กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

14 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 542

22,067 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

 

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

  • ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • ประณีตศิลป์สืบสมัย  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

 

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402
โทรสาร : 02-224 1370
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมาชิกICOM ICOMOS พระภิกษุ สามเณร และนักบวชทุกศาสนา ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยประจำทางสาย 3, 6,  9, 30, 33, 43, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 503, 507, A4

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

34

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
18,101 ผู้เข้าชม0.79 กม.ขอเส้นทาง
5,747 ผู้เข้าชม1.07 กม.ขอเส้นทาง
19,699 ผู้เข้าชม1.5 กม.ขอเส้นทาง
2,661 ผู้เข้าชม2.12 กม.ขอเส้นทาง
1,766 ผู้เข้าชม4.8 กม.ขอเส้นทาง
611 ผู้เข้าชม4.97 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

02 มิ.ย. 2562

29 พฤษภาคม 2562
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ๒๕๖๒  "คุยกันในหมู่พระวิมาน (NMB Talk in the Palace)" ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ณ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์ในพิธีกรรมและความเชื่อ"วิทยากรโดย นางสาวบุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญประเพณีราชสำนักโบราณ ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อและพิธีกรรม ดำเนินรายการโดย : นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ   ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : รูปและสัญลักษณ์ของเทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์"วิทยากรโดย นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณ นางเรียม พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทย ดำเนินรายการโดย : นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ** สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์) หรือ Facebook National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

19 พ.ค. 2562

14 พฤษภาคม 2562
กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "คุยกันในสวน (NMB Talk in the Garden)"  เนื่องในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒    ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ลานพระที่นั่งบวรบริวัติ ด้านหน้าเก๋งนุกิจราชบริหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร           กำหนดการ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยม อันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เครื่องราชสักการะ ว่าด้วยเรื่องเครื่องโต๊ะ" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ชมเครื่องโต๊ะในวังหน้า" วิทยากรโดย นายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์   * ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามปกติเท่านั้น อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท (โต๊ะลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์) ** สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

26 พ.ค. 2562

10 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓  "จินตทัศน์แห่งสายนทีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค"  ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   หัวข้อเรื่อง "ภาพสะท้อนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกาพย์เห่เรือ  โดย อาจารย์พอพล สุกใส  อาจารย์ภาควิชาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   หัวข้อเรื่อง "กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในเอกสารตะวันตก : สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์" โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   หัวข้อเรื่อง "บทประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสำหรับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค" โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ   หัวข้อเรื่อง "การขับบทเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค" โดย ว่าที่นาวาเอกณัฐวัฏ อรา่มเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ   ผู้ดำเนินรายการ นางสาวศรินยา ปาทา (ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร)   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๔๔๖ ๘๐๕๖ หรือ Facebook National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

11 เม.ย. 2562

14 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
กรมศิลปากร ขอเชิญประชาชนร่วม "สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์"  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ และชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “รูปเทวดานพเคราะห์ยอดบัตร”    ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ** สอบถามรายละเอียด โทร. 02 224 1402 / 02 224 1333 **

08 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
กรมศิลปากร ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปวิทยา ตำนานความเชื่อและประติมานวิทยา”    วิทยากรโดย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ นางอมรา ศรีสุชาติ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินรายการ    วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมทั้งรับชมการแพร่ภาพสดได้ทาง facebook live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ** ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสามารถลงทะเบียนได้หน้าห้องเสวนา **
pav

/

next

ข่าวสาร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม 12 ห้องจัดแสดงใหม่ : ประวัติศาสตร์ ช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์  (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   **สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ , ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ หรือ https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/
[เปิดรับสมัคร] ผู้เข้าร่วมอบรม"นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ"วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง