กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 556

2,847 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรม และเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

 

ภายในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 1 

 • ห้องนิทรรศการการภาพถ่ายเก่าย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ภาพอาคารชิโนโปรตุกีส
 • ห้องรนไทยภูเก็ต แสดงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต เมื่อร้อยกว่าปี
 • บ้านจำลองคนไทยเชื้อสายจีน

 

ชั้นที่ 2

 • ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวเหมือง : ภาพถ่าย อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ของชาวเหมือง
 • ประวัติบุคคลสำคัญในวงการเหมืองแร่ภูเก็ต
 • ห้องนอนลูกสาวนายหัวภูเก็ต

 

ชั้นที่ 3

 • ห้องพุทธศาสน์ เป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา จัดแสดงหุ่นจำลองหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง แกะสลักจากไม้จัทนร์หอม(เทพทาโร)
 • ประวัติบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
 • จดหมายท้าวเทพกระษัตรี
 • หนังสือบุค ปืนใหญ่ ถ้วยชามลวดลายจีน
 • วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ของชาวเล 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-523 094-7 ต่อ 7200 หรือ 098-5150989
โทรสาร : 076-211 778
เว็บไซต์ : http://culture.pkru.ac.th
อีเมล : pkruculture@pkru.ac.th

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

* ปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองภูเก็ต ใช้ถนนหมายเลข 4025 เมื่อถึงวงเวียนให้ใช้ทางออกที่ 3 ไปยังถนนเทพกระษัตรีจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพิ้นที่สำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน