กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,582

44,870 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธบางลำพู เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน โดยกรมธนารักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นบ้านของพระยานรนาถภักดีศรีรัษฎากร อธิบดีกรมคลังในสมัย ร.๕ ภายหลังถูกปรับใช้โดยหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสถานที่เก็บสินค้า จำหน่ายตำรา โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช และโรงพิมพ์คุรุสภา

 

ปัจจุบันเป็นที่ราชพัดุซึ่งดูแลโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดแสดงเกี่ยวกับข้อมูลภารกิจทั้ง ๕ ด้าน ด้านของกรมธนารักษ์ รวมถึงพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้านต่างๆ ของชุมชนในย่านบางลำพู ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

 

การจัดแสดงแบ่งเป็น

นิทรรศการหมุนเวียน : จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์และชุมชนบางลำพูที่น่าสนใจมาต่อยอดหรือเปิดประเด็นใหม่ ตามวาระโอกาสต่างๆ

 

ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ย่านบางลำพู นับเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

 

นิทรรศการกรมธนารักษ์ : ถ่ายทอดบทบาทและหน้าที่ด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ได้แก่ การผลิตเหรียญและบริหารเงินตรา การดูแลและจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของรัฐ การบริหารที่ราชพัสดุ รวมถึงประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

นิทรรศการชุมชนบางลำพู : ย่านบางลำพูเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้านการค้า ความบันเทิง และวิถีชีวิต มีความหลากหลายทางวัมนธรรมและเชื้อชาติที่รังสรรค์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน

 

 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281 9828 / 02-281 9820
โทรสาร : 02-281 0352
เว็บไซต์ : http://banglamphumuseum.treasury.go.th/
อีเมล : pipitbanglamphu@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (วันหยุดราชการอื่น) เวลา 10.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ และชาวต่างชาติ 30 บาท
 • เด็ก (อายุ 10-18 ปี) 10 บาท
 • ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ
  • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
  • ผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไป
  • ผู้พิการทุกประเภท
  • ภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวชทุกศาสนา

การเดินทาง

รถประจำทางประจำทางสาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, 524

เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าพระอาทิตย์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

47

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ก.ย. 2565

19 ก.ย. 2565

14 กันยายน 2565
พิพิธบางลำพู ชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2565 กิจกรรมภายในงาน เข้าชมนิทรรศการ ฟรี (บริเวณ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์) นิทรรศการพิเศษ การท่องเที่ยวชุมชนบางลำพู ท่องเที่ยวชุมชนกับไกด์เด็กชมรมเกสรลำพู 2 เส้นทาง   วันที่ 17 และ 18 กันยายน 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)  - เส้นทางที่ 1 พิพิธ...ชิดชุมชน รอบเวลา 13.00 - 16.00 น. - เส้นทางที่ 2 เดินค่ำ...ย่ำบางลำพู รอบเวลา 17.00 - 20.00 น. ***จำกัดรอบละไม่เกิน 20 คน*** ลงทะเบียนท่องเที่ยวชุมชนได้ที่ https://forms.gle/UtS9JpwYLZY97bkv7

07 มิ.ย. 2565

20 มิ.ย. 2565

07 มิถุนายน 2565
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลาย  ในหลายประเทศทั่วโลกมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ติดประดับธงสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือนและมีไฮไลท์ คือ การเดินขบวนพาเหรดซึ่งเรียกว่า ไพรด์พาเหรด Pride Parades เพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ   สำหรับในเดือนแห่งความหลากหลายนี้ พิพิธบางลำพู มีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก กติกาง่าย ๆ เพียง 1. กด like กด Share โพสต์นี้ https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/photos/a.1424139504542328/3178055635817364/ 2. จับคู่สี ภาพอาคารในย่านบางลำพูและคำตอบที่สัมพันธ์กัน 3. แสดงความคิดเห็นว่า หากพูดถึงย่านบางลำพู คุณนึกถึงสีสันและความหลากหลายในด้านใด ??   - ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565 - ผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา มีสิทธิ์ลุ้นรับสมุดโน้ตและกระจก ลาย Happy Pride Month จำนวน 20 รางวัล (จากการสุ่มรายชื่อ) - ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจเฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565   สืบค้นคำตอบได้ที่ : https://preview.app.goo.gl/earth.app.goo.gl?link=https://earth.google.com/web/data%3DMicKJQojCiExMm95UldIQlM3YWJXNVpUSWhQLXZra2JKLVdxcW5QbU86AwoBMA?authuser%3D0%26fdl%3D1&apn=com.google.earth&isi=293622097&ibi=com.google.b612&ius=googleearth

09 พ.ค. 2565

20 พ.ค. 2565

09 พฤษภาคม 2565
พิพิธบางลำพู มีกิจกรรมง่ายๆ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกัน  เพียงตอบคำถามว่า “อาคารที่ปรากฎในภาพถ่ายเก่า ปัจจุบันคือสถานที่ใดในย่านบางลำพู?” บอกใบ้สักนิดว่าเป็นอาคารที่ตั้งอยู่แถววัดบวรนิเวศวิหาร    กติกาง่ายๆ 1. กด Like กด Share โพสต์นี้  https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/photos/a.1424139504542328/3157339817888946 2. พิมพ์ตอบในคอมเมนต์ว่า อาคารทางฝั่งขวามือในภาพถ่ายเก่า ปัจจุบันคือสถานที่ใด ในย่านบางลำพู?   ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา มีสิทธิ์ลุ้นรับสมุดโน้ต ลายของดีบางลำพู จำนวน 10 รางวัล (จากการสุ่มรายชื่อ) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจเฟสบุ๊ก พิพิธบางลำพู ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

17 มี.ค. 2565

21 มี.ค. 2565

17 มีนาคม 2565
เปิดประสบการณ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบ Musical Tour เมษายนนี้ เตรียมพบกับละครเพลง วันวาน Musical in Museum จากผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาสื่อสารการแสดง  ร่วมกับ พิพิธบางลำพู และ TeroPerformance   เปิดจองบัตรวันที่ 21 มีนาคม 2565 (จำกัด 30 ท่านต่อรอบ) รอบการแสดง 3 รอบ ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ วันที่ 2-3 เมษายน 2565 วันที่ 23-24 เมษายน 2565 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ติดตามรายละเอียดการจองได้ที่ Facebook : วันวาน Musical in Museum   หมายเหตุ 1.ผู้เข้าชมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป 2.แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชม.  3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเข้าชม

16 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

16 มีนาคม 2565
พิพิธบางลำพู ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Photo contests “อวดภาพ เล่าเรื่อง ณ พิพิธบางลำพู” เพียงโพสต์ภาพถ่ายพร้อมบรรยายความประทับใจ ที่ท่านเคยมาเที่ยวหรือร่วมกิจกรรม กับพิพิธบางลำพูและแชร์ไอเดียว่า อยากให้พิพิธบางลำพูจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการอะไรในอนาคต?   ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลของที่ระลึกสุดพิเศษจากพิพิธบางลำพู  ที่มีเฉพาะที่พิพิธบางลำพูเท่านั้น มาโชว์ภาพถ่ายของทุกท่านให้หายคิดถึงพิพิธบางลำพูกันเถอะ    กติกาและเกณฑ์การตัดสิน 1.กด Like & Share โพสต์นี้ไปที่ Facebook ของคุณ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/photos/a.1424139504542328/3118565668433028 2.โพสต์ภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายใต้ภาพมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ 3.ภาพที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้โพสต์เท่านั้น  ห้ามนำภาพของบุคคลอื่นหรือภาพจากสื่ออื่นๆ มาร่วมกิจกรรม 4.คณะกรรมการจากพิพิธบางลำพูจะตัดสินโดยพิจารณาจากภาพถ่ายและคำบรรยาย  โดยมีรางวัลที่ 1 – 3 พร้อมทั้งรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล   ร่วมอวดภาพเล่าเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 0.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565  และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 3 เมษายน 2565 ทางเพจเฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง