ข่าวสารจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

กรองข้อมูล

- เลือกหมวดหมู่ -
29 พฤษภาคม 2563
สร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ธรณีวิทยา นางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ บรรยายให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและซากดึกดำบรรพ์ และฝึกปฏิบัติฐานกิจกรรมแก่บุคลากรของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว โดยมีนายประพรรณ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 63
21 พฤษภาคม 2563
ประกาศพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #เปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปโดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัดวันและเวลาเปิดให้บริการ• วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.• วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหนด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.ปิดให้บริการ• วันจันทร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒ - ๑๒๒๔
12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ ขอปิดการจัดแสดงชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒-๑๒๒๔
24 เมษายน 2563
พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการ แต่เราไม่หยุดพัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ลอกตะกอนดิน ล้าางหิน บ่อปลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ในระหว่างปิดให้บริการจากภาวะไวรัสโควิด-19 ระบาด ในวันเปิดให้บริการเราจะมีสวนสวยๆไว้ต้อนรับทุกท่าน
24 เมษายน 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
31 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรธรณี ประกาศนโยบายให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กรมทัพยากรธรณี Work From Home เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook : กรมทรัพยากรธรณี Line : @love_dmr mail : prdmr.pr@gmail.com Tel : 0 2621 9500
30 มีนาคม 2563
ขออภัยเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล โปรดตรวจสอบวันเปิดทำการที่ชัดเจนอีกครั้ง
30 มีนาคม 2563
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปิดให้บริการนำชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวการณ์ปลอดภัย   โดยยังให้บริการผ่าน Online : Space Streaming Live กับกิจกรรมอวกาศ สร้างแรงบันดาลใจมากมาย แล้วพบกันทาง Page Facebook : Space inspiriumSpace inspirium ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ต้อนรับทุกท่านในเร็ว ๆ วันนี้
19 มีนาคม 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-530 780 หรือ FB : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม