กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

22 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 529

16,328 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2310 มีความสำคัญ 2 ประการหลัก คือ

 • พระราชวังเดิม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล และอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้น
 • พระราชวังเดิม เป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเกี่ยวกับ

 • เครื่องเบญจรงค์ 
 • เครื่องปั้นดินเผา 
 • อาวุธโบราณของไทย
 • เงินตราสมัยโบราณ เป็นต้น

 

นอกจากนั้น  ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่

 • ท้องพระโรง
 • พระที่นั่งขวาง
 • พระตำหนักเก๋งคู่
 • พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • อาคารเรือนเขียว
 • ศาลศีรษะปลาวาฬ
 • ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ปัจจุบันที่นี่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารท้องพระโรงที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังกรุงธนบุรี 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-475 4117 / 02-466 9355 / 02-472 7291
โทรสาร : 02-466 9355 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://www.wangdermpalace.org

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30- 11.30 น. และ 13.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

 • โบราณสถานในพระราชวังเดิมอนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ (โดยทำจดหมายขออนุญาตถึงเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ตามที่อยู่ด้านล่าง*

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ

ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-475 4821, 02-475 4445  โทรสาร 02-4754821

 

 

 • ผู้เข้าชม/คณะผู้เข้าชมต้องเสียค่าบำรุงโบราณสถาน ตามอัตราที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้ดังนี้คือ

1. เด็ก/นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ เสียค่าบำรุงท่านละ 50 บาท

2. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เสียค่าบำรุงท่านละ 100 บาท

3. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และนักบวชศาสนาอื่น ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

4. ข้าราชการทหารเรือและลูกจ้างในกองทัพเรือ (ยกเว้นญาติพี่น้อง) ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

5. มัคคุเทศก์ที่มีบัตร ไม่ต้องเสียค่าบำรุง (กรุณาติดบัตรให้เห็นชัดเจน )

 

                 

 • กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

- สุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อมีแขน และกางเกงขายาว

- สุภาพสตรี ควรสวมเสื้อสีแขน กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว

 

               

 • ห้ามสวมรองเท้าแตะ (รองเท้าที่ไม่มีรัดส้นเท้าหรือหุ้มส้น) ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร หรือประชาชนที่มาจากชนบท รวมทั้งนักพรต นักบวชในศาสนาอื่น

 

 • ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/โทรศัพท์มือถือ ภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิฯ เท่านั้น

 

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตพระราชวังเดิมเด็ดขาด

 

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 19 และ 57
 • เรือข้ามฝากท่า ท่าเตียน - วัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป ทำจดหมายขออนุญาตเข้าชมถึงเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือล่วงหน้าเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 ธ.ค. 2566

28 ธ.ค. 2566

09 พฤศจิกายน 2566
เที่ยวย้อนรอยกรุงธนบุรี พระราชวังเดิม “แผ่นดินผืนนี้มีความหลัง” 256 ปี มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ  เปิด “พระราชวังเดิม” พระราชวังหลวง แห่งกรุงธนบุรี ให้ “เข้าชมฟรี” ตั้งแต่วันที่ 16-28 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.   กฎระเบียบการเข้าชม คนไทยเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่อนุญาตให้เข้าชมตามลำพัง ต้องมีคนไทยหรือไกด์พาเข้าชม การแต่งกาย  สุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อมีแขน และกางเกงขายาว สุภาพสตรีควรสวมเสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าแตะ   ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/โทรศัพท์มือถือ ภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิฯ   การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง: สาย 57 รถยนต์ส่วนบุคคล: สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในพื้นที่ ได้เฉพาะวัน เสาร์-วันอาทิตย์ วันจันทร์-วันศุกร์ ต้องนำรถไปจอดรอบนอก เช่น วัดโมลีโลกยาราม, วัดหงส์รัตนาราม,  วัดเครือวัลย์ ค่าบำรุงสถานที่วัด คันละ 30 บาทต่อคัน รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีอิสรภาพ ทางออกซอยอิสรภาพ 34 จากสถานีเดินเลี้ยวขวามาจนเจอสามแยกโพธิ์สามต้น เลี้ยวขวาเดินตรงไป  ประมาณ 10 - 15 นาที หรือต่อวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เรือโดยสารข้ามฝาก: ท่าเตียน - ท่าวัดอรุณราชวราราม  เดินตรงมาประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ แล้วเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงประตูสามสมอ มองไปทางซ้ายมือ รับชมมัลติมีเดีย ประวัติพระราชวังเดิม  (อาคารเรือนเขียว ฉายเป็นรอบๆ ตามประกาศประชาสัมพันธ์ตามตารางหน้างาน)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม  หรือโทร : 0 2475 4117, 0 2472 7291 ตามวันเวลาราชการ

19 ธ.ค. 2565

28 ธ.ค. 2565

19 ธันวาคม 2565
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ  เปิด “พระราชวังเดิม” พระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรี ให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 - 15.30 น.   สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก ได้แก่  ทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และ ประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ   การเดินทาง:  รถโดยสารประจำทางสาย 57 รถยนต์ส่วนบุคคล - สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในพระราชวังเดิม กองบัญชาการ กองทัพเรือ **ได้เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์** (วันจันทร์-วันศุกร์ ต้องนำรถไปจอดรอบนอก เช่น วัดโมลีโลกยาราม, วัดหงส์รัตนาราม วัดเครือวัลย์ ค่าบำรุงสถานที่วัด คันละ 30 บาทต่อคัน) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีอิสรภาพ ทางออกซอยอิสรภาพ 34 จากสถานีเดินเลี้ยวขวามาจนเจอสามแยกโพธิ์สามต้น เลี้ยวขวาเดินตรงไป  ประมาณ 10 - 15 นาที จะเจอกองบัญชาการกองทัพเรือ  หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เรือโดยสารข้ามฝาก: ท่าเตียน - ท่าวัดอรุณราชวราราม  เดินตรงมาประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ แล้วเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จนมาถึงอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน เดินเข้าประตูสามสมอ มองด้านซ้ายมือจะเห็นเรือนเขียวรับชมมัลติมีเดียประวัติพระราชวังเดิม  ฉายเป็นรอบๆ และเดินชมตามโบว์ชัวร์   สามารถสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หรือโทร. 0 2475 4117, 0 2472 7291

15 ธ.ค. 2561

28 ธ.ค. 2561

27 พฤศจิกายน 2561
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม พระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรี เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟรี   เข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ  ประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในกองบัญชาการกองทัพเรือได้   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม https://m.facebook.com/pg/wangdermpalace/about/  หรือ โทรศัพท์ 02-475 4117, 02-466 9355 และ 02-472 7291  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
138,958
1,148