กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

พิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 431

2,040 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก อาทิ อาวุธประเภทต่างๆ  ภาพถ่าย  

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-1837
เว็บไซต์ : http://www.ardothailand.com/index.php

วันและเวลาทำการ

เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

เวลา 08.30-16.30 น. 

 

หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

เปิดให้ชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-278 1852

สิ่งอำนวยความสะดวก

สโมสรทหารบก

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง