กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,148

117,677 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน 
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

นิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย” (DECODING THAINESS) เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พัฒนาการ “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์หรือตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัด แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

โดยนิทรรศการจะพาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น

 

นิทรรศการแบ่งเป็น 14 ห้อง ได้แก่

 • ห้องไทยรึเปล่า? : เห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องมั้ย เลดี้กาก้าใส่ชฎา เป็น “ไทย” รึเปล่า?
 • ไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของ “ความเป็นไทย”
 • ไทยตั้งแต่เกิด : จัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทย นำเสนอในรูปของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ไทยสถาบัน : เกมทดสอบไหวพริบ กับลูกเต๋า 27 ลูก 27 สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ง่ายๆแค่จับกลุ่มสัญลักษณ์บนลูกเต๋าให้ถูกหมวดหมู่
 • ไทยอลังการ : จำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมา โดยมีราชบัลลังก์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบดั่ง “พระอินทร์” ประทับบนยอดเขา “พระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติไทยโบราณ
 • ไทยแค่ไหน : จัดแสดงเครื่องแต่งกาย “ชุดไทย” แต่จะไทยมาก ไทยน้อย เข้ม-จาง แค่ไหน มาดูกัน และลองย้อนกลับมาดูชุดร่วมสมัยอย่างที่คุณใส่มาวันนี้
 • ไทย ONLY : ลองส่องดูสิ่งของที่จัดแสดงในตู้รอบๆห้อง ล้วนเป็นของบ้านๆที่คุ้นเคย เป็นภูมิปัญญาระดับรากหญ้า แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน แปลกประหลาดในตรรกะ และสะท้อนวิธีคิดแก้ปัญหาแบบไทยไทยได้ดี
 • ไทย INTER : ห้องนี้มีชื่อเล่นว่า “ไทยเสนอ เทศสนอง” ลองส่องดูในแต่ละตู้เราได้จับคู่สิ่งที่ไทยเสนออย่าง แต่เทศสนองกลับมาอีกอย่างไว้ให้ชมกัน
 • ไทยวิทยา : ห้องนี้จำลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุค โรงเรียนและแบบเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลทุกสมัยใช้ในการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ให้กับเยาวชนของชาติ มาดูกันว่าแต่ละสมัยเค้าเรียนอะไรกัน
 • ไทยชิม : มากินข้าวกัน เรามีอาหารให้เลือกชม เลือกชิมหลากหลายเมนู ล้วนเป็น “อาหารไทย” ที่ต่างคุ้นชื่อคุ้นลิ้นกันดี
 • ไทยดีโครต : มาเรียนรู้ต้นทางของ “ความเป็นไทย” ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปกรรม พระปรางค์ , วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย , ครุฑ , เรือสุพรรณหงส์ , หัวโขน , โจงกระเบน , กระทง รวมทั้งเสื้อลายดอก จากต้นทางต่างแดนสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไทยอย่างที่คุ้นตาในปัจจุบัน
 • ไทยเชื่อ : หากถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร คนไทยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “ศาสนาพุทธ” แต่คำตอบที่ถูกน่าจะเป็น “ศาสนาไทย” มากกว่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ มารวมกัน
 • ไทยประเพณี : มีความลับอยู่ในกล่องต่างๆ ภายในมีแผ่นพับอธิบายเรื่องราวและที่มาของหัวเรื่องนั้นๆ  บางกล่องมีเกมให้เล่น  บางกล่องมีของให้ขยับ  หรือจะจับใส่ถ่ายรูปก็ทำได้
 • ไทยแชะ : ดาราหน้ากล้องทั้งหลายอย่าพลาดเลือกชุด เลือกเครื่องประดับ เลือกฉาก เลือกพร็อพให้ตรงยุค แล้วยิ้มสวยๆ 1 2 3 แชะ

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิตอล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์วิทยา ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่า นิทรรศการที่นำเสนอจะช่วยกระตุกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในลำดับต่อไป ห้องคลังความรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบจับต้องได้(Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

 • งานอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
 • การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
 • ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225 2777
โทรสาร : 02-225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                      50 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                      100 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                              100 บาท

 

หมู่คณะ 5 คน ขึ้นไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                       25 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                        50 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                                50 บาท

 

 เข้าชมฟรี

 • เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • พระภิกษุสงฆ์ นักบวช
 • ผู้พิการและทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์: ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้ววิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ถนนราชดำเนิน

ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์

มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524
 • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถโดยสารประจำทางสาย 82
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสนามไชย (ทางออก 1)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม): ลงท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความประสงค์กเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป(ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop 
 • ร้าน Muse Kitchen by Elefin
 • ที่จอดรถ

84

แบ่งปัน

กิจกรรม

30 มี.ค. 2566

02 เม.ย. 2566

20 มีนาคม 2566
โอ-ลั้นลา ร่วมกับ มิวเซียมสยาม จัดกิจกรรม “O-lunla Market ปล่อยพลังคนวัยซ่า” ครั้งที่ 1 เปิดตลาดให้พ่อค้าแม่ขายวัย 55+ มาขายของ โชว์พลังคนวัยซ่า วันที่ 31 มี.ค - 2 เม.ย 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ มิวเซียมสยาม   Highlight ในงาน เติมไฟ เติมแรงบันดาลใจ กับ 12 ซ่าสูงวัยไอดอล คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา / คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ / คุณไพศาล พืชมงคล คุณไมตรี ลิมปิชาติ / คุณทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ / คุณอนุสร ตันเจริญ เจ้าของเพจ "ลุงอ้วนกินกะเที่ยว" ลุงอ้วน กินกะเที่ยว คุณเพลินพิศ เรียนเมฆ ป้าพิมเจ้าของร้านกาแฟ Mother Roaster ดร.สมคิด ปิ่นทอง / คุณนพพร ภาสะพงศ์ ช็อปเพลิน เจริญพุง กับร้านค้าโดยพ่อค้าแม่ขายวัยใส 55 + การแสดง ดนตรี เต้น เล่น ร้อง จากวัยซ่ารุ่นใหญ่ไฟกระพริบ Exclusive Workshop กับไอดอลวัยซ่า สอนร้องเพลง ทำอาหาร ชงกาแฟ  จิบชา ออกกำลังกาย ฯลฯ บรรยายสุขภาพ ตรวจแมะด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน เวิร์กช็อปชาสมุนไพร โดย คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เที่ยวลึกๆ กับทริปท่าเตียน โดยภัณฑารักษ์ มิวเซียมสยาม กิจกรรม Memory telling กับ มิวเซียมสยาม บอร์ดเกม ไม่แก่บ้างแล้วไป และ Aging Domino   สอบถามกิจกรรมเพิ่มเติม แอด LineID: @olunlaclub หรือ https://lin.ee/JOb9JJK

17 ก.พ. 2566

18 ก.พ. 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566
มิวเซียมสยาม ขอเชิญร่วมเสวนาในเดือนแห่งความรักว่าด้วย "เรื่องรักในสื่อศิลป์" ดนตรี ภาพยนตร์ และสตรีทอาร์ต โดยศิลปินผู้สื่อสารด้วยความรัก วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องคลังความรู้ อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น.   พบกับ ร้อยเรียงเสียงความรัก วิทยากร ป๊อด Modern Dog คุณธนชัย อุชชิน ศิลปินนักร้อง  เวลา 12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/m28BMAweD9SbPFR28   องค์ประกอบภาพ องค์ประกอบรัก วิทยากร  คุณเปีย  ธีรวัฒน์ รุจิธรรม ผู้กำกับภาพ และ ผู้กำกับภาพยนตร์  เวลา 13.30 – 14.30 น.  ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/4k1kEg8FZkLz79xV8   ภาพร่างในใบหน้ากับรักที่บริสุทธิ์ วิทยากร คุณพัชรพล แตงรื่น หรือ Alex Face ศิลปินสตรีทอาร์ต ผู้ได้แรงบันดาลใจจากลูกสาว เวลา 15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SyRgyppCpVmdoWhFA   หมายเหตุ รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน รอบละ 40 ท่าน งานดังกล่าวจะมีการ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กมิวเซียมสยาม (FB: museumsiamfan)   ขอบคุณ บริษัท สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  สำหรับการอนุญาตให้ใช้สื่อข้อมูลประกอบในงาน Muse Talk ครั้งนี้

15 ก.พ. 2566

19 ก.พ. 2566

01 กุมภาพันธ์ 2566
Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอิ่ม เทศกาลหนังสือที่ชวนไปสนุกกับหลากสีสันความรู้และความบันเทิง ตั้งแต่ใต้ดินไปจนถึงอวกาศ จัดโดย OKMD, Museum Siam ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน เส้นทางเศรษฐี และ ศูนย์ข้อมูลมติชน   พบกับมินิบุ๊คแฟร์ที่คับคั่งไปด้วยเพื่อนสำนักพิมพ์ เอ็นจอยกับกิจกรรมหลากสาระไม่ว่าจะด้าน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ที่เรารวมพลนักเขียน นักแปล  นักวิชาการ นักอ่าน นักชิม นักเล่น นักสร้างสรรค์ มาพบปะกันในงาน อิ่มอร่อยกับนานาร้านดัง และนั่งชิลฟังเพลงในสวน ดื่มด่ำบรรยากาศสบายๆ พร้อมดนตรีเพราะๆ ครบรสของเฟสติวัล   วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 12.00-21.00 น. ณ มิวเซียมสยาม เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  ลงทะเบียน: https://forms.gle/S2Vm239PKSFZyBYN8 พิเศษ* ลงทะเบียนล่วงหน้า รับไปเลยของที่ระลึกพิเศษ Limited Edition มีจำนวนจำกัด หมายเหตุ: กิจกรรม เริ่ม 09.00 น. เป็นต้นไป

26 ม.ค. 2566

29 ม.ค. 2566

26 มกราคม 2566
กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญทุกท่านมาม่วนซื่น รื่นอารมณ์ ไปกับ  เทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร  BANGKOK Music Fest @Museum Siam โปงลางมหานคร   พบกับศิลปินรับเชิญ อี๊ด – โปงลางสะออน พร้อมด้วย น้องพอส - ณัฐนันท์ ผลพิมาย (น้องนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ)  ร่วมแจมเปียโน เสริมทัพความสุข บรรเลงโดยวงโปงลางมหานคร กองการสังคีต   วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ลานมิวเซียมสยาม เข้าชมฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่าย 

12 ม.ค. 2566

14 ม.ค. 2566

12 มกราคม 2566
มิวเซียมสยาม ยกขบวนนิทานอาเซียนจาก 10 ประเทศมาเล่าสนุกและมอบแง่คิดดี ๆ  ในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ตอน “นิทานอาเซียน เล่นสนุกกับคติสอนใจ”   พบกับ ฐานกิจกรรมเล่านิทานอาเซียน 10 ประเทศ 10 เรื่อง กิจกรรมเวิร์กชอปสนุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากนิทานต่าง ๆ เช่น กิจกรรมระบายสีเล่าเรื่อง กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากนิทาน  กิจกรรมนิทานละครสอนใจ กิจกรรมปั้นแต่งจากนิทานและกิจกรรมอีกมากมาย รับของที่ระลึกและอาหารเครื่องดื่ม รับชมการแสดงดนตรีประกอบนิยายของดิสนีย์และการแสดงดนตรีสดตลอดวัน   มิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมฟรี!! วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.  ** กิจกรรมวันเด็กบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารนิทรรศการ และในตึกมิวซียมสยาม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 225 2777 ต่อ 102    
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง