กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

30 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 655

6,155 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ในเรื่องของประวัติทางทันตแพทย์ศาสตร์ยุคแรกซึ่งเริ่มในทวีปเอเชีย  การนำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมตะวันตกสู่สยามประเทศ และการก่อกำเนิดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

“สิรินธรทันตพิพิธ” เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมเพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

 

            ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย

 

โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เป็นโซนที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยที่มีต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

โซนที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย บอกเล่าเรื่องราวการรักษาฟันทั้งในจีน อินเดียและไทย

 

โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวถึงการเรียน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

 

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกเล่าเรื่องราวการจำลองภาพแบบสามมิติในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

 

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ มีภาพแอนนิเมชั่น ประกอบบอกเรื่องราวเปิดให้มีการซักถามของบุคคลทั่วไป รวมถึง หอจดหมายเหตุ เก็บรวบรวมเครื่องมือและวัสดุจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-200 7653
เว็บไซต์ : https://www.dt.mahidol.ac.th
อีเมล : sirindhorndentalmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทาง

ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 511 

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44 และ 67

ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงบริเวณนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

รถยนต์

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ขับตรงมาคณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา

รถไฟฟ้า

ลงที่สถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออกทางออก 3 จะเจอถนนโยธี เดินมาประมาณกลางซอย คณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา หรือตรงบริเวณปากซอยโยธีจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ก.ค. 2567

31 ก.ค. 2567

27 มิถุนายน 2567
ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ "สุขภาพช่องปากที่ดีไม่ได้มีแค่ฟัน” ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sirindhorndentalmuseum

08 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

03 พฤษภาคม 2567
เชิญพบกับ นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ : รังสีชี้โรคฟัน   จากภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ   ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เปิดให้เข้าชม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.    ดูข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/sirindhorndentalmuseum/

08 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

26 เมษายน 2567
ขอเชิญชม นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ โดยภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับ หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ที่จะขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับภาควิชาใน "นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้" กับหัวข้อ "รังสีชี้โรคฟัน"   เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ปิดเสาร์-อาทิตย์) ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

13 มี.ค. 2567

30 เม.ย. 2567

08 มีนาคม 2567
ขอเชิญชม นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับ “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน”   เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ปิดเสาร์-อาทิตย์) ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

30 ต.ค. 2566

30 พ.ย. 2566

19 ตุลาคม 2566
เชิญพบกับ "นิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้"  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาควิชาทันตกรรมเด็ก ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและร่วมเดินทางไปกับ  “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม” ให้เราได้รู้จักในอีกแง่มุมหนึ่งของผู้พิทักษ์ฟันน้ำนมถ้าพร้อมที่จะมารู้จักกันแล้วพบกันได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปที่ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาเปิดให้เข้าชม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง