กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

23 มกราคม 2563

ชื่นชอบ 3,108

17,555 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต ในการบริหารของมิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการจัดสร้าง

ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT) พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว ซึ่งมี "ดีบุก" เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด "ความมั่งคั้ง"กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

 

เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน 

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

 

โซน 2 สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

 

โซน 3 ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง

 

โซน 4 ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

 

โซน 5 นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

 

โซน 6 นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไม “ดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

 

โซน 7 อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

 

โซน 8 มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ  และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

นิทรรศการภาพจำสงครามโลก The Children Recall WW2 in Phuket

 

นำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญของนครภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดีบุกในอดีต และได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช่วงปีพ.ศ. 2484–2488) ทำให้เหมืองแร่ต้องปิดเป็นเวลานาน เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยชาวเหมืองที่ตกงาน เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้ง ข้าวสาร เกลือ น้ำมัน เสื้อผ้าและอื่นๆ ต้องอดทนนานถึง 4 ปี แล้วชาวเมืองภูเก็ตได้ฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งนั้นมาได้อย่างไร ?

ซึ่งบันทึกแห่งความยากลำบากในเวลานั้นมีน้อยมาก แต่ยังพอมีเรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เหลืออยู่ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงครามเหล่านี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ เมืองภูเก็ตเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการฝ่าวิกฤตสงครามโลกให้เป็นแนวคิดแก่คนรุ่นปัจจุบัน ผ่าน 7 โซน ดังนี้

  

โซน 1 เมืองภูเก็ต ในวิกฤตสงครามโลก : ผลกระทบที่เกิดกับเมืองภูเก็ตในสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 – 2488)

 

โซน 2 WW2 Background : ต้นเหตุ เหตุการณ์สำคัญ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูเก็ต ใครคือฝ่ายอักษะ ใครคือฝ่ายสัมพันธมิตร

 

โซน 3 หลุมหลบภัย : การวางกำลังพล การเตรียมความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เรียนรู้ผ่านเกม “ญี่ปุ่นบุกไทย” ฝ่ายหนึ่งบุก (ญี่ปุ่น) ฝ่ายหนึ่งรับ (ไทย)

 

โซน 4 ห้องยิงเรือ : ภูเก็ตขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะมีเรือดำน้ำไม่ทราบฝ่ายคอยดักทำลายเรือสินค้าที่มาภูเก็ต เรียนรู้ผ่านเกมภารกิจพาข้าวของมาส่งชาวภูเก็ตกำจัดเรือดำน้ำ   เพื่อช่วยเหลือเรือสินค้า 

 

โซน 5 เมืองภูเก็ตกับสงครามโลกครั้งที่ 2 : สถานการณ์สำคัญในช่วงสงครามของกิจการเหมืองดีบุก นายเหมือง “ฝรั่ง” ไทยร่วมสงคราม เศรษฐกิจเมืองภูเก็ตหยุดชะงัก ข้าวยากหมากแพง

 

โซน 6 คำให้การ “ภาพจำ” สงครามโลก : เรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงคราม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ

 

โซน 7 เศรษฐกิจสงครามโลก : สถานการณ์เมืองภูเก็ตและไทยในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก

 

โซน 8 เหรียญดีบุกในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก และธนาคารชาร์เตอร์ในวิกฤตสงครามโลก

 

เพอรานากันนิทัศน์ มีห้องจัดแสดงเป็น 6 ห้อง

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 พลัดพราก

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 รากใหม่

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 ฉิมแจ้

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องจัดแสดงที่ 4 ผ้า

เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

ห้องจัดแสดงที่ 5 อาหาร

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องจัดแสดงที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด

 

นิทรรศการภาพถ่าย “ชอบภูเก็ตตรงนี้”

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

มิวเซียมภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-8077873
อีเมล : peranakannitat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

  • ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน 30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
  • ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ 094-807-7873 (คุณจักรณรงค์)

88

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

01 ก.พ. 2563

29 ก.พ. 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563
นิทรรศการ "ตรุษจีน ภูเก็ต-ปีนัง-ฝูเจี้ยน" ชวนค้นคำตอบในด้านคติความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และการเซ่นไหว้  ของสายสัมพันธ์ตรุษจีนสามแผ่นดิน ภูเก็ต-ปีนัง-ฝูเจี้ยน เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร?   ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกวัน (ปิดวันจันทร์) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มิวเซียมภูเก็ต *สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 094-807-7873 และ Facebook มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket

02 ก.พ. 2563

27 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรม มิวเซียมทัวร์ 7 อ๊าม 3 กลุ่มวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต พบกับบรรยายพิเศษ: เรียนรู้ความหลากลายของกลุ่มวัฒนธรรมจีนเมืองภูเก็ตผ่านศาลเจ้าเก่าแก่กว่า 100 ปี โดย อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร   *ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อรับการคัดเลือกได้ที่>> https://forms.gle/CzLKd3YwE5yuL5bA9 << ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มกราคม 2563 นี้ (รับจำนวนจำกัด) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-807-7873

01 ก.พ. 2563

23 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการ ตรุษจีน ภูเก็ต - ปีนัง – ฝูเจี้ยน สายสัมพันธ์สามแผ่นดินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ มิวเซียมภูเก็ต    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่>> https://forms.gle/giydBZrE9dp1p55YA <<ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2563 นี้ (รับจำนวนจำกัด) **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 094-807-7873 (คุณสหรัฐ) **

24 ธ.ค. 2562

23 ธันวาคม 2562
ขอเชิญสมัครคัดเลือกร่วมกิจกรรม มิวเซียมทัวร์ เปิดตำรับหมี่ฮกเกี้ยนเมืองภูเก็ต วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.30 น.   พบกับ บรรยายพิเศษ "เส้น สาย หมี่ฮกเกี้ยนเมืองภูเก็ต"โดย อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร ที่ปรึกษามิวเซียมภูเก็ตนายจักรณรงค์ ภัตรามุข เจ้าหน้าที่จัดการความรู้มิวเซียมภูเก็ต   ชมโรงหมี่ 100 ปี จุดเริ่มต้นของ “เส้นหมี่ฮกเกี้ยน” ณ โรงหมี่หล่อโรง   เปิดตำรับ “โลห์หมี่” เมนูหมี่ฮกเกี้ยนที่ถูกลืม ณ บ้าน 92 ถนนถลางโดย Mr.Chen xinda จากมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ** ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อรับการคัดเลือกได้ที่>> https://forms.gle/pchuCRhD8DVujM4r6 <<(รับจำนวนจำกัด)** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-807-7873

23 ธ.ค. 2562

23 ธันวาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  “ผ่าตำรับหมี่ฮกเกี้ยน ฝูเจี้ยน – ปีนัง – ภูเก็ต” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต   พบกับบรรยายหัวข้อ “หมี่ฮกเกี้ยน” สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ฝูเจี้ยน–ภูเก็ตโดย Mr.Chen xinda ผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีแปลสดภาษาไทย)   ผ่าตำรับหมี่ฮกเกี้ยน ปีนัง – ภูเก็ตโดย อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร ที่ปรึกษามิวเซียมภูเก็ต   รู้ ลิ้ม ชิม รส “หมี่ฮกเกี้ยน” ฝูเจี้ยน–ภูเก็ตโดย อาจารย์สุพิศ ตันสุธัญลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาหารภูเก็ต สมาคมเพอรานากันแห่งประเทศไทย และ Mr.Chen xinda   ** กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด!! สอบถาม โทร. 094-807-7873 **
pav

/

next

ข่าวสาร

อ่านภูเก็ตกับอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร รวมหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ท้องถิ่นภูเก็ต 3 เล่มทรงคุณค่า น่าอ่าน น่าสะสม  ประกอบด้วย 1.แกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต2.การแต่งกายของผู้หญิงบาบ๋าภูเก็ต3.ภูเก็ต เพื่อเข้าใจสิ่งเห็นและเป็นอยู่ในท้องถิ่นของเราตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สั่งซื้อออนไลน์ได้ในกล่องข้อความเพจ หนังสือแกะรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ต ซื้อด้วยตนเองที่ เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต) สอบถาม โทร. 094-807-7873
นิทรรศการภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเท่ียว) ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสาคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง