กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

30 เมษายน 2567

ชื่นชอบ 1,795

52,829 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เข้าสู่เขตพระราชธานี เมื่อครั้งในอดีตเปรียบได้กับการเป็นประตู
สู่กรุงรัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ
"นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษตริย์ ตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอผ่านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายรูปแบบ

 

ภายในอาคาร แบ่งเป็น ๑๒ ห้องนิทรรศการ และ ๒ ส่วนบริการ ได้แก่

๑. โถงต้อนรับ

ห้องโถงด้านหน้า ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปรียบได้กับ "ห้องรับแขก" ขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบให้โปร่งโล่ง ก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและร่วมสมัย 

๒.อุโมงค์เวลา

ส่วนจัดแสดงจุดเริ่มต้นก่อนนำชมห้องจัดแสดงนิทรรศการ บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยกับประวัติศาสตร์โลก เพิ่มการนำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยเทคนิค Hollow Display จัดแสดงแบบจำลองรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุข

๓.ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์

ราชธานีอันเรืองโรจน์ย่อมเกิดจากการวางรากฐานอย่างมั่นคง ด้วยพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

๔.ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม

ความยิ่งใหญ่ สง่างามของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ เครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดิน

๕.ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

หนังใหญ่ โขน ละคร รำ และหุ่นต่างๆ คือ มหรสพสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งล้วนมีต้นเค้ามาจากการระบำรำเต้นโบราณ แล้วบูรณาการ และแตกสลายจนมมีความงามและลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

๖.ห้องลือระบิลพระราชพิธี

เพิ่มเนื้อหาจัดแสดงพระราชพิธีเนื่องในรัชกาลที่ ๑๐ เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ด้วยเทคนิค Slide Screen เมื่อเคลื่อนจอผ่านภาพนิ่ง จะเกิดภาพถ่ายหรือวิดีโอจริงที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นๆ

๗.ห้องสง่าศรีสถาปัยกรรม

วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการเปฃี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย พัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตให้สอดรับกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา

๘.ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน

๑๒ ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่ย่อมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ได้ชมวิถีทำกิน และความเป็นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยรันตโกสินทร์

๙.ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

๑๐.ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย

ย้อนกาลเวลาเรียนรู้ลักษณะวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน เพื่อทราบถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบะรรมเนีนยมประเพณี

๑๑.ห้องดวงใจประชา

เป็นห้องที่จัดแสดงพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑.ต้นโพธิ์แห่งแผ่นดิน จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เป็น ๙ ช่วง ด้วยเทคนิค Soft touch Interactive ที่เมื่อผู้เข้าชมสัมผัสข้อความในนิทรรศการ จะปรากฏภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชประวัติช่วงนั้นๆ ๒.ใต้พระบรมโพธิสมภาร นำเสนอพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๔ โครงการ โดยจัดแสดงบนจอโค้งใช้ซอฟแวร์ Dataton Watchout ควบคุมการแสดงวิดีโอหลายจอ เพื่อสร้างจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่ไร้รอยต่อ ๓. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ นำเสนอพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยออกแบบผนังห้องนิทรรศการเป็นเส้นทางการเดินทางสู่พระเมรุมาศ พร้อมเปิดวิดิทัศน์ประมวลภาพพระราชพิธีต่างๆ

๑๒.ห้องนิทรรศการรัชกาลที่ ๑๐ 

ถ่ายทอดเนื้อหา ๓ ส่วน คือ "สืบสาน" หน้าที่แห่งกษัตริย์ของชาติไทย นำเสนอพระราชประวัติผ่านภาพวาด "รักษา" สุขแห่งประชาราฎร์ให้คงอยู่ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในรูปแบบ Interactive Information และ Model Display ผู้ชมสามารถสัมผัสข้อความในนิทรรศการเพื่อชมคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และ "ต่อยอด" แผ่นดินไทย" ให้ยั่งยืน นำเสนอพระราชกรณียกิจผ่านรูปแบบ Immersive Theatre ที่เปรียบภาพการทรงงานปิดทองหลังพระ เป็นเสมือนดวงดาวผ่านม่านหมอก และผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมไปกับนิทรรศการโดยการใช้กล่องส่องไปยังท้องฟ้า เพื่อชมภาพการทรงงานต่างๆ

๑๓.จุดชมวิว ชั้น ๔

ชมความงามจากมุมสูงของโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร ปราสาทที่มียอดสร้างด้วยโลหะแห่งเดียวในโลกที่ยังเหลืออยู่ พุทธสถาปัตยกรรมแห่งรัตนโกสินทร์ที่มีเอกลักษณ์อันงดงามแรกสร้างในรัชกาลที่ ๓ แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบัน ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถเดินขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงาม

๑๔.ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ชั้นลอย)

ห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า สื่อมัลติมีเดียครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบาย

 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สืบเนื่องจากการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญ และมีความหมายที่สุดของปวงชนชาวไทย นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงร่วมเทิดพระเกียรติและบันทึกประวัติศาสตร์ โดยรวบรวมเนื้อหาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ จัดแสดงด้วยหลักการเรียบง่ายตามพระราชจริยวัตร ผสมผสานกับเทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่ จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

 

เปิดส่วนจัดแสดงและห้องนิทรรศการใหม่ จำนวน ๔ ห้อง ได้แก่

๑.อุโมงค์เวลา

ส่วนจัดแสดงจุดเริ่มต้นก่อนนำชมห้องจัดแสดงนิทรรศการ บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยกับประวัติศาสตร์โลก เพิ่มการนำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยเทคนิค Hollow Display จัดแสดงแบบจำลองรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุข

๒.ห้องลือระบิลพระราชพิธี

เพิ่มเนื้อหาจัดแสดงพระราชพิธีเนื่องในรัชกาลที่ ๑๐ เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ด้วยเทคนิค Slide Screen เมื่อเคลื่อนจอผ่านภาพนิ่ง จะเกิดภาพถ่ายหรือวิดีโอจริงที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นๆ

๓.ห้องดวงใจประชา

เป็นห้องที่จัดแสดงพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑.ต้นโพธิ์แห่งแผ่นดิน จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เป็น ๙ ช่วง ด้วยเทคนิค Soft touch Interactive ที่เมื่อผู้เข้าชมสัมผัสข้อความในนิทรรศการ จะปรากฏภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชประวัติช่วงนั้นๆ ๒.ใต้พระบรมโพธิสมภาร นำเสนอพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๔ โครงการ โดยจัดแสดงบนจอโค้งใช้ซอฟแวร์ Dataton Watchout ควบคุมการแสดงวิดีโอหลายจอ เพื่อสร้างจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่ไร้รอยต่อ ๓. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ นำเสนอพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยออกแบบผนังห้องนิทรรศการเป็นเส้นทางการเดินทางสู่พระเมรุมาศ พร้อมเปิดวิดิทัศน์ประมวลภาพพระราชพิธีต่างๆ

๔.ห้องนิทรรศการรัชกาลที่ ๑๐ 

ถ่ายทอดเนื้อหา ๓ ส่วน คือ "สืบสาน" หน้าที่แห่งกษัตริย์ของชาติไทย นำเสนอพระราชประวัติผ่านภาพวาด "รักษา" สุขแห่งประชาราฎร์ให้คงอยู่ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในรูปแบบ Interactive Information และ Model Display ผู้ชมสามารถสัมผัสข้อความในนิทรรศการเพื่อชมคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และ "ต่อยอด" แผ่นดินไทย" ให้ยั่งยืน นำเสนอพระราชกรณียกิจผ่านรูปแบบ Immersive Theatre ที่เปรียบภาพการทรงงานปิดทองหลังพระ เป็นเสมือนดวงดาวผ่านม่านหมอก และผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมไปกับนิทรรศการโดยการใช้กล่องส่องไปยังท้องฟ้า เพื่อชมภาพการทรงงานต่างๆ

 

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

๑๐๐ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๔
โทรสาร : ๐๒-๖๒๑ ๐๐๔๓
เว็บไซต์ : http://www.nitasrattanakosin.com
อีเมล : rtks2010@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

มีรอบเข้าชมทุก ๆ ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑๒ รอบต่อวัน

รอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๕.๐๐ น.

ในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง โปรดมาก่อน เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

*ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 

ชมฟรี เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย ๗๐ บาท
 • ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท

 

เข้าชมฟรี

 • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)

สำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า ๑๒ ปี และเด็กพิเศษต้องเข้าชมพร้อมผู้ปกครอง

 • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)

ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา

 • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
 • ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ

 

การเดินทาง

รถประจำทาง :

 • ปรับอากาศ -สาย  ปอ.พ.๑๐-๑, ปอ.พ.๑๐-๒, ปอ.พ.๑๐-๓, ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๕๙, ปอ.๖๐, ปอ.๗๐, ปอ.๗๙, ปอ.๑๕๗, ปอ.๑๗๑, ปอ.๑๘๕, ปอ.๒๐๑, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๐๙
 • รถธรรมดา - สาย  ๒, , ๑๒, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๙, ๔๒, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐ ๖๔, ๖๘, ๗๐,
  ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๖๙, ๒๐๑

 

ทางเรือ : 

เรือคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) โดยนั่งมาสุดเส้นทางที่ ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

 

สถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (รถไฟฟ้า-เรือ )

 • MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าอโศก
 • MRT สามยอด สามารถเชื่อมต่อ รถ Taxi
 • BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าสะพานหัวช้าง

 

รถยนต์ และทางด่วนพิเศษ ลง

 • ด่านยมราช
 • ด่านอุรุพงศ์

ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง อาคารจะอยู่ทางซ้าย

ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ

๑. ที่จอดรถอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (หลังหอศิลป์ร่วมสมัยฯ)

เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  (ปิดรับรถเวลา ๑๕.๐๐ น.)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

(สำหรับลูกค้าอาคารนิทรรศน์ฯ และลูกค้าหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนินเท่านั้น)

 • จอดรถไม่เกิน ๑๕ นาที ฟรีค่าบริการ
 • อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ ๕๐ บาท เศษเกิน ๑๕ นาที คิดเป็น ๑ ชั่วโมง
 • ในกรณีมีตราประทับ จะคิดอัตราค่าบริการที่ ๓ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงละ ๕๐ บาท เศษเกิน ๑๕ นาที คิดเป็น ๑ ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ต้องนำรถออกก่อนเวลา ๑๗.๑๕ น. มิฉะนั้นคิดค่าปรับ ๕๐๐ บาท พร้อมค่าบริการจอดรถ

ตามอัตราจริง

 • กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ปรับ ๕๐๐ บาท พร้อมค่าบริการจอดรถตามจริงทั้งนี้

 (ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถแก่เจ้าหน้าที่ และต้องได้รับอนุญาตจากอาคารฯ)

*อาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**กรณีเกิดความเสียหายแก่รถหรือสิ่งของภายในรถทางอาคารฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

๒. วัดราชนัดดาฯ (สอบถามอัตราค่าบริการจากเจ้าหน้าที่รับรถ)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถประสานเพื่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ล่วงหน้า

โดยประสานรอบเข้าชมก่อน และจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปที่

"สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์" อย่างน้อย ๑๕ วัน

ที่ส่วนงานจองรอบเข้าชมสำหรับหมู่คณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๖ ๕๐๕๐ หรือ ๐๒ - ๖๒๑ ๐๐๔๑ ต่อ ๑๓๑

ในวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

*รอบที่จองอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรอบตามความเหมาะสม*

 

 

 

 

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีที่จอดรถ สำหรับจำนวน ๑๖ คัน (มีค่าใช้จ่าย)
 • ร้าน Golden Coffee เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์)

 

51

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 มิ.ย. 2567

30 มิ.ย. 2567

30 พฤษภาคม 2567
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน เดือนมิถุนายน 2567 พบกับการแสดงความสามารถของเยาวชนคนดนตรี อาทิ   ขับร้องประสานเสียง โดย วง The Dynamics ชมรม VoiZe Academy Thailand แชมป์ 2 สมัย การแข่งขันงานศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  (Bangkok International Choir Arts Festival 2018 – 2019)  จัดโดย สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ รุ่นอุดมศึกษา ปี 2565 จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)   วงดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน "ช้างน้อยวิชาการ" ปี 2567  จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย   ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 นาฬิกา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   สอบถามเวทีการแสดงฯ โทร. 09 5476 5868 สอบถามเข้าชมนิทรรศการ โทร. 0 2621 0044

02 พ.ค. 2567

04 พ.ค. 2567

02 พฤษภาคม 2567
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 67 เวลา 12.00-13.30 น. ชมฟรี ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์   พบกับ การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงอีแซว “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพลงอีแซว “ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ” เพลงฉ่อย “เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย” เพลงเรือ “ย้อนยุคเพลงเรือโบราณ” เพลงเกี่ยวข้าว “วิถีการทำนา”     สอบถามข้อมูล โทร. 09 5479 5868 FB: https://www.facebook.com/Nitasrattanakosin

04 เม.ย. 2567

28 เม.ย. 2567

04 เมษายน 2567
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  สนุกสนานไปกับการแสดงของเยาวชนที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย ยกขบวนมาให้ชมกันตลอดทั้งเดือนเมษายน ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.30 น.   ไฮไลท์ การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงยั่ว เพลงพวงมาลัย เพลงระบำบ้านไร่ เพลงคล้องช้าง การแสดงโขนและหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา มัจฉานุพบพ่อ และยกรบ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/NCrdy

10 ธ.ค. 2566

17 ธ.ค. 2566

01 ธันวาคม 2566
เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 66 เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 09.00 – 17.00 น. เวลา 16.00 – 21.00 น. เข้าชมฟรี   ไฮไลท์ คีตรัตติกาล เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน 15 ธ.ค 66 :  การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ละนาฏศิลป์พื้นเมือง โดย โรงเรียนสตรีวิทยา 16 ธ.ค 66 :  การแสดงดนตรี String Ensemble / Combo with Voice โดย วงสานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 17 ธ.ค 66 :  นักร้อง DIVA ระดับตำนาน “คุณรัดเกล้า อามระดิษ” ร่วมขับกล่อมบทเพลงไพเราะ การแสดงดนตรี Light Orchestra / Winds Ensemble / String Ensemble โดย วงสานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมเลือกซื้ออาหารอร่อย กับร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   สอบถามข้อมูล โทร. 02 – 621 0044

02 ธ.ค. 2566

31 ธ.ค. 2566

01 ธันวาคม 2566
ขอเชิญชม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี จัดหนัก จัดเต็ม ประจำเดือนธันวาคม 2566 อาทิ โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สุครีพถอนต้นรัง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปะ มินิคอนเสิร์ต เปิดบันทึกเพลงแห่งสยาม โดย เยาวชนชมรมเพลงแห่งสยาม พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย   ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/oQzfp หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   สอบถามเวทีการแสดงฯ โทร. ๐๙ ๕๔๗๖ ๕๘๖๘ สอบถามเข้าชมนิทรรศการ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง