กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

17 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 632

17,131 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์ตำรวจ" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 โดยให้ขึ้นกับ กรมตำรวจภูบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม วัตถุของกลาง ที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า ครั้นเมื่อเก็บรวบรวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ โดยพิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  กรมตำรวจ จนถึงพื้นที่วังปารุสกวันในปัจจุบัน มีอาคารจัดแสดง 2 หลัง คือ

 

ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ชั้น 1 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ห้องประชุม ซึ่งได้ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จำลองเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่คณะราษฎรได้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน  และห้องจดหมายเหตุตำรวจ (ด้านหลัง)

          ชั้น 2 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 2 จัดแสดงพระนิรันตราย(จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ห้องนิทรรศการ 3 แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย แสดงพระราชดำรัส และกิจการต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย

          ห้องนิทรรศการ 4 แสดงพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

          ห้องนิทรรศการ 5 จัดแสดงการจำลองห้องทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร

     อาคารกระจก

อาคารกระจก แบ่งเป็น 2 ชั้น

ชั้นบน จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และบทบาทของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน , สถาบันกษัตริย์กับตำรวจไทย และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถานที่บ่มเพาะจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ชั้นล่าง จัดแสดงบทบาทของตำรวจแต่ละหน่วยที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งฝึกประสบการณ์การเป็นพลเมืองดี 

 

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงผลกำไร มุ่งหวังเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ค้อนตอกหมุดธงชัยประจำหน่วยตำรวจ

ค้อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ใช้ในพิธีตรึงหมุดธงชัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตรึงหมุดทองเหลืองจำนวน ๓๕ หมุดลงบนด้ามธง ตัวค้อนทำจากเงิน ด้ามค้อนทำจากงาช้าง 

 • แหวนอัศวิน

สร้างในสมัย พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ โดยจะมอบให้แก่ตำรวจที่กระทำคุณงามความดี ตัวแหวนทำจากทองคำแท้ ลงที่หัวแหวนสีแดง เป็นรูปตราแผ่นดินในสมัย รัชกาลที่ ๕

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-282 5057
โทรสาร : 02-282 5057
เว็บไซต์ : https://saranitet.police.go.th/museum/
อีเมล : policemuseum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

 • เปิดให้บริการ : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

 • รอบการบรรยาย 3 รอบ/วัน

- รอบที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น.

- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น.

- รอบที่ 3 เวลา 14.30 - 16.30 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

 • 72 ลงป้ายกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บชน.)
 • 70 ลงป้ายกองทัพภาคที่ 1
 • 12 ลงป้ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • 99 / 23 / 16 และ ปอ.5 ลงป้ายกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปอ.503 ลงป้ายวัดเบญจมบพิตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือและติดต่อประสานงานในรายละเอียดก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถในพิพิธภัณฑ์

 

 

18

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
20,122 ผู้เข้าชม0.75 กม.ขอเส้นทาง
26,678 ผู้เข้าชม1.61 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม2.15 กม.ขอเส้นทาง
13,089 ผู้เข้าชม2.26 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม2.68 กม.ขอเส้นทาง
46,379 ผู้เข้าชม3.33 กม.ขอเส้นทาง
2,565 ผู้เข้าชม3.52 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

05 ก.ค. 2562

07 ก.ค. 2562

21 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเที่ยวชมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒  ในธีม “เปิดประตูสู่กาลเวลา”ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน   กิจกรรมภายในงาน ร้านค้าศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  กิจกรรมนำชมตำหนักปารุสกวัน การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ K-9 การแสดงดนตรีไทย / การแสดงดนตรีแจ๊สโดยวงดุริยางค์ตำรวจ สาธิตการทำบุหงารำไป / สาธิตการร้อยมาลัยโคม / สอนการสานปลาตะเพียนใบลาน / สาธิตการประดิษฐ์แป้งพวง ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก / การแสดงรำฉุยฉาย / การแสดงฟ้อนสาวไหม / ขับเสภา แต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกฟรี กิจกรรมเสวนา โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ - วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕”  - วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖”   จัดโดยกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร.๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗ หรือ facebook พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง