กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

10 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 594

10,375 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         

 

ขณะนี้ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

และเหรียญกษาปณ์ ปิดปรับปรุงการจัดแสดงบางส่วน

โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะในส่วนห้องวิวัฒนาการเงินไทย

และห้องนิทรรศการหมุนเวียน

ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

- - ขออภัยในความไม่สะดวก - -

         

          ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เริ่มจากการจัดแสดงเฉพาะเหรียญกษาปณ์ไทยโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่จัดแสดง ใช้ชื่อว่า “ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย”

 

          ภายหลังเปิดให้บริการแล้ว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมธนารักษ์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่เพิ่มเติม เพื่อจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเปลี่ยนชื่อจาก “ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย” เป็น “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น

นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 1 จัดแสดงทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและทรงคุณค่า ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิด

 

นิทรรศการถาวร ชั้นที่ 2 จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศในหมวดต่างๆ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พร้อมทั้งมีการฉายภาพยนตร์วีดีทัศน์งานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องทรงพระแก้วมรกต ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ฯลฯ และวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • เครื่องราชอิสริยยศ อาทิ ชฎาพระกลีบ พระธำมรงค์นพรัตน์ เครื่องราชอิสริยยศที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธี ฯลฯ
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ ดาราไอราพต ดารานพรัตน์ ฯลฯ
  • เครื่องทรงพระแก้วมรกต
  • เหรียญโบราณในยุคสมัยต่างๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-226 0251-9 ext. 2213 , 2210
โทรสาร : 02-225 9158
เว็บไซต์ : http://emuseum.treasury.go.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธี)

ค่าเข้าชม

คนละ 10 บาท (เด็ก/ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป/พระภิกษุ ไม่เสียค่าเข้าชม)

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย : 1, 3, 25, 32, 47, 53, 64, 82, 123, 203
  • เรือด่วนและเรือข้ามฝาก : ท่าช้าง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือติดต่อขอเข้าชมโดยไม่เสียค่าเข้าชมและมีวิทยากรนำชม

โดยทำหนังสือเรียน

"ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน"

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ราชนาวีสโมสร 

หมายเหตุ - อัตราค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่ราชนาวีสโมสรกำหนด

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
136,089
1,148