กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

30 พฤษภาคม 2565

ชื่นชอบ 766

33,878 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์ตำรวจ" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 โดยให้ขึ้นกับ กรมตำรวจภูบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม วัตถุของกลาง ที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า ครั้นเมื่อเก็บรวบรวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ โดยพิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  กรมตำรวจ จนถึงพื้นที่วังปารุสกวันในปัจจุบัน มีอาคารจัดแสดง 2 หลัง คือ

 

ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ชั้น 1 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ห้องประชุม ซึ่งได้ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จำลองเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่คณะราษฎรได้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน  และห้องจดหมายเหตุตำรวจ (ด้านหลัง)

          ชั้น 2 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 2 จัดแสดงพระนิรันตราย(จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ห้องนิทรรศการ 3 แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย แสดงพระราชดำรัส และกิจการต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย

          ห้องนิทรรศการ 4 แสดงพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

          ห้องนิทรรศการ 5 จัดแสดงการจำลองห้องทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร

     อาคารกระจก

อาคารกระจก แบ่งเป็น 2 ชั้น

ชั้นบน จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และบทบาทของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน , สถาบันกษัตริย์กับตำรวจไทย และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถานที่บ่มเพาะจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ชั้นล่าง จัดแสดงบทบาทของตำรวจแต่ละหน่วยที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งฝึกประสบการณ์การเป็นพลเมืองดี 

 

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงผลกำไร มุ่งหวังเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ค้อนตอกหมุดธงชัยประจำหน่วยตำรวจ

ค้อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ใช้ในพิธีตรึงหมุดธงชัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตรึงหมุดทองเหลืองจำนวน ๓๕ หมุดลงบนด้ามธง ตัวค้อนทำจากเงิน ด้ามค้อนทำจากงาช้าง 

  • แหวนอัศวิน

สร้างในสมัย พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ โดยจะมอบให้แก่ตำรวจที่กระทำคุณงามความดี ตัวแหวนทำจากทองคำแท้ ลงที่หัวแหวนสีแดง เป็นรูปตราแผ่นดินในสมัย รัชกาลที่ ๕

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-282 5057
โทรสาร : 02-282 5057
เว็บไซต์ : https://saranitet.police.go.th/museum/
อีเมล : policemuseum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการ : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. 

(ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

  • 72 ลงป้ายกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บชน.)
  • 70 ลงป้ายกองทัพภาคที่ 1
  • 12 ลงป้ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • 99 / 23 / 16 และ ปอ.5 ลงป้ายกระทรวงศึกษาธิการ
  • ปอ.503 ลงป้ายวัดเบญจมบพิตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 2282 5057

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถในพิพิธภัณฑ์

 

 

22

แบ่งปัน

กิจกรรม

23 เม.ย. 2567

25 เม.ย. 2567

23 เมษายน 2567
งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 21-25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 19.00 น. *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม*   กิจกรรม ชวนแต่งกายชุดไทย ชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันในยามค่ำคืน ชมวังฟังเพลง ชมการแสดงสุนัขตำรวจและลุ้นรับของที่ระลึก กิจกรรมทางวัฒนธรรมจากชมรมพิพิธสยาม งานหัตถศิลป์ งานเครื่องหอมไทย งานตัดกระดาษ มาลัยดอกไม้สด อบรมดอกมะลิจากวัสดุเหลือใช้ สาธิตการสานปลาตะเพียนใบลานโบราณจากจ.พระนครศรีอยุธยา อบรมการออกแบบลวดลายปูนปั้นประดับ งานศิลป์สถาปัตย์บันทึกความทรงจำจากการวาดภาพลายเส้น การออกร้านของกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชมรมพิพิธสยาม   ดูข้อมูลเพิ่มเติม FB: https://www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace สอบถามรายละเอียด โทร. 02 282 5057  

21 เม.ย. 2566

25 เม.ย. 2566

10 เมษายน 2566
สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   เชิญชวนแต่งกายชุดไทย ชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในบรรยากาศยามค่ำคืน  ชมการแสดงสุนัขตำรวจ และลุ้นรับของที่ระลึก   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗ หรือ Facebook: https://web.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace

20 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

20 เมษายน 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสารนิเทศ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  วันที่ 20 - 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   นิทรรศการพิเศษ “กระบี่พระราชทานคู่สุดท้าย ในรัชกาลที่ 9” ชมกระบี่เล่มจริงที่นำมาจัดแสดงพร้อมเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการตำรวจไทย  ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน และการนำชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่วังปารุสกวัน สถาปัตยกรรมอันงดงาม ณ ตำหนักจิตรลดา และเรื่องราวประวัติศาสตร์การวางรากฐาน กิจการตำรวจไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก)  “ยลวัง ฟังเพลง” ดื่มด่ำบรรยากาศแสนงดงามและฟังเพลงจากวงดนตรีดุริยางค์ตำรวจ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ การทำว่าวไทย งานเครื่องหอมไทย แป้งร่ำ  การออกแบบลวดลายกำมะลอ เชิดหุ่นกระบอก บาตรโบราณ และมาลัยโคมญี่ปุ่น ชมการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่และพบกับความน่ารักแสนรู้ของ “สุนัขตำรวจและม้าตำรวจ”  กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เสวนาการเขียนบทละครโทรทัศน์จากนวนิยาย , เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำกับราชสำนัก , เรียนรู้การอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณและการนุ่งห่มอย่างไทย สำหรับผู้เข้าชมงาน สามารถรับของที่ระลึกกันได้ง่ายๆ เพียงทำตามกติกาการเข้าชม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2282 5057 หรือ Facebook Fanpage : www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace

10 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563

09 ธันวาคม 2563
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุส ปิดให้เข้าเยี่ยมชม ในวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   และจะปิดให้เข้าเยี่ยมชมตามปกติในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณทุกท่านในความสนใจเข้าเยี่ยมชม และขอขอบคุณในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

05 ก.ค. 2562

07 ก.ค. 2562

21 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเที่ยวชมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒  ในธีม “เปิดประตูสู่กาลเวลา”ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน   กิจกรรมภายในงาน ร้านค้าศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  กิจกรรมนำชมตำหนักปารุสกวัน การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ K-9 การแสดงดนตรีไทย / การแสดงดนตรีแจ๊สโดยวงดุริยางค์ตำรวจ สาธิตการทำบุหงารำไป / สาธิตการร้อยมาลัยโคม / สอนการสานปลาตะเพียนใบลาน / สาธิตการประดิษฐ์แป้งพวง ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก / การแสดงรำฉุยฉาย / การแสดงฟ้อนสาวไหม / ขับเสภา แต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกฟรี กิจกรรมเสวนา โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ - วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕”  - วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖”   จัดโดยกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร.๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗ หรือ facebook พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง