กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4

พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 482

2,985 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นเวลาถึง 10 ปี  แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดสมอราย   ต่อมาหลังจากเสด็จมาประทับจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชาธิวาส  วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงละโว้  หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ประมาณปี พ.ศ.1820  

 

สิ่งของจัดแสดงอยู่ชั้น 2  เป็นสิ่งของเครื่องใช้ของพระสงฆ์  ส่วนใหญ่ท่านเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานมา  ห้องจัดแสดงมี 5 ห้อง ได้แก่ ห้องผ้า  ห้องเครื่องเจียระไน เครื่องเคลือบ ปั้นชา  ห้องเครื่องมุก เครื่องถมปัด  ห้องเครื่องทองเหลือง  ห้องคัมภีร์ใบลาน  คำบรรยายจะมีเป็นโปสเตอร์ติดบริเวณผนัง   ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  สำหรับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ติดต่อพานักเรียนนักศึกษามาปฏิบัติธรรม  ทางวัดจะจัดที่พักและหาอาจารย์มาช่วยสอน

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เลขที่ 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-241-4679, 02-241-4679, 02-668-7988, 081-251-7165 (พระครูปลัด กวีวัฒน์)
โทรสาร : 02 2247730

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 8.00- 16.00 น. (ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 3 9 16 30 32 33 49 51 64 65 66 110 505 516 524

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง