คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Find the Difference Game
กิจกรรมปี 2567

163 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 9 พฤษภาคม 2567

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์

และความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 

 

ผ่านกิจกรรม The 12th anniversary of the QSMT: Find the Difference Game

หาจุดที่แตกต่างจำนวน 5 จุดของภาพเหมือน ภาพละ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล

สามารถร่วมกิจกรรมในศุกร์ที่ 1724 และ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.

ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. กด Like และ Share โพสต์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ

2. วงกลมจุดที่แตกต่างกันลงบนภาพ แล้วส่งภาพเป็นคำตอบที่ใต้โพสต์กิจกรรม

3. ผู้ที่ทำตามกฎกติกาครบถ้วน และตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุด 3 ท่านแรก 

จะได้รับกระเป๋าผ้าจากนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ จำนวน 1 ใบ

4. จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกและรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม 

วันที่สร้าง : 20 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

24 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430

โทรสาร : (+66) (2) 225 9431