กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

15 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 656

14,675 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

 

เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๕ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ส่วนราชการ เอกชน และองค์กรประชาชนในท้องถิ่น มีแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจัดแสดงให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการ ฉลอง ๒๐๐ ปีวีรสตรเมืองถลางซึ่งครบรอบในปี พ.ศ.๒๕๒๘

 

กรมศิลปากรได้เริ่มก่อสร้างตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

 

อาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ออกแบบโดยนายอุดม สกุลพาญิช โดยได้ดัดแปลงรูปแบบอาคารมาจากเรือนไทยพื้นถิ่นภาคใต้โดยการนำวัสดุสมัยใหม่มาประยุกต์ในการก่อสร้างเพื่อความคงทนถาวร เป็นอาคารที่โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์แบบบ้านโบราณ อาคารหลังนี้จึงได้รับรางวัล Gold Medal ซึ่งเป็นรางวัลออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงานนิทรรศการ สถาปนิก ๓๐

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จึงถือเป็นอาคารที่มีความสำคัญและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ปิดปรับปรุงชั่วคราวเนื่่องจากได้รับงบประมาณตาม "โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต" 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีฝั่งอันดามัน 

  • ศิลาจารึก(ศิลาจารึกหลักที่ ๒๖, จารึกเขาพระนารายณ์) 
  • ประติมากรรมพระวิษณุ โยคะสถานกมูรติ ฤาษีมารกัณเฑยะ และเศียรนางภูเทวี ซึ่งถือเป็นประติมากรรมสำคัญในศาสนาฮินดูที่พบในแหล่งโบราณคดีทางฝั่งอันดามัน

 

 

 

 

 

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

217/3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 076-379 895
โทรสาร : 076-379 897
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/thalang
อีเมล : nm_talang@finearts.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ 

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

(ปิดวันจันทร์ - อังคาร)

 

 

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 20 บาท
  • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
  • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าคลอก ประมาณ 200 เมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

28 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

28 ธันวาคม 2565
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 28 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เปิดให้เข้าชมโดย “ยกเว้นค่าธรรมเนียม”   และร่วมสักการะ พระวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติ  จากแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาเวียง) ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  รูปแบบศิลปะอินเดียแบบปัลลวะตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14  หรือประมาณ 1,200 - 1,100 ปีมาแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.   สอบถามข้อมูล โทร. 076 – 379 895 และ 076 – 379 897

05 ส.ค. 2565

06 ส.ค. 2565

05 สิงหาคม 2565
กิจกรรมบรรยาย “ภูมิหลังอันดามัน”  การค้าของเมืองถลาง: ตีความจากจดหมายสมัยกรุงธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น   หัวข้อ การค้าระหว่างเมืองถลาง - ปีนัง  โดย นายกานต์ รับสมบัติ :หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง หัวข้อ “ภารา” มาตราชั่งน้ำหนัก โดย นายธัชวิทย์ ทวีสุข :ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง   วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับฟังได้ทาง Facebook Live: Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง  

19 ก.ย. 2564

18 กันยายน 2564
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ผ่าน Facebook Live Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2564   ในหัวข้อ "คติการบูชาพระวิษณุ ตามหลักคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และจากหลักฐานด้านภาษา-จารึก ที่พบในประเทศไทย" วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.   กำหนดการการบรรยายออนไลน์ 08.45 น. เปิดการบรรยายโดย นายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง 09.00 น. บรรยายเรื่อง : "ไทย-อินเดีย มองความเชื่อมโยงผ่านทางพิธีกรรมความเชื่อ หลักฐานและคัมภีร์พราหมณ์-ฮินดู" วิทยากร : ผศ.ดร.ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ อาจารย์ประจำ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาความเชื่ออินเดียใต้ 10.30 น. บรรยายเรื่อง : "ความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไวษณพนิกาย ที่ปรากฏหลักฐานในภาษา-จารึก ที่พบในประเทศไทย" วิทยากร : นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 12.00 น. ปิดการบรรยาย

13 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

13 พฤษภาคม 2564
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ปลอดภัย ท่องไปในโลกออนไลน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบเสมือนจริง และยังสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง  ของกรมศิลปากร ทั่วทั้งประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์    โดยแสกนผ่าน QR-Code ด้านล่างนี้ หรือ สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/en http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/    

01 ต.ค. 2559

30 ก.ย. 2560

22 มีนาคม 2560
ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตาม "โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต"   
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง