กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 กรกฎาคม 2565

ชื่นชอบ 4,417

37,683 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 7 ส่วนจัดแสดงและให้บริการ คือ

 

ห้องจัดแสดงชั้น 1

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ อาทิ พระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องไว้ให้ชม

 

ห้องจัดแสดงชั้น 2

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์

 

ห้องจัดแสดงชั้น 3

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ จัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

 

ศาลาเฉลิมกรุง

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ โดยจำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯจำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง

 

นิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

 

อาคารรำไพพรรณี

จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ครั้งประทับที่ประเทศอังกฤษ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รวมทั้งงานวิจัยซึ่งรวบรวมเอกสารจากประเทศต่างๆ

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 

  • ห้องฉายภาพยนตร์  จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : http://www.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09.00-16.00 น.

  • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
  • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
  • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
  • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ปรับรูปแบบการให้บริการการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 

ด้วยการเพิ่มช่องทางลงนัดหมายการเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกในการลงนัดหมาย ท่านสามารถลงนัดหมายล่วงหน้าได้ตามลิงค์นี้

https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...

หรือสแกน QR Code จากภาพด้านล่าง

**หมายเหตุ : เป็นการทดลองการใช้ระบบจองออนไลน์เป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์ฯ

 ขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดมา ณ ที่นี้

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

92

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 มี.ค. 2565

22 มี.ค. 2565

09 มีนาคม 2565
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมสนุก กับนิทรรศการ "เล่าเรื่องอาคารกับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์" ผ่านช่องทาง https://www.museumbuildingandsurroundingspace.com/en/game/   เกมที่ 4 THE MASTERMIND ร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ “เล่าเรื่องอาคารกับวันวานพิพิธภัณฑ์ฯ”  พร้อมร่วมสนุกกับเกม The Master Mind เปิดไพ่ ทายชื่อภาพให้ถูกต้อง  ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 50 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลเป็น “พวงกุญแจรูปอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ สีเขียว”   วิธีการเล่นเกม:  ให้ผู้เล่นเลือกเปิดแผ่นภาพหมายเลข 1-6 และเลือกคำตอบให้ตรงกับภาพที่ปรากฏ  (เปิด 1 ภาพ คะแนนจะลดลง 1 คะแนน) เปิดให้ดี เปิดให้ถูกจุด   วิธีการเข้าเกม:  ผู้เล่นจะต้องล็อคอิน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อคลิกที่เกม จะพบกับหน้าเว็บ สำหรับให้ใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์(ใช้สำหรับการติดต่อรับของรางวัลเท่านั้น) แล้วกด Submit จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าเกม ให้ใส่ Username และ Password อีกครั้ง  (ใช้ได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หมายเลข 0-9 จำนวน 6 ตัวขึ้นไป)   ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 22 มีนาคม 2565 ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2565

24 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

24 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ชวนทุกท่านไปเดินเที่ยว Virtual Museum ด้วยกัน  มาพิสูจน์ความเป็นแฟนพันธุ์แท้ มาดูกันว่าแค่บางส่วนของภาพที่เห็นเป็นวัตถุชิ้นไหน มาร่วมสนุกไปกับกิจกรรม “Virtual Museum Game : ซับซ้อนซ่อนภาพ” ภาพที่ซ่อนอยู่คือวัตถุอะไรน๊าาาา??? แอดมินใบ้ว่าวัตถุชิ้นนี้ซ่อนอยู่ที่ชั้น 1   ค้นหาคำตอบได้ที่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง(Virtual Museum) https://www.kpi-vmuseum.com/ Cap ภาพวัตถุและส่งคำตอบได้ที่ https://forms.gle/TpTXZv3KLrtQurmA6   กติกา ส่งคำตอบและภาพวัตถุ 1 ภาพ ที่ Google Forms เท่านั้น 1 คน สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งต่อ 1 เกม จับรางวัลผู้ที่ตอบถูก 30 ท่าน ส่งรางวัลถึงบ้านทางไปรษณีย์ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 มกราคม 2565 หมายเหตุ** เล่มเกมแล้วเกิดปัญหา ปรึกษาแอดมินได้ทาง inbox

01 ก.พ. 2565

17 ก.พ. 2565

24 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ชวนร่วมสนุกกับเกม “Match It” สะสมแต้มทำคะแนนสูงๆเพื่อรับของรางวัลพวงกุญแจรูปอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ สีขาว สุดน่ารัก   โดยเกม Match It เป็นการจับคู่ภาพและคำอธิบายให้ตรงกัน  หากท่านเข้าร่วมเล่นเกมและอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถเข้าไปที่นิทรรศการ “เรื่องเล่าอาคารจากห้างฝรั่งสู่พิพิธภัณฑ์”   **วิธีการเข้าเกม (Log in) เข้าหัวข้อเกม ลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ใส่ชื่อผู้เล่นเกม และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล เลือกเกม Match It ใส่ user name และ password ช่อง user name ใส่ชื่อผู้เล่นเกม (แนะนำให้เล่นในคอมพิวเตอร์หรือ laptop)   กติกาการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุด 50 ท่านแรก รับพวงกุญแจพิพิธภัณฑ์เป็นของรางวัล ระยะเวลาการร่วมแข่งขันทำลายสถิติ วันที่ 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลผู้รับรางวัล 22 กุมภาพันธ์ 2565   >> ชมนิทรรศการ https://www.museumbuildingandsurroundingspace.com/ >> เล่นเกม https://www.museumbuildingandsurroundingspace.com/en/game/ 

17 ธ.ค. 2564

08 ธันวาคม 2564
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง การจัดแสดงในอาคารอนุรักษ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  นายวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์  มัณฑนากรชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านในพื้นที่ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/7C7nfg65byqLghwD7 สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum

17 ธ.ค. 2564

19 ธ.ค. 2564

08 ธันวาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Night at the Museum 2021 : Night at the Heritage Building วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า   โดยมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย (1) กิจกรรมออนไลน์ KPM mini game เริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 (2) กิจกรรมออนไซต์ สัมมนาพิเศษ เรื่อง การจัดแสดงในอาคารอนุรักษ์ นำชมรอบพิเศษ ในแต่ละวัน สมุดกิจกรรม กิจกรรมก่อร่างสร้างอาคาร   สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง