กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

04 สิงหาคม 2560

ชื่นชอบ 390

3,481 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่ ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของการประปาไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ โดยเน้นกระตุ้นจิตสำนึกและจุดประกายความคิดเพื่อให้ผู้ชมอยากรู้และ รู้จักที่จะตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การต่อยอดทางความคิด

 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ่านอาคารต่างๆ ประกอบด้วย

อาคาร 1 เรือนเจ้าพระยายมราช

อาคาร 2 อาคารบริการ

อาคาร 3 นิทรรศการจากถนนพระร่วง

อาคาร 4 ภูมิปัญญาการประปาไทย

อาคาร 5 นิทรรศการน้ำคือชีวิต

อาคาร 6 นิทรรศการน้ำ 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

220 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-504-0123 ต่อ 0123
เว็บไซต์ : http://www.mwa.co.th/main.php?filename=papathai_museum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 09.30-11.00 น.

และ 13.30-15.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 44, 67, 536

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
13,726 ผู้เข้าชม0.58 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม0.83 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม2.68 กม.ขอเส้นทาง
2,698 ผู้เข้าชม2.93 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม3.78 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม4.04 กม.ขอเส้นทาง
47,962 ผู้เข้าชม5.23 กม.ขอเส้นทาง