กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว

05 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่นชอบ 647

7,333 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หรือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยใช้อาคารเรียนหลังเก่าเป็นพื้นที่จัดแสดง เนื้อหาในนิทรรศการทั้งหมดได้มาจากการค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากคนในท้องถิ่น เน้นการให้ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม

 

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 อะหนึ่งหยิน  

 • ส่วนแนะนำชุมชนบางเหนียว แสดงแผนที่ของชุมชนในอดีตราชการแบ่งชุมชนบางเหนียวออกเป็น 2 ส่วน คือ บางเหนียวเหนือ(เต้งบางเหนียว) กับ บางเหนียวใต้(เอ่บางเหนียว)
 • จัดแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินและพื้นน้ำ ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต 
 • นิทรรศการของด่านภาษีหรือ จั๊บเส้และเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นประตูเมืองของภูเก็ตที่ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ามาที่บางเหนียว เพื่อรายงานตัวก่อนเข้าเมือง
 • นิทรรศการไข่แดง(อะนึงหยิน) อาหารท้องถิ่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพที่ประหยัด อะหมายถึงเป็ด หนึ่งหมายถึงไข่ หยินหมายถึงไข่แดง เป็นการนำไข่แดงเป็ดมาใส่เกลือถนอมอาหาร เนื่องจากไข่ขาวได้ถูกนำมาใช้ย้อมอวน ชาวบ้านจะตากอวนที่ย้อมไว้ทั่วชุมชน อันเป็นที่มาของชื่อ บางเหนียวซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า บ่างเหลียวที่แปลว่า ตากแห ตากอวน

 

ห้องที่ 2 ถิ่นฐานบ้านบางเหนียว

 • นำเสนอเรื่องการเดินทางของบรรพบุรุษที่เดินทางด้วยความยากลำบากจากเมืองจีนต้องประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง และได้นำเอาวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆที่แวะผ่านมาสร้างเป็นอัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะของชาวภูเก็ต
 • จัดแสดงหุ่นจำลองของชาวประมง ที่แสดงการนำอวนจับปลามาเคลือบด้วยไข่ขาวเพื่อทำให้อวนมีความคงทนมากยิ่งขึ้นและยังมีการซ่อมอวน การหาบปลาขายในหมู่บ้าน

 

 

ห้องที่ 3 เลิศรสอาหารท้องถิ่น

แสดงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จำลองบรรยากาศการตกแต่งคล้ายบ้านของชาวบางเหนียว ที่ตีฝาบ้านด้วยไม้ มีบ่อน้ำ การกรองน้ำเพื่อไว้ใช้ดื่มกิน  จำลองครัวไฟ ตู้กับข้าว โต๊ะกินข้าวที่จัดแสดงอาหารของคนบางเหนียว พร้อมบอกวัตถุดิบและขั้นตอนการทำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารจีนที่ผสมกับความเป็นท้องถิ่น อาทิ หมี่คั่ว คั่วบังก๊วน หมูฮ้อง ถึ๊งหมี่สั่ว

 

ห้องที่ เรียนรู้วิถีชุมชน

ชาวบางเหนียวในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะยากจน ต้องทำงานหนักประเภทใช้แรงงาน ห้องนี้แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น รับจ้างแบกของขึ้นเรือขนสินค้าจากเรือใหญ่มาที่ฝั่ง, ปลูกผัก, ทำเหมือง, ถีบรถสามล้อ เป็นต้น  แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ และจัดแสดงตัวอย่างจำลอง(diorama) เหมืองหาบและเหมืองฉีด รวมถึงเรือขุดแร่ของบริษัทไทยชาโก้ที่ได้สร้างอนุสรณ์เรือขุดตั้งไว้ที่สะพานหินปัจจุบัน

 

 

ห้องที่ รื่นรมย์แหล่งบันเทิง

นำเสนอแหล่งบันเทิงของชาวบางเหนียวหลังจากการที่งานหนัก ในรูปแบบภาพจำลองสามมิติ(ghost box) อาทิ โรงงิ้ว โรงลิเก หนังกลางแปลง โรงรำวง เล่นไพ่ และการสูบฝิ่น

 

ห้องที่ 6 และ ห้องที่ 7 พลังศรัทธา (ศาเจ้าพ้อต่อก๊ง,ศาลเจ้าบางเหนียว)

พ.ศ.2423 ชุมชนชาวฮกเกี้ยน ได้ร่วมกันก่อสร้างศาลเจ้าปุ้นเถ่าก๊ง ต่อมาได้มีการอัญเชิญพระแม่กวนอิมมาสถิตไว้ และเริ่ม จัดพิธีพ้อต่อ โดยมีองค์พ้อต่อก๊งเป็นประธานอ๊าม มีหน้าที่คอยดูวิญญาณผู้หิวโหยได้มากินของไหว้ในพิธี และได้เรียกเป็นศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง มีการจัดงานสักการะในเดือนกันยายนเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ภายในห้องมีการนำเสนอพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆด้วยหุ่นจำลอง เช่น พิธีลุยไฟ, พิธีปีนบันไดมีด,  มีการแสดงวีดีโอ 3 มิติของม้าทรงจากพิธีอิ้วเก้ง, การอธิบายความหมายของขบวน เช่น ธงหรือสัญลักษณ์มือต่างๆ  มีแผนผังของขบวน ความสำคัญก่อนหลังของม้าทรงไท้เปี๋ย พี่เลี้ยงผู้ติดตาม จนถึงขบวนของกิ๊วอ๋อง

 

ห้องที่ 8 วิวัฒนาการชุมชนบางเหนียว

จัดแสดงผ่านอุโมงค์ภาพเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนบางเหนียว ให้เห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นแรก โดยห้องอุโมงค์เป็นกระจกทั้ง 2 ด้าน เพื่อต้องการสะท้อนภาพในอดีตและอนาคต เป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนได้รู้จักรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 450/2 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-211 463

วันและเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30-15.00 น

ปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องการเข้าขมเป็นหมู่คณะติดต่อลวงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 076-211 463

11

แบ่งปัน