กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

20 พฤษภาคม 2567

ชื่นชอบ 756

17,022 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จากราชสำนักฝ่ายใน แหล่งสั่งสมศิลปวิทยาการของสตรีชาววัง สู่..โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ พัฒนากลายเป็นสถานฝึกหัดครู จนกระทั่งถูกรวมเป็นสถาบันราชภัฏ และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  “สวนสุนันทา” แม้จะเปลี่ยนสถานะหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมาโดยตลอด


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปรียบเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อมต่อเรื่องราวเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมภายนอก
        

แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ด้านพัฒนาการทางสุนทรียศิลป์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตำหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดีต สะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

 

แบ่งออกเป็น 4 อาคาร คือ

  • พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
  • อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ จัดแสดงส่วนทัศนศิลป์
  • อาคารจุฑารัตนาภรณ์ จัดแสดงในส่วนดุริยศิลป์
  • อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ จัดแสดงในส่วนนาฏศิลป์

 

ชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts & Culture ได้ที่ 

Link : https://artsandculture.google.com/.../suan-sunandha...บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-160 1216
โทรสาร : 02-160 1054
เว็บไซต์ : http://www.culture.ssru.ac.th/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น. 

หมายเหตุ ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมการนำชมโดยวิทยากร ให้จัดทำหนังสือแจ้งนัดหมายล่วงหน้าหรือโทรติดต่อประสานงานมายังสำนักสิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

  • ด้านถนนราชวิถี สาย 18, 28, 56, 108, 515, 539
  • ด้านถนนสามเสน สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 64, 65, 110, 505

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชม 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 พ.ค. 2567

26 พ.ค. 2567

20 พฤษภาคม 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ“ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง  เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จ.ระนอง    ประกอบด้วย  ๑. นิทรรศการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”    ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างสรรค์อาหารชาววัง”  และ “การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง” วิทยากร โดย คุณณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (เชฟอิน อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหาร) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TzeK7xySNoQvrRHX6   การประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ “แกงส้มเมืองระนอง” ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (เชฟอิน อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหาร)  และคุณจูรี นุ่มแก้ว (อินฟลูเอนเซอร์) รางวัลการประกวด ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล “ครัวปดิวรัดา” รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/YDUP7jb21yewh8Jw7   ๓. พิธีเปิดโครงการฯ และการแสดงโนรา  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(โนรา) ประจำปี ๒๕๖๔  และนิสิตสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา    ๔. เสวนาวิชาการหัวข้อ “การสร้าง Soft Power จากวัตถุดิบท้องถิ่นเมืองระนอง สู่การสร้างสรรค์อาหารจานใหม่”  วิทยากร โดย คุณสุวัฒน์ หาญสุราษฎ์ (รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง) คุณสนชัย อุ่ยเต็กเค่ง (นายกสมาคมนักธุรกิจจังหวัดระนอง) คุณณรงฤทธิ์ แซ่ขอ (เชฟอิน อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหาร) คุณชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ มรภ.สวนสุนันทา) ดำเนินรายการโดย คุณกริษฐา ดีมี (ผู้สื่อข่าวอาวุโส/ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TzeK7xySNoQvrRHX6 ๕. การออกร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นเมืองระนอง และอาหารชาววังสวนสุนันทา   ***หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างละเอียด  สอบถามข้อมูล โทร. 02 160 1216

02 ก.ย. 2566

04 ก.ย. 2566

24 สิงหาคม 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี  แห่งพระประสูติกาล” ในการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๔ กันยายน ๒๕๖๖) ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้   ๑. นิทรรศการ “พระวิมาดาเธอฯ เอกอัครศิลป์แห่งกุลสตรี ราชนารีผู้อุปถัมภ์” และกิจกรรม สาธิตอาหารและงานฝีมือชาววัง อาทิ  นามระบือ “สะเต๊ะลือ” จากในวัง รังสรรค์ “เครื่องหอม” ของชำร่วย “ภาพเขียนสวย” ด้วยฝีมือแห่งสตรี ในวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชมนิทรรศการ รอบที่ ๒ ๒. กิจกรรมเสวนาวิชาการ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดง “รำฉุยฉายฮเนา”  โดย ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาวิชาการเรื่อง พระราชนิพนธ์ “เงาะป่า”  กับบทบาทสำนักพระวิมาดาเธอฯโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖  Link ลงทะเบียน https://forms.gle/P1zw49S7zNruyWv49  โดยจะตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-Mail สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔ หรือ ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ e-mail: aco@ssru.ac.th   ขอบคุณภาพ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

14 ก.พ. 2566

08 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน “ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์” รฤกรัก ณ อัครสถาน พระราชอุทยานสวนสุนันทา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น.    พบกับกิจกรรม ชมพระตำหนักของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา ถ่ายภาพบรรยากาศราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ ชิม ช้อป ตำรับชาววัง รับของที่ระลึกทรงคุณค่า    พิเศษ สำนักงานเขตดุสิต ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรส  โดยสามารถนำเอกสารมายื่นจองคิวที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดุสิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 08.00 – 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-243 5311 ต่อ 5414-5416 คู่สมรสสามารถแต่งกายชุดไทย สมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยร่วมสมัย รับจดแจ้งคู่รักหลากหลายเพศ *คู่สมรสและพยานบุคคลต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย*

24 ก.พ. 2566

26 ก.พ. 2566

25 มกราคม 2566
OAC SSRU X Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข “Lanna Dance Retreat 2023” วัน: 24 -26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09.00 - 13.30 น. สถานที่: อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วม: 12 ท่าน ค่าใช้จ่าย: ท่านละ 4,500 บาท (ราคานี้รวมอาหาร 7 มื้อ ที่พัก และรถ-รับส่งแล้ว) มาบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยฟ้อนล้านนา Lanna Dance Retreat แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ณ เชียงดาว ที่ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและจิตวิญญาณของการฟ้อนแบบล้านนา ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับคำว่า ถูก หรือผิด แต่เป็นการฟ้อนภายใต้แนวคิดของการฟ้อนเพื่อการปู่จา โดยครูแววได้ประดิษฐ์ “ฟ้อนอินเหลา” ขึ้นมาโดยเฉพาะ  ***สนใจติดต่อ ครูแววดาว ศิริสุข 065 874 6695 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ  เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

10 ธ.ค. 2565

18 ธ.ค. 2565

09 ธันวาคม 2565
งาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา”  รอบที่ 1 เวลา ๑๘.๐๐ น. / รอบที่ 2 เวลา ๒๐.๐๐ น. หมายเหตุ : เฉพาะการแสดงลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/KBfBrTJKZXstW7nT8 การสาธิตอาหารชาววัง “เครื่องหวาน สีสันอาหารไทย” ได้แก่ - ขนมช่อม่วง สีสันจากพรรณไม้ - ขนมลำเจียก รูปลักษณ์ดั่งดอกไม้  นิทรรศการอาหารชาววัง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” ร้านค้าวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานฝีมือชาววังจากร้านค้าชุมชน ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
pav

/

next