คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสารทั้งหมด

กรองข้อมูล

- เลือกหมวดหมู่ -
23 มิถุนายน 2563
เที่ยวปลอดภัยกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พบกันนะคะ
08 มิถุนายน 2563
อบต.คลองห้า ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ นางสาวรัตติกรณ์ มีอุสาห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทพิพิธภัณฑ์ตามมาตรฐานกรมอนามัย (THAI STOP COVID) ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยมาตรการควบคุมหลัก การทำความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการล้างมือการเว้นระยะห่าง การลงทะเบียนเพื่อจองคิวเข้าชม การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว และมาตรการเสริม การคัดกรองก่อนเข้าชม การบริการร้านอาหารเครื่องดื่ม ระบบจัดคิวลำดับการเข้าชม ฯลฯ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกมาตรการ
08 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายธวัชชัย เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยาธรณี เขต 3 เป็นประธานในพิธี และประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
08 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายธวัชชัย เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยาธรณี เขต 3 เป็นประธานในพิธี และประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
08 มิถุนายน 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โดยนายอนุกูล โอฬารกิจวานิช ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค มีนายธวัชชัย เทพสุวรรณ ผู้สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 และนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับและนำตรวจความพร้อมตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
29 พฤษภาคม 2563
สร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ธรณีวิทยา นางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ บรรยายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ์ และฝึกปฏิบัติฐานกิจกรรมแก่บุคลากรของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว โดยมีนายประพรรณ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 63
21 พฤษภาคม 2563
ประกาศพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #เปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปโดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัดวันและเวลาเปิดให้บริการ• วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.• วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหนด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.ปิดให้บริการ• วันจันทร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒ - ๑๒๒๔
12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ ขอปิดการจัดแสดงชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒-๑๒๒๔
24 เมษายน 2563
พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการ แต่เราไม่หยุดพัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ลอกตะกอนดิน ล้าางหิน บ่อปลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ในระหว่างปิดให้บริการจากภาวะไวรัสโควิด-19 ระบาด ในวันเปิดให้บริการเราจะมีสวนสวยๆไว้ต้อนรับทุกท่าน