กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

16 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 502

7,350 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า "วังสระปทุม" เป็นสถานที่สำคัญแห่งพระราชวงศ์และแห่งชาติ ด้วยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ตราบจนเสด็จสวรรคต และได้เป็นที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลาต่อมา สมควรที่จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างอันดีงามแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก


เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมต่างๆ สืบสานแนวพระราชดำริสืบมาจนถึงปัจจุบัน


การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


1. หอนิทรรศการ จัดฉายวีดิทัศน์สารคดีเรื่องสายธารประวัติสว่างวัฒน์พิพิธภัณฑสถาน ซึ่งประกอบไปด้วยพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นิทรรศการการบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม และนิทรรศการพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่ละปี


2. พระตำหนักใหญ่ เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.2459 ตราบจนเสด็จสวรรคตใน พ.. 2498 เล่ากันว่าสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงคิดผังพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้ไม้ขีดไฟบ้าง หางพลูบ้างทำเป็นผัง แล้วจึงทรงให้สถาปนิกออกแบบถวายตามพระราชประสงค์ คาดว่าพระตำหนักใหญ่น่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วง พ.2457 - 2458


การจัดแสดงบนพระตำหนักใหญ่ ได้จัดห้องต่างๆ ไว้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ


ช่วงที่ 1 เป็นช่วงของการสร้างพระตำหนักแล้วเสร็จ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เสด็จฯ กลับมาจากต่างประเทศมาประทับอยู่ ซึ่งปรากฏให้ชมได้ในห้องพิธีและห้องรับแขก


ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเสกสมรสและทรงพาครอบครัวเสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษ และมาประทับอยู่ที่วังสระปทุม การจัดสิ่งของเครื่องใช้ในห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ได้แก่  ห้องเทาและห้องทรงพระอักษร


ช่วงที่ 3 จัดแสดงให้เห็นห้องทรงพระสำราญ ห้องทรงนมัสการ และห้องพระบรรทม  เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ เสด็จฯ กลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังมีร้านจำหน่ายอาหาร และของที่ระลึก

 

เปิดให้บริการในวันจันทร์ - เสาร์

 

เวลา 10.00 - 17.00 . (เว้นวันอาทิตย์)

 

ในวันเสาร์มีกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหาร  งานฝีมือ ทัศนศึกษา และอื่นๆ

 

ตารางกิจกรรมและระเบียบการ ดูได้ที่เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์

 

 

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 กราบบังคมทูลเรื่องทรงพบสตรีที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะเสกสมรสด้วยโดยเหตุผลประการต่างๆ

 

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วังสระปทุม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-252-1965-7
โทรสาร : 02-257-0941
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/queensavangmuseum/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวันที่ 18 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (รับผู้เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 15.00 น.)
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-252-1965-7 ในวันจันทร์-เสาร์ 09.30 - 16.00 น.

 


ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท

การเดินทาง

รถประจำทาง  สาย 15, 25, 40, 54, 79, 204, 501และ 508

รถไฟฟ้าบีทีเอส  ลงสถานีสยาม 

รถยนต์ส่วนตัว  จอดรถได้ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการขอวิทยากรนำชม จะต้องทำหนังสือขอก่อนเข้าเยี่ยมชม


ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีรถเข็น (wheel  chair) บริการสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถยนต์ส่วนตัว  จอดได้ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง

รถบัส จอดได้ที่ด้านข้างโรงแรมสยามเคมปินสกี้ แต่ต้องแจ้งหมายเลขทะเบียนรถให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,565 ผู้เข้าชม0.22 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม3.56 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม3.66 กม.ขอเส้นทาง
20,122 ผู้เข้าชม4.05 กม.ขอเส้นทาง
26,678 ผู้เข้าชม4.36 กม.ขอเส้นทาง
46,379 ผู้เข้าชม4.55 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

01 ส.ค. 2559

31 ส.ค. 2559

09 มิถุนายน 2559
  มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาริกาเจ้า ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคอม ๒๕๕๙   สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ   ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม   วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559   **หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์**   เวลา 10.00 - 15.00 น.   การเข้าชมควรนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์  02-252-1965-7   เริ่มรับจองรอบเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/queensavangmuseum  
pav

/

next