กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่นชอบ 689

21,082 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนอันวิจิตรงดงาม สะท้อนคุณค่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต ศรัทธา ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการอันมีชีวิตบนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันทันสมัย เปิดโอกาสแห่งการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางวัฒนธรรมในหลายมิติ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการถาวรและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสอดคล้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาในแต่ละส่วน และมีพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เราอยู่ร่วมกัน
 • ผูกพันหนึ่งเดียว
 • เที่ยวไปในอาเซียน
 • หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง
 • เรียนรู้ในสวน
 • ชวนกันสร้างสรรค์

 

 

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224-4279
โทรสาร : 02-224-4279
เว็บไซต์ : https://www.acc-th.com/TH/home.html
อีเมล : aseanculturalcenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

(หยุดทุุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

Free entrance

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย(BUS Numbers) 2, 3, 9, 12, 15, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 86, 169, 201
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย(AC BUS Numbers) ปอ.12, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.70, ปอ.79, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.185, ปอ.201, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.พ.10-1, ปอ.พ.10-2, ปอ.พ.10-3
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้า 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีค่าบริการที่จอดรถ

24

แบ่งปัน

กิจกรรม

21 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

21 เมษายน 2566
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3   วันที่ 21 - 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ชมนิทรรศการ "ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร"  พร้อมรับชมวิดิทัศน์ที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของทั้ง 6 กลุ่มชาติพันธุ์   วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น.​ บรรยายและเสวนาเรื่อง "เยี่ยมยลวิถีชุมชนอาเซียน ณ ชุมชนชาวมุสลิมย่านบางลำพู"  โดย ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท  ผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร  - ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม   วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น.​ บรรยายและเสวนาเรื่อง "เยี่ยมยลวิถีชุมชนอาเซียน ณ ชุมชนชาวญวน ย่านสามเสน"  โดย ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท  ผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร  - ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม   ทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษ สำหรับผู้ถ่ายภาพกิจกรรมลง Facebook หรือ Instagram จะได้รับกระเป๋าผ้าปาเต๊ะสุดเก๋ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ Facebook: โพสต์ภาพพร้อม Check in ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center โดยเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ และใส่ #aseanculturalcenter #เยี่ยมยลชุมชนอาเซียน Instagram: โพสต์ภาพพร้อมแท็ก @aseanculturalcenter และใส่ #aseanculturalcenter #เยี่ยมยลชุมชนอาเซียน  

31 ต.ค. 2565

30 ธ.ค. 2565

17 ตุลาคม 2565
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓ ขอเชิญชมนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” (ASEAN After Dark) นิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ “ผีอาเซียน” มาร่วมกันค้นหาความเหมือน ความต่าง และแนวทางในการหลอกหลอน ของผีอาเซียนแบบใกล้ชิด   ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔-๔๒๗๙

19 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

19 เมษายน 2565
กิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”  ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พบกับ   1. นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เวลา 10.00 - 19.00 น. 2. การบรรยายและเสวนาเรื่อง “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 16.00-17.30 น.  หัวข้อ "สร้างบ้านแปงเมือง(กรุงธนบุรี-รัชกาลที่ 3)" วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  หัวข้อ "รุ่งเรืองผสมผสาน(รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 6)" วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 16.00-17.30 น.  หัวข้อ "ร่วมมือกันสู่อนาคต(รัชกาลที่ 7-ปัจจุบัน)"   ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและเสวนาผ่านทาง : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScsMQMq5wyqpz.../viewform จำกัดผู้เข้าร่วมเพียงรอบละ 25 ท่าน เท่านั้น **หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนยืนยันการสมัคร**   สอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์: 02 224 4279 หรือ Inbox เฟซบุ๊ก ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

28 พ.ย. 2563

29 พ.ย. 2563

26 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓     ห้ามพลาดกิจกรรมภายในงาน นิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ” ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับประสบการณ์บ้านผีสิง การแสดงชุด "เขย่าขวัญอาเซียน" สร้างสรรค์โดยคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ การเสวนา เรื่อง “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”  (เฉพาะวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  - ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์  ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรม ราชบัณฑิตยสภา - ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - นายนิเวศ แววสมณะ ครูช่างศิลปหัตถกรรม   กิจกรรม Workshop - การทำขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆ  - การประดิษฐ์ธุงใยแมงมุม เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย - การแต่งหน้าแนวสยองขวัญ  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “การแต่งหน้าแนวสยองขวัญ”  ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำกัดเพียง ๘ คน ต่อวันเท่านั้น!!! สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนผ่าน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdnJjOQeUpXgA.../viewform สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนผ่าน : https://docs.google.com/.../18TGAq3Vjoq9eiZvd.../viewform... *หมายเหตุ:  ๑. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี บริบูรณ์ ๒. หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม กลับไปยัง E-mail ของท่าน ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓. การจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน   สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์: ๐๒ ๒๒๔ ๔๒๗๙ E-mail: aseanculturalcenter@gmail.com    

10 มี.ค. 2561

11 มี.ค. 2561

17 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. & ๑๐ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ และชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานในอาเซียนได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๑ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน*เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง