กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

17 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 645

29,810 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

 

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

  • ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • ประณีตศิลป์สืบสมัย  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

 

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

  • โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402
โทรสาร : 02-224 1370
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมาชิกICOM ICOMOS พระภิกษุ สามเณร และนักบวชทุกศาสนา ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยประจำทางสาย 3, 6,  9, 30, 33, 43, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 503, 507, A4

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

43

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
19,791 ผู้เข้าชม0.79 กม.ขอเส้นทาง
6,407 ผู้เข้าชม1.07 กม.ขอเส้นทาง
25,274 ผู้เข้าชม1.5 กม.ขอเส้นทาง
3,145 ผู้เข้าชม2.12 กม.ขอเส้นทาง
11,463 ผู้เข้าชม2.15 กม.ขอเส้นทาง
1,994 ผู้เข้าชม4.8 กม.ขอเส้นทาง
807 ผู้เข้าชม4.97 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

04 ส.ค. 2562

02 สิงหาคม 2562
กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔)  วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   *ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2KdtRSU** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๔๔๖-๘๐๕๖  หรือ Email : mpandd@hotmail.com*** เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่https://goo.gl/bhX7Tt หมายเหตุ : ผู้ที่มีบัตรสะสมแต้มกรุณานำมาเพื่อแลกรับของรางวัล

26 ก.ค. 2562

25 ต.ค. 2562

23 กรกฎาคม 2562
นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ "นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ"  ณ พระที่นั่งอิศราวินัจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (ปิดวันจันทร์และอังคาร)   ** ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๔๐๒ / ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๗๐  หรือ National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

28 ก.ค. 2562

22 กรกฎาคม 2562
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  "นุ่งโจง ใส่ซิ่น เยือนถิ่นวังหน้า เรียนรู้การทำสวยดอกล้านนาร่วมกัน" เพื่อรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ครั้งที่ ๒   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร * รับจำนวนจำกัดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม** สำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ / ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หมายเหตุ๑. สวยดอก คือ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ใช้ในโอกาสต่างๆ๒. กิจกรรมพิเศษมี ๒ ช่วง - ช่วงแรก นำชมเครื่องสักการะแบบต่าง ๆ ในวังหน้า - ช่วงสอง เรียนรู้การทำสวยดอกแบบล้านนา  

20 ก.ค. 2562

21 ก.ค. 2562

02 กรกฎาคม 2562
กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ และกัปปิยภัณฑ์ต่าง ๆ แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒   วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตรงกับแรม ๔ ค่ำ และแรม ๕ ค่ำ เดือนแปด) เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ** ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อร่วมทำบุญในกิจกรรมดังกล่าว ปัจจัยและกัปปิยภัณฑ์ได้ที่ :  งานธุรการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ (เว้นวันจันทร์และอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

02 มิ.ย. 2562

29 พฤษภาคม 2562
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ๒๕๖๒  "คุยกันในหมู่พระวิมาน (NMB Talk in the Palace)" ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ณ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : เทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์ในพิธีกรรมและความเชื่อ"วิทยากรโดย นางสาวบุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญประเพณีราชสำนักโบราณ ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อและพิธีกรรม ดำเนินรายการโดย : นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ   ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง "เสวนาตำนานและธรรมเนียมนิยมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : รูปและสัญลักษณ์ของเทวดานพเคราะห์และพระอภิไทโพธิบาทว์"วิทยากรโดย นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณ นางเรียม พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทย ดำเนินรายการโดย : นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ** สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์) หรือ Facebook National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
pav

/

next

ข่าวสาร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม 12 ห้องจัดแสดงใหม่ : ประวัติศาสตร์ ช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์  (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   **สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ , ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ หรือ https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/
[เปิดรับสมัคร] ผู้เข้าร่วมอบรม"นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ"วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง