กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

22 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 414

9,545 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2310 มีความสำคัญ 2 ประการหลัก คือ

 • พระราชวังเดิม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล และอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้น
 • พระราชวังเดิม เป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเกี่ยวกับ

 • เครื่องเบญจรงค์ 
 • เครื่องปั้นดินเผา 
 • อาวุธโบราณของไทย
 • เงินตราสมัยโบราณ เป็นต้น

 

นอกจากนั้น  ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่

 • ท้องพระโรง
 • พระที่นั่งขวาง
 • พระตำหนักเก๋งคู่
 • พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • อาคารเรือนเขียว
 • ศาลศีรษะปลาวาฬ
 • ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ปัจจุบันที่นี่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารท้องพระโรงที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังกรุงธนบุรี 

แผนที่

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-475 4117 / 02-466 9355 / 02-472 7291
โทรสาร : 02-466 9355 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://www.wangdermpalace.org

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30- 11.30 น. และ 13.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

 • โบราณสถานในพระราชวังเดิมอนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ (โดยทำจดหมายขออนุญาตถึงเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ตามที่อยู่ด้านล่าง*

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ

ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-475 4821, 02-475 4445  โทรสาร 02-4754821

 

 

 • ผู้เข้าชม/คณะผู้เข้าชมต้องเสียค่าบำรุงโบราณสถาน ตามอัตราที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้ดังนี้คือ

1. เด็ก/นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ เสียค่าบำรุงท่านละ 50 บาท

2. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เสียค่าบำรุงท่านละ 100 บาท

3. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชศาสนาอื่น ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

4. ข้าราชการทหารเรือและลูกจ้างในกองทัพเรือ (ยกเว้นญาติพี่น้อง) ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

5. มัคคุเทศก์ที่มีบัตร ไม่ต้องเสียค่าบำรุง (กรุณาติดบัตรให้เห็นชัดเจน )

 

                 

 • กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

- สุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อมีแขน และกางเกงขายาว

- สุภาพสตรี ควรสวมเสื้อสีแขน กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว

 

               

 • ห้ามสวมรองเท้าแตะ (รองเท้าที่ไม่มีรัดส้นเท้าหรือหุ้มส้น) ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร หรือประชาชนที่มาจากชนบท รวมทั้งนักพรต นักบวชในศาสนาอื่น

 

 • ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/โทรศัพท์มือถือ ภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิฯ เท่านั้น

 

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตพระราชวังเดิมเด็ดขาด

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 19 และ 57
 • เรือข้ามฝากท่า ท่าเตียน - วัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป ทำจดหมายขออนุญาตเข้าชมถึงเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือล่วงหน้าเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

9

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
46,379 ผู้เข้าชม0.5 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม1.66 กม.ขอเส้นทาง
26,678 ผู้เข้าชม2.47 กม.ขอเส้นทาง
20,122 ผู้เข้าชม3.77 กม.ขอเส้นทาง
2,565 ผู้เข้าชม5.21 กม.ขอเส้นทาง
13,089 ผู้เข้าชม5.53 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม6.35 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

15 ธ.ค. 2561

28 ธ.ค. 2561

27 พฤศจิกายน 2561
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม พระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรี เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟรี   เข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ  ประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในกองบัญชาการกองทัพเรือได้   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม https://m.facebook.com/pg/wangdermpalace/about/  หรือ โทรศัพท์ 02-475 4117, 02-466 9355 และ 02-472 7291  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

07 กุมภาพันธ์ 2563
46,379
804