กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

30 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 422

4,108 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         

 

ขณะนี้ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

และเหรียญกษาปณ์ ปิดปรับปรุงการจัดแสดงบางส่วน

โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะในส่วนห้องวิวัฒนาการเงินไทย

และห้องนิทรรศการหมุนเวียน

ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

- - ขออภัยในความไม่สะดวก - -

         

          ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เริ่มจากการจัดแสดงเฉพาะเหรียญกษาปณ์ไทยโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่จัดแสดง ใช้ชื่อว่า “ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย”

 

          ภายหลังเปิดให้บริการแล้ว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมธนารักษ์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่เพิ่มเติม เพื่อจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเปลี่ยนชื่อจาก “ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย” เป็น “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น

นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 1 จัดแสดงทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและทรงคุณค่า ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิด

 

นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 2 จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศในหมวดต่างๆ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พร้อมทั้งมีการฉายภาพยนตร์วีดีทัศน์งานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องทรงพระแก้วมรกต ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ฯลฯ และวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • เครื่องราชอิสริยยศ อาทิ ชฎาพระกลีบ พระธำมรงค์นพรัตน์ เครื่องราชอิสริยยศที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธี ฯลฯ
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ ดาราไอราพต ดารานพรัตน์ ฯลฯ
  • เครื่องทรงพระแก้วมรกต
  • เหรียญโบราณในยุคสมัยต่างๆ

แผนที่

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-226 0251-9 ext. 2213 , 2210
โทรสาร : 02-225 9158
เว็บไซต์ : http://emuseum.treasury.go.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธี)

ค่าเข้าชม

คนละ 10 บาท (เด็ก ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ ไม่เสียค่าเข้าชม)

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60,70, 80, 82, 91, 203

รถโดยสารปรับอากาศสาย 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 80, 82, 91, 203, 503

เรือโดยสาร ลงที่ท่าช้าง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถทำหนังสือติดต่อขอเข้าชม โดยไม่เสียค่าเข้าชมและมีวิทยากรนำชม

ได้ที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ที่อยู่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ราชนาวีสโมสร 

หมายเหตุ - อัตราค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่ราชนาวีสโมสรกำหนด

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
28,468 ผู้เข้าชม0.76 กม.ขอเส้นทาง
6,690 ผู้เข้าชม0.89 กม.ขอเส้นทาง
20,685 ผู้เข้าชม1.48 กม.ขอเส้นทาง
3,330 ผู้เข้าชม1.49 กม.ขอเส้นทาง
12,879 ผู้เข้าชม2.77 กม.ขอเส้นทาง
2,056 ผู้เข้าชม4.73 กม.ขอเส้นทาง
880 ผู้เข้าชม5.43 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง