กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

16 มีนาคม 2563

ชื่นชอบ 1,565

15,190 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

INVESTORY

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

INVESTORY นำเสนอความรู้โดยใช้การเล่าเรื่อง (Storyline) ผ่านตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และอนุพันธ์ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบๆ ตัว จนเกิดความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

 

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการเล่าเรื่องราว โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองปฏิบัติจริง (Interactive Self-Discovery) ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน

 

รางวัลด้านพิพิธภัณฑ์

Museum Thailand Awards 2018 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ

เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่  “เก็บตังค์พลังบวก DCA

 

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เปิดนิทรรศการพิเศษ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมสม่ำเสมอให้แก่คนไทยผ่านการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) เน้นทดลองฝึกปฎิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ออมหุ้นด้วยตนเอง โดยไฮไลท์ของนิทรรศการ คือ โปรแกรมทดลองเลือกหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นเพื่อลงทุนแบบ DCA ที่ใช้ข้อมูลราคาและผลตอบแทนจริงในอดีตที่พัฒนาต่อยอดจาก SETTRADE back-testing นอกจากนั้น ยังมีแหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อเริ่มลงทุนแบบ DCA ได้อย่างมั่นใจ

 

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี 

และสามารถชม Virtual Museum ของนิทรรศการ "เก็บตังค์พลังบวก DCA" ได้แล้ว ที่นี่

กิจกรรมที่ผ่านมา

 

19 สิงหาคม 2561 เสวนา เรียนรู้จากเรื่องเล่า จากฟ้า...จรดฟลอร์

15 ธันวาคม 2561 เสวนา ลงทุนสบายๆ สไตล์ DCA

23 มีนาคม 2562 Workshop ชีวิตดีมีตังค์ ตอน บริหารเงินเดือนให้อยู่หมัด

22-23 เมษายน 2562 INVESTORY Camp 2019

 

20 กรกฎาคม 2562 Workshop ชีวิตดีมีตังค์ ตอน เงินทองต้องรู้สำหรับคู่รัก

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 

SET Ecosystem

จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องโครงสร้างตลาดทุนไทย โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทุนที่มีอยู่ในระบบให้เกิดการหมุนเวียน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Hero Training Stations

ร่วมเรียนรู้ไปกับ SET Heroes ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินไปจนถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาวิธีต่อสู้กับ Money Monsters ที่เหมาะสมกับตนเอง จนสามารถก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุด

 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009 9999
โทรสาร : 02-009 9991
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/INVESTORY
อีเมล : INVESTORY@set.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการวันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เวลา 09:30 – 19:00 น. (ปิดขายบัตรเวลา 18:00 น.)

ค่าเข้าชม

  • บุคคลทั่วไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)  ราคา 100 บาท

  • ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมฟรี

- เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี **โปรดแต่งเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา**

- ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) *แสดงบัตรประชาชน*

- ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ 

 

การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3

 

รถโดยสารประจำทาง

สาย 73, 73ก, 98, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529

 

รถยนต์ส่วนตัว

1.3 กม. จากทางขึ้น - ลงทางด่วนรัชดาภิเษก

2.0 กม. จากทางขึ้น - ลงทางด่วนพระราม 9

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

INVESTORY ให้บริการนำชมสำหรับหมู่คณะ(ตั้งแต่ 10-100 คน) ฟรีทุกวันอังคาร – ศุกร์
เวลา 09:30 – 19:00 น. ผู้เข้าชมแบบหมู่คณะต้องยื่นหนังสือขอเข้าชมจากหน่วยงานที่สังกัด

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

12

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 ส.ค. 2563

18 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมสัมมนา ชีวิตดีมีตังค์ตอน "เรื่องเล่าเศรษฐกิจไทยก่อนมีตลาดทุน…อยู่อย่างไรในยามสุขและวิกฤต"   ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเล่าเรื่องความสำคัญของทุนต่อวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจการค้าในอดีต   วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00-12:00 น.รับชมสดผ่านออนไลน์ Facebook Live ที่นี่ พร้อมกันทั่วประเทศ ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/2Y2bQhY

01 ก.ค. 2563

24 มิถุนายน 2563
ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ในรูปแบบ New Normalโปรดติดตามรายละเอียดการเข้าใช้บริการได้เร็วๆนี้**เพราะเราห่วงใยในความปลอดภัย ร่วมใจป้องกันในทุกพื้นที่บริการ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่Website: www.set.or.th/INVESTORY Email: INVESTORY@set.or.th  

08 ม.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

08 มกราคม 2563
ห้องสมุดมารวย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY  ขอมอบโปรโมชั่นต้อนรับวันเด็ก ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2563   พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY : เข้าชมฟรี (สำหรับผู้ปกครองที่เข้าชมพร้อมเด็ก) ห้องสมุดมารวย : สมัครสมาชิกฟรี (เฉพาะค่าสมาชิก Kid Card อายุ 4 - 12 ปี ไม่รวมค่าประกันความเสียหาย)   **พิเศษ!! เฉพาะวันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 63 รับของที่ระลึกพิเศษเพิ่มเติม**

23 พ.ย. 2562

07 พฤศจิกายน 2562
#คนชอบเที่ยว ฟังทางนี้  ++ INVESTORY ชวนเข้าร่วม Workshop วางแผนการเงิน ซีรี่ #ชีวิตดีมีตังค์ ตอน วางแผนการเงินดี เที่ยวดีไม่สะดุด สำหรับ #คนชอบเที่ยว #สายเที่ยว #นักเดินทาง ++ โดย คุณสกาว สำราญคง นักวางแผนการเงิน CFP ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3 สนใจลงทะเบียนฟรี ที่ https://bit.ly/32m3vFi   ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/INVESTORY ------------------------------------------------------------#ชีวิตดีมีตังค์#วางแผนการเงิน#INVESTORY#พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน#InvestmentDiscoveryMuseum#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY          

02 ต.ค. 2562

31 ต.ค. 2562

02 ตุลาคม 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม นิทรรศการแสดงผลงานสะสมของผู้บริหาร ชุด “รามเกียรติ์”    พบกับ ศิลปะบนเปลือกหอยกว่า 200 ชิ้น   ศิลปะบนแผ่นไม้ความยาวกว่า 2 เมตร ด้วยเทคนิคสีฝุ่นโบราณ ศิลปะบนตราไปรษณียากรที่เคยแสดงในงานไปรษณียากรโลก  ซึ่งเป็นผลงานสะสมอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก ที่ถ่ายทอดตัวละคร และเรื่องราวจากวรรณคดี รามเกียรติ์    ** ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ **  ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30-18:00 น. (ทุกวัน)    * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th หรือ 02-009 9999 *
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง