Creative Ageing Project : Roundtable Session หยิบยกประเด็นผู้สูงวัยในสังคมปัจจุบัน เพื่อสำรวจความหมายของศิลปะกับสุขภาวะของผู้สูงวัย  ผู้สูงวัยและการพัฒนาของเมือง ผู้สูงวัยและ social prescription   Thailand – UK Creative Ageing Project: Roundtable Session วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ   * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ** การเสวนาดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย รายละเอียด-ลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfLf1hM48o.../viewform...   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: chewasit@ndmi.or.th และ education@bacc.or.th
ริเริ่ม รักษา ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์สยาม

22 ก.ย. 2566

31 ต.ค. 2566

22 กันยายน 2566
ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียนที่จะพาทุกคน ย้อนกลับไปหาจุดกำเนิด ของแสตมป์ไทย กับวัตถุจัดแสดงที่น้อยคนจะเคยได้เห็นมาก่อน “ริเริ่ม รักษา ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์สยาม”   เข้าชมฟรี* เฉพาะโซนนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม  https://goo.gl/maps/Zw4xADF5TmkoCHKu6   เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-282 0818
โหวตประกวดวาดภาพ APRSAF-29 Poster Contest

21 ก.ย. 2566

03 ต.ค. 2566

21 กันยายน 2566
ขอเชิญร่วมโหวตส่งกำลังใจให้กับน้องๆ เยาวชนคนเก่งตัวแทนประเทศไทย กิจกรรมการประกวดวาดภาพ APRSAF-29 Poster Contest ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถร่วมโหวตให้น้อง ๆ ในภาพหมายเลข 25, 26, 27    สามารถร่วมโหวตได้วันที่่ 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566  ได้ที่ลิงค์  https://www.aprsaf.org/annual_meetings/aprsaf29/poster_contest.php
pav

/

next

ไฮไลท์ทริป

จุดเช็คอินปักหมุดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย

รู้ไหมสะพานขึงแห่งแรก

11 พฤษภาคม 2566
ที่สร้างความสุข ความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?

ทรัพย์เมืองสิงห์

10 พฤษภาคม 2566
ขุมทรัพย์เลอค่า ณ มิวเซียมสิงห์บุรี
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่า

พื้นที่แบ่งปันเรื่องเล่า องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว ความภูมิใจของ 77 จังหวัด ในประเทศไทย

เรื่องเล่าทั้งหมด
เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) - สนามกีฬาบีเซนเตกัลเดรอน เปิดใช้งานเป็นวันแรก

วันนี้ในอดีต
02
ตุลาคม

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) - สนามกีฬาบีเซนเตกัลเดรอน เปิดใช้งานเป็นวันแรก


บิเซนเต กัลเดรอน สเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลเหย้าของสโมสรฟุตบอลอัตเลตีโกมาดริด ใน ลาลีกา ตั้งอยู่ที่เขต อาร์กันซูเอลา ในเมืองหลวงมาดริด ประเทศสเปน.เดิมสนามแห่งนี้มีชื่อว่า มานซานาเรส สเตเดียม แต่ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บิเซนเต กัลเดรอน สเตเดียม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 มีความจุสนามทั้งหมด 54,960 ที่นั่ง
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
02
ตุลาคม

เหตุการณ์ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) - สนามกีฬาบีเซนเตกัลเดรอน เปิดใช้งานเป็นวันแรก

บิเซนเต กัลเดรอน สเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลเหย้าของสโมสรฟุตบอลอัตเลตีโกมาดริด ใน ลาลีกา ตั้งอยู่ที่เขต อาร์กันซูเอลา ในเมืองหลวงมาดริด ประเทศสเปน.เดิมสนามแห่งนี้มีชื่อว่า มานซานาเรส สเตเดียม แต่ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บิเซนเต กัลเดรอน สเตเดียม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 มีความจุสนามทั้งหมด 54,960 ที่นั่ง

/

pav next