กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

19 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 2,450

23,398 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งข้อมูล  เพื่อค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ  ในแต่ละยุคสมัย เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏบนเหรียญ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญ  ผู้สนใจทั่วไปในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์และศิลปวัฒนธรรม โดยอาคารแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง

          ในปี พ.ศ.2558  พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  เปิดให้เข้าชมเฉพาะส่วนจัดแสดง 1 ในชั้นแรก โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการจัดแสดง ดังนี้ 

     https://www.picz.in.th/images/2018/09/12/fAQVKE.jpg

นิทรรศการถาวร

นำเสนอเนื้อหาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ โดยเริ่มต้นเล่าจากภาพรวมทั่วโลก ก่อนจะขยับแคบลงเพื่อเข้าไปตามหาที่มาของเงินตราจากแต่ละพื้นที่ แต่ละทวีป และเข้าไปเจาะลึกที่เงินตราของประเทศไทย ประกอบด้วย

 • ปฐมบทแห่งเงินตรา แอนิเมชั่น 4D ฉายบนผนังถ้ำแบบ 360 องศา บอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลางและปรับปรุงวัสดุที่ใช้เมื่อโลกค้นพบโลหะ
 • เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา ร่วมรับรู้ความแตกต่างของสื่อกลางอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมความเชื่อของคนทั่วโลก
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย การปฏิรูปการค้าและระบบเงินตราในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมาร่วม 2 ศตวรรษ

 

นิทรรศการหมุนเวียน

เหรียญของพ่อ”  นิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวความในใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่มีต่อการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 พระผู้เป็นดั่งดวงใจไทย พระผู้มีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทั่วพื้นแผ่นดิน  โดยนิทรรศการออกเป็น  3  ส่วนจัดแสดง คือ

 • ส่วนที่ 1 ความในใจของพสกนิกรต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ความในใจปวงประชาต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผ่านภาพวีดีโอจากบทสัมภาษณ์จริง  อีกทั้ง  ภาพผลงานต่างๆ ที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรังสรรค์เพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งเป็นงานศิลปะและบทเพลงแทนใจ
 • ส่วนที่ 2 กลางใจไทยนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสำคัญในรัชกาลที่ 9 ถึง 9 เหรียญด้วยกัน พร้อมด้วยภาพเสมือนจริง รวมทั้งพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 บางส่วนจาก 4,685 โครงการในพระราชดำริ
 • ส่วนที่ 3 ก้าวตามรอยความดี พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงสอนให้ยึดมั่นในความดีตามแบบพระองค์ ให้คำสอนของพระองค์เป็นเสมือนรอยเท้าที่ให้เราก้าวตาม ร่วมทำความดีถวายพ่อ สร้างสังคมแห่งความดีงาม รู้รักสามัคคี เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

 

     

ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา  นิทรรศการที่รวบรวมน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ส่งให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกายนานัปการ 

 

รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของ“อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ” ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความตั้งใจของกรมธนารักษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของเงินตราตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาใช้เหรียญกษาปณ์อย่างเช่นในปัจจุบันสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภทพร้อมยกตัวอย่างวิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านตัวอักษรถึง  3 รูปแบบด้วยกัน  ทั้งอักษรไทยสำหรับชาวไทยในประเทศ ,อักษรอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ และอักษรเบลล์สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นเพิ่มเติมโมเดลหรือแบบจำลองให้ได้สัมผัสเสมือนเงินตราของจริงอีกด้วย  

 

**นิทรรศการชั้นที่ 2 และ นิทรรศการชั้นที่ 3 จะมีการเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นิทรรศการชั้นที่ 2  ประกอบด้วย

 • ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ จัดแสดงเหรียญจริง ในบรรยากาศการหลุมขุดค้น พร้อมการนำเสนอผ่านการฉาย Projector รอบห้อง เพื่อย้อนวันเวลาของ “สุวรรณภูมิ” ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
 • ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย  นำเสนอเรื่องราวของพดด้วงในแต่ละสมัยผ่านการจำลองตลาดการค้าโบราณ จากสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี มาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราในอาณาจักรอื่นๆ อย่างล้านนา ล้านช้าง รวมทั้งเงินตราทางภาคใต้
 • ห้องกษาปณ์ในรัตนโกสินทร์ นำเสนอความเฟื่องฟูทางการค้าและระบบเงินตรา อันนำไปสู่ความเป็นอารยะแห่งประเทศสยาม
 • เหรียญกับสังคมไทย บทบาทหรียญในด้านอื่นๆ ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของ
 • ห้องเหรียญนานาชาติ
 • ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ
 • ห้องรู้รอบเหรียญ
 • ห้องส่งท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ

 

นิทรรศการชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

 • ห้องเหรียญตามวาระ จัดแสดงเหรียญทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 - ปัจจุบัน ตั้งแต่เหรียญแรก จนถึงเหรียญล่าสุด ผ่านนาฬิกาเรือนยักษ์ อุโมงค์เวลา และเทคนิคการจัดแสดงที่นำสมัย
 • ห้องสมุดเฉพาะทางเกี่ยวกับเหรียญ
 • ห้องกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชม

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  
 • เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282 0818
โทรสาร : 02-281 0352
เว็บไซต์ : http://coinmuseum.treasury.go.th
อีเมล : Coinmuseumthailand@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

(รอบแรกเริ่มเวลา 08.30 น. รอบสุดท้ายเวลา 15.00  น. มีรอบเข้าชมทุกๆ 30 นาที)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

(รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 16.30  น. มีรอบเข้าชมทุกๆ 30 นาที)

(ปิดทุกวันจันทร์, วันเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

 

 

*ในแต่ละรอบสามารถรองรับผู้ชมได้จำนวน 20 ท่าน*

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี : บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 15, 32, 33, 54, 56, 64, 65

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอักษรเบรลล์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 • รถเข็น
 • ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ทางเดินสำหรับผู้พิการทางการเห็น
 • พื้นที่นั่งพักผ่อน
 • บริการตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ฟรี

40

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
21,638 ผู้เข้าชม0.55 กม.ขอเส้นทาง
6,951 ผู้เข้าชม0.99 กม.ขอเส้นทาง
31,728 ผู้เข้าชม1.66 กม.ขอเส้นทาง
14,038 ผู้เข้าชม1.87 กม.ขอเส้นทาง
2,111 ผู้เข้าชม4.58 กม.ขอเส้นทาง
957 ผู้เข้าชม4.68 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

20 มิ.ย. 2562

20 ส.ค. 2562

24 มิถุนายน 2562
ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ในหัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย'' ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท   เปิดรับผลงาน : วันที่ 20 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : 1. http://www.sendspace.com/file/0tqmkq2. Scan QR CODE ** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2282 0236 ต่อ 7101 - 7110**

29 มี.ค. 2562

30 มี.ค. 2562

13 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น. หัวข้อเสวนา: อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมืองกำหนดการ17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน17.30 - 18.00 น. พิธีเปิด18.30 - 19.30 น. การเสวนาธนารักษ์หัวข้อ อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง19.30 - 22.00 น. กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงหรือเข้าชม Night at the museumรอบ 19.30 น. / 20.30 น. และ 21.30 น.   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น. หัวข้อเสวนา: อนาคตพระตำหนักปลายเนิน ความท้าท้ายการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กำหนดการ17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน17.30 - 18.00 น. พิธีเปิด18.30 - 19.30 น. การเสวนาธนารักษ์หัวข้อ อนาคตพระตำหนักปลายเนินความท้าท้ายการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์19.30 - 22.00 น. กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงหรือเข้าชม Night at the museumรอบ 19.30 น. / 20.30 น. และ 21.30 น. ** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม **
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

18 กรกฎาคม 2562
21,638
1,089