กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

04 สิงหาคม 2560

ชื่นชอบ 502

8,687 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่ ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของการประปาไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ โดยเน้นกระตุ้นจิตสำนึกและจุดประกายความคิดเพื่อให้ผู้ชมอยากรู้และ รู้จักที่จะตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การต่อยอดทางความคิด

 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ่านอาคารต่างๆ ประกอบด้วย

อาคาร 1 เรือนเจ้าพระยายมราช

อาคาร 2 อาคารบริการ

อาคาร 3 นิทรรศการจากถนนพระร่วง

อาคาร 4 ภูมิปัญญาการประปาไทย

อาคาร 5 นิทรรศการน้ำคือชีวิต

อาคาร 6 นิทรรศการน้ำ 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

220 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-504-0123 ต่อ 0123
เว็บไซต์ : http://www.mwa.co.th/main.php?filename=papathai_museum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 09.30-11.00 น.

และ 13.30-15.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 44, 67, 536

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน