กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

05 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 696

14,997 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ภู้เก็ตไทยหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีน ที่อพยพและย้ายถิ่นเข้ามาอยู่จังหวัดภูเก็ต ให้ลูกหลานคนจีน คนไทย รู้จักที่มาของบรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริง  และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรม และอุปนิสัยของชาวภูเก็ต  รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น 15 ส่วน ประกอบด้วย

            1. ห้องจากแดนพญามังกร

            2. สายธารสัมพันธ์

            3. สัมพันธ์ภูเก็ตจีน

            4. น้ำใจพี่น้อง

            5. ดูอดีต

            6. วิถี

            7. หนึ่งยุคสมัย

            8. สีสันพันกาย

            9. ครูสุ่นปิ่น

            10. โรงเรียนจีน

            11. คนจีนสร้างเมือง

            12. สืบทอด

            13. วัฒนธรรมการกิน

            14. ล๊อกเซี่ยนก๊ก

            15. กิจกรรม

           

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ห้องจากแดนพญามังกร

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-211 224
เว็บไซต์ : http://www.thaihuamuseum.com/
อีเมล : phuketthaihuamuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.

รอบการบรรยาย

 • ช่วงเช้า เวลา  09.30 - 10.30 น. และ 11.00 - 12.00 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา  13.30 - 14.30 น. และ 15.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

คนไทย               

 • ผู้ใหญ่  50  บาท
 • นักเรียน/นักศึกษา 25  บาท

ชาวต่างประเทศ    

 • ผู้ใหญ่  200 บาท
 • นักเรียน/นักศึกษา 120  บาท

ยกเว้นค่าเข้าชม

 • นักบวช พระภิกษุ สามเณร
 • ผู้ทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศก์ แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเดินทาง

อยู่บนถนนกระบี่ บริเวณเมืองเก่าภูเก็ต ฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารย้อยโภชนา 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ (กรุณานำรถออกจากลานจอดก่อนเวลา 17.30 น.)

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

13 ม.ค. 2561

10 มกราคม 2561
เด็กเข้าชมฟรี สำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กมา ลดครึ่งราคา

02 ก.พ. 2560

04 ก.พ. 2560

22 มีนาคม 2560
******น้อมรำลัก แด่องราชัญ****** ร่วมชมความงานอันเป็นมนต์เสน่ห์แห่งภูเก็ต ในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง ถนนกระบี่ ถนนพังงา ซอยรมณีย์ และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว    
pav

/

next