กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 424

2,687 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ด้วยประวัติอันยาวนานของการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ในยุคแรก พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชน และเชื่อมโยงภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย

 

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยจัดตั้งแผนกส่งเสริมความรู้มหาชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ของพลเมืองโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ปาฐกถา ภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์

 

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์นี้ให้บริการด้านวิชาการและนำเสนอประวัติการกระจายเสียงในยุคแรกเริ่มของไทย และวิวัฒนาการของกรมประชาสัมพันธ์

 

ในอนาคตหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่เข้ามาเติมเต็มมิติการศึกษาประวัติการสื่อสารมวลชน ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เช่น ประวัติกำเนิดวิทยุ-โทรทัศน์ ประวัติผู้จัดรายการยุคแรก ตลอดจนรายการกระจายเสียงที่มีคุณค่าต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจประวัติของกรมประชาสัมพันธ์ยังสามารถสืบค้นประวัติหน่วยงาน ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการทำงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง เช่น หนังสือครบรอบวันสำคัญ ภาพถ่าย สไลด์ โปสการ์ด บัตรเชิญ ของที่ระลึก สมุดลงนาม เพื่อให้ภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหนึ่งได้บอกเล่าส่วนเสี้ยวของสังคมใหญ่ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

 

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นวันที่กรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 72 ปี ส่วนหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการกับสาธารณชนในระยะต่อไป

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-618-2323 ต่อ 2212,2214
โทรสาร : 02-618-2364, 02-618-2399
เว็บไซต์ : http://www.prd.go.th
อีเมล : webmaster@prd.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

สามารถนั่งรถจักรยายนต์รับจ้างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ไปยังกรมประชาสัมพันธ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,426 ผู้เข้าชม0.91 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม1.79 กม.ขอเส้นทาง
2,697 ผู้เข้าชม3.88 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม3.91 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม5.14 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม5.49 กม.ขอเส้นทาง
47,958 ผู้เข้าชม6.69 กม.ขอเส้นทาง
3,727 ผู้เข้าชม7.89 กม.ขอเส้นทาง