กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

17 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 5,636

36,603 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต ในการบริหารของมิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญชม ภูเก็ตนครา• เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT) พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) ตำนานเมืองจากขุมเหมือง นำเสนอองค์ความรู้พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของนครภูเก็ตจากยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองที่สร้างความมั่งคั่งให้กับนครภูเก็ตอย่างมหาศาลจนถึงช่วงวิกฤตสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เปลี่ยนผ่านนครภูเก็ตเข้าสู่ยุคแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งนครภูเก็ตก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนสำคัญ ๆ อีกหลายครั้งรวมถึงวิกฤตโควิด 19 ในปัจจุบัน มิวเซียมภูเก็ตขอชวนมาเรียนรู้เรื่องราวตำนานเมืองจากขุมเหมืองผ่าน 7 โซนจัดแสดง

 

โซน 1 ตำนานเมืองจากขุมเหมือง: บอกเล่าพัฒนาการของของนครภูเก็ต เมืองที่รุ่งเรื่องมั่งคั่งมาจากการขุดแร่ดีบุกผ่านแผนที่โบราณ บ้านจำลองสามยุค ขุมเหมืองและลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ถึงและสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โซน 2 ภูเก็ตที่ทุกคนรู้จัก: สำรวจภาพจำที่ผู้คนมีต่อนครภูเก็ต เหมืองแร่ ทะเล เมืองเก่า ฯลฯ อะไรคือสิ่งที่ทุกคนนึกถึงเมื่อพูดถึงภูเก็ต

โซน 3 เมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง: เปิดไทม์ไลน์ของนครภูเก็ตจากยุคเหมืองแร่รุ่งเรื่องสู่เมืองท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดีบุกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคท่องเที่ยวในทุกวันนี้

 

โซน 4 นครรุ่งเรื่อง: ดีบุกสร้างความมั่งคั่งให้กับนครภูเก็ตเพราะดีบุกเป็นที่ต้องการของโลกอย่างมาก โลกนี้ต้องการดีบุกไปใช้ทำอะไรบ้างหาคำตอบได้ในโซนนี้

โซน 5 ย้ายนคร: “เหมืองดีบุก” คือหัวใจหลักที่กำหนดชีวิตให้กับนครภูเก็ตตั้งแต่การเคลื่อนย้ายของผู้คนจนถึงการย้ายศูนย์กลางการปกครองของเมืองก่อเกิดเป็นชุมชนและวัฒนธรรมในปัจจุบัน สามารถตามรอยเส้นทางการย้ายนครของนครภูเก็ตได้ในโซนนี้

โซน 6 สถาปนานคร: บอกเล่าการเกิดขึ้นของเมืองภูเก็ตทุ่งคาหรือ“ตัวเมือง”ภูเก็ตในปัจจุบันผ่านหลักฐานสำคัญนั้นคือพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

โซน 7 มิวเซียมรีวิว: โซนนี้จะชวนทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของนครภูเก็ตผ่านร้านอาหารท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวและเรื่องราวที่น่าสนใจของนครภูเก็ตในแบบฉบับเจ้าถิ่นพาไป

เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน หาคำตอบผ่าน 5 ห้องจัดแสดง ได้แก่

 

ห้องที่ 1 กำเนิดเพอรานากัน: นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่งและมีอิทธิพล ทางเศรษฐกิจและที่มาของเพอรานากัน หรือ “บาบ๋า” วัฒนธรรมลูกผสมที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในแถบคาบสมุทรมลายู

 

ห้องที่ 2 อาภรณ์: เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู–จีน ที่ผสมผสานวิถีชีวิต ความเชื่อและสร้างสรรค์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นอาภรณ์ที่งดงาม

 

ห้องที่ 3 อาคาร: กลุ่มอาคารตึกแถวที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเพอรานากันที่บ่งบอกถึงเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมไว้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องที่ 4 อาหาร: อาหารของชาวเพอรานากันในภูเก็ต ไล่เรียงตามความสำคัญในแต่ละช่วงชีวิต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ เกิดเป็นเอกลักษณ์และวิทยาการด้านอาหารที่โดดเด่น

 

ห้องที่ 5 คลังข้อมูลมิวเซียมภูเก็ต: ห้องสืบค้นเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูเก็ตที่ทางมิวเซียมภูเก็ตรวบรวมมาไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา ทั้งหนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ แผนที่ สิ่งของจัดแสดง รวมไปถึงสื่อการเรียนรู้ที่สามารถร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องของภูเก็ตได้ทุกเพศทุกวัย

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-807 7873
อีเมล : museumphuket@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

  • ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน 30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
  • ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ 094-807-7873 (คุณจักรณรงค์)

101

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 ม.ค. 2566

15 ม.ค. 2566

13 มกราคม 2566
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พี่เสี่ยวซี ขอเชิญชวนน้อง ๆ และผู้ใหญ่หัวใจเด็ก มาตะลุยเมืองบาบ๋า ณ มิวเซียมภูเก็ต วันที่ 14-15 มกราคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   ตะลุยกิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับน้องๆ อายุ 8-12 ปี ลายผ้ามาหาสนุก , แต้มแต่งที่เตี๊ยมฉู่ , เสี่ยหนาซ่อนหนม รับจำนวนจำกัด 2 รอบเท่านั้น วันที่ 14 มกราคม 65 เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.  สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ >> https://forms.gle/6PYRY7Nbqtvts1no6 ตะลุยกิจกรรม WORKSHOP ระบายสีโปสการ์ด , DIYพวงกุญแจ , ร้อยกำไลข้อมูล เด็ก ๆ ร่วมสนุกฟรี ตลอดทั้งวัน พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย สอบถามรายละเอียด โทร. 094-807 7873

23 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

23 ธันวาคม 2565
พาเหวนภูเก็ตส่งท้ายปี สุดพิเศษ 3 วันเท่านั้น!! กับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่  ในงาน Discovery Phuket Night at the museum festival   เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ตึกเก่า 100 ปี  วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30-21.00 น.  . พบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากมิวเซียมภูเก็ต และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Museum Talk ตึกเก่ากับการท่องเที่ยว (23 ธันวาคม 2565) โพถ้องทัวร์ "นั่งรถโพถ้อง ฟังเรื่องเล่า ชมตึกเก่ายามค่ำคืน" นิทรรศการพิเศษพร้อมชมหอนาฬิกาอายุ 100 ปี เกมการเรียนรู้ และ workshop เกี่ยวกับ อาคารและตึกเก่า     เข้าชมฟรี ณ มิวเซียมภูเก็ต https://goo.gl/maps/wQXgPP4RL85SFXmNA สอบถามข้อมูล โทร. 094-807-7873  INBOX - https://www.facebook.com/Museumphuket/

29 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

22 สิงหาคม 2565
ชวนทุกคนค้นหาคำตอบเรื่องราววิถีและความเชื่อในประเพณีพ้อต่อ(สารทจีนภูเก็ต) ในนิทรรศการ "DISCOVER พ้อต่อ : ความเชื่อ เดือนผีและวิถีคนภูเก็ต" ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 ณ มิวเซียมภูเก็ต (อาคารชาเตอร์ดแบงก์เดิม) พิกัด : https://goo.gl/maps/MoZEJKHXt1mH7rbA6 มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket #เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 น. - 16.30.น. สอบถามข้อมูลได้ที 094-807-7873

16 ส.ค. 2565

16 สิงหาคม 2565
มิวเซียมภูเก็ตชวนทุกคนค้นหาคำตอบเรื่องราววิถีและความเชื่อในประเพณีพ้อต่อ(สารทจีน)  ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลับของโลกหลังความตายที่ชาวภูเก็ตสืบทอดมานานนับร้อยปี  ในกิจกรรม Museum Talk พ้อต่อ วิถีและความเชื่อคนภูเก็ต โดย คุณอัศวิน  อรรถธรรม : ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ดำเนินรายการโดย นายจักรณรงค์ ภักตรามุกข์ : เจ้าหน้าที่จัดองค์ความรู้ มิวเซียมภูเก็ต   วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.ณ มิวเซียมภูเก็ต (อาคารชาเตอร์ดแบงก์เดิม) สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง โทร 094-807-7873  หรือรับชมผ่าน Facebook Live เพจ "มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket"    

27 พ.ค. 2565

29 พ.ค. 2565

24 พฤษภาคม 2565
มิวเซียมภูเก็ต ชวนทุกคนมาเปิดเรื่องราวมองหาเรื่องเล่าจากบ้านและร้านดั้งเดิม ในชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ยที่ยังคงต่อลมหลายใจจากรุ่นสู่รุ่น ในกิจกรรม "โฮ้เส่ บ่านซ้าน : เปิดบ้าน ย่านเส่งหลี้"   วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ Momentary Coffee & Host-tell ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย จังหวัดภูเก็ต https://g.page/momentaryhosttell?share   ชวนชมนิทรรศการ "โฮ้เส่ บ่านซ้าน : เปิดบ้าน ย่านเส่งหลี้" 09.30 น. Talk & Tell พูดคุยกับ 4 ร้านค้าในย่านที่บอกเรื่องราวความสัมพันธ์ ของกาลเวลา พื้นที่ วิถี ชีวิต ได้อย่างลงตัว 14.00 น. Tour “เยี่ยมบ้าน ย่านบ่านซ้าน”  รู้จักกับร้านจับโห่ยในย่านที่จังหวะหัวใจยังคงเต้นแรง  สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง โทร 094-807-7873
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง