กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 337

2,633 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระราชดำริตั้งโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารขึ้น เพื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน ๒ วาระ คือ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยได้เริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๕

 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๘ รอบ ๙๖ ปีในวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ โครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ปัจจุบัน รวมถึงผู้ทรงครองและครองวัดบวรนิเวศวิหารในอดีต ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ และศาสนกิจต่างๆ เป็นคุณูปการแก่การพระศาสนาและชาติบ้านเมือง จึงเห็นสมควรที่จะได้นำพระประวัติและผลงานของเจ้าอาวาศวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์ทุกท่านมาจัดแสดงให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนสืบไป

 

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร" ขึ้น ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เพื่อรวบรวมพระประวัติพระเกียรติคุณ ผลงานอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่พระองค์แรก คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระผนวช จนถึงเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แม้จะไม่ครบถ้วนทุกสิ่ง แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักแต่ละพระองค์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่ผู้ที่มาศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดพลังความคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมืองสืบไป

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดบวรนิเวศวิหาร 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 089-441 0488 / ID Line มูลนิธิ : @somdetphranyan (มีเครื่องหมาย@)

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เยี่ยมชม

วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 - 15.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
27,539 ผู้เข้าชม0.64 กม.ขอเส้นทาง
8,558 ผู้เข้าชม0.92 กม.ขอเส้นทาง
21,727 ผู้เข้าชม1.46 กม.ขอเส้นทาง
48,070 ผู้เข้าชม2 กม.ขอเส้นทาง
13,748 ผู้เข้าชม3.43 กม.ขอเส้นทาง
2,706 ผู้เข้าชม3.96 กม.ขอเส้นทาง
1,428 ผู้เข้าชม4.04 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง