คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ค้นหาแท็ก

แท็กทั้งหมด

แนะนำ
MuseumThailand 869 รายการ
กิจกรรม 429 รายการ
พิพิธภัณฑ์ 190 รายการ
ท่องเที่ยว 180 รายการ
การศึกษา 161 รายการ
ข่าวสาร 106 รายการ
เสวนา 93 รายการ
มิวเซียม 89 รายการ
ทัศนศึกษา 84 รายการ
สิทธิพิเศษ 65 รายการ
งานศิลปะ 62 รายการ
NSMThailand 57 รายการ
นิทรรศการ 47 รายการ
โปรโมชั่น 45 รายการ
อพวช 39 รายการ
กรมศิลปากร 34 รายการ
ติดต่อ 33 รายการ
สงกรานต์ 31 รายการ
MuseumSiam 23 รายการ
wisdomkingfan 23 รายการ
MuseumOnline 20 รายการ
NARIT 18 รายการ
เว็บบอร์ด 18 รายการ
ลอยกระทง2563 12 รายการ