กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 4,407

34,588 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 7 ส่วนจัดแสดงและให้บริการ คือ

 

ห้องจัดแสดงชั้น 1

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ อาทิ พระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องไว้ให้ชม

 

ห้องจัดแสดงชั้น 2

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์

 

ห้องจัดแสดงชั้น 3

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ จัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

 

ศาลาเฉลิมกรุง

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ โดยจำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯจำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง

 

นิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

 

อาคารรำไพพรรณี

จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ครั้งประทับที่ประเทศอังกฤษ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รวมทั้งงานวิจัยซึ่งรวบรวมเอกสารจากประเทศต่างๆ

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 

 • ห้องฉายภาพยนตร์  จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : http://www.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09.00-16.00 น.

 • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
 • ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า เปิดวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
 • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
 • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษาเรียนรู้ (5 คนขึ้นไป)

จะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม เรียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

 

 1. กำหนดวันและเวลาเข้าชม
 2. จำนวนผู้เข้าชม
 3. จำนวนยานพาหนะ
 4. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน

 

เพื่อที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่และวิทยากรเพื่อต้อนรับคณะได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

 

โทรศัพท์ 02-280 3413-4

โทรสาร 02-281 6820

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

92

แบ่งปัน

กิจกรรม

14 ก.ค. 2564

16 ก.ค. 2564

14 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในระบบ  ZOOM Cloud Meetings  สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ครั้งที่ 3   เรื่อง ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร :  กรณีศึกษากลุ่มสี่ทหารเสือและพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  โดย นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ ผู้ชำนาญ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    ช่องทางการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ใน googleforms ตามลิ้งค์ https://forms.gle/84Sv2T5srixtZc1z5 2. ท่านสามารถแสกนคิวอาร์โคดลงทะเบียน ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน  โดยปิดการลงทะเบียนในวันที่ 16 ก.ค 64 เวลา 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติม Inbox ทางเพจ : King Prajadhipok Museum   **หมายเหตุ : ผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วทั้ง 4 ครั้ง ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ จนท.ได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว**

05 ก.ค. 2564

10 ก.ค. 2564

05 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่2 ในระบบ  ZOOM Cloud Meetings  วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 64 เวลา 10.30 น.   เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ  วิสาพรม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม           ช่องทางการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ใน googleforms : https://forms.gle/84Sv2T5srixtZc1z5 2. แสกนคิวอาร์โคดลงทะเบียนในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน  3. ปิดการลงทะเบียนในวันที่ 9 ก.ค 64 เวลา 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติม Inbox ทางเพจ : King Prajadhipok Museum

01 ก.ค. 2564

02 ก.ค. 2564

01 กรกฎาคม 2564
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings  ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2564   วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. #ครั้งที่1 เรื่อง “สัตตมรัช พัสตราภรณ์: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยาม” โดย ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ช่องทางการลงทะเบียน (โดยจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 2 ก.ค 64 เวลา 16.30 น.)  1. ลงทะเบียนออนไลน์ ใน googleforms ตามลิ้งค์นี้ : https://forms.gle/84Sv2T5srixtZc1z5 2. แสกนคิวอาร์โคดลงทะเบียน ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน  3. สอบถามเพิ่มเติม 02-280 3413 ต่อ 104 หรือ Facebook : King Prajadhipok Museum  

16 มิ.ย. 2564

18 มิ.ย. 2564

16 มิถุนายน 2564
พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า ชวนทุกท่านร่วมสนุก กับเกม Timeline ร่ายเรียงเรื่องราว   กติกา เรียงลำดับหมายเลขตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง  โดยสามารถค้นหาลำดับเรื่องราวที่ https://www.kpi-vmuseum.com/ ส่งคำตอบได้ที่ Google Form : https://forms.gle/bS1q8pGeXU6EFFsi8 เท่านั้น 1 ท่าน สามารถส่งคำตอบได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เกม  ( log in เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ gmail)  หากพบว่า 1 ท่าน ส่งคำตอบหลายครั้งจะตัดสิทธิ์เข้าลุ้นจับรางวัล จับฉลากผู้ที่ตอบถูกต้องตามกติกา 50 ท่าน  ส่งรางวัลถึงบ้านทางไปรษณีย์  ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่;วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564

08 มิ.ย. 2564

11 มิ.ย. 2564

09 มิถุนายน 2564
สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลาย พิพิธภัณฑ์ฯก็ยังเปิดไม่ได้  พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า ชวนร่วมกิจกรรม  "King Prajadhipok Museum Game" ร่วมสนุกกับเกม Where is it ? ที่ไหนกันนี่ ?   กติกา ตอบคำถามว่าภาพทั้ง 4 คือสถานที่ใด ตามเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง    https://www.kpi-vmuseum.com/  ส่งคำตอบได้ที่ Google Form เท่านั้น https://forms.gle/vAqUABsCLgYRZpQF8 1 ท่าน สามารถส่งคำตอบได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เกม  ( log in เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ gmail)  หากพบว่า 1 ท่าน ส่งคำตอบหลายครั้งจะตัดสิทธิ์เข้าลุ้นจับรางวัล จับฉลากผู้ที่ตอบถูกต้องตามกติกา 25 ท่าน ส่งรางวัลถึงบ้านทางไปรษณีย์  ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 -11 มิถุนายน 2564
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง