กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 756

17,418 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

ภายในประกอบด้วย ๑ นิทรรศการกึ่งถาวร และ ๑ นิทรรศการชั่วคราว ได้แก่

 

 • ห้องประชุม นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

 • ห้องจัดแสดง ๓-๔ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ( A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

 • ห้องกิจกรรม ออกแบบเพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก และความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430
โทรสาร : (+66) (2) 225 9431
เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน : 09.00 - 16.30 น.

จำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย : 15.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ : 150 บาท
 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) : 50 บาท
 • เด็กอายุ 12-18 ปี : 50 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี : ฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512
 • เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก: ท่าเรือท่าช้าง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 โทรสาร 02 225 9431

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

บริการคู่มือนำชมนิทรรศการ และ รถเข็นสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ท่ามหาราช, ราชนาวีสโมสร

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

22 ก.พ. 2566

04 มี.ค. 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn ฟังบรรยายรอบพิเศษส่งท้ายนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” พร้อมชมผ้าบาติกที่ยังไม่เคยจัดแสดงในนิทรรศการมาก่อน  โดยมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์และภัณฑารักษ์เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. – 15.30 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 ท่าน  ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท / ท่าน    *ราคารวมอาหารกลางวันและบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ วันที่จัดกิจกรรม  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566* ลงทะเบียนได้ผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/fqkhQJnAT5Xg2vhP8

03 ต.ค. 2565

09 ต.ค. 2565

03 ตุลาคม 2565
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ้าบาติกเบื้องต้น จากบ้านศิวะนาฏ  ผ้าบาติกพิมพ์ลายโบราณ ชัยบุรี พัทลุง    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทำวิธีการทำผ้าบาติกเบื้องต้น พร้อมทั้งได้รับชิ้นงานเป็นของที่ระลึก   วันที่ ๘ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันละ ๖๐ คน รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ระบายสีผ้าบาติกลายโบราณ  ด้วยสีธรรมชาติ รอบละ ๓๐ คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๕๙๙ บาท/ท่าน รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ประดิษฐ์แม่พิมพ์ผ้าบาติกจากวัสดุธรรมชาติ  รอบละ ๓๐ ท่าน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๖๙๙ บาท/ท่าน   ลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/mQZ94syPxazkq2HC7 ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/qsmtthailand/

23 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
กิจกรรมการบรรยายพิเศษส่งท้ายปี ๒๕๖๔  เรื่อง “พระภูษายกโบราณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดย อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ : ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า จะมาให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดและการฟื้นฟูผ้ายกผ่านฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้ดำเนินรายการ คุณอลิสา ใสเศวตวารี : ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบคำถามในระหว่างการถ่ายทอดสด เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  Live สดทาง FB: Queen Sirikit Museum of Textiles และ เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕  ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

24 ธ.ค. 2564

25 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มอบของขวัญสุดพิเศษให้ทุกท่านต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  เพียงนำบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  มาแสดง ณ ลานจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เลือกทำกิจกรรม ฟรี! ๑. กิจกรรมทอผ้าด้วยมือ  ๒. กิจกรรมทำของประดับวันคริสต์มาสด้วยเชือกลีซอ  ๓. กิจกรรมห่อของขวัญจากผ้าไหม    เงื่อนไข บัตรเข้าชม ๑ ใบ / ๑ สิทธิ์ / ๑ กิจกรรม แลกสิทธิ์ได้เฉพาะบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่ซื้อในวันที่กำหนด   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ๑. โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ๒. ข้อความทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

04 ธ.ค. 2564

29 พฤศจิกายน 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และเครือข่าย เชิญชวนรับฟังเสวนา "Mobile Museum and Friends" วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี   ร่วมบรรยายโดย ๑.นายชัยวัฒน์ เทพทวี : ผอ.สำนักพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ๒.นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓.นางอภิญญา ซอหะซัน : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๔.นายสุวิทย์ เปานาเรียง: ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ : ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ๖.นายวุฒินันท์ แช่มช้อย : นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ๗.นางสาวดวงกมล กมลานนท์ : ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ๘.นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิต : เจ้าหน้าที่การศึกษา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   รับลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ณ ห้องศาลาเพียงดิน จำนวน ๒๐ ท่าน ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDthyQ4vC.../viewform... รับชมออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/qsmtthailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/craftjourneyqsmt
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง