กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,148

136,089 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน 
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

นิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย” (DECODING THAINESS) เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พัฒนาการ “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์หรือตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัด แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

โดยนิทรรศการจะพาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น

 

นิทรรศการแบ่งเป็น 14 ห้อง ได้แก่

 • ห้องไทยรึเปล่า? : เห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องมั้ย เลดี้กาก้าใส่ชฎา เป็น “ไทย” รึเปล่า?
 • ไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของ “ความเป็นไทย”
 • ไทยตั้งแต่เกิด : จัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทย นำเสนอในรูปของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ไทยสถาบัน : เกมทดสอบไหวพริบ กับลูกเต๋า 27 ลูก 27 สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ง่ายๆแค่จับกลุ่มสัญลักษณ์บนลูกเต๋าให้ถูกหมวดหมู่
 • ไทยอลังการ : จำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมา โดยมีราชบัลลังก์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบดั่ง “พระอินทร์” ประทับบนยอดเขา “พระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติไทยโบราณ
 • ไทยแค่ไหน : จัดแสดงเครื่องแต่งกาย “ชุดไทย” แต่จะไทยมาก ไทยน้อย เข้ม-จาง แค่ไหน มาดูกัน และลองย้อนกลับมาดูชุดร่วมสมัยอย่างที่คุณใส่มาวันนี้
 • ไทย ONLY : ลองส่องดูสิ่งของที่จัดแสดงในตู้รอบๆห้อง ล้วนเป็นของบ้านๆที่คุ้นเคย เป็นภูมิปัญญาระดับรากหญ้า แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน แปลกประหลาดในตรรกะ และสะท้อนวิธีคิดแก้ปัญหาแบบไทยไทยได้ดี
 • ไทย INTER : ห้องนี้มีชื่อเล่นว่า “ไทยเสนอ เทศสนอง” ลองส่องดูในแต่ละตู้เราได้จับคู่สิ่งที่ไทยเสนออย่าง แต่เทศสนองกลับมาอีกอย่างไว้ให้ชมกัน
 • ไทยวิทยา : ห้องนี้จำลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุค โรงเรียนและแบบเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลทุกสมัยใช้ในการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ให้กับเยาวชนของชาติ มาดูกันว่าแต่ละสมัยเค้าเรียนอะไรกัน
 • ไทยชิม : มากินข้าวกัน เรามีอาหารให้เลือกชม เลือกชิมหลากหลายเมนู ล้วนเป็น “อาหารไทย” ที่ต่างคุ้นชื่อคุ้นลิ้นกันดี
 • ไทยดีโครต : มาเรียนรู้ต้นทางของ “ความเป็นไทย” ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปกรรม พระปรางค์ , วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย , ครุฑ , เรือสุพรรณหงส์ , หัวโขน , โจงกระเบน , กระทง รวมทั้งเสื้อลายดอก จากต้นทางต่างแดนสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไทยอย่างที่คุ้นตาในปัจจุบัน
 • ไทยเชื่อ : หากถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร คนไทยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “ศาสนาพุทธ” แต่คำตอบที่ถูกน่าจะเป็น “ศาสนาไทย” มากกว่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ มารวมกัน
 • ไทยประเพณี : มีความลับอยู่ในกล่องต่างๆ ภายในมีแผ่นพับอธิบายเรื่องราวและที่มาของหัวเรื่องนั้นๆ  บางกล่องมีเกมให้เล่น  บางกล่องมีของให้ขยับ  หรือจะจับใส่ถ่ายรูปก็ทำได้
 • ไทยแชะ : ดาราหน้ากล้องทั้งหลายอย่าพลาดเลือกชุด เลือกเครื่องประดับ เลือกฉาก เลือกพร็อพให้ตรงยุค แล้วยิ้มสวยๆ 1 2 3 แชะ

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิตอล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์วิทยา ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่า นิทรรศการที่นำเสนอจะช่วยกระตุกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในลำดับต่อไป ห้องคลังความรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบจับต้องได้(Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

 • งานอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
 • การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
 • ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225 2777
โทรสาร : 02-225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                      50 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                      100 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                              100 บาท

 

หมู่คณะ 5 คน ขึ้นไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                       25 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                        50 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                                50 บาท

 

 เข้าชมฟรี

 • เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • พระภิกษุสงฆ์ นักบวช
 • ผู้พิการและทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์: ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้ววิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ถนนราชดำเนิน

ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์

มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524
 • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถโดยสารประจำทางสาย 82
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสนามไชย (ทางออก 1)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม): ลงท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความประสงค์กเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป(ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop 
 • ร้าน Muse Kitchen by Elefin
 • ที่จอดรถ

93

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 มี.ค. 2567

28 เม.ย. 2567

26 มีนาคม 2567
The Alteration: Prelude of Siamese Reform ฐานรากก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม พบกับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของสยามประเทศในห้วง 100 ปีก่อน  ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม อาทิ นิทรรศการรากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า ณ มิวเซียมสยาม Kidscovery Zone รังสรรค์โมเดลกระดาษและกิจกรรมใน Kidscovery Zone Workshop แกะตึกเก่า 100 ปี, ปรุงน้ำหอมกรุ่นกลิ่นตัวคุณเมื่อ 100 ปีก่อน, คัดเขียนอักษราภิรมย์(Calligraphy), ทำขนมอบฝรั่ง Walks เดินมองเมือง Board Games เกมกระดานสโมสร Talks วางบ้านสร้างเมือง The Alteration Trails นำชมพิเศษ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ถนนสามเสน   ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 28 เมษายน 2567 นี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง bit.ly/thealteration_program สอบถาม โทร. 081-927 4808 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.museumsiam.org/thealteration  

12 ก.พ. 2567

24 ก.พ. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
มิวเซียมสยาม ชวนมาร่วมย้อนรอยมังกร: เรียนรู้รากผ่านศาสตร์มงคลจีน พบกับเกร็ด(ความรู้) เกี่ยวกับมังกร ผ่านเวิร์กช็อป ศิลปะประดิษฐ์ ดนตรี ทอล์ก ทริป   กิจกรรมพิเศษ เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวิร์กช็อป - 10.00 – 13.00 น. ชุนเหลียน ศิลปะการเขียนพู่กันอักษรจีนอวยพรปีมังกร - 14.00 – 17.00 น. ศิลปะการตัดกระดาษจีนรูปมังกร ทอล์ก 14.00 – 16.00 น. ฮวงจุ้ยมังกร ปรับฮวงจุ้ยให้ทรงพลังด้วยสัญลักษณ์แห่งมังกร ดนตรี 16.00 – 18.00 น. การแสดงกู่เจิง ลานสนามหญ้าหน้ามิวเวียมสยาม   เปิดรับสมัครทาง google form https://bit.ly/RegisterDragon2024 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 408 https://www.museumsiam.org/DRAGON2024

12 ก.พ. 2567

17 ก.พ. 2567

12 กุมภาพันธ์ 2567
มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจถนนสายมังกร เดินดูลวดลายมังกรตลอดถนนเยาวราช ทั้งศาลเจ้า ร้านค้า ร่วมค้นหาประวัติศาสตร์เยาวราช จากความหมายมังกรที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมจีน   นำทางโดย คุณสมชัย กวางทองพานิชย์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ศึกษาเรื่องราวของเยาวราชในทุกมิติ   Trip: ถอดรหัสตามหามังกร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. จุดนัดพบที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา   เส้นทาง ระยะทาง 1.8 กม (เริ่มต้น) ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา – แยกเฉลิมบุรี - วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร(วัดเกาะ) - ซ.วานิช 1 – ถ.เยาวพานิช - ถ.ทรงวาด – ชมศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง(ศาลเจ้าเก่า) - ถ.มังกร – วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่งเน่ยยี่)  (สิ้นสุดการเดินทาง)   รับผู้ร่วมเดินทาง 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมฟรี เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/RegisterDragon2024   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 408 https://www.museumsiam.org/DRAGON2024

10 ม.ค. 2567

14 ม.ค. 2567

10 มกราคม 2567
PLAYEUM = PLAY+MUSEUM CHIDREN FESTIVITY  เพลย์เยี่ยม เพราะเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ณ มิวเซียมสยาม   วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น. PLAYEUM : Kidscovery Play Zone กิจกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก อายุ 4-12 ปี เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย PLAY GALLERY เล่นเล่าเรื่อง  เล่นในแกลเลอรี่เล่านิทานและดนตรีที่เด็กๆ สามารถร่วมสวมบทบาทจากนิทานที่ฟัง พิเศษ* รอบ 13.00 น. เล่นเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก PLAY GOURMET เล่นรู้รส  เล่นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาหาร การเรียนรู้และให้ประสบการณ์ใหม่ผ่านรสชาติ PLAY AND GROWTH  เล่นล่าฝัน  เล่นผ่านงานศิลปะและปั้นดิน Build Your Dream โดยพี่ๆ จาก Mindventure Kids PLAY GAME ละเล่นไทย ผ่านการถอดรหัสความเป็นไทย PLAY GROOMING เล่น LEARN เพลิน เล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและสมาธิ PLAY GREEN เล่นรักษ์โลก เล่นและได้เป็นเจ้าของต้นไม้ที่ตัวเองปลูกและนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน  PLAY in the GOOD OLD DAYS เรื่องเล่นจากวันวาน  ชวนนักอ่านผู้ชื่นชอบของเล่นเก่ามาย้อนวันชื่นคืนสุข กับของเล่นสะสมจากวัยเก๋า  ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2  (จัดตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2567 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์) PLAY GIFT เล่นและแบ่งปัน ส่งต่อของเล่น - ต่อที่ 1 มอบแก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม อายุไม่เกิน 13 ปี ได้คนละ 1 ชิ้น - ต่อที่ 2 ของเล่นจากกิจกรรมส่งต่อไปยังเพื่อนๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น PLAY GRATITUDE การแสดงจากเด็กและเยาวชน  ดนตรีในตึกมิวเซียม-การแสดงดนตรีจากเยาวชนอาสา เวที-ร่วมเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีและโชว์ชุดพิเศษของน้องๆ  หลักสูตร Junior Music Course โรงเรียนดนตรียามาฮ่า   วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 13.00-19.30 น.  PLAYEUM Parent Workshop เวลา 13.00-15.00 น. ชวนพ่อแม่มาเป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรมภายในครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด  THE MAGIC OF A4 PAPER แปลงร่างเป็นเครื่องมือสื่อการศึกษาในรูปแบบการเล่นทั้งสนุกและได้ความรู้เชิงลึก  ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน https://bit.ly/PLAYEUM2024 THE MAGIC OF THING IN YOUR HOUSE เวลา 15.30-17.30 น. ชวนลูกเล่น จากข้าวของในบ้าน ที่สามารถส่งเสริมจินตนาการทางสุนทรียศาสตร์ ผ่านการนำ multisensory approach ในการคิดกิจกรรมชวนลูกสร้างสรรค์จากพ่อแม่ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน https://bit.ly/PLAYEUM2024 MUSIC AND STORYTELLING ชวนฟังดนตรีพร้อมเรื่องเล่า เวลา 17.30-19.30 น.   สอบถามเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 409 หรือ Email: playeum.bkk@gmail.com มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 https://goo.gl/maps/366eEuvn8R1FPBjH8   หมายเหตุ* วันที่ 13 ม.ค. มิวเซียมสยามเปิดให้เข้าชมฟรี วันที่ 14 ม.ค. เสียค่าบริการตามปกติ ทั้งนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15ปี ไม่เสียค่าเข้าชม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.museumsiam.org//museumsiam-visit.php  

10 พ.ย. 2566

12 พ.ย. 2566

10 พฤศจิกายน 2566
ชวนมาฟังดนตรีในสวน ตั้งก๊วนปิคนิค ในงาน OKMD x 88 SANDBOX : LEARN LAB EXPO มหกรรมการศึกษา ชวนเด็กไทยมา ลอง-เรียน-รู้ 11-12 พฤศจิกายน 66 เวลา: 11:00 - 20:00 น. มิวเซียมสยาม   พบกับกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยแนวคิด DMii ทักษะแห่งอนาคต ฟังแสดงดนตรี อาทิ วง Z Scape, OmeEang, Famingo, Kitty Amath และโฟลค์ซอง โซน Food Lab แสนอร่อยจากร้านภานิชมิตรกาแฟ, Fatboyy, ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์, เมล่อนสุพรรณฟาร์ม, MangoMix, ร้านกุยช่ายน้ำย้อยและขนมจีน และอีกมากมายภายในงาน   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี แถมเช็คอินภายในงานมีลุ้น iPad : www.eventpop.me/e/16431/88sandbox ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : 88 SANDBOX / Museum Siam
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง