กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

16 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 1,148

139,337 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก

 

รวมถึงการสร้าง แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

 • นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย"
 • นิทรรศการหมุนเวียน 
 • กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 

นิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย” (DECODING THAINESS) เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พัฒนาการ “ความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่แสดงแสดงให้เห็นถึง “อัตลักษณ์หรือตัวตน” ซึ่งหากพิจารณาแล้ว “ไทย” ดูเหมือนจะมีความชัด แต่กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

โดยนิทรรศการจะพาไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของความเป็นไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น และพัฒนาการของความเป็นไทยที่เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน  ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น

 

นิทรรศการแบ่งเป็น 14 ห้อง ได้แก่

 • ห้องไทยรึเปล่า? : เห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องมั้ย เลดี้กาก้าใส่ชฎา เป็น “ไทย” รึเปล่า?
 • ไทยแปลไทย : ห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของ “ความเป็นไทย”
 • ไทยตั้งแต่เกิด : จัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทย นำเสนอในรูปของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ ประกอบเทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ไทยสถาบัน : เกมทดสอบไหวพริบ กับลูกเต๋า 27 ลูก 27 สัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ง่ายๆแค่จับกลุ่มสัญลักษณ์บนลูกเต๋าให้ถูกหมวดหมู่
 • ไทยอลังการ : จำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมา โดยมีราชบัลลังก์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบดั่ง “พระอินทร์” ประทับบนยอดเขา “พระสุเมรุ” อันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามคติไทยโบราณ
 • ไทยแค่ไหน : จัดแสดงเครื่องแต่งกาย “ชุดไทย” แต่จะไทยมาก ไทยน้อย เข้ม-จาง แค่ไหน มาดูกัน และลองย้อนกลับมาดูชุดร่วมสมัยอย่างที่คุณใส่มาวันนี้
 • ไทย ONLY : ลองส่องดูสิ่งของที่จัดแสดงในตู้รอบๆห้อง ล้วนเป็นของบ้านๆที่คุ้นเคย เป็นภูมิปัญญาระดับรากหญ้า แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน แปลกประหลาดในตรรกะ และสะท้อนวิธีคิดแก้ปัญหาแบบไทยไทยได้ดี
 • ไทย INTER : ห้องนี้มีชื่อเล่นว่า “ไทยเสนอ เทศสนอง” ลองส่องดูในแต่ละตู้เราได้จับคู่สิ่งที่ไทยเสนออย่าง แต่เทศสนองกลับมาอีกอย่างไว้ให้ชมกัน
 • ไทยวิทยา : ห้องนี้จำลองบรรยากาศห้องเรียน 4 ยุค โรงเรียนและแบบเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลทุกสมัยใช้ในการปลูกฝัง “ความเป็นไทย” ให้กับเยาวชนของชาติ มาดูกันว่าแต่ละสมัยเค้าเรียนอะไรกัน
 • ไทยชิม : มากินข้าวกัน เรามีอาหารให้เลือกชม เลือกชิมหลากหลายเมนู ล้วนเป็น “อาหารไทย” ที่ต่างคุ้นชื่อคุ้นลิ้นกันดี
 • ไทยดีโครต : มาเรียนรู้ต้นทางของ “ความเป็นไทย” ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปกรรม พระปรางค์ , วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย , ครุฑ , เรือสุพรรณหงส์ , หัวโขน , โจงกระเบน , กระทง รวมทั้งเสื้อลายดอก จากต้นทางต่างแดนสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไทยอย่างที่คุ้นตาในปัจจุบัน
 • ไทยเชื่อ : หากถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร คนไทยส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “ศาสนาพุทธ” แต่คำตอบที่ถูกน่าจะเป็น “ศาสนาไทย” มากกว่า ซึ่งเป็นส่วนผสมของความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ มารวมกัน
 • ไทยประเพณี : มีความลับอยู่ในกล่องต่างๆ ภายในมีแผ่นพับอธิบายเรื่องราวและที่มาของหัวเรื่องนั้นๆ  บางกล่องมีเกมให้เล่น  บางกล่องมีของให้ขยับ  หรือจะจับใส่ถ่ายรูปก็ทำได้
 • ไทยแชะ : ดาราหน้ากล้องทั้งหลายอย่าพลาดเลือกชุด เลือกเครื่องประดับ เลือกฉาก เลือกพร็อพให้ตรงยุค แล้วยิ้มสวยๆ 1 2 3 แชะ

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิตอล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์วิทยา ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่า นิทรรศการที่นำเสนอจะช่วยกระตุกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นให้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในลำดับต่อไป ห้องคลังความรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุ จะต้องไม่ใช่ห้องเก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบจับต้องได้(Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

 • งานอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
 • การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน โดยร่วมมือกับ NECTEC
 • ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-225 2777
โทรสาร : 02-225 2775
เว็บไซต์ : http://www.museumsiam.org/
อีเมล : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เวลา 10.00 - 18.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                      50 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                      100 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                              100 บาท

 

หมู่คณะ 5 คน ขึ้นไป

 • นักเรียน นักศึกษา(อายุ 15 ปีขึ้นไป)                       25 บาท
 • ผู้ใหญ่คนไทย                                                        50 บาท
 • ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ                                                50 บาท

 

 เข้าชมฟรี

 • เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • พระภิกษุสงฆ์ นักบวช
 • ผู้พิการและทุพพลภาพ
 • มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์: ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้ววิ่งเข้าถนนหลานหลวง  ถนนราชดำเนิน

ผ่านสนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว และวิ่งตรงมาถนนสนามไชย ผ่านวัดโพธิ์

มิวเซียมสยามอยู่ขวามือ 

 • รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 48, 53, 82, 524
 • รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถโดยสารประจำทางสาย 82
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสนามไชย (ทางออก 1)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา(ธงส้ม): ลงท่ายอดพิมาน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความประสงค์กเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป(ไม่เกิน 80 คน) ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก Muse Shop 
 • ร้าน Muse Kitchen by Elefin
 • ที่จอดรถ

93

แบ่งปัน

กิจกรรม

17 มิ.ย. 2567

30 มิ.ย. 2567

17 มิถุนายน 2567
ชวนชม Special Mini Exhibition: Fantastic Beads มหัศจรรย์ ลูกปัดและวิถีชีวิต นิทรรศการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวัตถุลักษณะเป็นเม็ด หลากหลายรูปทรง ที่ชื่อว่า “ลูกปัด” ซึ่งถูกใช้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองของบทบาทความสำคัญด้านสังคม เศรษฐกิจ และความเชื่อ เพราะลูกปัด ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้เห็นความสวยงามของเครื่องประดับยุคโบราณ แต่ยังสามารถทำให้ทราบถึงเส้นทางการติดต่อระหว่างผู้คน วิถีชีวิต และชุมชนของมนุษย์ผู้ใช้วัตถุดังกล่าวอีกด้วย   18 - 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 MRT สนามไชย ทางออกที่ 1   พิเศษ ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์  พบกับกิจกรรม Workshop ร้อยกำไลลูกปัด ที่ออกแบบด้วยตัวคุณเอง ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและกิจกรรมได้ที่: https://forms.gle/N631zCFjiwicSJfq5 หรือสแกน QR Code ที่รูปได้เลย สอบถามข้อมูล โทร. 02-225 2777 ต่อ 111

28 พ.ค. 2567

07 ก.ค. 2567

28 พฤษภาคม 2567
มิวเซียมสยาม ขอชวนคนสายสร้างสรรค์มาร่วมเวิร์กชอป  สำหรับทุกคนที่อยากมีฟอนต์อักษรเป็นของตัวเอง  และอยากชวนคนช่างสำรวจ มาค้นพบผัสสะและทดลองสร้างงานด้วย  เทคนิค Collective Charcoal Animation ใน ACTIVITY SERIES: HISTORY & CREATIVE CULTURE 2024   I-ONE DAY WORKSHOP ( x มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว x)  2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น. My Calligraphy-Draw Your Font. ประดิษฐ์ฟอนต์ลายมือดิจิทัล ชวนคนอยากมีฟอนต์ลายมือทั้งไทย อังกฤษ มาแปลงลายมือ ที่คัดมาออกแบบเป็นฟอนต์เวกเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง  และพัฒนาการออกแบบให้ฟอนต์ลายมือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ วิทยากร 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   II-WORKSHOP + ONE DAY HAPPENING EXHIBITION 6-7 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 Animation in the Other Way Round. อนิเมชั่นในทางกลับกัน ชวนทุกคนมาสำรวจผัสสะต่างๆ ของมนุษย์ พร้อมทดลองสร้างงานด้วยเทคนิค Collective Charcoal Animation ที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อขยายนิยามจากรากศัพท์ Animation = Soul วิทยากร 1) คุณวาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์ ศิลปินออกแบบเสียงและกระบวนกร Klowerº 2) อาจารย์เกวลี วรุตม์โกเมน คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปินอนิเมชั่นและกระบวนกร Klowerº 3) อาจารย์ภัทร นิมมล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 4) อาจารย์วรพจน์ อินเหลา คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต   เวิร์กชอปและกระบวนการสร้างสรรค์ โดย กลุ่มศิลปิน Klowerº X คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต X มิวเซียมสยาม   ร่วมสนับสนุน โดย  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มศิลปิน Graphy Animation   กำหนดการสำคัญ 28 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2567 รับสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอป ฟรี  ลงทะเบียนตั้งแต่ 11.00 โมงเป็นต้นไป คลิก https://forms.gle/pCmgyxFp2YFYMa1J7 23 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กชอป 6 กรกฎาคม 2567 One Day Workshop @Museum Siam 7 กรกฎาคม 2567 One Day Happening Exhibition @Museum Siam ดูรายละเอียดได้ใน http://www.museumsiam.org/ActivitySeries2024 สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม โทร 02 225 2777 ต่อ 410

28 พ.ค. 2567

25 มิ.ย. 2567

28 พฤษภาคม 2567
MOSAICO Italian code of a timeless art มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์ จากดินแดนอิตาเลีย   ร่วมชื่นชมคุณค่างานศิลปะและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของ “โมเสก” งานหัตถศิลป์ชิ้นเอกที่ไม่ใคร่มีใครรู้จัก มีการสืบทอดกันในประเทศอิตาลี มายาวนานมากกว่า 2,000 ปี แล้ว ครอบคลุมแว่นแคว้นจากเหนือจรดใต้ ไปทั่วประเทศกว่า 1,500 กิโลเมตร   นิทรรศการ “มองโมเสก” มุ่งหวังจะพาผู้ชมทุกท่านร่วมเดินทางไปกับประสบการณ์ สุดพิเศษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ภายในพื้นที่ทั้งหมด 7 โซน 8 เมือง โรม ปอมเปอี อากวิเลอา ราเวนนา ปาแลร์โม / มอนเรอาเล ปีอาซซ่า อาร์เมรีนา บาย่า บอกเล่าผ่านสื่อภาพและสรรพเสียง ตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานโมเสกชิ้นเอก ที่จะทำให้คุณมหัศจรรย์ใจไปกับความงามที่ไม่สิ้นสุด เตรียมร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ดื่มด่ำกับสุนทรียของการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย พร้อมค้นหาความงดงามผ่านศิลปะงานโมเสกไปด้วยกัน   วันจัดแสดง: 28 พฤษภาคม 2567 - 25 มิถุนายน 2567 สถานที่ตั้ง: ชั้น 1, ห้องเอนกประสงค์, มิวเซียมสยาม ระยะเวลาเปิดทำการ: 10:00 น. - 18:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

28 พ.ค. 2567

22 มิ.ย. 2567

28 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมประกอบนิทรรศการ MOSAICO Italian code of a timeless art มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์ จากดินแดนอิตาเลีย  ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 ณ มิวเซียมสยาม    ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น. Talk มองโมเสกมุมเทพปกรณัม วิทยากร : ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น. Talk โมเสกอิตาลีในสยาม วิทยากร 1) คุณสุรยุทธ วิริยะดำรงค์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 2) วิทยากรจากวัดสระเกศฯ   ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น. Talk โมเสกอิตาลีวัดราชบพิธ เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปะการทำโมเสกแบบดั้งเดิม วิทยากร 1) Mr. Fabrizio Travisanutto,President of Travisanutto Mosaics SRL เจ้าของโรงงานกระเบื้องโมเสก อิตาลี 2) รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรดำเนินรายการ 3) ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรารักษ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-17.00 น. Workshop-History and Sensory เล่าประวัติศาสตร์ศิลป์ถิ่นอิตาลีและทำศิลปะประดิษฐ์โมเสก วิทยากร 1) ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) คุณธัญญลักษณ์ ลิ้มเกษมสถาพร โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ฟรี สามารถสแกน QR code หรือ คลิกลิงค์ >>>https://shorturl.asia/wQhkG สอบถามข้อมูล โทร. 02 225 2777 ต่อ 410

20 พ.ค. 2567

22 พ.ค. 2567

20 พฤษภาคม 2567
พบกับ วงเล่า : วงดนตรีไทยร่วมสมัย ที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านบทเพลงและเครื่องดนตรีไทย กิจกรรม Music in the Garden ณ สนามหญ้าด้านหน้าอาคารนิทรรศการ   22 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออกที่ 1
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง