กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,148

110,275 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน 
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

นิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย” (DECODING THAINESS) เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พัฒนาการ “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์หรือตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัด แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

โดยนิทรรศการจะพาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น

 

นิทรรศการแบ่งเป็น 14 ห้อง ได้แก่

 • ห้องไทยรึเปล่า? : เห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องมั้ย เลดี้กาก้าใส่ชฎา เป็น “ไทย” รึเปล่า?
 • ไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของ “ความเป็นไทย”
 • ไทยตั้งแต่เกิด : จัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทย นำเสนอในรูปของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ไทยสถาบัน : เกมทดสอบไหวพริบ กับลูกเต๋า 27 ลูก 27 สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ง่ายๆแค่จับกลุ่มสัญลักษณ์บนลูกเต๋าให้ถูกหมวดหมู่
 • ไทยอลังการ : จำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมา โดยมีราชบัลลังก์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบดั่ง “พระอินทร์” ประทับบนยอดเขา “พระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติไทยโบราณ
 • ไทยแค่ไหน : จัดแสดงเครื่องแต่งกาย “ชุดไทย” แต่จะไทยมาก ไทยน้อย เข้ม-จาง แค่ไหน มาดูกัน และลองย้อนกลับมาดูชุดร่วมสมัยอย่างที่คุณใส่มาวันนี้
 • ไทย ONLY : ลองส่องดูสิ่งของที่จัดแสดงในตู้รอบๆห้อง ล้วนเป็นของบ้านๆที่คุ้นเคย เป็นภูมิปัญญาระดับรากหญ้า แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน แปลกประหลาดในตรรกะ และสะท้อนวิธีคิดแก้ปัญหาแบบไทยไทยได้ดี
 • ไทย INTER : ห้องนี้มีชื่อเล่นว่า “ไทยเสนอ เทศสนอง” ลองส่องดูในแต่ละตู้เราได้จับคู่สิ่งที่ไทยเสนออย่าง แต่เทศสนองกลับมาอีกอย่างไว้ให้ชมกัน
 • ไทยวิทยา : ห้องนี้จำลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุค โรงเรียนและแบบเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลทุกสมัยใช้ในการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ให้กับเยาวชนของชาติ มาดูกันว่าแต่ละสมัยเค้าเรียนอะไรกัน
 • ไทยชิม : มากินข้าวกัน เรามีอาหารให้เลือกชม เลือกชิมหลากหลายเมนู ล้วนเป็น “อาหารไทย” ที่ต่างคุ้นชื่อคุ้นลิ้นกันดี
 • ไทยดีโครต : มาเรียนรู้ต้นทางของ “ความเป็นไทย” ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปกรรม พระปรางค์ , วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย , ครุฑ , เรือสุพรรณหงส์ , หัวโขน , โจงกระเบน , กระทง รวมทั้งเสื้อลายดอก จากต้นทางต่างแดนสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไทยอย่างที่คุ้นตาในปัจจุบัน
 • ไทยเชื่อ : หากถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร คนไทยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “ศาสนาพุทธ” แต่คำตอบที่ถูกน่าจะเป็น “ศาสนาไทย” มากกว่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ มารวมกัน
 • ไทยประเพณี : มีความลับอยู่ในกล่องต่างๆ ภายในมีแผ่นพับอธิบายเรื่องราวและที่มาของหัวเรื่องนั้นๆ  บางกล่องมีเกมให้เล่น  บางกล่องมีของให้ขยับ  หรือจะจับใส่ถ่ายรูปก็ทำได้
 • ไทยแชะ : ดาราหน้ากล้องทั้งหลายอย่าพลาดเลือกชุด เลือกเครื่องประดับ เลือกฉาก เลือกพร็อพให้ตรงยุค แล้วยิ้มสวยๆ 1 2 3 แชะ

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิตอล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์วิทยา ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่า นิทรรศการที่นำเสนอจะช่วยกระตุกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในลำดับต่อไป ห้องคลังความรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบจับต้องได้(Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

 • งานอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
 • การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
 • ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225 2777
โทรสาร : 02-225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                      50 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                      100 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                              100 บาท

 

หมู่คณะ 5 คน ขึ้นไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                       25 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                        50 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                                50 บาท

 

 เข้าชมฟรี

 • เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • พระภิกษุสงฆ์ นักบวช
 • ผู้พิการและทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์: ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้ววิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ถนนราชดำเนิน

ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์

มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524
 • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถโดยสารประจำทางสาย 82
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสนามไชย (ทางออก 1)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม): ลงท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความประสงค์กเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป(ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop 
 • ร้าน Muse Kitchen by Elefin
 • ที่จอดรถ

82

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 ธ.ค. 2565

10 ธ.ค. 2565

01 ธันวาคม 2565
มิวเซียมสยาม ขอชวนมาสัมผัสความสวยงามทางสถาปัตยกรรม  กับกิจกรรม Muse Trip: ลวดลายศิลปะ ความหมาย และธรรมชาติวิทยาในสุสานฝรั่ง   วิทยากรโดย ดร.ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ    วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ สุสานโปรเตสแตนต์ ซอยเจริญกรุง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)   สามารถลงลงทะเบียนกิจกรรม Muse Trip  ได้ที่ >> https://bit.ly/3EL7xMF ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมทางหน้าเพจ  FB: museumsiamfan ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565     สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านความหมาย  และลวดลายทางศิลปะทางคริสต์ศาสนา (วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565)  สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php หรือติดต่อสอบถามกิจกรรม https://www.facebook.com/cuvip.friend/   หมายเหตุ ** - กิจกรรม Muse Trip 1 ท่าน ต่อ 1 อีเมล เท่ากับ 1 สิทธิ์ ไม่สามารถลงทะเบียนแทนกันได้ - กรณีผู้ปกครองที่ต้องการพาบุตรหลานร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป - การลงทะเบียนนี้จะมีการตรวจสอบก่อนว่าท่านได้ทำตามข้อกำหนด หากพบว่าทำผิดกติกา  จะมีการตัดสิทธิ์ และเลือกลำดับรายชื่อถัดไปแทน - กิจกรรมดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงจำนวนที่นั่งสำรอง หากครบตามจำนวนที่กำหนด  จะทำการปิดการลงทะเบียน  - ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันสำหรับผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของงาน  (ในบางกรณีอีเมลอาจอยู่ในถังขยะของท่าน และการส่งอีเมลจะส่งอยู่ในระยะเวลา วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565) - หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการสละลิทธิ์ดังกล่าวขอให้แจ้งอีเมล  ได้ที่ Piyamas@ndmi.or.th  / Prapatsorn@ndmi.or.th - การตัดสินของทางมิวเซียมสยามถือเป็นที่สิ้นสุด

18 พ.ย. 2565

20 พ.ย. 2565

10 พฤศจิกายน 2565
สาวก Arttoy ห้ามพลาดกับงาน Art Festival : Art Toys Thailand SiamFighter สู้ไปด้วยกัน ณ มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออกที่1) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 – 21.00 น.    ภายในงานพบกับ การแสดงผลงานของศิลปิน Art toys และงานศิลปะแขนงต่างๆ มากกว่า 200 คน กิจกรรม work shop การโชว์วาดการ์ตูนจากนักเขียนการ์ตูน การแสดงโชว์การต่อสู้ “มวยปล้ำ” จาก Top Dojo การออกร้านจำหน่ายสินค้าและการจำหน่ายกาชาปองของศิลปิน Art toys การแสดงดนตรีในสวน อาหารจากร้านฟู้ดทรัค ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/282279581928720/?ref=share  

04 พ.ย. 2565

05 พ.ย. 2565

04 พฤศจิกายน 2565
Museum Siam x BrandThink I ThaiPBS ขอชวนทุกคนร่วมงาน โคตรไทย Empower Thainess "ความเป็นไทย" ทำไงให้จึ้ง มาร่วมกันค้นหา อะไรคือไทยแท้ และบทสรุป ของคำว่า "โคตรไทย" กับการก้าวต่อไปในอนาคต   อีเวนท์ที่จะพาความเป็นไทยให้ไปไกลสู่ SOFT POWER กับงานทอล์กสุดเข้มข้น Session 1 ความเป็นไทยเสนอไงให้ปัง  ร่วมพูดคุยกับ 'สื่อ' ที่มีความตั้งใจเลือกนําเสนอความเป็นไทยในมิติสร้างสรรค์  ผ่านประสบการณ์ ความยากลําบาก ไปกับ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล  บรรณาธิการ BrandThink รับหน้าที่เป็นพิธีกร พูดคุยกับ Guest Speaker ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ สมยศ เกียรติอร่ามกุล :  รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส กนกพร ประสิทธิ์ผล :  ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส และผู้บริหาร Platform VIPA สุขุมาล ผดุงศิลป์ :  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม   Session 2 ของดีแบบไทยทําไงให้กลายเป็น Soft Power ร่วมพูดคุยกับ Guest Speaker ชื่อดังหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ : สถาปนิกและนักเขียน โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล : ผู้กำกับภาพยนตร์ พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา : ผู้บริหารเครือ Narathai Cuisine พร้อมด้วย พิธีกรสุดพิเศษ 'ยู กตัญญู สว่างศรี’ นักเขียน นักคิด ครีเอเตอร์สายสร้างสรรค์  ร่วมพูดคุยกับเหล่าคนที่มีโอกาสได้ยกระดับความเป็นไทยให้ก้าวไปอีกขั้น  เพื่อตอกยํ้าว่าความเป็นไทยที่เราคุ้นชินกันอยู่ในทุกวัน ก็กลายเป็น Soft Power ได้    ภายในงานนิทรรศการโคตรไทย ยังมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนมาร่วมสนุก อาทิ การฉายหนังกลางแปลง กับหนังไทยระดับตำนาน 'ชั่วฟ้าดินสลาย (2498)' จุดเสี่ยงเซียมซี ที่จะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ 'ชาติพันธุ์' ให้มากขึ้น 'ร่วมโหวต' ไปกับหัวข้อ 'ความเป็นไทย' แบบไหนที่สามารถผลักดันได้ไกลมากที่สุด บูธอาหาร ที่เรารวบรวมอาหารไท้ยไทย แต่เก๋ไก๋ตามยุคสมัย บูธ VIPA เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เพื่อคนไทย   ร่วมกิจกรรมภายในงานฟรี และสำหรับ 50 คนแรกที่ลงทะเบียนเข้างาน จะได้รับของที่ระลึก แก้วเก็บความเย็น VIPA ฟรี เพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3zcZLZJ (โดยแสดงบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียนหน้างาน ก็รับแก้วเก็บความเย็น VIPA ได้เลย)   สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง FACEBOOK FANPAGE : VIPA | สาระดี Thai PBS | BrandThink พร้อมแชร์ผ่าน Museum Siam   วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 20:00 น. ณ มิวเซียมสยาม (ลานอัฒจันทร์กลางแจ้ง)

04 พ.ย. 2565

05 พ.ย. 2565

04 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมครั้งสุดท้ายแล้วนะวิ.... ไม่มาสนุกกันไม่ได้แล้ววววว Saturday Happening เสาร์สนามไชย @MuseumSiam วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (เข้าชมฟรี!!)   มีกิจกรรมให้สนุกกับ #ร้อยปีตึกเรา มากมาย ชอบอันไหน อยากรู้เรื่องอะไร  รีบลงทะเบียนได้เลย สามารถดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3gjVmgY   สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ เสาร์สนามไชย ละครนำชม ซ้อน: บียอนด์ เดอะ มิวเซียม ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3g0ezUR หลบ: ท่องตึกมิวเซียมสยามผ่านสายตาแมววว โดย เรไรรายวัน ก้อนเมฆ สายลม และป้าเอ๋ นำชมเส้นทางใหม่ในตึกเก่า (รอบเด็ก) สำหรับครอบครัวและเด็ก อายุ 6-12 ปี ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3yCoCWU นำชมเส้นทางใหม่ในตึกเก่ามิวเซียมสยาม ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3CWBXvs SATURDAY HAPPENNING: Architecture Trails of Museum Siam Register here https://bit.ly/3MsOmdX Workshop ตามาญโญในตัวต่อจิ๋ว Tamagno's Mini Bricks ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3rS0POT Workshop ไขความลับ เสาพิศวงและความลับในผนังตึกมิวเซียมสยาม โดย คุณวุฒิพงษ์ จันทรประทิน และคุณชฎาภรณ์ พิพุทธางกูร  ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3g679j0 TALK: พื้นที่เมืองและอาคารสาธารณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3T0RFLR สตูดิโอสนามไชย : ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับตึกมิวเซียมสยามในวาระครบ 100 ปี พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมมิวเซียมสยาม เริ่มชักภาพตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ โถงกลางชั้น 2 ตึกมิวเซียมสยาม ฟังเพลินหน้าลาน กับวงดนตรีแนวคลาสสิกจาก ม.ศิลปากร SilpakornAlumniJazzQuartet เริ่มแสดง 17.00 - 20.00 น.  Reenactment รีเอ็นเอ็ค'เม้นท์ การแสดงของกลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ KidscoveryZone มาสวมฝีมือนักประดิษฐ์กับโมลเดลกระดาษตึกมิวเซียมสยาม เวลา 10.00 - 18.00 น. ชั้น 1 ตึกมิวเซียมสยาม โซน FoodTruck ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.  

02 พ.ย. 2565

05 พ.ย. 2565

02 พฤศจิกายน 2565
Museum Siam x BrandThink I ThaiPBS ชวนร่วมงานโคตรไทย Empower Thainess “ความเป็นไทย” ทำไงให้จึ้ง มาร่วมกันค้นหาว่า อะไรคือไทยแท้ และบทสรุป ของคำว่า “โคตรไทย”  กับการก้าวต่อไปในอนาคต   อีเวนท์ที่จะพาความเป็นไทยให้ไปไกลสู่ SOFT POWER กับงานทอล์กสุดเข้มข้น แบ่งเป็น 2 Sessions Session 1 ความเป็นไทยเสนอไงให้ปัง  ร่วมพูดคุยกับ ‘สื่อ’ ที่มีความตั้งใจเลือกนําเสนอความเป็นไทยในมิติสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์ ความยากลําบาก ไปกับ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล  บรรณาธิการ BrandThink รับหน้าที่เป็นพิธีกร  พูดคุยกับ Guest Speaker ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ สมยศ เกียรติอร่ามกุล : รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส กนกพร ประสิทธิ์ผล : ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส และผู้บริหาร Platform VIPA สุขุมาล ผดุงศิลป์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม   Session 2 ของดีแบบไทยทําไงให้กลายเป็น Soft Power ร่วมพูดคุยกับ Guest Speaker ชื่อดังหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ : สถาปนิกและนักเขียน โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล : ผู้กำกับภาพยนตร์ พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา : ผู้บริหารเครือ Narathai Cuisine พร้อมด้วย พิธีกรสุดพิเศษ ‘ยู กตัญญู สว่างศรี’ นักเขียน นักคิด ครีเอเตอร์สายสร้างสรรค์  ร่วมพูดคุยกับเหล่าคนที่มีโอกาสได้ยกระดับความเป็นไทยให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อตอกยํ้าว่าความเป็นไทยที่เราคุ้นชินกันอยู่ในทุกวัน  ก็กลายเป็น Soft Power ได้ แบบไม่แพ้ใครในโลก   ภายในงานนิทรรศการโคตรไทย ยังมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนมาร่วมสนุก อาทิ การฉายหนังกลางแปลง กับหนังไทยระดับตำนาน ‘ชั่วฟ้าดินสลาย (2498)’ จุดเสี่ยงเซียมซี ที่จะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ ‘ชาติพันธุ์’ ให้มากขึ้น ชวนทุกคนมา ‘ร่วมโหวต’ ไปกับหัวข้อ ‘ความเป็นไทย’ แบบไหน ที่สามารถผลักดันได้ไกลมากที่สุด บูธอาหาร ที่เรารวบรวมอาหารไท้ยไทย แต่เก๋ไก๋ตามยุคสมัย  ที่ทุกคนสามารถถ่ายรูปลงไอจี โชว์ความชิคได้แน่นอน บูธ VIPA เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เพื่อคนไทยภายในบูธมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก    **กิจกรรมภายในงาน ฟรี และสำหรับ 50 คนแรกที่ลงทะเบียนเข้างาน จะได้รับของที่ระลึก แก้วเก็บความเย็น VIPA ฟรี! เพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3zcZLZJ (โดยแสดงบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียนหน้างาน รับแก้วเก็บความเย็น VIPA ได้เลย)**   สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง FACEBOOK FANPAGE : VIPA | สาระดี Thai PBS | BrandThink พร้อมแชร์ผ่าน MuseumSiamFan   มาพาความเป็นไทยให้ไปไกลกว่าเดิม วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 20:00 น. ณ มิวเซียมสยาม (ลานอัฒจันทร์กลางแจ้ง)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง