กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 820

23,727 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯถวายในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิศิลปาชีพ” เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง  โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิม ปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ที่ทันสมัย โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”
      

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นที่ 1- 4 แสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281 5360-1
โทรสาร : 02-281 5359
เว็บไซต์ : http://www.queengallery.org/
อีเมล : info@queengallery.org

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป 50 บาท

*นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (ไม่เสียค่าเข้าชม)

*ผู้สูงอายุ, พระภิกษุ, สามเณรและนักบวชในศาสนาอื่น (ไม่เสียค่าเข้าชม)

 

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 10, 12, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 60, 68, 70, 79, 157, 159, 183, 201, 503, 509, 511, 512, 556
  • เรือด่วนคลองแสนแสบ : สถานีท่าเรือผ่านฟ้า

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

13

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 เม.ย. 2564

10 พ.ค. 2564

08 เมษายน 2564
นิทรรศการ “โฮมบุญ”   นิทรรศการเดี่ยวครั้งใหญ่ที่สุดของ อิทธิพล พัฒรชนม์  ศิลปินผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศมาแล้วมากมาย  รวบรวมผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กว่า 200 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกัน     ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม ระหว่างวันที่ 3  เมษายน –  10 พฤษภาคม  2564    ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

18 ธ.ค. 2563

20 ธ.ค. 2563

16 ธันวาคม 2563
ถึงเวลาของ Museum Night 2020มาร่วมชมงานศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในยามค่ำคืน พร้อมกิจกรรมมากมาย เพียง 3 วันเท่านั้น!!โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ชั้นที่ 1-3 นิทรรศการ Inspiration นำชมผลงานและสาธิตการวาดภาพโดยศิลปิน ชั้น 4 นิทรรศการ หัวโขนชั้นครู อนุญาตให้ถ่ายภาพและชมหัวโขนที่หาดูได้ยากอย่างใกล้ชิด เวลา 19:00 น. นำชมเเละให้ข้อมูล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   เปิดให้บริการ :  วันศุกร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม เวลา 19.00 - 21.00 น. (เก็บค่าเข้าชมราคาปกติ 50 บาท)   ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ FB : The Queen’s Gallery หรือโทร. 02-281-5360  

23 พ.ย. 2563

20 ธ.ค. 2563

27 พฤศจิกายน 2563
นิทรรศการหัวโขนชั้นครู จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ธนาคารกรุงเทพ และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด   จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม   2563   เป็นนิทรรศการรวบรวมผลงานหัวโขนเก่าแก่และทรงคุณค่าของครูช่างรุ่นต่างๆ  ที่หาชมได้ยาก กว่า 90 ชิ้นงาน มาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างเสริมสำนึกรักในการแสดงโขน ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ควรหวงแหน และรักษาไว้    สอบถามรายละเอียด  โทร. 0 2613 3203-5 ต่อ 19,22 โทร. 0 281 5360-1 FB : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

20 ธ.ค. 2562

22 ธ.ค. 2562

19 ธันวาคม 2562
เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน  วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    เข้าชมนิทรรศการฟรี เวลา 19.00 – 21.00 น. 1. นิทรรศการ Sompot Upa-in’s Aesthetics 2. นิทรรศการ The Russian Classical Fine Arts by Edvard Sasun 3. นิทรรศการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ปีที่ 12     กิจกรรม Workshop มีค่าใช้จ่าย 1. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรม SKETCH & DRAWING โดยใช้ภาพ TITLE UNKNOWN เป็นต้นแบบ 2. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.ิกิจกรรมการวาดภาพ PORTRAIT   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281 5360 หรือสมัครกิจกรรมทาง inbox หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery  

13 ก.ค. 2562

21 ก.ค. 2562

05 กรกฎาคม 2562
#หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ขอเชิญชวนทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตรกรรมลายไทยปิดทอง" โดยคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดลายไทยและการปิดทองบนเฟรมผ้าใบ จากวิทยากรมากฝีมือ อ.รตา อักษรทอง (อาจารย์สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง) พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้าน!    กิจกรรมจัด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62 : หัวข้อ “สัตว์ป่าหิมพานต์”  ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 62 : หัวข้อ “ลายกระจัง”   ** ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน โทร. 02-181 5360-1 หรือ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง