กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 กรกฎาคม 2565

ชื่นชอบ 4,432

46,363 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 7 ส่วนจัดแสดงและให้บริการ คือ

 

ห้องจัดแสดงชั้น 1

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ อาทิ พระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องไว้ให้ชม

 

ห้องจัดแสดงชั้น 2

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์

 

ห้องจัดแสดงชั้น 3

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ จัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

 

ศาลาเฉลิมกรุง

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ โดยจำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯจำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง

 

นิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

 

อาคารรำไพพรรณี

จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ครั้งประทับที่ประเทศอังกฤษ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รวมทั้งงานวิจัยซึ่งรวบรวมเอกสารจากประเทศต่างๆ

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 

  • ห้องฉายภาพยนตร์  จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : http://www.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09.00-16.00 น.

  • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
  • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
  • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
  • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ปรับรูปแบบการให้บริการการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 

ด้วยการเพิ่มช่องทางลงนัดหมายการเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกในการลงนัดหมาย ท่านสามารถลงนัดหมายล่วงหน้าได้ตามลิงค์นี้

https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...

หรือสแกน QR Code จากภาพด้านล่าง

**หมายเหตุ : เป็นการทดลองการใช้ระบบจองออนไลน์เป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์ฯ

 ขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดมา ณ ที่นี้

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

96

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 ก.ค. 2567

14 ก.ค. 2567

20 มิถุนายน 2567
ขอเชิญร่วมกิจกรรม  “ภาพยนตร์สนทนา (Movie Talk)” ประจำปี 2567   ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระหว่างผู้บรรยายกับผู้เข้าร่วม และระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านภาพยนตร์ 2 เรื่อง ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ 1 : จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468” โดยอธิบายเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาในภาพยนตร์รวมถึงนำชมเฉพาะเรื่องโดย พนักงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16:00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุงจำลอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    กิจกรรมที่ 2 : จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469” โดยอธิบายเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาในภาพยนตร์รวมถึงนำชมเฉพาะเรื่องโดย พนักงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16:00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุงจำลอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   วิทยากร : นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ  พนักงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   รับจำนวน 30 ท่าน / รอบเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/uz7tHnCgfREUem9RA

29 พ.ค. 2567

11 ส.ค. 2567

28 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ " มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า " ประจำปี 2567  จังหวัดนครนายก   สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ”ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมย้อนอดีต “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”  เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย  รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง  ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2567 ( เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 -16.00 น.)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum  

15 พ.ค. 2567

20 พ.ค. 2567

15 พฤษภาคม 2567
 " Treasure Hunt ค้นหาวัตถุเคยซ่อน " #4 ภาพนี้คือวัตถุใดในนิทรรศการ “เผย วัตถุเคยซ่อน” แอดมินใบ้ว่าอยู่ในนิทรรศการหมุนเวียนชั้นที่ 1 ค้นหาคำตอบได้ที่พิพิธิภัณฑ์เสมือนจริง https://www.kpi-vmuseum.com/พบแล้ว Cap ภาพ พร้อมส่งคำตอบได้ที่ https://forms.gle/PSMnmNJcXaJMyAqb9 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567  กติกาและการจับรางวัล ท่านสามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งต่อ 1 เกม ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่ตอบถูกจากการเล่นเกมแต่ละครั้ง จับรางวัลเพียง 1 ครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด โดยกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้น 4 ครั้ง ยิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากขึ้น  50 ผู้โชคดีลุ้นรับฟรี " หนังสือพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว " หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด

08 พ.ค. 2567

13 พ.ค. 2567

09 พฤษภาคม 2567
Treasure Hunt ค้นหาวัตถุเคยซ่อน #3 ภาพนี้คือวัตถุใดในนิทรรศการ “เผย วัตถุเคยซ่อน” ค้นหาคำตอบได้ที่พิพิธิภัณฑ์เสมือนจริง https://www.kpi-vmuseum.com/ แอดมินใบ้ว่าอยู่ในนิทรรศการหมุนเวียนชั้นที่ 1 พบแล้ว Cap ภาพ พร้อมส่งคำตอบได้ที่ https://forms.gle/xh9G6dgzcEjFhFbx9 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2567 กติกาและการจับรางวัล ท่านสามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งต่อ 1 เกม  ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่ตอบถูกจากการเล่นเกมแต่ละครั้ง  จับรางวัลเพียง 1 ครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด โดยกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้น 4 ครั้ง  ยิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากขึ้น 50 ผู้โชคดีลุ้นรับฟรี "หนังสือพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

13 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567

09 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยน พัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468 – 2477 (วิกฤตและโอกาส)   วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องสามศร 1 ชั้น 6 อาคารำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเสวนาในครั้งนี้ ช่วงเช้า: ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล, ดร.บุญตา เขียนทองกุล และผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ช่วงบ่าย: ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย, ผศ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล รศ.ธรณัส หินอ่อน และคุณพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู   เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานในสถานที่จริง  จะได้รับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FSv9h8E7Z9faoUTB9   ปิดรับการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ: King Prajadhipok Museum https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง