กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

27 ตุลาคม 2563

ชื่นชอบ 5,301

23,402 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต ในการบริหารของมิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการจัดสร้าง

ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์  (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT)  พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว ซึ่งมี "ดีบุก" เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด "ความมั่งคั้ง"กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

 

เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน 

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

 

โซน 2 สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

 

โซน 3 ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง

 

โซน 4 ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

 

โซน 5 นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

 

โซน 6 นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไม “ดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

 

โซน 7 อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

 

โซน 8 มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ  และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

นิทรรศการภาพจำสงครามโลก The Children Recall WW2 in Phuket

 

นำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญของนครภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดีบุกในอดีต และได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช่วงปีพ.ศ. 2484–2488) ทำให้เหมืองแร่ต้องปิดเป็นเวลานาน เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยชาวเหมืองที่ตกงาน เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้ง ข้าวสาร เกลือ น้ำมัน เสื้อผ้าและอื่นๆ ต้องอดทนนานถึง 4 ปี แล้วชาวเมืองภูเก็ตได้ฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งนั้นมาได้อย่างไร ?

ซึ่งบันทึกแห่งความยากลำบากในเวลานั้นมีน้อยมาก แต่ยังพอมีเรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เหลืออยู่ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงครามเหล่านี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ เมืองภูเก็ตเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการฝ่าวิกฤตสงครามโลกให้เป็นแนวคิดแก่คนรุ่นปัจจุบัน ผ่าน 7 โซน ดังนี้

  

โซน 1 เมืองภูเก็ต ในวิกฤตสงครามโลก : ผลกระทบที่เกิดกับเมืองภูเก็ตในสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 – 2488)

 

โซน 2 WW2 Background : ต้นเหตุ เหตุการณ์สำคัญ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูเก็ต ใครคือฝ่ายอักษะ ใครคือฝ่ายสัมพันธมิตร

 

โซน 3 หลุมหลบภัย : การวางกำลังพล การเตรียมความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เรียนรู้ผ่านเกม “ญี่ปุ่นบุกไทย” ฝ่ายหนึ่งบุก (ญี่ปุ่น) ฝ่ายหนึ่งรับ (ไทย)

 

โซน 4 ห้องยิงเรือ : ภูเก็ตขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะมีเรือดำน้ำไม่ทราบฝ่ายคอยดักทำลายเรือสินค้าที่มาภูเก็ต เรียนรู้ผ่านเกมภารกิจพาข้าวของมาส่งชาวภูเก็ตกำจัดเรือดำน้ำ   เพื่อช่วยเหลือเรือสินค้า 

 

โซน 5 เมืองภูเก็ตกับสงครามโลกครั้งที่ 2 : สถานการณ์สำคัญในช่วงสงครามของกิจการเหมืองดีบุก นายเหมือง “ฝรั่ง” ไทยร่วมสงคราม เศรษฐกิจเมืองภูเก็ตหยุดชะงัก ข้าวยากหมากแพง

 

โซน 6 คำให้การ “ภาพจำ” สงครามโลก : เรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงคราม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ

 

โซน 7 เศรษฐกิจสงครามโลก : สถานการณ์เมืองภูเก็ตและไทยในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก

 

โซน 8 เหรียญดีบุกในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก และธนาคารชาร์เตอร์ในวิกฤตสงครามโลก

 

เพอรานากันนิทัศน์ มีห้องจัดแสดงเป็น 6 ห้อง

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 พลัดพราก

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 รากใหม่

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 ฉิมแจ้

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องจัดแสดงที่ 4 ผ้า

เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

ห้องจัดแสดงที่ 5 อาหาร

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องจัดแสดงที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด

 

นิทรรศการ "เจี๊ยะฉ่ายในวิกฤต"

 

"เจี๊ยะฉ่าย" ประเพณีถือศีลกินผักของชาวเมืองภูเก็ต ที่เริ่มต้นขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดในอดีต วันนี้ชาวเมืองภูเก็ตกำลังเริ่มต้นเจี๊ยะฉ่ายท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดอีกครั้ง

วิกฤตครั้งนี้จะส่งผลต่อการเจี๊ยะฉ่ายอย่างไร?


ชวนทุกคนไปเรียนรู้และสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

 

นิทรรศการภาพถ่าย “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

มิวเซียมภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-8077873
อีเมล : peranakannitat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

  • ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน 30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
  • ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ 094-807-7873 (คุณจักรณรงค์)

98

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ม.ค. 2564

08 มกราคม 2564
วันเด็กปีนี้ มิวเซียมภูเก็ตขอเชิญเด็ก ๆ และอดีตเด็ก ๆ มาเว้นระยะห่าง_เติมช่องว่างด้วยการเรียนรู้  กับงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 ในรูปแบบออนไลน์    ในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เมืองภูเก็ต พร้อมแจกของรางวัลทุกชั่วโมง ร่วมสนุกไปกับเราในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ทางเพจ มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket สอบถามโทร 094 807 7873

16 ต.ค. 2563

30 ธ.ค. 2563

16 ตุลาคม 2563
นิทรรศการ "เจี๊ยะฉ่ายในวิกฤต" ณ มิวเซียมภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563   "เจี๊ยะฉ่าย" ประเพณีถือศีลกินผักของชาวเมืองภูเก็ต ที่เริ่มต้นขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดในอดีต วันนี้ชาวเมืองภูเก็ตกำลังเริ่มต้นเจี๊ยะฉ่ายท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดอีกครั้งวิกฤตครั้งนี้จะส่งผลต่อการเจี๊ยะฉ่ายอย่างไร?ชวนทุกคนไปเรียนรู้และสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน.**เปิดทุกวัน อังคาร - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 น. - 16.30.น. **สอบถามข้อมูลได้ที 094-807-7873

01 ต.ค. 2563

30 กันยายน 2563
มิวเซียมภูเก็ต  โดย เทศบาลนครภูเก็ตและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ชวนทุกคนร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง   ในงานพบกับ รถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต กิจกรรมการเรียนรู้จากมิวเซียมภูเก็ต การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวด “หนูน้อยฉางเอ๋อ” และร่วมกินขนม ชมพระจันทร์

24 มิ.ย. 2563

25 มิ.ย. 2563

23 มิถุนายน 2563
มิวเซียมภูเก็ต มิวเซียมสยาม และเทศบาลนครภูเก็ต ชวนมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งใหม่ Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการประวัติศาสตร์คันแรกของภูเก็ต วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) จองรอบและสอบถาม โทร. 094-807-7873   รถนิทรรศการจะสัญจรไปจัดแสดงในพื้นที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต  เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว  ***โปรดติดตามข่าวสารต่อไป***  

24 มิ.ย. 2563

23 มิถุนายน 2563
มิวเซียมภูเก็ต ชวนชิดจอรอชม "Museum Talk : ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต" โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์   เวลา 10.15 น. พบกับ Museum Talk ในหัวข้อ "Museum Delivery"  กระบวนการจัดองค์ความรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างโดนใจ โดย อ.ปรามินทร์ เครือทอง : ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เวลา 14.15 น. พบกับ Museum Talk ในหัวข้อ "กว่าจะเป็นที่นี่เมือง...ภูเก็ต" โดย อ.ฤดี ภูมิภูถาวร ที่ปรึกษามิวเซียมภูเก็ต ติดตามผ่าน Facebook Live มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง