กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

09 กรกฎาคม 2564

ชื่นชอบ 655

4,279 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ในเรื่องของประวัติทางทันตแพทย์ศาสตร์ยุคแรกซึ่งเริ่มในทวีปเอเชีย  การนำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมตะวันตกสู่สยามประเทศ และการก่อกำเนิดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

“สิรินธรทันตพิพิธ” เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมเพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

 

            ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย

 

โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เป็นโซนที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยที่มีต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

โซนที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย บอกเล่าเรื่องราวการรักษาฟันทั้งในจีน อินเดียและไทย

 

โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวถึงการเรียน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

 

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกเล่าเรื่องราวการจำลองภาพแบบสามมิติในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

 

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ มีภาพแอนนิเมชั่น ประกอบบอกเรื่องราวเปิดให้มีการซักถามของบุคคลทั่วไป รวมถึง หอจดหมายเหตุ เก็บรวบรวมเครื่องมือและวัสดุจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-200 7653
เว็บไซต์ : https://www.dt.mahidol.ac.th
อีเมล : sirindhorndentalmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทาง

ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 511 

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44 และ 67

ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงบริเวณนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

รถยนต์

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ขับตรงมาคณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา

รถไฟฟ้า

ลงที่สถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออกทางออก 3 จะเจอถนนโยธี เดินมาประมาณกลางซอย คณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา หรือตรงบริเวณปากซอยโยธีจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

07 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

02 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนเข้าชมภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"  ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2565 ที่สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาชมภาพถ่ายและเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธกันเยอะๆนะคะ พวกเรารอต้อนรับอยู่ค่าาาา

17 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

18 พฤษภาคม 2565
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Popular Vote  กับกิจกรรม "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ" เพียงเข้าไปกดถูกให้กับรูปที่คุณชื่นชอบได้ที่โพสของเฟสบุ๊ค  สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum https://www.facebook.com/sirindhorndentalmuseum/photos/pcb.449222633637079/449189723640370/ อย่าลืมมา กดไลค์ให้กับรูปภาพที่คุณถูกใจกันนะคะเริ่มโหวตพร้อมกัน  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

30 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

29 เมษายน 2565
ขอเชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการเสมือนจริง "สิรินเด้นท์" ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของเราได้ทุกที  เสมือนได้มาชมที่สิรินธรทันตพิพิธด้วยตนเอง สนใจเข้าเยี่ยมชม คลิกที่นี้ได้เลยนะคะ  https://storage.net-fs.com/hosting/7173023/6/   หรือท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ด้วยตนเองที่  สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum  หรือโทร 02-200-7653

02 พ.ค. 2565

16 พ.ค. 2565

28 เมษายน 2565
ยังสามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ตลอดเวลานะค่าา ก่อนหมดเขตวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นี้ ใครยังไม่ได้เข้าถ่ายภาพต้องรีบมารีบส่งแล้วนะคะ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/photo-museum หรือสแกนคิวอาร์โค้ด(ในโปสเตอร์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิรินธรทันตพิพิธ หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล  ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 เบอร์โทรศัพท์ 0-2200-765  หรือเฟสบุ๊ค สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum

19 เม.ย. 2565

30 พ.ค. 2565

19 เมษายน 2565
สิรินธรทันตพิพิธ ขอเชิญชวนเข้าชม นิทรรศการยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว "สิรินเด้นท์" ยาสีฟัน “สิรินเด้นท์” เป็นยาสีฟันที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายอนุสิทธิบัตร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ผลิต และใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า “สิรินเด้นท์”  ชื่อภาษาอังกฤษ “Sirindent”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนายาสีฟันที่มีคุณสมบัติ ในการกำจัดเชื้อและสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องปาก  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีปัญหาริมฝีปากและภายในช่องปากแห้งจากสภาวะต่าง ๆ  หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิด ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เป็นระยะเวลานาน มักจะก่อให้เกิดภาวะปากแห้ง  ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่อยู่ในช่องปากมีการสะสม  และก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายขึ้น   โดยภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมา ขั้นตอนการผลิต การถวายอนุสิทธิบัตร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมถึงแนะนำวิธีการใช้ยาสีฟันสุมนไพรน้ำมันมะพร้าว "สิรินเด้นท์"  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://dt.mahidol.ac.th/th/sirindent/   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว "สิรินเด้นท์"  ได้ที่ สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum  หรือโทร 02-200-7653   นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเสมือนจริง บริการสำหรับผู้ที่สนใจผ่านลิงค์ด้านล่าง https://storage.net-fs.com/hosting/7173023/6/
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง