กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

พิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 542

4,187 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก อาทิ อาวุธประเภทต่างๆ  ภาพถ่าย  

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-1837
เว็บไซต์ : http://www.ardothailand.com/index.php

วันและเวลาทำการ

เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

เวลา 08.30-16.30 น. 

 

หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

เปิดให้ชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-278 1852

สิ่งอำนวยความสะดวก

สโมสรทหารบก

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง