กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

30 สิงหาคม 2565

ชื่นชอบ 655

4,986 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ในเรื่องของประวัติทางทันตแพทย์ศาสตร์ยุคแรกซึ่งเริ่มในทวีปเอเชีย  การนำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมตะวันตกสู่สยามประเทศ และการก่อกำเนิดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

“สิรินธรทันตพิพิธ” เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชมเพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

 

            ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย

 

โซนที่ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เป็นโซนที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยที่มีต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

โซนที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย บอกเล่าเรื่องราวการรักษาฟันทั้งในจีน อินเดียและไทย

 

โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวถึงการเรียน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

 

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บอกเล่าเรื่องราวการจำลองภาพแบบสามมิติในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

 

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ มีภาพแอนนิเมชั่น ประกอบบอกเรื่องราวเปิดให้มีการซักถามของบุคคลทั่วไป รวมถึง หอจดหมายเหตุ เก็บรวบรวมเครื่องมือและวัสดุจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-200 7653
เว็บไซต์ : https://www.dt.mahidol.ac.th
อีเมล : sirindhorndentalmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทาง

ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 511 

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44 และ 67

ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงบริเวณนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

รถยนต์

มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ขับตรงมาคณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา

รถไฟฟ้า

ลงที่สถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออกทางออก 3 จะเจอถนนโยธี เดินมาประมาณกลางซอย คณะทันตแพทยศาสตร์จะอยู่ทางด้านขวา หรือตรงบริเวณปากซอยโยธีจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ก.ย. 2565

30 ก.ย. 2565

30 สิงหาคม 2565
สิรินธรทันตพิพิธ ร่วมกับงานบริหารคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมโปสเตอร์ผลงานคุณภาพของงานมหกรรมคุณภาพ  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงตลอดเดือนกันยายน 2565 ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

07 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

02 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนเข้าชมภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"  ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2565 ที่สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาชมภาพถ่ายและเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธกันเยอะๆนะคะ พวกเรารอต้อนรับอยู่ค่าาาา

17 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

18 พฤษภาคม 2565
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Popular Vote  กับกิจกรรม "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ" เพียงเข้าไปกดถูกให้กับรูปที่คุณชื่นชอบได้ที่โพสของเฟสบุ๊ค  สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum https://www.facebook.com/sirindhorndentalmuseum/photos/pcb.449222633637079/449189723640370/ อย่าลืมมา กดไลค์ให้กับรูปภาพที่คุณถูกใจกันนะคะเริ่มโหวตพร้อมกัน  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

30 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

29 เมษายน 2565
ขอเชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการเสมือนจริง "สิรินเด้นท์" ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของเราได้ทุกที  เสมือนได้มาชมที่สิรินธรทันตพิพิธด้วยตนเอง สนใจเข้าเยี่ยมชม คลิกที่นี้ได้เลยนะคะ  https://storage.net-fs.com/hosting/7173023/6/   หรือท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ด้วยตนเองที่  สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum  หรือโทร 02-200-7653

02 พ.ค. 2565

16 พ.ค. 2565

28 เมษายน 2565
ยังสามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ตลอดเวลานะค่าา ก่อนหมดเขตวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นี้ ใครยังไม่ได้เข้าถ่ายภาพต้องรีบมารีบส่งแล้วนะคะ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/photo-museum หรือสแกนคิวอาร์โค้ด(ในโปสเตอร์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิรินธรทันตพิพิธ หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล  ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 เบอร์โทรศัพท์ 0-2200-765  หรือเฟสบุ๊ค สิรินธรทันตพิพิธ - Sirindhorn Dental Museum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง