กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 418

3,802 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบ ตั้งอยู่ ณ อาคารสวนกุหลาบ(ตึกยาว) เป็นอาคารทรงยุโรป 2 ชั้น ขนานไปกับถนนตรีเพชร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนสีอิฐ ภายในกั้นเป็นห้อง ๆ  แบ่งออกเป็น 14 ห้องจัดแสดง ดังนี้ 

ห้องที่ 1 สถาบันกษัตริย์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงโบราณวัตถุ ประกอบด้วย จารึกศิลา ที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้จารึกความเป็นมาของโรงเรียน, นาฬิกาตรา จ.ป.ร. (เป็นเครื่องสังเค็ดจากงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 5) พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พร้อมลายพระหัตถ์ 

2) จาก “วัง” สู่ “วัด”  

3) ห้องบูรพคณาจารย์สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงภาพของเหล่าอาจารย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้

4) ภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ บอกเล่าถึงความเก่งกาจของครูอาจารย์ที่ทำให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นคนที่เก่งและดีของสังคม       

5) หอเกียรติยศและเกียรติภูมิชาวสวนของโรงเรียน ศิษย์เก่าที่ดีและมีชื่อเสียงของโรงเรียน               

6) เกียรติยศสวนกุหลาบ คือ พลเอกเปรม ติณสานนท์ ที่ได้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี, ผบ.ทบ., ผบ.สูงสุด, องคมนตรีและรัฐบุรุษของไทย 

7) เกียรติภูมิชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย ศิษย์เก่าสวนกุหลาบที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งหมด 8 คนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

8) ห้องจาริกานุสรณ์ จัดแสดงป้ายไม้จารึกชื่อของนักเรียนผู้ที่ทำคุณงามความดี กระดานที่ผู้บัญชาการโรงเรียน คือ นอร์แมน ซัตตั้น เป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ รวมทั้งโล่ห์รางวัลต่างๆ 

9) ห้องกิจกรรมนำเกียรติภูมิ(เข้าสู่ยุคปัจจุบัน) เรื่องราวของโรงเรียนมีกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางของด้านวิชาการและวัฒนธรรมหลายๆอย่าง ในประเทศไทย  

10) กิจกรรมหล่อหลอมความเป็นสวนกุหลาบฯ ไม่ว่าจะด้านดนตรี กีฬา วิชาการ ทุกกิจกรรมทำให้เด็กสวนกุหลาบรู้จักการบูรณาการเอาวิชาความรู้กับกิจกรรมที่ทำทุกอย่างเข้ามาไว้ในตัวเอง    

11) ห้องบูรณาการ วิชาการ พลานามัย ศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์  การส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ปฏิบัติกัน 

12) ห้องสวนกุหลาบฯ ในปัจจุบัน รวบรวมผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถ้วยรางวัลต่างqที่ได้มาในปัจจุบัน 

13) ห้องสัญลักษณ์ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย 

14) ห้องเอกสารโบราณและจดหมายเหตุสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ตึกยาวในอดีต ข้างหลังมองเห็นโรงรถไฟฟ้าวัดเลียบ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

แผนที่

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-623-9488, 02-222-4196, 02-221-6701
เว็บไซต์ : http://www.sk.ac.th/lg/vocation/web_student/suankularb/

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
31,728 ผู้เข้าชม0.5 กม.ขอเส้นทาง
6,951 ผู้เข้าชม1.01 กม.ขอเส้นทาง
21,638 ผู้เข้าชม2.26 กม.ขอเส้นทาง
14,038 ผู้เข้าชม3.37 กม.ขอเส้นทาง
2,111 ผู้เข้าชม4.24 กม.ขอเส้นทาง
957 ผู้เข้าชม5.64 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง