กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 644

10,860 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

สถาบันอาหาร เป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)  ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาผ่านรูปแบบ  “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์”  ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารไทย  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทาง โอกาส และการสร้างสรรค์ ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการตื่นตัวในคุณ ค่าของ วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย”

 

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทยได้ริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการในชั้นที่ 2 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมการก่อสร้างในชั้นที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมของศูนย์ฯ ซึ่งสามารถจุผู้เข้าร่วมได้ ถึง 200 ท่าน และยังมีครัวสาธิตที่ใช้ในการสอนการประกอบอาหารไทย เพื่อการเรียนการสอนการปรุงอาหารไทยกับกลุ่มผู้สนใจ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบอาหารไทยให้แพร่หลายในอนาคต

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 1

บริเวณโถงต้อนรับชั้น 1 เป็นที่ตั้งของออฟฟิศสำนักงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย , ชั้นโชว์สินค้าพรีเมียม และจำหน่ายของที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีมุมนั่งเล่นที่มีหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้อ่าน  เป็นพื้นที่นำเสนอความเป็นศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยในมุมต่างๆ 

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 2

พื้นที่จัดการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 3

 

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องอบรมขนาดแกรนด์บอลรูม  ห้องขนาดเล็ก และยังมีห้องคุ๊กกิ้งคลาสไว้เพื่อเรียนคลาสทำอาหาร 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

2014 ซ.อรุณอมรินทร์36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 088-147-7555 , 02-886-8088 ต่อ 8150
โทรสาร : 02-883-5852
เว็บไซต์ : http://www.thaifoodheritage.com
อีเมล : TFH@nfi.or.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม

นักท่องเที่ยว (ต่อคน)

• ราคาบัตรเข้าชม  200    บาท
• ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร  350   บาท

ประชาชนทั่วไป (ต่อคน)

• ราคาบัตรเข้าชม  60   บาท
• ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร  150   บาท

นักเรียน / นักศึกษา / หมู่คณะ (ต่อคน)

• ราคาบัตรเข้าชม  50   บาท
• ราคาบัตรเข้าชมพร้อมอาหาร  100   บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้าได้ที่ http://www.thaifoodheritage.com/

4

แบ่งปัน