กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท

17 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 686

26,596 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชวังพญาไท มีประวัติอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจากเป็นโรงนาหลวงอันเป็นที่ทดลองทำนาทำสวน เป็นพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า เป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง และต่อมาได้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล จนเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้เข้าชม

ภายในประกอบด้วย

 

พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งองค์ประธาน เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน สูง 2 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์กับโกธิค มีจิตรกรรมสีปูนแห้ง(Fresco secco) บนเพดาน และบริเวณด้านบนของผนังเขียนเป็นลายเชิงฝ้าเพดานรูปดอกไม้งดงาม บานประตูเป็นไม้สลักลายปิดทองด้วยศิลปะวิคตอเรียน เหนือบานประตูจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ร.ร.๖

 

พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เป็นอาคารมีลักษณะแบบโรมาเนสก์ เดิมเป็นพระที่นั่ง สูง 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน ภายหลังได้มีการต่อเติม ชั้น 3 ขึ้นภายหลังเพื่อจัดเป็นห้องพระบรรทม

 

พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส เป็นพระที่นั่งสูง 2 ชั้น ก่ออิฐ ฉาบปูน มีโดมขนาดเล็ก ลักษณะอาคารเป็นแบบอิงลิชโกธิค มีทางเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานจักรีในระดับชั้น 2 ใช้เป็นที่รับรองของเจ้านายฝ่ายใน ที่ฝาผนังตอนใกล้เพดานและเพดาน มีจิตรกรรมลักษณะแบบ อาร์ต นูโว เป็นลายดอกไม้ และภายในมีภาพชายหญิง และแกะซึ่งเป็นภาพเขียนสีแบบตะวันตก

 

พระที่นั่งเทวราชสภารมย์  เป็นท้องพระโรงเดิมในสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ลักษณะท้องพระโรงได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ โครงสร้างไม้ มีโดมอยู่ตรงกลาง รับด้วยหลังคาโค้งประทุนทั้ง 4 ด้าน บนฝาผนังมีจิตรกรรมรูปคนและลายพรรณพฤกษา

 

พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์  เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ไม่มีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมเขียนสีปูนแห้งตามเพดานและผนัง แต่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว เน้นบริเวณประตูทางเข้าและบันไดขนาดใหญ่ตรงกลางบันได ราวบันไดเป็นเหล็กหล่อทำลวดลายคล้ายกับลายแบบอาร์ตนูโว นอกจากนั้นยังมีบันไดเวียนทำด้วยเหล็กหล่อทั้งโครงสร้าง ห้องชั้นบนมีลักษณะการวางผังเหมือนกันทั้งซ้ายขวา ชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้าง ภายหลังจึงได้ต่อสะพานเชื่อมในระดับชั้นที่ 2

 

พระตำหนักเมขลารูจี เป็นเรือนไม้สัก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ภายในมีภาพเขียนสีลายนก สวยงาม และมีสระสรง ใช้เป็นที่สรงน้ำหลังจากทรงพระเครื่องใหญ่(ตัดผม) แล้ว

 

อาคารเทียบรถพระที่นั่ง ได้สร้างต่อเติมภายหลังจากการสร้างพระราชวังพญาไทเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีลักษณะอาคารแบบนีโอคลาสสิค โดยอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพิมานจักรี สำหรับเป็นลานเทียบรถพระที่นั่งและห้องพักคอยผู้รอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สวนโรมัน เป็นสวนที่แต่งภูมิสถาปัตย์เป็นลักษณะแบบเรขาคณิต ประกอบด้วย ศาลาในสวนที่ใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ศาลาทรงกลมตรงกลางมีหลังคาโดมรับด้วยเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian Order) ขนาบด้วยศาลาทรงสี่เหลี่ยมโปร่งไม่มีหลังคา กำหนดขอบเขตด้วยเสาแบบเดียวกันกับโดม รองรับคานที่พาดด้านบน (Entablature) มีการประดับด้วยตุ๊กตาหินอ่อนแบบโรมัน บริเวณบันไดทางขึ้น ซึ่งต่อเนื่องกับด้านหน้าที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกับโดม มีทางเดินกว้างโดยรอบสระน้ำเชื่อมต่อกับศาลา ซึ่งศาลานี้ใช้เป็นเวทีการแสดงกลางแจ้งในบางโอกาส

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของหมู่พระที่นั่ง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-354 7987
โทรสาร : 02-354 7732
เว็บไซต์ : http://www.phyathaipalace.org

วันและเวลาทำการ

  • วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 13.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาแต่งกายสุภาพ

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 8, 12, 14, 28, 157, 166, 515, 522,536, 542
  • BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

15

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 ก.พ. 2567

16 มี.ค. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
ชวนมาสัมผัสงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM สัมผัสความอลังการของงานไฟล้านดวง ในบรรยากาศ NIGHT MUSEUM ณ พระราชวังพญาไท   งานแสดงแสง สี เสียงที่ได้รับแรงบันดาลจากบทกวีเอก “มัทนะพาธา” อันไพเราะและลึกซึ้ง ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ผสานงาน Art of Light กับไฟประดับนับล้านดวง  ชม Mapping Lighting Design พร้อมกับการแสดงฉายภาพแสง 3 มิติ บนตัวอาคารพระราชวัง ราวกับได้ย้อนกลับไป 100 ปี ก่อน   กิจกรรมภายในงาน FREE AREA โซนที่ 1 : การฉายภาพแสง กับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว โซนที่ 2 : นิทรรศการจัดแสดงไฟ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ TICKET AREA โซนที่ 3 : PROJECTION MAPPING จากบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โซนที่ 4 : สัมผัสงานอาร์ต งานศิลปะเคลื่อนไหวในโลกของพระราชวังโบราณ โซนที่ 5 : สัมผัสงานอาร์ต กับการจัดแสดงแสงไฟนับพันดวง โซนที่ 6 : ดื่มด่ำไปกับความงดงามของดอกบัวนับพันดอก ด้วยเทคนิคไฟย้อมสี   พักผ่อนและดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มไทยแท้ ณ ร้านกาแฟนรสิงห์ คาเฟ่ในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง ที่มีอายุเท่ากับพระราชวัง 100 ปี เปิดให้บริการเป็นพิเศษในช่วงเวลา 16.00 - 20.30 น.   พิเศษ ช่วง Pre-Sale วันที่ 1 - 13 ก.พ. 67 ตั๋วลด 10% จองก่อนได้เลย ผ่าน 3 ช่องทาง ZIP EVENT : https://www.zipeventapp.com/e/The-Glory-of-Siam-Night-Museum KK DAY : https://www.kkday.com/en/product/161556 AGODA : https://www.agoda.com/th-th/activities/detail... งานเริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 67 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น.

02 มิ.ย. 2563

01 มิถุนายน 2563
พระราชวังพญาไท เปิดให้เข้าชมตามปกติ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 13.30 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น.   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมคนรักวัง โทร 02-354 7987 ในวันและเวลาราชการ http://www.phyathaipalace.org
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง