กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

16 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 639

13,244 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า "วังสระปทุม" เป็นสถานที่สำคัญแห่งพระราชวงศ์และแห่งชาติ ด้วยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ตราบจนเสด็จสวรรคต และได้เป็นที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลาต่อมา สมควรที่จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างอันดีงามแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก


เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมต่างๆ สืบสานแนวพระราชดำริสืบมาจนถึงปัจจุบัน


การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


1. หอนิทรรศการ จัดฉายวีดิทัศน์สารคดีเรื่องสายธารประวัติสว่างวัฒน์พิพิธภัณฑสถาน ซึ่งประกอบไปด้วยพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นิทรรศการการบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม และนิทรรศการพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่ละปี


2. พระตำหนักใหญ่ เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.2459 ตราบจนเสด็จสวรรคตใน พ.. 2498 เล่ากันว่าสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงคิดผังพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้ไม้ขีดไฟบ้าง หางพลูบ้างทำเป็นผัง แล้วจึงทรงให้สถาปนิกออกแบบถวายตามพระราชประสงค์ คาดว่าพระตำหนักใหญ่น่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วง พ.2457 - 2458


การจัดแสดงบนพระตำหนักใหญ่ ได้จัดห้องต่างๆ ไว้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ


ช่วงที่ 1 เป็นช่วงของการสร้างพระตำหนักแล้วเสร็จ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เสด็จฯ กลับมาจากต่างประเทศมาประทับอยู่ ซึ่งปรากฏให้ชมได้ในห้องพิธีและห้องรับแขก


ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  ทรงเสกสมรสและทรงพาครอบครัวเสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษ และมาประทับอยู่ที่วังสระปทุม การจัดสิ่งของเครื่องใช้ในห้องแสดงของพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ได้แก่  ห้องเทาและห้องทรงพระอักษร


ช่วงที่ 3 จัดแสดงให้เห็นห้องทรงพระสำราญ ห้องทรงนมัสการ และห้องพระบรรทม  เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ เสด็จฯ กลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังมีร้านจำหน่ายอาหาร และของที่ระลึก

 

เปิดให้บริการในวันจันทร์ - เสาร์

 

เวลา 10.00 - 17.00 . (เว้นวันอาทิตย์)

 

ในวันเสาร์มีกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหาร  งานฝีมือ ทัศนศึกษา และอื่นๆ

 

ตารางกิจกรรมและระเบียบการ ดูได้ที่เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์

 

 

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 กราบบังคมทูลเรื่องทรงพบสตรีที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะเสกสมรสด้วยโดยเหตุผลประการต่างๆ

 

 

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วังสระปทุม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-252-1965-7
โทรสาร : 02-257-0941
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/queensavangmuseum/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวันที่ 18 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. (รับผู้เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 15.00 น.)
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-252-1965-7 ในวันจันทร์-เสาร์ 09.30 - 16.00 น.

 


ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท

การเดินทาง

รถประจำทาง  สาย 15, 25, 40, 54, 79, 204, 501และ 508

รถไฟฟ้าบีทีเอส  ลงสถานีสยาม 

รถยนต์ส่วนตัว  จอดรถได้ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการขอวิทยากรนำชม จะต้องทำหนังสือขอก่อนเข้าเยี่ยมชม


ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีรถเข็น (wheel  chair) บริการสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถยนต์ส่วนตัว  จอดได้ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 ชั่วโมง

รถบัส จอดได้ที่ด้านข้างโรงแรมสยามเคมปินสกี้ แต่ต้องแจ้งหมายเลขทะเบียนรถให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ส.ค. 2559

31 ส.ค. 2559

09 มิถุนายน 2559
  มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาริกาเจ้า ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคอม ๒๕๕๙   สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ   ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม   วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559   **หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์**   เวลา 10.00 - 15.00 น.   การเข้าชมควรนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์  02-252-1965-7   เริ่มรับจองรอบเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/queensavangmuseum  
pav

/

next