กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

20 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 983

380,869 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

 

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

  • ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • ประณีตศิลป์สืบสมัย  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

 

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333
โทรสาร : 02-224 7493
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/
อีเมล : education.nmb@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

 

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • ยกเว้นค่าเข้าชม : เด็ก / นักเรียน / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / พระสงฆ์ / สมาชิก ICOM ICOMOS (แสดงบัตร)

การเดินทาง

รถโดยประจำทางสาย 3, 6,  9, 30, 33, 43, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 503, 507, A4

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

379

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 เม.ย. 2567

25 เม.ย. 2567

23 เมษายน 2567
งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 21 - 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร    นำชมรอบพิเศษ ลงทะเบียนหน้างาน ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน • รอบนำชมภาษาไทย จำนวน 3 รอบ คือ เวลา 17.00 น. / เวลา 18.00 น. / เวลา 19.00 น. • National Museum Volunteers Bangkok guided tour in English, French and German (registered to join the group at 04.00 p.m., in front of the building no.1)   หมายเหตุ** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติ ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า   ดูข้อมูลเพิ่มเติม FB: https://www.facebook.com/eduNMB สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2224 1402  

05 เม.ย. 2567

14 เม.ย. 2567

02 เมษายน 2567
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ มี ๒ ช่วงเวลา คือ   งานสงกรานต์แฟร์  วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์  วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/eduNMB

05 เม.ย. 2567

07 เม.ย. 2567

18 มีนาคม 2567
กรมศิลปากร โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สงกรานต์แฟร์ ๒๕๖๗-Songkran in Colours สีสันสงกรานต์ วันศุกร์ - อาทิตย์ที่ ๕ - ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   เชิญสักการะพระพุทธสิหิงค์ ขอพรพระคเณศ ณ ห้องชวา - ศรีวิชัย เลือกซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ผลงานศิลปินต่าง ๆ ในตลาดเก้าล้าน ลุ้นกาชาปองชุดพิเศษ “นวคเณศ” ในธีม Universal God เล่นบอร์ดเกมไทยกับกลุ่ม TBD Union ล่าขุมทรัพย์เก้าแต้มเพื่อรับของที่ระลึก ชมพิพิธภัณฑ์รอบพิเศษกับทัวร์เก้ามณี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โปรดติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ FB: https://www.facebook.com/eduNMB

01 ก.พ. 2567

11 ก.พ. 2567

01 กุมภาพันธ์ 2567
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปั้นชาจีนสยาม” เนื่องในการเปิดร้านชา “ชาเมเลีย – Cha’mellia Tea Room” วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช(แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   วิทยากร • นายแพทย์วรวิทย์ วรภัทรากุล: ผู้เขียนหนังสือปั้นอี๋ซิง จากจีนสู่สยาม • นางสาวนพพร ภาสะพงศ์: ผู้สืบทอดร้านใบชาอ๋องอิวกี่ รุ่นที่ 3 และผู้เขียนหนังสือระบำชา • นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์: ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกระเบื้อง ดำเนินรายการ • นายสมิทธิ โชติศรีลือชา: นักกำหนดอาหารและผู้ร่ำรินชา   *หมายเหตุ* • ลงทะเบียนเวลา 12.00 – 13.30 น. • ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 650 บาท • สำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์หมายเลข 080-239 4953 (คุณปิง) (หากไม่ได้รับการตอบกลับ จะติดต่อกลับไป) • หากไม่สามารถมาในวันงานได้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-224 1333 / 02-224 1402 (วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) Facebook: https://www.facebook.com/eduNMB

15 ม.ค. 2567

21 ม.ค. 2567

15 มกราคม 2567
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม “เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต” วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   การบรรเลงดนตรีสากล "สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษาไว้เพลงของชาติ" อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา : ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต   บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง)  ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ / ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑ 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง