กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 542

8,298 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบยจมบพิตร  เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยเก็บรักษาในอาคารสำคัญ ได้แก่

 1. พระวิหารสมเด็จ 
 • ชั้นล่าง

- รวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ ที่ได้รวบรวมจากวัดในกรุงและหัวเมืองต่างๆ โดยล้วนเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะและรูปแบบทางศิลปกรรมงดงาม เป็นตัวอย่างสำคัญในการศึกษาเรื่องพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัย   เช่น  พระพุทธรูปแบบศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

- รวบรวมตู้พระธรรม หรือ ตู้ลายรดน้ำจำนวน 28 ใบ ซึ่งมีหลายลักษณะ ทั้งแบบฐานสิงห์ ขาตู้แบบเท้าสิงห์เหยียบลูกแก้ว และตู้พระธรรมแบบขาหมู โดยตู้พระธรรมบางใบมีหลักฐานว่านาจากวัดในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ  วัดหงส์รัตนาราม ธนบุรี เป็นต้น

 • ชั้นบน

- จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทเครื่องกระเบื้อง ชุดเครื่องถ้วยเคลือบลายคราม และเครื่องถ้วยเคลือบสีแดง ชุดเครื่องบูชาอย่างโต๊ะจีน เครื่องแก้ว เครื่องอัฏญบริขาร ซึ่งล้วนเป็นสมบัติที่เก็บรักษาอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 พระราชทาน และพระบรมวงศานุวงศ์ประทานไว้ให้เป็นพุทธบูชา และเป็นเครื่องใช้ของสงฆ์ในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

- พระฝาง เป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทอง ปางมารวิชัยทรงมงกุฎ และเครื่องราชาภรณ์อย่างพระมหากษัตริย์ ฝีมือช่างอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจากวิหารหลวง(วัดสวางค์) เมืองฝาง หรือสวางคบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงมาประดิษฐานไว้ที่บุษบก มุขหน้า ชั้นบน ของพระวิหารสมเด็จ

 

2.พระระเบียงคด รอบพระอุโบสถ  ภายในพระระเบียงพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ จำนวน 52 องค์  ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ดำเนินการเสาะหาทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศ โดยพระพุทธรูปที่จะประดิษฐาน ณ พระระเบียงต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้

 • จะต้องเป็นพระพุทธรูปที่แล้วด้วยฝีมือช่างเอกที่น่าชม
 • ต้องต่างกัน
 • ต้องมีขนาดไล่เลี่ยกัน
           

3.ศาลาบัณณรศภาค ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ไม่ได้ขนาดที่จะประดิษฐาน ณ ระเบียงพระวิหารคด จึงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญมาประดิษฐานที่ศาลานี้ โดยเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีลักษณะงดงาม จำนวน 8 องค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกที่เดียวกัน

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224-1396
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/watbenchamabopit/index.php/th

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 5  70  72  503 ผ่านถนนศรีอยุธยา
 • สาย 10, 16, 23, 99, 157, 201, 509, 505 ลงป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แล้วเดินเลียบคลองขึ้นไปทางสวนจิตรลดา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีลิฟท์และรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง