กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 4,414

35,328 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 7 ส่วนจัดแสดงและให้บริการ คือ

 

ห้องจัดแสดงชั้น 1

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ อาทิ พระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องไว้ให้ชม

 

ห้องจัดแสดงชั้น 2

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์

 

ห้องจัดแสดงชั้น 3

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ จัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นในพระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

 

ศาลาเฉลิมกรุง

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ โดยจำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯจำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง

 

นิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการที่มีความน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

 

อาคารรำไพพรรณี

จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ครั้งประทับที่ประเทศอังกฤษ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ รวมทั้งงานวิจัยซึ่งรวบรวมเอกสารจากประเทศต่างๆ

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทส่วนพระองค์

 

 • ห้องฉายภาพยนตร์  จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศการชมภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-280 3413-4
โทรสาร : 02-281 6820
เว็บไซต์ : http://www.kingprajadhipokmuseum.com/
อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09.00-16.00 น.

 • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
 • ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า เปิดวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
 • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานหัวช้าง
 • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ท่าเรืออโศก

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษาเรียนรู้ (5 คนขึ้นไป)

จะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม เรียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

 

 1. กำหนดวันและเวลาเข้าชม
 2. จำนวนผู้เข้าชม
 3. จำนวนยานพาหนะ
 4. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน

 

เพื่อที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่และวิทยากรเพื่อต้อนรับคณะได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

 

โทรศัพท์ 02-280 3413-4

โทรสาร 02-281 6820

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

92

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ก.ย. 2564

14 ก.ย. 2564

10 กันยายน 2564
เกมสุดท้ายแล้วน๊าาา มาค้นหาคำศัพท์และวัตถุปริศนากันดีกว่า ว่าสัปดาห์นี้คืออะไร แอดมินแอบใบ้ " รอยต่อร้อยเรียงกัน ต่อติดพลันเป็นรูปภาพ" ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว J ค่ะ หาคำศัพท์ให้เจอแล้วรีบไปหาภาพใน Virtual Museum https://www.kpi-vmuseum.com/ จากนั้นแคปภาพวัตถุพร้อมส่งคำตอบมาได้ที่ https://forms.gle/5VfhpQsabJvVUBNg9 กติกา :  1 คน ส่งได้ 1 คำตอบนะคะ สุ่มจับรางวัลผู้ตอบถูกและทำตามกติกา 23 ท่าน ส่งรางวัลทางไปรษณีย์ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 หาพบปัญหาสามารถส่งข้อความาได้ที่ Facebook KingPrajadhipok museum

03 ก.ย. 2564

07 ก.ย. 2564

03 กันยายน 2564
กิจกรรม "Virtual Museum Game : ปริศนาอักษรซ่อนเร้น" สัปดาห์ที่ 2 มาแล้วจ้า ข้อมูลการเล่นและกติกาเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ https://web.facebook.com/kingprajadhipokmuseum ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2564 นะคะ  

27 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

27 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Virtual Museum Game : ปริศนาอักษรซ่อนเร้น”  ลองดูว่าคำศัพท์ของอักษรที่ซ่อนอยู่คือคำว่าอะไร?? คำใบ้ :  เครื่องสายใช้คันสี เครื่องดนดรีอย่างไทยๆ มันคือเครื่องดนตรีที่ขึ้นต้นด้วย ซ.โซ่ ไหมนะ? คำศัพท์ที่ให้ซ่อนอยู่นั้นขึ้นต้นด้วย " F "   รู้แล้วรีบไปหาภาพวัตถุนั้นในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง(Virtual Museum) ได้ที่  https://www.kpi-vmuseum.com/ Cap ภาพวัตถุจัดแสดงและส่งคำตอบได้ที่ https://forms.gle/KgP6kgzkmPmSAav36   กติกา * ส่งคำตอบและภาพวัตถุจัดแสดงชิ้นใดก็ที่เป็นคำตอบเพียง 1 ภาพ ที่ Google From เท่านั้น  * 1 คน สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งต่อ 1 เกม * สุ่มรางวัลผู้ที่ตอบถูกต้อง 23 ท่าน ส่งรางวัลถึงบ้านทางไปรษณีย์  * ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 * หากท่านพบปัญหาในการร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งแอดมินเพื่อดำเนินการแก้ไข ได้ทางกล่องข้อความเพจ : King Prajadhipok Museum

21 ส.ค. 2564

16 สิงหาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม พิพิธชวนฟัง คนดังเล่าเรื่อง ครั้งที่  1 หัวข้อ "เหรียญ เข็ม และแหนบที่ระลึกฉลองรัฐธรรมนูญ" วันที่ 21 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น   วิทยากร 1) นายย์ภุชชงค์ จันทวิช : ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ และอนุกรรมการจัดหา และอนุรักษ์โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ 2) เรืออากาศตรีสามารถ เวสุวรรณ์ : สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการจัดหาและอนุรักษ์โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์   รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook kingprajadhipokmuseum email : kpimuseum@kpi.ac.th

28 ส.ค. 2564

13 สิงหาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม พิพิธชวนฟัง คนดังเล่าเรื่อง ครั้งที่ 3 หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร 1) คุณบุญพีร์ พันธ์วร บุตรข้าราชบริพาร 2) คุณอนงค์ สพโชค (พิมพา) อดีตพยาบาลในพระองค์ฯ รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook kingprajadhipokmuseum email : kpimuseum@kpi.ac.th
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง