กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

21 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 3,685

40,303 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านประวัดิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์ โดยพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง

     https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

นิทรรศการถาวร ชั้น ๑

 • ปฐมบทแห่งเงินตรา : แอนิเมชั่นสี่มิติ ฉายบนผนังถ้ำแบบ ๓๖๐ องศา บอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลางและปรับปรุงวัสดุที่ใช้เป็นสื่อกลางเมื่อโลกค้นพบโลหะ
 • เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : ทำไมชาวมองโกลถึงเลือกใช้หนังกระรอกในการแลกซื้อสินค้า ในขณะที่ชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือกลับใช้หนังตัวบีเวอร์ ร่วมรับรู้ความแตกต่างของสื่อกลางอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมความเชื่อของคนทั่วโลก
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : เรื่องราวการปฏิรูปเงินตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  เป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมากว่า ๒ ศตวรรษ

 

 

นิทรรศการถาวร ชั้น ๒

 • นานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญสมัยฟูนัน ทวารวดี ละโว้ และศรีวิชัย เหรียญในสมัยแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” พร้อมถ่ายทอดที่มาและลวดลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคล ผ่านสภาพสังคมและการค้าของดินแดนในอาณาจักรโบราณ
 • เริ่มต้นอาณาจักรไทย : จัดแสดงพดด้วง เงินตราของชนชาติไทยในอดีต พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนและเศรษฐกิจ สมัยอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศตลาดในย่านชุมชน
 • กษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเหรียญสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวนกว่า ๒๐๐ เหรียญ กับเรื่องราวในยุคบุกเบิก ปฏิรูป พัฒนา และปรับตัวของเหรียญกษาปณ์ไทยร่วมสองศตวรรษที่ผ่านมา
 • เหรียญกับสังคมและความเชื่อ : แกลอรี่ชีวิตที่สะท้อนมิติของเหรียญในด้านอื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์แบบที่เราอาจนึกไม่ถึง
 • เหรียญนานาชาติ : ทำความรู้จักกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจากทุกประเทศทั่วโลกกว่า ๑,๕๐๐ เหรียญ พร้อมเรื่องราวที่พวกเขาเลือกบันทึกไว้บนเหรียญ และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคล้ำสมัยในการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ แต่ละชนชาติ
 • กว่าจะมาเป็นเหรียญ : ฝีมือและความชำนาญในการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ละเอียดและประณีต บอกเล่าความหลากหลายตลอดกระบวนการกว่าจะมาเป็นเหรียญ
 • รู้รอบเหรียญ : รู้จักเรื่องราวของเหรียญอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ขอบลึกลงไปจนถึงเนื้อโลหะ
 • ร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : สรุปบันทึกการเดินทางของเงินตราที่เปลี่ยนรูปร่างเรื่อยมาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเกิดขึ้นของสื่อกลางการชำระเงินแบบใหม่

 

 

นิทรรศการถาวร ชั้น ๓

 • ยุคทองของเหรียญไทย : เรื่องราวของเหรียญสมัยรัชกาลปัจจุบันที่ได้รับการเรียงร้อย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องจัดแสดงเหรียญ ร.9
 • ห้อง OUTTRO

 

 

นิทรรศการชั่วคราว : เหรียญของพ่อ

จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙  ที่มีต่อปวงชนชาวไทยจนแพร่ไกลถึงต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระวิริยะอุสาหะและพระอัจฉริยะภาพของ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”   โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนนิทรรศการ   ได้แก่

 

 • ส่วนที่ ๑ : ทุกท่านได้จะได้รับชมความในใจของพสกนิกรชาวไทยต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งไป  “ความในใจพสกนิกรต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับผลงานต่างๆที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรังสรรค์เพื่อถวายแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งบทเพลงจากศิลปิน , ภาพวาดจากหลายแขนงจากหลายศิลปินผู้ตั้งใจรังสรรค์ ค่ะ/ครับ

 

 • ส่วนที่ ๒ : “กลางใจ ไทยนิรันดร์”  ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสำคัญในรัชกาลที่ ๙ ถึง ๙ เหรียญด้วยกันพร้อมกับชมภาพเสมือนจริง รวมทั้ง พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙  บางส่วนจากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการในพระราชดำริ

 

 

 • ส่วนที่ ๓ : “ก้าวตามรอยความดี”  เพราะในวันนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการยึดมั่นในความดีงามตามแบบอย่างพระองค์ ให้คำสอนของพระองค์เป็นเสมือนรอยเท้าที่ให้เราได้ก้าวตาม ร่วมทำความดีถวายพ่อ สร้างสังคมแห่งความดีงาม   รู้รักสามัคคี  ฝากคำสัญญาไว้กับใจตัวเองแล้วจงมุ่งมั่นตั้งใจทำ   เพื่อให้สมกับพระราชปณิธานของพระองค์

     

ห้องสมุด :ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งหนังสือ นิตยสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีพื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเหรียญและเงินตราสำหรับผู้ที่สนใจ

 

ห้องกิจกรรมครอบครัว : โดยห้องนี้จะมีกิจกรรมที่รองรับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวรวมไปถึงระหว่างครอบครัวด้วย

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818
โทรสาร : 02-282 0819
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รอบแรกเวลา ๐๘.๓๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๖.๐๐ น.
 • เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๓๐ นาที 
 • (ปิดทำการวันจันทร์ / วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์)

 

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ ต่อ ๐ 

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม           ผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ ๕๐ บาท
                           เด็กและเยาวชน (อายุ ๑๐ - ๑๘ ปีบริบูรณ์)  ๒๐ บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ  - เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี
 - ผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป
 - ผู้พิการทุกประเภท
 - พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา
                          - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ยกเว้น ค่าเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ทำการ
 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 15, 32, 33, 54, 56, 64, 65

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • รถเข็น และ ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

59

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

16 มิถุนายน 2564
พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ แจกถุงผ้า เพียงแค่เข้าชมพิพิธภัณฑ์และทำตามกติกาต่อไปนี้   1. กดไลก์เพจพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 2. โพสต์ภาพบรรยากาศหรือภาพตนเองกับพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ บน Facebook Instagram  หรือ Twitter พร้อมติดแฮชแทก #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ #TheCoinMuseumThailand 3. โชว์ผลงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามกติกากับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แล้วรับเลย "ถุงผ้าแห่งความหวังและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม"  จากงาน Museum Night of Hope 4. เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด  

13 ก.พ. 2564

20 ก.พ. 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชวนมา “ตามหา (เหรียญ) หัวใจ” ให้ครบทั้ง 7 เหรียญ ตามรูปแบบด้านล่าง เพื่อลุ้นรับของรางวัลแห่งความรัก ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 กุมภาพันธ์ 2564   กติกาหาหัวใจ 1. ส่งภาพคำตอบทาง inbox เพจ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 2. tag ชื่อใครก็ได้ที่คุณอยากชวนมาตามหา (เหรียญ) หัวใจด้วยมากที่สุด (ไม่จำกัดจำนวน) ผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องและครบถ้วนตามกติกา มีสิทธิ์ลุ้นรับสมุดบันทึกสีแดงของพิพิธภัณฑ์ จำนวน 22 รางวัล (จากการสุ่มรายชื่อ) และ 2 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรมรับไปเลยหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ท่านละ 2 ชิ้น  

06 ม.ค. 2564

15 ม.ค. 2564

08 มกราคม 2564
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เปิดให้เข้าชมฟรี!! เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564 วันอังคาร - วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 0818 หรือ FB :  พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

18 ธ.ค. 2563

20 ธ.ค. 2563

16 ธันวาคม 2563
ช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีมากมาย แต่ส่งท้ายปีนี้ ต้อนรับปีหน้า ยังต้องมีหวัง! พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชวนเที่ยวงาน Museum Night 2020   สนุกกับการตามหาเหรียญและเงินตรา เกี่ยวกับความหวัง ความโชคดี และความเจริญรุ่งเรือง ในนิทรรศการตลอด 3 ชั้น เพลิดเพลินกับการวาดความหวังบนกล่องของขวัญยักษ์  ประดิดประดอยการ์ดอวยพร และกิจกรรมอีกมากมาย ร่วมลุ้นของรางวัลพรีเมียมจากกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Night at The Coin Museum   เปิดให้บริการค่ำคืนแห่งความหวัง... ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 21.00 น.   **สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 0818 หรือดูรายละเอียดใน FB : พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มีบริการรถรับส่งระหว่างพิพิธภัณฑ์ ฟรี!!!

12 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

12 พฤษภาคม 2563
เนื่องใน "วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day)" 18 พฤษภาคม 2563 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ขอเชิญร่วมสนุกด้วยการส่งภาพถ่ายเหรียญ หรือเงินตราประเภทอื่น พร้อมคำบรรยายเรื่องราวความประทับใจ เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม “#อยู่บ้านรื้อเหรียญเก่ามาเล่าต่อ” เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์   เรื่องราวสุดประทับใจที่ถูกต้องตามกติกาและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 10 เรื่อง รับของที่ระลึกพรีเมี่ยมจากพิพิภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้ร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรก จะได้รับสมุดบันทึกตราพิพิภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเพจเฟสบุ๊ค Coin Museum Thailand ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563   กติการ่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมต้องโพสต์ภาพถ่ายเหรียญหรือเงินตราประเภทอื่น พร้อมบรรยายเรื่องราว  ความประทับใจ ลงในเฟสบุ๊คส่วนตัว ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ ติด #อยู่บ้านรื้อเหรียญเก่ามาเล่าต่อ #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  และถ่ายภาพหน้าจอส่งข้อความมาที่ เพจเฟสบุ๊ค  Coin Museum Thailand  สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ขนาดรูปแบบ และปีที่ถ่ายภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องระบุที่มาของภาพให้ชัดเจน นอกจากนี้สามารถระบุชื่อเหรียญ ประวัติความเป็นมา และปีที่ผลิตเหรียญ (ถ้าทราบ) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัย ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์นำภาพถ่ายเผยแพร่ ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่เสียค่าลิขสิทธ์แก่เจ้าของภาพ (แต่จะมีการอ้างอิงชื่อผู้ส่งภาพทุกครั้ง) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   แล้วมาร่วมสนุกกันนะคะ #อยู่บ้านรื้อเหรียญเก่ามาเล่าต่อ #InternationalMuseumDay2020#Thecoinmuseumthailand #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง