กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 3,106

15,044 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต ในการบริหารของมิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการจัดสร้าง

ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT) พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว ซึ่งมี "ดีบุก" เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด "ความมั่งคั้ง"กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

 

เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน 

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

 

โซน 2 สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

 

โซน 3 ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง

 

โซน 4 ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

 

โซน 5 นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

 

โซน 6 นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไม “ดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

 

โซน 7 อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

 

โซน 8 มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ  และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

และยังพบกับ นิทรรศการภาพจำสงครามโลก The Children Recall WW2 in Phuket

 

นำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญของนครภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดีบุกในอดีต และได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช่วงปีพ.ศ. 2484–2488) ทำให้เหมืองแร่ต้องปิดเป็นเวลานาน เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยชาวเหมืองที่ตกงาน เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้ง ข้าวสาร เกลือ น้ำมัน เสื้อผ้าและอื่นๆ ต้องอดทนนานถึง 4 ปี แล้วชาวเมืองภูเก็ตได้ฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งนั้นมาได้อย่างไร ?

ซึ่งบันทึกแห่งความยากลำบากในเวลานั้นมีน้อยมาก แต่ยังพอมีเรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เหลืออยู่ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงครามเหล่านี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ เมืองภูเก็ตเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการฝ่าวิกฤตสงครามโลกให้เป็นแนวคิดแก่คนรุ่นปัจจุบัน ผ่าน 7 โซน ดังนี้

  

โซน 1 เมืองภูเก็ต ในวิกฤตสงครามโลก : ผลกระทบที่เกิดกับเมืองภูเก็ตในสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 – 2488)

 

โซน 2 WW2 Background : ต้นเหตุ เหตุการณ์สำคัญ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูเก็ต ใครคือฝ่ายอักษะ ใครคือฝ่ายสัมพันธมิตร

 

โซน 3 หลุมหลบภัย : การวางกำลังพล การเตรียมความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เรียนรู้ผ่านเกม “ญี่ปุ่นบุกไทย” ฝ่ายหนึ่งบุก (ญี่ปุ่น) ฝ่ายหนึ่งรับ (ไทย)

 

โซน 4 ห้องยิงเรือ : ภูเก็ตขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะมีเรือดำน้ำไม่ทราบฝ่ายคอยดักทำลายเรือสินค้าที่มาภูเก็ต เรียนรู้ผ่านเกมภารกิจพาข้าวของมาส่งชาวภูเก็ตกำจัดเรือดำน้ำ   เพื่อช่วยเหลือเรือสินค้า 

 

โซน 5 เมืองภูเก็ตกับสงครามโลกครั้งที่ 2 : สถานการณ์สำคัญในช่วงสงครามของกิจการเหมืองดีบุก นายเหมือง “ฝรั่ง” ไทยร่วมสงคราม เศรษฐกิจเมืองภูเก็ตหยุดชะงัก ข้าวยากหมากแพง

 

โซน 6 คำให้การ “ภาพจำ” สงครามโลก : เรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงคราม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ

 

โซน 7 เศรษฐกิจสงครามโลก : สถานการณ์เมืองภูเก็ตและไทยในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก

 

โซน 8 เหรียญดีบุกในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก และธนาคารชาร์เตอร์ในวิกฤตสงครามโลก

 

เพอรานากันนิทัศน์ มีห้องจัดแสดงเป็น 6 ห้อง

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 พลัดพราก

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 รากใหม่

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 ฉิมแจ้

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องจัดแสดงที่ 4 ผ้า

เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

ห้องจัดแสดงที่ 5 อาหาร

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องจัดแสดงที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด

 

นิทรรศการภาพถ่าย “ชอบภูเก็ตตรงนี้”

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

มิวเซียมภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-8077873
อีเมล : peranakannitat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา 9.00 - 16.30 น. 

 

โดยมีรอบการเข้าชมนิทรรศการชั้นที่ 2  ฝั่งเพอรานากันนิทัศน์

 

รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.30 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.

รอบที่ 5 เวลา 15.30 น.

 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน  30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
ผู้เข้าชมหมู่คณะกรุณาติดต่อจองรอบล่วงหน้า 

88

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

07 ก.ย. 2562

23 สิงหาคม 2562
#มิวเซียมภูเก็ต ชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชมภาพเก่า เล่าความหลัง ในกิจกรรม "เล่าเรื่องความบันเทิงเมืองภูเก็ต ยุคซิกส์ตี้". วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต)   โดยวิทยากรรุ่นเก๋าร่วมสมัย คุณสุเมธี ทองเสมอ นายกสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ผู้คร่ำหวอดในวงการรำวง คุณสุชัย วงศ์บุญยกุล ผู้อาวุโสและนักแต่งเพลงภูเก็ต คุณสมชาย บำรุงวงศ์ ผู้เก็บภาพถ่ายเก่าภูเก็ตช่วง พ.ศ.2490 - 2500 รับเพียง 20 ท่าน (กิจกรรมไม่มีค่าใช่จ่าย)สำรองที่นั่งได้ที่ 094-807-7873#ใครมาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจติดตามไลส์สดได้ที่เพจ "มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket" สอบถามเพิ่มเติม : เพจมิวเซียมภูเก็ต โทร.094-807-7873

04 มิ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2562

05 มิถุนายน 2562
ขอเชิญชม นิทรรศการภาพจำสงครามโลก (The Children Recall WW2 in Phuket) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562  เข้าชมฟรี !! ณ มิวเซียมภูเก็ต   เวลา 09.00 - 16.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์)   นำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญของนครภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดีบุกในยุคนั้น และได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช่วงปี พ.ศ.2484–2488) ทำให้เหมืองแร่ต้องปิดเป็นเวลานาน เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยชาวเหมืองที่ตกงาน เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้ง ข้าวสาร เกลือ น้ำมัน เสื้อผ้าและอื่นๆ ต้องอดทนนานถึง 4 ปี แล้วชาวเมืองภูเก็ตได้ฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งนั้นมาได้อย่างไร   **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094 807 7873 หรือ Facebook มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket

15 มี.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

15 มีนาคม 2562
มิวเซียมภูเก็ต    ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ชอบภูเก็ตตรงนี้” ผ่านร้านที่ใช่ มุมที่ชอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  โดยต้องมี Museum Bag เป็นองค์ประกอบอยู่ในภาพ (Museum Bag รับได้ที่มิวเซียมภูเก็ต ฟรี!!)  ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท   เงื่อนไขและใบสมัคร >>https://goo.gl/KfDYXz<< ** สอบถามรายละเอียด โทร. 094 - 807 7873 **

10 ก.พ. 2562

12 ก.พ. 2562

30 มกราคม 2562
พบกับงาน #ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายการจัดงานทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน "ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐"  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณย่านเมืองเก่า    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะหนักและเห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองให้คงอยู่สืบไป

07 ธ.ค. 2561

14 ธ.ค. 2561

22 พฤศจิกายน 2561
#MuseumTour "สถานที่ลับ สงครามโลกเมืองภูเก็ต"มิวเซียมภูเก็ตขอเชิญคุณไปทัวร์เรียนรู้เรื่องราวภูเก็ตยุคสงครามโลกครั้งที่ 2จุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์เมือง ผ่านสถานที่จริงในย่านเมืองเก่าภูเก็ต นำทัวร์เปิดสถานที่ลับโดยอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวรและทีมงานมิวเซียมภูเก็ต #เข้าร่วมฟรี #รับจำนวนจำกัดเปิดทัวร์ 2 รอบรอบแรก ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561รอบสอง ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เลือกได้ 1 ท่าน 1 รอบ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายเอียดกิจกรรมได้ที่ >>> https://goo.gl/PwD1Nv <<<ส่งทางE-mail : Museumphyket@hotmail.com Line@ : MuseumPhuketหรือส่งด้วยตนเองที่ มิวเซียมภูเก็ต (ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต#ตั่งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561สอบถามเพิ่มเติมโทร 094-8077873
pav

/

next

ข่าวสาร

นิทรรศการภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเท่ียว) ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสาคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง