กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

04 สิงหาคม 2560

ชื่นชอบ 504

4,543 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข" คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ดำเนินการโครงการพร้อมกับการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ในปีเดียวกันนั้น หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511 เป็นระยะเวลากว่า 36 ปี จึงมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา พร้อมกันนี้เองจึงได้มีดำริริเริ่มจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 3 ของตึกฟิสิกส์ ภายในบริเวณเดียวกับห้องสมุด มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ใช้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม

 

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ด้วยเงินงบประมาณเริ่มต้น 310,000 บาท และเปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 89 ของท่านอาจารย์สตางค์ 

 หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

พ.ศ. 2548 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ดำเนินการก่อสร้าง หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บริเวณชั้นสองของห้องสมุด เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติคณาจารย์ของคณะวิทยาสาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับบันทึกเกียรติประวัติอันภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์

 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แจ้งมายังส่วนงานต่างๆ เพื่อให้ความสำคัญและร่วมส่งเสริมการพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยให้มีการพัฒนาและประสานงานกับงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ให้เป็น หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และเป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2558 ภายใต้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ท่านที่สนใจสามารถสืบค้นวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศนจดหมายเหตุเพิ่มเติมได้ที่ คลังความรู้จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ที่ https://wisdom.sc.mahidol.ac.th/archives

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อ พ.ศ. 2511
  • โสตทัศนจดหมายเหตุเกี่ยวกับ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
  • โสตทัศนจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเรียนการสอน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ฯลฯ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บริเวณชั้น 2-3 ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-5716
โทรสาร : 0-2354-7144
เว็บไซต์ : http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum, https://www.facebook.com/musc.museum
อีเมล : apichai.ara@mahidol.ac.th, lisc@mahidol.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 19:00 น.
วันเสาร์  08:30-16:00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจําทางสาย 8, 92, 157, ปอ.9, ปอ.10, ปอ.44, ปอ.154, ปอ.171, ปอ.พ.8

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์เพื่อขึ้นตัวอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ เข้าจอดตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง