กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

13 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่นชอบ 821

33,344 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯถวายในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิศิลปาชีพ” เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง  โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิม ปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ที่ทันสมัย โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”
      

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นที่ 1- 4 แสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281 5360-1
โทรสาร : 02-281 5359
เว็บไซต์ : http://www.queengallery.org/
อีเมล : info@queengallery.org

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป 50 บาท

Admission Fee: 50 baht

 

***ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ เด็กเล็ก หรือผู้ที่ยังเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา

(ใส่เครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์)

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์)

ผู้พิการ(แสดงบัตรผู้พิการเพื่อยืนยันสิทธิ์) พระภิกษุและสามเณร***

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 10, 12, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 60, 68, 70, 79, 157, 159, 183, 201, 503, 509, 511, 512, 556
  • เรือด่วนคลองแสนแสบ : สถานีท่าเรือผ่านฟ้า

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

16

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 พ.ค. 2567

27 มิ.ย. 2567

20 พฤษภาคม 2567
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชม นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567” รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2566  จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 45 แห่งทั่วประเทศ รวม 164 ชิ้น   แบ่งเป็น ผลงานของระดับปริญญาโท 12 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 152 ชิ้น  ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย เป็นต้น     ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2567  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน   (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.     สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร.02-281-5360-1 E-mail: info@queengallery.org, FACKBOOK: https://www.facebook.com/queengallerybkk/

22 ก.พ. 2566

25 ก.พ. 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ “วันแห่งความคิดถึง” เนื่องในเดือนแห่งความรัก นิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี” เชิญชวนผู้ที่รักและคิดถึง มาร่วมกันพูดคุยในหลากหลายแง่มุมที่แต่ละท่านมีต่อ อ.ถวัลย์ ร่วมพูดคุยโดย อาจารย์ ม้อ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี   ผู้ถ่ายทอดบุคลิกและตัวตนของอาจารย์ถวัลย์ ผ่านงานเขียนใบหน้า อ.ถวัลย์ อาจารย์ ฟี่ อนุพงษ์ จันทร ผู้ที่ได้รับความเมตตาจาก อ.ถวัลย์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนความคิดทางศิลปะของศิลปิน อาจารย์ ลูกปลิว จันทร์พุดซา ถ่ายทอดความประทับใจจากการเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา กับ อ.ถวัลย์   วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โถงนิทรรศการชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ    สอบถามเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมงานเสวนา: โทร. 02-281-5360-1 Inbox FB: https://www.facebook.com/queengallerybkk/

25 ม.ค. 2566

25 เม.ย. 2566

25 มกราคม 2566
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ขอเชิญร่วมชื่นชมผลงาน สัมผัสชีวิต และทำความรู้จักถวัลย์ ดัชนี ราชาแห่งผืนผ้าใบ ในแง่มุมที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน ในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี 1939-2014”   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 25 เมษายน 2566   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญญา ปุณหวันลี้ตระกูล โทร. 081-822 4388 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ โทร. 02 – 281 5360-1

11 พ.ค. 2565

28 มิ.ย. 2565

10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564  จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่งทั่วประเทศรวม 161 ชิ้น   จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2565 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ)

01 เม.ย. 2565

26 เม.ย. 2565

09 มีนาคม 2565
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ชวนร่วมกิจกรรม “ระบายสีกระถางต้นไม้”  ในงาน The 2nd Art & Craft Market +DIY ที่จะให้คุณได้ออกแบบ ระบายสี และตกแต่งกระถางต้นไม้ในแบบของคุณเอง และยังได้ต้นไม้พร้อมกระถางน่ารักๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีสินค้าและงานศิลปะอีกมากมายจำหน่ายในราคาพิเศษ    งานจัดบริเวณชั้น 1-2 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ถนนราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 – 26 เมษายน 2565 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง