กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

09 กรกฎาคม 2564

ชื่นชอบ 655

3,993 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ในเรื่องของประวัติทางทันตแพทย์ศาสตร์ยุคแรกซึ่งเริ่มในทวีปเอเชีย  การนำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมตะวันตกสู่สยามประเทศ และการก่อกำเนิดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

“สิรินธรทันตพิพิธ” เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมเพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

 

            ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย

 

โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เป็นโซนที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยที่มีต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

โซนที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย บอกเล่าเรื่องราวการรักษาฟันทั้งในจีน อินเดียและไทย

 

โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวถึงการเรียน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

 

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกเล่าเรื่องราวการจำลองภาพแบบสามมิติในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

 

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ มีภาพแอนนิเมชั่น ประกอบบอกเรื่องราวเปิดให้มีการซักถามของบุคคลทั่วไป รวมถึง หอจดหมายเหตุ เก็บรวบรวมเครื่องมือและวัสดุจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-200 7653
เว็บไซต์ : https://www.dt.mahidol.ac.th
อีเมล : sirindhorndentalmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทาง

ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 511 

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44 และ 67

ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงบริเวณนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

รถยนต์

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ขับตรงมาคณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา

รถไฟฟ้า

ลงที่สถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออกทางออก 3 จะเจอถนนโยธี เดินมาประมาณกลางซอย คณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา หรือตรงบริเวณปากซอยโยธีจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

06 ม.ค. 2565

31 ม.ค. 2565

06 มกราคม 2565
ขอเชิญชวน เข้าชมภาพวาดการกุศล ภาพวาดเทคนิคสีน้ำบนกระดาษ, Computer graphic บนกระดาษและประติมากรรมเซรามิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนบพร แสงวณิช จากนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ "ครุศิลป์จุฬาฯ ๕๐ ปี : 50 Years Art Ed Chula" ตลอดเดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจเฟสบุ๊ค สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum เบอร์โทร 0-2200-7653 หรือกับเจ้าหน้าที่ ที่สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ

18 ม.ค. 2565

31 ม.ค. 2565

24 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป พบกับ สิรินธรทันตพิพิธ x คลินิกทันตกรรมเด็ก  กับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกิจกรรม "ได้เรียน ได้รู้ ได้สนุกไปกับสิรินธรทันตพิพิธ"   มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังมีของรางวัลให้น้องๆติดมือกลับไปบ้านด้วย  อาทิ  การเล่นเกมส์ตามหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟัน อุปกรณ์รักษาความสะอาดในช่องปาก สนุกไปกับการระบายสี การอ่านหนังสือสำหรับเด็ก ฯลฯ   แวะมาหาพวกเรา ที่สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี ติดต่อสอบถามเพื่อเติมได้ที่ เบอร์โทร 02 -200-7653  หรือ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhon Dental Museum

15 ก.ค. 2564

30 ก.ย. 2564

15 กรกฎาคม 2564
ร่วมรับชม Sirindhorn Dental Virtual Museum พิพิธภัณฑ์รูปแบบ New normal  online ผ่าน PC https://dt.mahidol.ac.th/.../sirindhorn-dental-virtual.../ เข้ารับชมพร้อมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของรางวัล   กติกาง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอน 1. กด Like เพจ Facebook : สิรินธรทันตพิพิธ- Sirindhorn Dental Museum 2. ทำภารกิจ "รับชม Sirindhorn Dental Virtual Museum พร้อมตอบแบบสอบถาม"  แล้วแคปหน้าจอที่ตอบแบบสอบถามโพสต์ในคอมเมนต์ของกิจกรรม ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/103353534890659/posts/258414396051238/?d=n 3. Share โพสต์กิจกรรมนี้พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564   ผู้ที่ดำเนินการครบตามกติกา ทีมงานจะรวบรวมรายชื่อ สุ่มรับรางวัล  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง เพจ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ- Sirindhorn Dental Museum ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

09 ก.ค. 2564

30 ก.ย. 2564

09 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับชม Sirindhorn Dental Virtual Museum  พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ New normal online ผ่าน PC เข้าร่วมพร้อมตอบแบบสอบถาม ก็สามารถลุ้นรับรางวัลกับเราได้   กติกาง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอน 1. กด Like เพจ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum 2. ทำภารกิจรับชม "Sirindhorn Dental Virtual Museum พร้อมตอบแบบสอบถาม"  แล้วแคปหน้าจอที่ตอบแบบสอบถามโพสหน้าเพจ สิรินธรทันตพิพิธ ในคอมเมนต์ของกิจกรรม 3. Share โพสต์กิจกรรมนี้พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ คลิกที่ลิงค์แล้วไปร่วมทำภารกิจกันได้เลยค่าาาา https://dt.mahidol.ac.th/th/sirindhorn-dental-virtual-museum/   ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564  ผู้ที่ดำเนินการครบตามกติกา ทีมงานจะรวบรวมรายชื่อสุ่มรับรางวัล  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หน้าเพจ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น.  
pav

/

next