กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์สักทอง

พิพิธภัณฑ์สักทอง

29 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 433

3,864 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สักทอง เป็นอาคารลักษณะทรงปั้นหยาประยุกต์ 2 ชั้น กว้าง 16.75 เมตร ยาว 30.15 เมตร ใช้เสาไม้สักทองทั้งหลัง ขนาดเสา 2 คนโอบ มีอายุประมาณ 479 ปี ซึ่งเป็นอาคารมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านสถาปัตยกรรมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา พ.ศ.2550

 

ภายในจัดแสดง

 • รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์
 • ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 

 • รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์
 • พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์สักทอง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-282 5793
โทรสาร : 02-282 5793
เว็บไซต์ : http://watdevaraj.org/attraction/goldsakmuseum/
อีเมล : wichidhum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

 • ท่านละ 30 บาท
 • มาเป็นหมู่คณะ 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 15 บาท
 • ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ เด็ก เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • รถโยสารประจำทางสาย 3, 5, 6, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นเรือที่ท่าน้ำเทเวศร์ วัดเทวราชกุญชรจะอยู่ซ้ายมือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง