กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 622

5,541 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล (Reference Collection) มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างคณะนักวิทยาศาสตร์เดนมาร์กและคณะนักวิทยาศาสตร์ไทยในการสำรวจร่วมไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 5 (The Fifth Thai-Danish Expedition) บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ในปี พ.ศ. 2509พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลของน่านน้ำไทย ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสาขาชีววิทยาทางทะเลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อ พ.ศ. 2511  พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center) (เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล เมื่อ พ.ศ. 2534 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 และเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของรัฐบาลเดนมาร์ก (DANIDA) เพื่อจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล เนื่องจากปริมาณตัวอย่างสัตว์และพืชทะเลที่รวบรวมได้จากโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2526 มอบให้ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ซึ่งสังกัดกรมประมงในขณะนั้น  เนื่องในวาระครบรอบสองร้อยปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อระลึกถึง 15 ปี ของความร่วมมือระหว่างไทย-เดนมาร์ก ในการก่อตั้งศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต

 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (Phuket Marine Biological Center, PMBC) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการนำเรื่องราวความรู้ทางด้านวิชาการมาเรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบสื่อโปสเตอร์ และวีดิทัศน์ 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

รวบรวมตัวอย่าง ข้อมูล และความรู้ทางอนุกรมวิธานของสัตว์และพืชทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-391128
โทรสาร : 076-391051
เว็บไซต์ : http://dmcrth.dmcr.go.th/pmbc

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต บริเวณที่เรียกกันว่าแหลมพันวา ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 10 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2560

22 มีนาคม 2560
          ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการความหลากหลายของปะการังที่ทีอยู่ในประเทศไทย
pav

/

next