กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 634

32,548 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมศิลปากร  ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ประเภทศิลปะสมัยใหม่ขึ้น ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี การพิพิธภัณฑ์ไทย และได้รับมอบอาคารโรงกษาปณ์  จากกรมธนารักษ์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่่อจัดตั้งเป็น "หอศิลปแห่งชาติ"  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ ของศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอศิลปแห่งชาติ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ หลังจากนั้น หอศิลปแห่งชาติ ได้ปิดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อให้ตรงตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่า  "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป" และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๖ กรมธนารักษ์ได้มอบอาคารและที่ดินเพิ่มเติมให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารจัดแสดง เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ศิลปินตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้เข้าชมได้อย่างครบถ้วน ตามหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะระดับชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารผลิตเหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ในช่วงนั้น ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทำการค้ากับต่างชาติ จึงมีความจำเป็นในการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยน และเนื่องด้วยโรงกษาปณ์แห่งเดิมในพระบรมหารราชวัง ซึ่งผลิตโดยใช้เครื่องจักรไอน้ำคับแคบและเริ่มทรุดโทรม  รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์แห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณอันเป็นที่ตั้งของวังเจ้านาย ๖ พระองค์ เรียกว่า "วังสะพานเสี้ยว" พื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ใกล้วัดชนะสงคราม โดยโปรดให้รื้อถอนพระตำหนักของเจ้านายฝ่ายวังหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้  พระราชทานเงินค่ารื้อถอน และสร้างวังใหม่ให้แก่เจ้านายทุกพระองค์

 

อาคารโรงกษาปณ์สิทธิการแห่งที่ ๓ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในปัจจุบัน)  ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยนายคาร์โล อัลเลกรี(Carlo Allegri) สถาปนิกและวิศวกรประจำราชสำนักสยาม โดยจำลองรูปแบบของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค(Neo-classicism) แนวทางนีโอปัลลาเดียน (Neo-palladianism) มาใช้เป็นหลักในการออกแบบ เนื่องจากลักษณะทางสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมแบบนี้  มักให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความเคร่งขรึม สง่างาม  จึงเหมะสมสำหรับใช้กับอาคารราชการประเภทที่ทำการกระทรวง ศาล โรงเรียน โรงงาน และสถานทูต เป็นต้น

 

สถาปนิกออกแบบอาคารเชื่อมโยงต่อกันเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ล้อมรอบลานโล่ง โดยได้แรงบันดาลใจการวางผังจากแบบแปลนโรงงานเครื่องจักรเมืองเบอร์มิ่งแฮม  ประเทศอังกฤษ  จุดเด่นอยู่ที่มุขกลางด้านหน้าของอาคารที่มีหลังคาทรงจั่วแบบวิหารกรีก  ผนังหน้าจั่วประดับตราแผ่นรูปดินปูนปั้น ล้อมรอบด้วยครึ่งวงกลมประกอบลายพันธ์พฤกษา  ผนังอาคารชั้นบน แบ่งเป็น 3  ส่วน แต่ละส่วนเจาะช่องหน้าต่างเป็นโครงสร้างโค้งครึ่งวงกลม(semi-circular arch) แต่ไม่ประดับซุ้ม  ผนังฉาบปูนเดินร่องลึกเป็นรูปช่องสี่เหลี่ยมใหญ่เรียงกันเลียนแบบลายหินก่อ(Rustication) มุมอาคารมีการเน้นลายหินอ่อนให้นูนเป็นเสาอิงที่ไม่มีหัวเสา

 

จากจุดกำเนิดที่เป็นโรงกษาปณ์สิทธิการ จนมาเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในปัจจุบันอาคารอายุกว่า ๑๑๓ ปี ได้รับการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ใช้สอยที่เปลี่ยนไป  แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนั้น  คือ  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สง่างามสะท้อนภูมิปัญญาของสถาปนิกและวิศวกร ที่ได้กลั่นกรองสร้างสรรค์ จัดระเบียบความงามอย่างมีแห่งผล(Rational organization) ตามหลักของนีโอปัลลาเดียน จึงกลายเป็นหนึ่งในเพชรน้ำเอกของสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนทุกวันนี้

 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

 

นิทรรศการถาวร จัดแสดงผลงานศิลปะทั้งแบบประเพณีและผลงานร่วมสมัย นำเสนอให้เห็นวิวัฒนาการของผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างผลงานที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะในประเทศไทย อาทิ ภาพวาดพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จิตรกรรมเนื่องในพุทธศานา(ภาพพระบฏ) ภาพพงศาวดาร ภาพวรรณคดี ตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย แบ่งเป็น

 

๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติ แสดงจิตรกรรมภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

 

๒. ห้องจิตกรรมไทยประเพณี จัดแสดงจิตรกรรมไทยประเพณี  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับสืบทอดมาตั้งแต่อดีต โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ที่สอดแทรกด้วยเรื่องราวในวรรณคดีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง จิตรกร ผู้เรืองนามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างเอกแห่งกรุงสยาม ผลงานของบรมครูทั้ง 2 ท่านเน้นการนำเรื่องราวอุดมคติของไทยผสมผสานกับเทคนิคแบบตะวันตก ซึ่งเป็นเสมือนต้นแบบและแนวทางสำคัญสำหรับช่างไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

๓. ห้องจิตรกรรมแบบตะวันตก จัดแสดงภาพจิตรกรรมไทยที่ผสมผสานกับรูปแบบจิตรกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเปิดรับวิทยาการจากประเทศตะวันตกมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า หากแต่ยังคงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ ในช่วงเวลานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและศึกษาความเจริญทางศิลปวิทยาการของประเทศเหล่านั้นด้วย

 

๔. ห้องประติมากรรม จัดแสดงผลงานประติมากรรมในยุคของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ส่งผลให้รัฐบาลมีบทบาทในการสนับสนุนและอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆ แทนราชสำนัก และเป็นช่วงที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม(มหาวิทยาลัยศิลปากร) และเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวงการศิลปะไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ จนได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

 

 

นิทรรศการหมุนเวียน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดนิทรรศการหมุนเวีนยตลอดปี เดือนละ ๒-๔ นิทรรศการ ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานทัศนศิลป์ทุกประเภท ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะ เป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281-2224
โทรสาร : 02-282-8525
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/TheNationalGalleryBangkok
อีเมล : national.gallery.th@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารส่วนบุคคล (แท็กซี่)

เดินรถทางเดียวมีที่จอดสะดวก 

ทางที่ ๑ จากบางลำภู เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงครามชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขาวเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

ทางที่ ๒ จากฝั่งปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชิดซ้ายลงสะพานเข้าถนนเจ้าฟ้า ชิดขวาแล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

ทางที่ ๓ จากสนามหลวง ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติเข้าถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถึงสี่แยกเลี้ยวขวา บรรจบกับทางที่ ๑ เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

รถโดยสารประจำทาง

รถประจำทางจากฝั่งธนบุรีข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า สาย ๓๐, ๘๐, ๑๒๓, ๙๑, ๕๐๗

รถประจำทางจากถนนพระอาทิตย์ สาย ๖, ๙, ๑๕, ๑๙, ๓๒, ๓๓, ๕๓, ๖๔, ๖๕, ๕๒๔

รถประจำทางจากถนนจักรพงษ์ สาย ๓, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๖๔, ๕๒๔

 

เรือโดยสารประจำทาง

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์ (N13) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินตรงผ่านสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ภาค ๓ ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม) ใช้ทางออกที่ ๒ และใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร     (Central Pier) ไปยังสถานีรถไฟ แล้วใช้บริการเรือข้ามฟากไปยังท่าพระอาทิตย์ (N13) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการเจ้าหน้าที่นำชมจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

25

แบ่งปัน

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

10 มกราคม 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.30 น.  ร่วมสนุกกับกิจกรรมเสริมสร้างและทักษะทางด้านศิลปะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มีอาหารและเครื่องดื่มฟรี !! ตลอดงาน ** สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-281-2224 หรือ FB : The National Gallery of Thailand

06 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

04 มิถุนายน 2562
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้กำหนดจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์คุณภาพที่สร้างสรรค์โดยศิลปินอาวุโส ซึ่งมีทักษะและความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการทัศนศิลป์ของไทย   ในปี 2562 นี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินสตรีในยุคต้นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแวดวงทัศนศิลป์ของไทย จึงได้จัดนิทรรศการ “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย” ขึ้น โดยเรียนเชิญศิลปิน ทายาท รวมทั้งผู้ที่ครอบครองผลงาน มาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว ศิลปินสตรีอาวุโสทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  หม่อมเจ้าพิไลยเลขา ดิศกุล  คุณมีเซียม ยิบอินซอย  หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์  คุณไข่มุกด์ ชูโต    นิทรรศการ “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย”  จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2562  ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานครและกำหนดให้มีการเสวนาและเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 - 281 2224 หรือ Facebook The National Gallery of Thailand

31 มี.ค. 2562

20 มีนาคม 2562
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "เส้นสี ฝีแปรง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 ของกาลิเลโอ คีนี" วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  ร่วมเสวนาโดย นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายเสน่ห์ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นผู้ดำเนินรายการ   *สำรองที่นั่งได้ที่ : nationalgallery.th.pr@gmail.com หรือ facebook fanpage TheNationalGalleryThailand**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทรศัพท์ 02 - 281 2224 วันพุธ – วันอาทิตย์ 9.00 -16.30 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร)

10 มี.ค. 2562

30 มี.ค. 2562

08 มีนาคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการ ศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ” (POTs-The - Vessels) โดย สมาคม Potters of Thailand ระหว่างวันที่ 10 - 30 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 6 (ตึกใต้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป   นิทรรศการศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ” (POTs-The - Vessels) เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินและช่างฝีมือทางด้านงานศิลปะเซรามิคที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จำนวน 12 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวีเดน และไทย   แนวคิดหลักของนิทรรศการ คือ การนำเสนอความงามในอีกแง่มุมหนึ่งของงานเซรามิค ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานหลักในฐานะ “ภาชนะ” ที่แสนธรรมดา อย่างถ้วย จาน ชาม ฯลฯ ทว่าหากแต่ศิลปินผู้สร้างงานได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับความสามัญนี้ ประหนึ่งความงามในอุดมคติ ด้วยความตระหนักว่า ดินคือวัสดุที่เปลี่ยนสภาพได้อย่างไม่จำกัด ในการสร้างงานจากดิน การแตก ชำรุดและเสียหาย ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้น ความคาดหวังของผู้สร้างสรรค์ จึงถูกท้าทายอยู่เสมอ บนเส้นทางการต่อสู้และพากเพียรสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานเซรามิค กับ ดิน จึงมีสถานะเป็นเสมือนมิตรสหายที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการต่อสู้พากเพียรสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวมานี้ มิได้มีเป้าหมายเพื่อชัยชนะเหนือผู้สร้างสรรค์คนอื่น หากแต่เป็นไปเพื่อการชนะตนเอง บนพื้นฐานประสบการณ์และความเข้าใจของศิลปินแต่ละคน   **พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)**

06 ก.พ. 2562

31 มี.ค. 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดโครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562 อบรมระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2562 ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 สมัครได้ด้วยตัวเองที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หลักสูตรใดมีผู้สมัครเต็มจำนวนจะปิดรับทันที)   โดยอบรมใน 3 ทักษะ ได้แก่  1. การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ ระดับ ป.1 – ป.3   เวลา 09.00 - 12.00 น. - ครูอุ๋ง สุธีรา รุ่งเรืองเสาวภาคย์ รับ 20 คน - ครูจิว ดินหิน รักพงษ์อโศก รับ 20 คน  เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูกอล์ฟ สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ รับ 20 คน ระดับ ป.4 – ป.6  เวลา 09.00 - 12.00 น. ครูลี่ ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร รับ 20 คนเวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเบศร์ ภูเบศร์ สินอำพล รับ 20 คน ---------------------------------------------------------------------------- 2.การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรก การลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ  ระดับ ป.4 – ป.6  เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเล็ก ณรงค์เดช ศุขสายชล รับ 20 คน ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป  เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเก๋ พัชรินทร์ อนวัชประยูร รับ 20 คน ------------------------------------------------------------------------------ 3.การวาดเส้น พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป  เวลา 09.00 - 12.00 น. ครูบี อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ รับ 20 คน   **การรับสมัคร**  สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เข้ารับการอบรม3. ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อคอร์ส (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ โทร.02 281 2224 หรือที่ facebook: TheNationalGalleryThailand
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง