กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

20 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 983

318,591 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

 

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

  • ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • ประณีตศิลป์สืบสมัย  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

 

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333
โทรสาร : 02-224 7493
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/
อีเมล : education.nmb@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

 

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • ยกเว้นค่าเข้าชม : เด็ก / นักเรียน / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / พระสงฆ์ / สมาชิก ICOM ICOMOS (แสดงบัตร)

การเดินทาง

รถโดยประจำทางสาย 3, 6,  9, 30, 33, 43, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 503, 507, A4

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

352

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 พ.ย. 2566

31 ธ.ค. 2566

10 พฤศจิกายน 2566
กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เชิญชวนสัมผัสความงดงามของโบราณสถาน(วังหน้า) แต่งกายด้วยชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในงาน Night at the Museum ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน   ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (ซื้อบัตรได้ถึง ๑๙.๐๐น.) ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  (เฉพาะวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีกิจกรรมนำชมเป็นรอบ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒    

26 ต.ค. 2566

29 ต.ค. 2566

26 ตุลาคม 2566
เปิดตลาดอาร์ตทอยในสวน เนื่องในเทศกาลผีนานาชาติ  ตอน “พูด ผี - ปีศาจ” (Ghost Talks) วันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   พบกับ เปิดตลาดอาร์ตทอย โดย ศิลปินกลุ่มศาลาอันเต ลุ้นกาชาปองผีนานาชาติ นั่งพักขา ณ ร้านชากระท่อมแม่มด กิจกรรมพูดคุย Ghost Talks วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. “เรื่องหลอนในวังหน้า” โดย เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สลับกันมาเล่าเรื่องขนหัวลุกให้ฟัง เวลา ๑๓.๐๐ น. “เรื่องหลอนในวังหน้า” (Mystery Tour) พาตามรอยขนหัวลุกในวังหน้า โดย เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (รอบแรก) เวลา ๑๔.๐๐ น. “รำลึกครูเหม เวชกร” โดย คุณจุติ จันทร์คณา (มดไวตามิลค์) จากกลุ่ม MGC วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. “Prosthetic Artist” ศิลปินไทยกับเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ โดย คุณวสิษฐ สุจิตต์ เวลา ๑๓.๐๐ น. “เรื่องหลอนในวังหน้า” (Mystery Tour) พาตามรอยขนหัวลุกในวังหน้า โดย เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (รอบสอง) เวลา ๑๔.๐๐ น. “Hobby ที่รัก” การทำ model making ในงานของเล่นของสะสม โดย คุณวสิษฐ สุจิตต์   หมายเหตุ** - ทุกกิจกรรมไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า ลงทะเบียนที่หน้างานได้เลย - มีของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

12 ต.ค. 2566

27 ต.ค. 2566

12 ตุลาคม 2566
ศิลปวัฒนธรรม ตอบรับกระแสความคึกคัก “เมืองโบราณศรีเทพ”  ร่วมกับ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  จัด สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “ศรีเทพ มรดกโลกในไทยและในต่างแดน”    พบ 2 นักวิชาการชั้นนำ รศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร : คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ : นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ นำชมโบราณวัตถุในนิทรรศการ “ศรีเทพกับมรดกโลก” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย   วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. (จากนั้นนำชมนิทรรศการ) ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   สำรองที่นั่งได้ที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/SilpaWattanatham หรือโทร. 0 2580 0021-40 ต่อ 1206, 1220 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-18.00 น. (ในวันจันทร์-ศุกร์) หรือลงทะเบียนผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ 

15 ก.ย. 2566

19 ก.ย. 2566

06 กันยายน 2566
กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 (Thai Museum Day 2023) วันที่ 17 - 19 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน”  พบกับกิจกรรมหลากหลายจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ   EXHIBITION “Museum Unveiling” เรื่องลึก เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ไทย พบกับวัตถุหาชมยาก เรื่องราวเชิงลึกของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เคยเปิดเผย  และเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของวัตถุพิพิธภัณฑ์จากหลายพิพิธภัณฑ์   MUSEUM TALK หัวข้อ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ในหลายมิติ   CONSERVATION LAB กิจกรรมเวิร์คช็อปการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์จากนักอนุรักษ์มืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง   MUSEUM FAIR พบสินค้าและนวัตกรรมต่อยอดจากพิพิธภัณฑ์ต้นแบบความสำเร็จตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์   ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Thai Museum Day Facebook: Office of National Museums, Thailand

15 ก.ย. 2566

19 ก.ย. 2566

04 กันยายน 2566
กิจกรรม Talk & Touch “คเณศอลังการ : แต่งองค์ทรงเครื่องพระคเณศ” พูดคุยกับภัณฑารักษ์เรื่องความเชื่อ ประเพณี และการปฏิบัติตน ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี (๑๙ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) พร้อมกับร่วมแต่งองค์คเณศน้อย “เวิร์กชอป bjd doll” โดย สองศิลปินจากสองสตูดิโอ   วันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับเพียงวันละ ๑ รอบ รอบละ ๑๐ คน  ราคา ๗๐๐ บาท รวมอุปกรณ์  รับเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ขวบ ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช(แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต พระนคร   ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ QR code ในภาพ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง