กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 619

18,903 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯถวายในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปักเพื่อมูลนิธิศิลปาชีพ” เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง  โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิม ปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ที่ทันสมัย โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”
      

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นที่ 1- 4 แสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281 5360-1
โทรสาร : 02-281 5359
เว็บไซต์ : http://www.queengallery.org/
อีเมล : info@queengallery.org

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป 50 บาท

*นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (ไม่เสียค่าเข้าชม)

*ผู้สูงอายุ, พระภิกษุ, สามเณรและนักบวชในศาสนาอื่น (ไม่เสียค่าเข้าชม)

 

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 10, 12, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 60, 68, 70, 79, 157, 159, 183, 201, 503, 509, 511, 512, 556
  • เรือด่วนคลองแสนแสบ : สถานีท่าเรือผ่านฟ้า

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ธ.ค. 2562

22 ธ.ค. 2562

19 ธันวาคม 2562
เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน  วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    เข้าชมนิทรรศการฟรี เวลา 19.00 – 21.00 น. 1. นิทรรศการ Sompot Upa-in’s Aesthetics 2. นิทรรศการ The Russian Classical Fine Arts by Edvard Sasun 3. นิทรรศการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ปีที่ 12     กิจกรรม Workshop มีค่าใช้จ่าย 1. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรม SKETCH & DRAWING โดยใช้ภาพ TITLE UNKNOWN เป็นต้นแบบ 2. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.ิกิจกรรมการวาดภาพ PORTRAIT   ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281 5360 หรือสมัครกิจกรรมทาง inbox หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery  

13 ก.ค. 2562

21 ก.ค. 2562

05 กรกฎาคม 2562
#หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ขอเชิญชวนทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตรกรรมลายไทยปิดทอง" โดยคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดลายไทยและการปิดทองบนเฟรมผ้าใบ จากวิทยากรมากฝีมือ อ.รตา อักษรทอง (อาจารย์สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง) พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้าน!    กิจกรรมจัด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62 : หัวข้อ “สัตว์ป่าหิมพานต์”  ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 62 : หัวข้อ “ลายกระจัง”   ** ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน โทร. 02-181 5360-1 หรือ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

27 พ.ค. 2562

30 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” จัดแสดงผลงานมากถึง 159 ชิ้น ณ พื้นที่ชั้น 1-4 ของ #หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2562     ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 -281 5360-1 หรือเฟสบุค หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

22 เม.ย. 2562

21 พ.ค. 2562

14 พฤษภาคม 2562
นิทรรศการ ๑ ทศวรรษพุทธศิลป์อีสาน โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม    ศิลปินมากฝีมือที่มีแนวการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น คือการนำเอาจิตรกรรมมาผสมผสานเข้ากับประติมากรรมนูนต่ำได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังถ่ายทอดเรื่องราวของพุทธศาสนาและอีสานบ้านเกิดออกมาได้อย่างน่าสนใจ   **นิทรรศการจะจัดแสดง วันที 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562   ณ ชั้น 1-3 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ**

12 มี.ค. 2562

12 เม.ย. 2562

15 มีนาคม 2562
นิทรรศการผลงานศิลปกรรมย้อนหลัง 36 ปี “เงาสะท้อนแห่งชีวิต” ของมานพ สุวรรณปินฑะ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 12 เมษายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง