กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

25 มีนาคม 2564

ชื่นชอบ 981

173,671 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

 

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

  • ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • ประณีตศิลป์สืบสมัย  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

 

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333
โทรสาร : 02-224 7493
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/
อีเมล : national.museum.bkk@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • ยกเว้นค่าเข้าชม : เด็ก / นักเรียน / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / พระสงฆ์ / สมาชิก ICOM ICOMOS (แสดงบัตร)

การเดินทาง

รถโดยประจำทางสาย 3, 6,  9, 30, 33, 43, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 503, 507, A4

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

219

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 พ.ค. 2565

07 ส.ค. 2565

20 พฤษภาคม 2565
กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕  เรื่อง “อาโรคยปณิธาน : ความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค" นำเสนอหลักฐานและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน   ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และอังคาร)  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ติดต่อสอบถาม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ , ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐

20 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

20 เมษายน 2565
งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  วันที่ 20 - 24 เมษายน 2565    (1) ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยามค่ำคืน เวลา 16.00-20.30 น. กิจกรรมนำชมเป็นรอบสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชาวไทย จำนวน 3 รอบ ต่อวัน เวลา 18.00 น. / 18.30 น. / 19.00 น. English guided tour 1 round per day : Rounddd 05.30 PM หมายเหตุ กิจกรรมนำชมลงทะเบียนเข้าร่วม ณ บริเวณศาลาลงสรง(ด้านหน้าทางเข้า) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของทุกวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หากไม่มีผลการรับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (2) นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ชุมชนใต้ร่มพระบารมี”  (3) การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม / การสาธิตอาหารเปิดต้นตำรับไทย (4) การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม   สอบถามข้อมูล โทร. 02 – 224 -1402 และ 02-224 1333      

11 เม.ย. 2565

14 เม.ย. 2565

11 เมษายน 2565
กรมศิลปากร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ผู้ร่วมงานต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างน้อย ๒ เข็ม** หากไม่มีผลการรับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐๒-๒๒๔ ๑๔๐๒

02 เม.ย. 2565

08 เม.ย. 2565

01 เมษายน 2565
กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   วันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ร่วมฟังเสวนาวิชาการ ผ่านนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร    วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕  1. รับชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 2. Night At The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เวลา ๑๖ .๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สักการะพระพุทธสิหิงค์และชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ตั้งการเกิด การโกนจุก การศึกษาช่วงวัยรุ่น และการกินหมาก ผ่านการจัดแสดง ณ พระตำหนักแดง ชมความอลังการของราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบการออกพระเมรุ ณ โรงราชรถ   **หมายเหตุ** ผู้ร่วมงานสามารถจอดรถได้ ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และท้องสนามหลวง(ด้านฝั่งทิศเหนือ)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐๒-๒๒๔ ๑๔๐๒ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Liveกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร  

23 ก.พ. 2565

27 ก.พ. 2565

23 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  ขอเชิญชมรายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.   การแสดงเนื่องในวันปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล การแสดงมิตรสัมพันธ์ไทยอาเซียน ระบำเสียมกุก ระบำโบราณคดี ชุดทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย ละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขึ้นบ้านพระพิจิตร   บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนเข้าชมการแสดง ๑ ชั่วโมง)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑   ***การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด***
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง