กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 419

2,404 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จากเงินทุนพระราชทาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2456 วันเวลาได้ผ่านมาครบ 103 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 อันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า ธนาคารออมสินในวันนี้ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 อย่างมั่นคง ในการส่งเสริมสวัสดิภาพทางทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน รวมทั้งพระคุณของผู้บริหารในอดีตที่ดำเนินตามพระราโชบายอันทำให้กิจการธนาคารออมสิน เจริญก้าวหน้าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

 

ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงเก็บรวบรวมสิ่งที่ทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนประวัติความเป็นมาของธนาคารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการ ตลอดทั้งเอกสารสำคัญโดยจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ให้อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ “ออมสินไทย” อันจะเป็นวิธีทางหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนธนาคารออมสินต่อไป 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กระปุกออมสิน, เหรียญกษาปณ์, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2299-8000 ต่อ 040330, 040332, 040335
เว็บไซต์ : http://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum.aspx

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

รถโดยสารประจำทางสาย 4, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108

รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานความ

 

-ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน

รถโดยสารประจำทางสาย 15, 47

รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และต่อรถเมล์สาย 47

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมการต้อนรับและวิทยากรนำชม     และกรุณาจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าชม ถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
1,426 ผู้เข้าชม1.94 กม.ขอเส้นทาง
2,697 ผู้เข้าชม4.67 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม4.94 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม6.2 กม.ขอเส้นทาง
8,543 ผู้เข้าชม6.56 กม.ขอเส้นทาง
3,727 ผู้เข้าชม6.96 กม.ขอเส้นทาง
47,958 ผู้เข้าชม7.76 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง