กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

03 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 597

8,136 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี  สร้างขึ้นเพื่อสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติและพัฒนาพื้นที่  ดังนั้น นายแดง นานา และ นายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จึงได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่ จำนวน 4 ไร่  ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคารามให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน

 

ภายในอุทยานประกอบด้วย 

 

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประมวลเหตุการณ์พระราชพิธีพระบรมศพ  พระตำหนัก วัง ตลอดจนที่ประทับครั้งทรงพระเยาว์ และประวัติชุมชนย่านวัดอนงคาราม ซึ่งผู้คนหลายเชื้อชาติ ศาสนาทั้งไทย จีน อิสลาม และลาวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร  และงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

บ้านจำลอง เป็นการจำลอง "บ้านเดิม" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ (อยู่ห่างไปทางวัดอนงคาราม ไม่เกิน 200 เมตร)  ตกแต่งภายในตามหนังสือ "แม่เล่าให้ฟัง" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นอาคารที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากอาคารเดิม  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้ตั้งชื่ออาคารตามชื่อเจ้าของเดิม  คือ  เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้า ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียน  ทั้งในตัวอาคารและพื้นที่กลางแจ้ง  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง

 

แผ่นหินแกะสลัก แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านใต้แสดงพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นทุรกันดาร และ ด้านเหนือแสดงขบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา

 

บ่อน้ำโบราณ เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมกับบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) สำหรับใช้อุปโภคโดยการโพงน้ำ คือ ใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

 

อาคารข้าทาสบริวาร เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้าทาสบริวารเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค)

 

ศาลาแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ได้ด่วนสวรรคตก่อนสร้างเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ โดยใช้ศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้เป็นที่ประทับ 

 

ปานะศาลา เรือนจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ และสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หรือสิ่งของที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และบุคคลในชุมชน

 

มุมหนังสือ เรือนสรรปัญญา เป็นตึก 2 ชั้น  อาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันปรับปรุงเป็นมุมหนังสือ สำหรับให้บริการผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามานั่งอ่านหนังสือ ซึ่งได้รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภทไว้ให้บริการ

 

สวนริมน้ำ เป็นสวนให้ประชาชนได้พักผ่อน และ มีสนามเปตองให้ประชาชนได้เล่น

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-7799, 0-2439-0902
โทรสาร : 0-2437-1853
เว็บไซต์ : http://www.theprincessmothermemorialpark.org
อีเมล : webmaster@theprincessmothermemorialpark.org

วันและเวลาทำการ

  • ภายในอุทยานฯ เปิด 06.00-18.00 น. ทุกวัน
  • อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • มุมหนังสือ เปิดเวลา  08.30-16.30  น.  (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร)

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าใช้จ่าย  

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง สาย 6, 42, 43

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

***สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่เบอร์ 0-2437-7799 จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่***

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

21 ต.ค. 2562

21 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมงาน  "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม"  ปีที่ 21 ครบรอบวันพระราชสมภพ 119 ปี วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. ฟรี! ตลอดงาน   ทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสุข บนพื้นที่แห่งความร่มรื่นและเขียวชอุ่ม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ของ “สวนสาธารณะพระราชทาน” เพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จะสร้างความสุขให้กับทุกท่านตลอดวัน ช้อปเพลิน กับ “ตลาดบ้านเดิมสมเด็จย่า” เพลินใจไปกับกิจกรรมมากมาย   สอบถามเพิ่มเติม 02-439-0902Line id : pmm2443facebook:อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 ก.ค. 2561

14 มิถุนายน 2561
เนื่องจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ตรงกับวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะจัดงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า” เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ พิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 5  รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  การจัดแสดงนิทรรศการ ชมภาพยนตร์  เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02 – 439 0902
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง