กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 419

1,855 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จากเงินทุนพระราชทาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2456 วันเวลาได้ผ่านมาครบ 103 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 อันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า ธนาคารออมสินในวันนี้ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 อย่างมั่นคง ในการส่งเสริมสวัสดิภาพทางทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน รวมทั้งพระคุณของผู้บริหารในอดีตที่ดำเนินตามพระราโชบายอันทำให้กิจการธนาคารออมสิน เจริญก้าวหน้าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

 

ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงเก็บรวบรวมสิ่งที่ทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนประวัติความเป็นมาของธนาคารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการ ตลอดทั้งเอกสารสำคัญโดยจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ให้อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ “ออมสินไทย” อันจะเป็นวิธีทางหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนธนาคารออมสินต่อไป 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กระปุกออมสิน, เหรียญกษาปณ์, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2299-8000 ต่อ 040330, 040332, 040335
เว็บไซต์ : http://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum.aspx

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

รถโดยสารประจำทางสาย 4, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108

รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานความ

 

-ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน

รถโดยสารประจำทางสาย 15, 47

รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และต่อรถเมล์สาย 47

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมการต้อนรับและวิทยากรนำชม     และกรุณาจัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าชม ถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
793 ผู้เข้าชม1.94 กม.ขอเส้นทาง
1,978 ผู้เข้าชม4.67 กม.ขอเส้นทาง
11,199 ผู้เข้าชม4.94 กม.ขอเส้นทาง
19,670 ผู้เข้าชม6.2 กม.ขอเส้นทาง
6,372 ผู้เข้าชม6.56 กม.ขอเส้นทาง
2,564 ผู้เข้าชม6.96 กม.ขอเส้นทาง
3,107 ผู้เข้าชม7.43 กม.ขอเส้นทาง
24,658 ผู้เข้าชม7.76 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง