กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

28 พฤศจิกายน 2566

ชื่นชอบ 3,838

51,639 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ผ่านวิวัฒนาการของเงินตราไทยในแต่ละช่วงเวลา

 

ภายในจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ ภายใต้แนวความคิด "วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน"

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

https://sv1.picz.in.th/images/2023/11/28/d0K7hw8.jpeg

ภายในอาคารแบ่งเป็น

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน ๔ มิติ ฉายบนผนังถ้ำด้วยมุมมอง ๓๖๐ องศา
 • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อการในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันไปตามทวีป ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น
 • ห้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในด้านต่างๆ อันนำมาสู่วิวัฒนาการในการผลิตเหรียญในรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 • นิทรรศการหมุนเวียน : นิทรรศการกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงขั้นตอนการสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ

https://sv1.picz.in.th/images/2023/09/22/dWeSqyI.jpeg

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ อาทิ เหรียญอาณาจักรฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
 • ห้องวิวัฒนาการพดด้วง : จัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙
 • ห้องเหรียญกับสังคมไทย : จัดแสดงเรื่องราวของเหรียญในมุมองที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
 • ห้องเหรียญนานาชาติ : จัดแสดงเหรียญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บอกเล่าเรื่องราวของเหรียญผ่านสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเหตุการณ์สำคัญ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอขั้นตอนการผลิตเหรียญ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต โดยฉายวีดิทัศน์ลงบนโต๊ะทำงาน และจำลองขั้นตอนการผลิตเหรียญในโรงกษาปณ์
 • ห้องรู้รอบเหรียญ : นำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญ เช่น ลวดลายบนหน้าเหรียญ เทคนิคการผลิตเหรียญ ประโยชน์ของขอบสันเหรียญ
 • ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : จำลองสื่อกลางการแลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกเริ่ม โดยการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ เรื่อยมาจนถึงการนำวัสดุธรรมชาติและโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้เหรียญ และสื่อกลางในรูปแบบใหม่ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ E-Banking
  https://sv1.picz.in.th/images/2023/09/22/dWeSnln.jpeg

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย: จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ   

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญโบราณของชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมิ ที่มีอายุ ๒,๐๐๐ กว่าปี
 • เงินพดด้วงตั้งแต่สมัยสุโขทัย - สมัยรัชกาลที่ ๔
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ ๙
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถเรืองแสงได้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1235
โทรสาร : 0-2281-0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 10.00-18.00 น.

(ปิดให้บริการในวันจันทร์ วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)

**หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข 02-282-0818

ค่าเข้าชม

ชาวต่างชาติ                                                                 50 บาท

ผู้ใหญ่ชาวไทย                                                              50 บาท

เด็กและเยาวชนชาวไทย (อายุ 10-18 ปีบริบูรณ์)       20 บาท

 

ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ 

 • เด็กชาวไทยอายุต่ำกว่า 10 ปี
 • ผู้สูงอายุชาวไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • นักบวชทุกศาสนา
 • ผู้พิการทุกประเภท
 • สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย : A4, 2, 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 79, 123, 124, 203, 509 
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสนามไชย ต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถรับจ้าง
 • เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม) : ลงท่าพระอาทิตย์ เดินต่อประมาณ 700 เมตร

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

http://emuseum.treasury.go.th/ 

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำวีดิโอ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

กรุณาโทรประสานเพื่อแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-282-0818

https://sv1.picz.in.th/images/2023/11/28/d0K7DWW.jpeg

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • อักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
 • วัตถุจำลองสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 • วีลแชร์ และพื้นทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 • ลิฟต์
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

67

แบ่งปัน

กิจกรรม

04 ต.ค. 2566

25 ต.ค. 2566

06 ตุลาคม 2566
ตุลาคมนี้ พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ มีกิจกรรมมาฝาก!!!   เตรียมพบกับกิจกรรม Conservation Workshop กิจกรรมการอนุรักษ์ โดยทีมอนุรักษ์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์    สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี!!! ทุกวันพุธ ตลอดเดือนตุลาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.00 น.   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6_nxqv6xI06SQYlphriEE6hVAOtE5q4I16MDUPbNF_6Izw/viewform?pli=1   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 022820818

22 ก.ย. 2566

24 ก.ย. 2566

22 กันยายน 2566
กิจกรรม Workshop แสต๊มป์ STAMP  วันที่ 22-24 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. (หรือจนกว่าโควต้าถุงผ้าของแต่ละวันจะหมด) พบกันบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำถุงผ้า หรือเสื้อผ้าสีอ่อน ๆ จากที่บ้านมาแสต๊มป์กันได้  แต่สงวนสิทธิ์คนละไม่เกิน 1 ชิ้น/วัน    พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม  https://goo.gl/maps/Zw4xADF5TmkoCHKu6 เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-282 0818

22 ก.ย. 2566

31 ต.ค. 2566

22 กันยายน 2566
ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียนที่จะพาทุกคน ย้อนกลับไปหาจุดกำเนิด ของแสตมป์ไทย กับวัตถุจัดแสดงที่น้อยคนจะเคยได้เห็นมาก่อน “ริเริ่ม รักษา ดวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์สยาม”   เข้าชมฟรี* เฉพาะโซนนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม  https://goo.gl/maps/Zw4xADF5TmkoCHKu6   เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-282 0818

13 ส.ค. 2566

20 ส.ค. 2566

15 สิงหาคม 2566
Coin Let's Play ชวนแคะกระปุก สร้างสรรค์รูปสัตว์อะไรก็ได้ จากเหรียญมูลค่า 7 บาท (ไม่จำกัดชนิดราคา ขออย่างเดียวรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 7 บาท)  ใครทำเสร็จแล้วส่งรูปผลงาน ได้ที่  >  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ANdWrXpJnCzVDWSWp417TZLzdbSoishwiiXRhduP8bhURhop1GJNEapGU3e1bqnKl&id=100045651202402 7 คนที่รังสรรค์รูปสัตว์ถูกใจทีมงาน รอรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์เหรียญฯ ส่งตรงถึงบ้านกันเลย เริ่มส่งผลงานได้แล้ว วันนี้ - 20 สิงหาคม 2566 นี้
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง