กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

06 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่นชอบ 495

10,490 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนอันวิจิตรงดงาม สะท้อนคุณค่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต ศรัทธา ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการอันมีชีวิตบนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันทันสมัย เปิดโอกาสแห่งการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางวัฒนธรรมในหลายมิติ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการถาวรและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสอดคล้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาในแต่ละส่วน และมีพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เราอยู่ร่วมกัน
 • ผูกพันหนึ่งเดียว
 • เที่ยวไปในอาเซียน
 • หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง
 • เรียนรู้ในสวน
 • ชวนกันสร้างสรรค์

 

 

 

แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224-4279
โทรสาร : 02-224-4279
อีเมล : aseanculturalcenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

(หยุดทุุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

Free entrance

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย(BUS Numbers) 2, 3, 9, 12, 15, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 86, 169, 201
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย(AC BUS Numbers) ปอ.12, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.70, ปอ.79, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.185, ปอ.201, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.พ.10-1, ปอ.พ.10-2, ปอ.พ.10-3
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้า 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีค่าบริการที่จอดรถ

16

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 มี.ค. 2561

11 มี.ค. 2561

17 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. & ๑๐ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ และชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานในอาเซียนได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๑ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน*เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

10 ก.พ. 2561

11 ก.พ. 2561

02 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพิเศษ “วิวาห์อาเซียน”  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ และ ๑๐ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานในอาเซียนได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน *เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

13 ม.ค. 2561

14 ม.ค. 2561

26 ธันวาคม 2560
๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.สร้างสรรค์ขนมจากข้าว ขนมข้าวตู ข้าวตังงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก”๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูไก่ “ดร.สุรัตน์ จงดา และคณะพลาดไม่ได้คือกิจกรรม·ASEANพาสปอร์ต!!!!ไปสัมผัสวัฒธรรมทั่วอาเซียนที่ศูนย์ของเรากันเถอะ 

13 ม.ค. 2561

14 ม.ค. 2561

21 ธันวาคม 2560
เตรียมพบกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561

24 มิ.ย. 2560

02 ก.ค. 2560

14 มิถุนายน 2560
๒๔ มิ.ย. ๖๐  ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. การแสดงหน้ากากนานาชาติในงานประเพณีบุญหลวงและการเล่น “ผีตาโขน” ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย    ๒๕ มิ.ย. ๖๐  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. การแสดงหน้ากากนานาชาติ ณ เวทีกลางอำเภอด่านซ้าย ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงหน้ากากนานาชาติสัญจร ณ ศูนย์เฉลิมราช เวทีวัดศรีขุนเมือง อำเภอเชียงคาน   ๒๗ มิ.ย. ๖๐  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. การแสดงหน้ากากนานาชาติสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย๒   ๘ มิ.ย. ๖๐ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การแสดงหน้ากากนานาชาติสัญจร ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร อำเภอวังสะพุง “มหกรรมการแสดงหน้ากากนานาชาติ” จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินเดีย โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน    ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินรอบการแสดง ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. (นิทรรศการหน้ากากนานาชาติ ณ โถงทางเข้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน) และการแสดงรอบพิเศษ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. เวที ณ สยาม สยามสแควร์วัน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร ๐๒-๒๒๔-๔๒๗๙Facebook: ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอีเมล์: aseanculturalcenter@gmail.comทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง