กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 418

4,651 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบ ตั้งอยู่ ณ อาคารสวนกุหลาบ(ตึกยาว) เป็นอาคารทรงยุโรป 2 ชั้น ขนานไปกับถนนตรีเพชร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนสีอิฐ ภายในกั้นเป็นห้อง ๆ  แบ่งออกเป็น 14 ห้องจัดแสดง ดังนี้ 

ห้องที่ 1 สถาบันกษัตริย์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงโบราณวัตถุ ประกอบด้วย จารึกศิลา ที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้จารึกความเป็นมาของโรงเรียน, นาฬิกาตรา จ.ป.ร. (เป็นเครื่องสังเค็ดจากงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 5) พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พร้อมลายพระหัตถ์ 

2) จาก “วัง” สู่ “วัด”  

3) ห้องบูรพคณาจารย์สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงภาพของเหล่าอาจารย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้

4) ภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ บอกเล่าถึงความเก่งกาจของครูอาจารย์ที่ทำให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นคนที่เก่งและดีของสังคม       

5) หอเกียรติยศและเกียรติภูมิชาวสวนของโรงเรียน ศิษย์เก่าที่ดีและมีชื่อเสียงของโรงเรียน               

6) เกียรติยศสวนกุหลาบ คือ พลเอกเปรม ติณสานนท์ ที่ได้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี, ผบ.ทบ., ผบ.สูงสุด, องคมนตรีและรัฐบุรุษของไทย 

7) เกียรติภูมิชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย ศิษย์เก่าสวนกุหลาบที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งหมด 8 คนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

8) ห้องจาริกานุสรณ์ จัดแสดงป้ายไม้จารึกชื่อของนักเรียนผู้ที่ทำคุณงามความดี กระดานที่ผู้บัญชาการโรงเรียน คือ นอร์แมน ซัตตั้น เป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ รวมทั้งโล่ห์รางวัลต่างๆ 

9) ห้องกิจกรรมนำเกียรติภูมิ(เข้าสู่ยุคปัจจุบัน) เรื่องราวของโรงเรียนมีกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางของด้านวิชาการและวัฒนธรรมหลายๆอย่าง ในประเทศไทย  

10) กิจกรรมหล่อหลอมความเป็นสวนกุหลาบฯ ไม่ว่าจะด้านดนตรี กีฬา วิชาการ ทุกกิจกรรมทำให้เด็กสวนกุหลาบรู้จักการบูรณาการเอาวิชาความรู้กับกิจกรรมที่ทำทุกอย่างเข้ามาไว้ในตัวเอง    

11) ห้องบูรณาการ วิชาการ พลานามัย ศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์  การส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ปฏิบัติกัน 

12) ห้องสวนกุหลาบฯ ในปัจจุบัน รวบรวมผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถ้วยรางวัลต่างqที่ได้มาในปัจจุบัน 

13) ห้องสัญลักษณ์ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย 

14) ห้องเอกสารโบราณและจดหมายเหตุสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ตึกยาวในอดีต ข้างหลังมองเห็นโรงรถไฟฟ้าวัดเลียบ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-623-9488, 02-222-4196, 02-221-6701
เว็บไซต์ : http://www.sk.ac.th/lg/vocation/web_student/suankularb/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
47,761 ผู้เข้าชม0.5 กม.ขอเส้นทาง
8,517 ผู้เข้าชม1.01 กม.ขอเส้นทาง
27,453 ผู้เข้าชม2.26 กม.ขอเส้นทาง
21,485 ผู้เข้าชม3.37 กม.ขอเส้นทาง
2,688 ผู้เข้าชม4.24 กม.ขอเส้นทาง
13,687 ผู้เข้าชม4.71 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม5.64 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

07 กุมภาพันธ์ 2563
47,761
804