กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   มิวเซียมภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

28 กรกฎาคม 2564

ชื่นชอบ 5,634

28,914 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต ในการบริหารของมิวเซียมสยามและเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการจัดสร้าง

ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์  (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT)  พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเรื่องการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว ซึ่งมี "ดีบุก" เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด "ความมั่งคั้ง"กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

 

เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน 

 

 

ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

 

โซน 2 สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

 

โซน 3 ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง

 

โซน 4 ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

 

โซน 5 นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

 

โซน 6 นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไม “ดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

 

โซน 7 อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

 

โซน 8 มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ  และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

นิทรรศการภาพจำสงครามโลก The Children Recall WW2 in Phuket

 

นำเสนอจุดเปลี่ยนสำคัญของนครภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดีบุกในอดีต และได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ช่วงปีพ.ศ. 2484–2488) ทำให้เหมืองแร่ต้องปิดเป็นเวลานาน เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยชาวเหมืองที่ตกงาน เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้ง ข้าวสาร เกลือ น้ำมัน เสื้อผ้าและอื่นๆ ต้องอดทนนานถึง 4 ปี แล้วชาวเมืองภูเก็ตได้ฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งนั้นมาได้อย่างไร ?

ซึ่งบันทึกแห่งความยากลำบากในเวลานั้นมีน้อยมาก แต่ยังพอมีเรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เหลืออยู่ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงครามเหล่านี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ เมืองภูเก็ตเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการฝ่าวิกฤตสงครามโลกให้เป็นแนวคิดแก่คนรุ่นปัจจุบัน ผ่าน 7 โซน ดังนี้

  

โซน 1 เมืองภูเก็ต ในวิกฤตสงครามโลก : ผลกระทบที่เกิดกับเมืองภูเก็ตในสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 – 2488)

 

โซน 2 WW2 Background : ต้นเหตุ เหตุการณ์สำคัญ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับไทยและภูเก็ต ใครคือฝ่ายอักษะ ใครคือฝ่ายสัมพันธมิตร

 

โซน 3 หลุมหลบภัย : การวางกำลังพล การเตรียมความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เรียนรู้ผ่านเกม “ญี่ปุ่นบุกไทย” ฝ่ายหนึ่งบุก (ญี่ปุ่น) ฝ่ายหนึ่งรับ (ไทย)

 

โซน 4 ห้องยิงเรือ : ภูเก็ตขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะมีเรือดำน้ำไม่ทราบฝ่ายคอยดักทำลายเรือสินค้าที่มาภูเก็ต เรียนรู้ผ่านเกมภารกิจพาข้าวของมาส่งชาวภูเก็ตกำจัดเรือดำน้ำ   เพื่อช่วยเหลือเรือสินค้า 

 

โซน 5 เมืองภูเก็ตกับสงครามโลกครั้งที่ 2 : สถานการณ์สำคัญในช่วงสงครามของกิจการเหมืองดีบุก นายเหมือง “ฝรั่ง” ไทยร่วมสงคราม เศรษฐกิจเมืองภูเก็ตหยุดชะงัก ข้าวยากหมากแพง

 

โซน 6 คำให้การ “ภาพจำ” สงครามโลก : เรื่องราวของ “บุคคล” และ “ภาพจำ” เมืองภูเก็ตท่ามกลางสงคราม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์แห่งการอยู่รอด ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาแบบเด็กๆ

 

โซน 7 เศรษฐกิจสงครามโลก : สถานการณ์เมืองภูเก็ตและไทยในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก

 

โซน 8 เหรียญดีบุกในวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลก และธนาคารชาร์เตอร์ในวิกฤตสงครามโลก

 

เพอรานากันนิทัศน์ มีห้องจัดแสดงเป็น 6 ห้อง

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 พลัดพราก

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 รากใหม่

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 ฉิมแจ้

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องจัดแสดงที่ 4 ผ้า

เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

ห้องจัดแสดงที่ 5 อาหาร

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องจัดแสดงที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด

 

นิทรรศการ “ตรุษจีนภูเก็ต วิถี ตำนาน การเซ่นไหว้”

 

ตรุษจีนภูเก็ตทำอะไร ? สีแดง แสงไฟ เสียงดัง เกี่ยวอะไรกับ ตรุษจีน? ของไหว้มีความมงคลอย่างไร? และเรื่องราวที่น่าสนใจในเทศกาลตรุษจีนภูเก็ต

 

นิทรรศการภาพถ่าย “เพลิน@แหล่งเรียนรู้ภูเก็ต”

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารธนาคารชาร์เตอร์(เดิม) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 094-8077873
อีเมล : peranakannitat@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

  • ผู้เข้าชม Walk in (ไม่เกิน 30 คน) สามารถเข้าชมได้ตามรอบที่จัดไว้
  • ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ 094-807-7873 (คุณจักรณรงค์)

101

แบ่งปัน

กิจกรรม

25 ธ.ค. 2564

22 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรม knowledge sharing ส่งท้ายปี  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.  พบกับ คุณครูฤดี ภูมิภูถาวร ที่จะมาร่วมทอล์ก ในหัวข้อ  “ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต”   สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 094-807-7873 (รับจำนวนจำกัด) หรือแฟนเพจ : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket   มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket เปิดทุกวัน อังคาร – อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 น. - 16.30.น.

23 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
มาแล้ว กิจกรรม knowledge sharing ที่ทุกคนรอคอย ครั้งนี้เป็นการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวของชุดพื้นเมืองภูเก็ต กับ "ป้าแดง" คุณจรูญรัตน์ ตัณฑวณิช และ สมาชิกบ้านชินประชา  ในหัวข้อ "ชุดพื้นเมืองภูเก็ตเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว"   วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ บ้านชินประชา ถนนกระบี่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 094-807-7873 (รับจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket   มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket เปิดทุกวัน อังคาร – อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 น. - 16.30.น.

16 ธ.ค. 2564

15 ธันวาคม 2564
มิวเซียมภูเก็ต ชวนทุกคนไปถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเมืองภูเก็ต โดย คุณเผด็จ วุฒิชาญ ผู้อนุรักษ์และจัดตั้ง "หม่อเส้งมิวเซียม"  อาคารรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563-2564 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับกิจกรรม knowledge sharing คน เมือง แหล่งเรียนรู้   วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ หม่อเส้งมิวเซียม ถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 094-807-7873 (รับจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket   มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket เปิดทุกวัน อังคาร – อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

15 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2564
เจี๊ยะฉ่ายคืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง? แก่นแท้ของการเจี๊ยะฉ่ายคืออะไร? วิกฤตโควิด 19 ทำให้เจี๊ยะฉ่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? มิวเซียมภูเก็ตขอชวนทุกคนมาติดตามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเจี๊ยะฉ่าย  หรือ ประเพณีถือศีลกินผัก ในวิกฤตโควิด 19 และประเด็นที่น่าสนใจ  ในกิจกรรม “Museum Talk เจี๊ยะฉ่ายวิถีใหม่” วันที่ 15 ตุลาคม 64 เวลา 14.00 - 15.30 น. ติดตามผ่านทาง Facebook Live : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket   วิทยากรโดย คุณสดใส ตันติกัลยาภรณ์ : ผู้อาวุธโสท้องถิ่นภูเก็ต คุณลิขิต หล้าแหล่ง : ฝ่ายพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ดำเนินรายการโดย นายจักรณรงค์ ภักตรามุกข์ : เจ้าหน้าที่จัดองค์ความรู้ มิวเซียมภูเก็ต สอบถามข้อมูลได้ที 094-807-7873

25 ก.ค. 2564

23 กรกฎาคม 2564
มิวเซียมภูเก็ต จับมือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  ชวนทุกคนมาย้อนมองอดีต ทบทวนปัจจุบัน กับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของเมืองภูเก็ต ผ่านภาพถ่ายเก่าอันทรงคุณค่า พบกับกิจกรรม “เสวนาภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองภูเก็ต”    โดย 3 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสมชาย บำรุงวงศ์ : ผู้เก็บภาพถ่ายเก่าภูเก็ตช่วง พ.ศ.2490 – 2500 คุณอชิรวิช เชื้อมั่ง : ผู้เชียวชาญด้านภาพถ่ายเก่าภูเก็ต คุณสุรเชษฐ์ เจริญผล : ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ดำเนินรายการโดย นายจักรณรงค์ ภักตรามุกข์ : เจ้าหน้าที่จัดองค์ความรู้ มิวเซียมภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว https://goo.gl/maps/NUMETjksKaNytCf17 วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฏาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำรองที่นั่งโทร 094-807-7873 (รับจำนวนจำกัด) และสามารถรับชมผ่าน Facebook Live เพจ "มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket" สอบถามข้อมูลได้ที 094-807-7873
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง