กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 กรกฎาคม 2565

ชื่นชอบ 4,424

40,641 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 7 ส่วนจัดแสดงและให้บริการ คือ

 

ห้องจัดแสดงชั้น 1

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ อาทิ พระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องไว้ให้ชม

 

ห้องจัดแสดงชั้น 2

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์

 

ห้องจัดแสดงชั้น 3

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ จัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

 

ศาลาเฉลิมกรุง

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ โดยจำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯจำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง

 

นิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

 

อาคารรำไพพรรณี

จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ครั้งประทับที่ประเทศอังกฤษ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รวมทั้งงานวิจัยซึ่งรวบรวมเอกสารจากประเทศต่างๆ

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 

  • ห้องฉายภาพยนตร์  จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : http://www.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09.00-16.00 น.

  • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
  • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
  • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
  • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ปรับรูปแบบการให้บริการการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 

ด้วยการเพิ่มช่องทางลงนัดหมายการเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกในการลงนัดหมาย ท่านสามารถลงนัดหมายล่วงหน้าได้ตามลิงค์นี้

https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...

หรือสแกน QR Code จากภาพด้านล่าง

**หมายเหตุ : เป็นการทดลองการใช้ระบบจองออนไลน์เป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์ฯ

 ขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดมา ณ ที่นี้

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

93

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

16 มีนาคม 2566
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมสนุกแข่งเกม Image Matching รับรางวัลสมนาคุณสุดพิเศษ ชุด Micro Brick Magnet และ สมุดสติกเกอร์  KING PRAJADHIPOK MUSEUM   ชมนิทรรศการออนไลน์ “20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทาง https://www.kpm20th-anniversary.com/ แล้วร่วมสนุกกับเกมจับคู่ภาพกับคำอธิบาย วิธีการเข้าเกม: เลือกเล่นเกมได้ทาง https://www.kpm20th-anniversary.com/.../Game4_1/index.html   วิธีการเล่นเกม เลือกภาพที่ตรงกับคำอธิบายบนสมุดภาพทางขวามือ คลิกที่ภาพแล้วลากไปวางที่กล้องถ่ายภาพด้านซ้ายมือ หากเป็นภาพที่ถูกต้อง ภาพจะปรากฏขึ้นบนสมุดภาพ   กติกาคัดเลือกผู้รับรางวัล:  บันทึกภาพหน้าคะแนนรวมเมื่อจบเกม แปะภาพนั้นลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้  https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum/photos/a.474668762561255/6795999703761431/ 20 ท่านแรก รับรางวัลสมุดสติกเกอร์และตัวต่อรูปอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ  *ขอจำกัด 1 แอคเคาท์ต่อ 1 สิทธิ์รับรางวัล*   ระยะเวลาร่วมสนุก : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้รับรางวัล : วันที่ 7 เมษายน 2566 หมายเหตุ* หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกาทางแอดมินขออนุญาตสละสิทธิ์ให้ผู้เล่นท่านอื่นต่อไป

13 ก.พ. 2566

14 ก.พ. 2566

12 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนทุกท่าน มาย้อนวันวาน ลืมวัย ลืมเวลา  มาร่วมสนุกกับอุปกรณ์การสื่อสารอย่างเพจเจอร์ (วิทยุติดตามตัว) ในยุค 1990  ที่ส่งข้อความหากันและกัน  ใครที่เคยใช้ ไม่เคยใช้ ต้องเข้าร่วมสนุกกันแล้ว หรือใครยังไม่เคยเห็น สามารถหาเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย  ส่งเรื่องราวการใช้เพจเจอร์ไม่จำกัดที่ไปที่มา เล่าสู่กันฟัง   กติการ่วมสนุก ส่งเรื่องราวการใช้เพจเจอร์ไม่จำกัดที่ไปที่มา เล่าสู่กันฟังได้หมด Comment ใต้โพสต์นี้ https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum/photos/a.474668762561255/6740534685974600/ กดไลค์ และแชร์ โพสต์กิจกรรม (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติดแฮชแท็ก #Democracy_Learning_Center#ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ข้อความที่โดนใจทีมงาน จะได้รับของที่ระลึกในเดือนแห่งความรักนี้ จำนวน 20 รางวัล เป็นหนังสือภาพวัตถุจากพระราชนิยม ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.พ. 66   หากข้อความใดไม่เหมาะสม ทางทีมงานต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่   ** ร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมส่งข้อมูลมาให้แอดมินเพื่อจับรางวัล และส่งของที่ระลึกได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/UuwXNQQu3b4eSUkk6

02 มี.ค. 2566

11 มี.ค. 2566

11 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "เยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย" ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเป็นพลเมือง โดยคำนึงถึงการเรียนรู้เท่าทัน ของข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย  พบกับกิจกรรม เกมท้าทายประลอง IQ ไม่ใหญ่แน่นะวิ ฐานความรู้ประวัติศาสตร์การเมือง  ฐาน Workshop เทคนิคการเล่าเรื่องราวเหตุการณืประวัติศาสตร์ทางการเมือง โดย นายวรุตม์ พงษ์พิทักษ์ : ช่างภาพอิสระ(ข่าว+สารคดี)   กลุ่มเป้าหมาย:  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์ จำนวน 75 คน   (โรงเรียนละ 5 คน รวมคุณครู)   สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/sPVieTE8jwFVUUSb6 หรือเมล kpimuseum@kpi.ac.th *ปิดรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.*

27 ก.พ. 2566

28 ก.พ. 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสามศร 1 ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/YR8AWYGezDSVFw167   (รับจำกัดจำนวน 100 ท่าน) *ทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างสยามและต่างประเทศในรัชสมัยพระปกเกล้า คนละ 1 เล่ม*

03 ก.พ. 2566

04 ก.พ. 2566

03 กุมภาพันธ์ 2566
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ประจำปี 2566  ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ &การเมืองการปกครอง  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ เรื่องการพัฒนาระบบชลประทาน การประกอบอาชีพของสตรีในยุคนั้น รวมไปถึงแนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมือง และไฮไลท์ที่สำคัญคือ บทบาทของผู้แทนราษฎรภาคเหนือ   มาร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำวิจัย มาสู่การเผยแพร่ในวงวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสามศร 2 ชั้น 4 อาคารรำไพพรรณี ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   รายละเอียดการลงทะเบียน สามารถคลิ๊กที่ลิ้งก์ ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ หรือ Scan QR Code รับจำนวนจำกัด https://docs.google.com/.../1Fywr7hGmYW80ZjhL.../viewform...
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง