กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

01 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 340

30,393 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต  ตั้งอยู่บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง  ในเนื้อที่ 400 ไร่ อาคารของพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบของศิลปะชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่ง ผสมผสานกับลายปูนปั้นอย่างกลมกลืนและงดงาม จึงมีการเรียกอาคารนี้ว่า  “อังมอเหลานายหัวเหมือง”

 

ภายในมีการจัดนิทรรศการแบบกึ่งมีชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรก คือ การจัดแสดงภายนอกอาคาร(Out door) ประกอบด้วย  รางเหมืองแร่, ลานเรียนรู้กลางแจ้ง, ขุมเหมือง, เครื่องมือและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่

 

ส่วนที่สอง คือ เปิดม่านฟ้าเกาะพญามังกร(การจัดแสดงภายในอาคาร) มีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ดีบุกและวีถีชาวเหมือง  มีห้องจัดแสดงนิทรรศการใน  "อังมอเหลา" (ตึกนายหัวเหมืองหรือบ้านเศรษฐี)  ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

 

1.ห้องนายหัวเหมือง(ห้องเศรษฐีเจ้าของเหมืองแร่) นำเสนอวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างชิโนโปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต การจัดตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนายหัวเหมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมไทย  จีน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้าน โต๊ะบูชาหน้าพระ และการตกแต่งหน้าพระที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตไทยจีนในจังหวัดภูเก็ต

 

2.ห้องเรืองรองธรณี จัดแสดงระบบสุริยะจักรวาล  การกำเนิดโลก  สิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการของมนุษยชาติ รวมทั้งการเกิดหินดินแร่ที่เป็นที่มาของการทำเหมืองแร่ต่างๆ

 

3.ห้องปฐพีเหมืองแร่ จัดแสดงนิทรรศการประวัติของเหมืองแร่ชนิดต่างๆ  เช่น  เหมืองแล่น  เหมืองปล่อง  เหมืองรู  เหมืองอุโมงค์  เหมืองหาบ  เหมืองสูบ  เหมืองฉีด  และเหมืองเรือขุด 

 

4.ห้องเปลี่ยนแปรแร่ธาตุ แสดงขั้นตอนการถลุงแร่  โรงงานถลุงแร่ดีบุก  และผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากแร่ดีบุก ตัวอย่างแร่ดีบุกต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแร่  สาธิตการทำความสะอาด  รวมทั้งให้มีการทดลองฝึกปฏิบัติการแปรรูปด้วย

 

5.ห้องชาญฉลาดนาวาชีวิต  นำเสนอการย้ายถิ่นฐาน การติดต่อค้าขายทางเรือสำเภา  เป็นท่าเรือที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตของชาวจีนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาแสวงโชคที่เกาะภูเก็ต  ฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรมมท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีพ้อต่อ  ประเพณีกินผัก  วิถีชีวิตชุมชนกระทู้ในปัจจุบัน

 

6.ห้องวิถีชีวิต แสดงวิถีชีวิตย้อนอดีต ความเป็นอยู่ของชุมชนไทยจีนสมัยที่เหมืองแร่รุ่งเรือง  มีตลาดร้านค้าต่างๆ ศาลเจ้า  การละเล่นพื้นบ้านและอาชีพต่างๆ ของชุมชนไทยจีน

          

7.ห้องเยี่ยมยลวัฒนธรรม  นำเสนอความเจริญด้านอารยธรรม  การแต่งกาย  ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมการก่อสร้าง  ตัวอย่างเสื้อผ้าการแต่งกายแบบบาบ๋าย้อนอดีตประเพณีวัฒนธรรม  สายสัมพันธ์ไทยจีน  จดหมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่

 

8.ห้องเลิศล้ำภูมิปัญญา บริการห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีหนังสือทุกประเภทให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยท้องถิ่น  มีห้องคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เนตแก่นักศึกษา  นักท่องเที่ยว  นักวิจัย  และประชาชนทั่วไป

 

ที่มา : แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑ์,2561

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

45 หมู่ที่ 5 ถนนสายกะทู้-เกาะแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-510 115 / 076-321 073 / 088 – 766 0962-3
โทรสาร : 076-510 115
เว็บไซต์ : http://www.kathucity.go.th
อีเมล : phuketmining2010@gmail.com, info@kathucity.go.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • คนไทย – ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 20 บาท
  • ต่างชาติ – ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 50 บาท

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ(ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พังงา ถึงจังหวัดภูเก็ต 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

22

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง