กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 464

3,411 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของ เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรมที่ดิน นับแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งกรมทะเบียนที่ดินขึ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 

 

          พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กรมที่ดิน

 

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 จัดแสดงแท่นประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และภาพเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกรมที่ดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินในอดีต

 

ส่วนที่ 2 จัดแสดงพระคันธารราษฎร์  โต๊ะเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  ตู้โบราณจัดแสดงเอกสารที่ดิน

 

ส่วนที่ 3 จัดแสดงวิวัฒนาการในการออกเอกสารสิทธิ  วิวัฒนาการในการรังวัดและทำแผนที่  โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย  และวิวัฒนาการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 

ส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บวัตถุที่ยังไม่จัดแสดงเพื่ออนุรักษ์รักษา และ ห้องประชุมที่มีบริการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องธิโอโดไลท์ (Theodolite) เป็นกล้องที่ใช้วัดมุมระดับแนวราบและแนวดิ่ง  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ 

 

พระคันธารราษฎร์ สร้างขึ้นในเมืองคันธาราฐโดยพระเจ้าแผ่นดิน โปรดให้สร้างเพื่อตั้งบูชาขอฝน ต่อมามีผู้เลื่อมใสนิยมเป็นอันมาก พระมหากษัตริย์ไทยจึงได้ทรงสร้างพระปางนี้ขึ้นนำไปประดิษฐานตามมลฑลต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีขอฝน

 

 

โฉนดที่ดินฉบับที่ 1 น่าจะเป็นโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ มีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนดเลขที่ ๑

 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2225 5758 ต่อ 22 M.081-916 3366
เว็บไซต์ : http://www.dol.go.th/museum/

วันและเวลาทำการ

ปิดปรับปรุง

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 47, 60

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
46,381 ผู้เข้าชม0.41 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม0.89 กม.ขอเส้นทาง
26,678 ผู้เข้าชม2.08 กม.ขอเส้นทาง
20,123 ผู้เข้าชม3.22 กม.ขอเส้นทาง
2,566 ผู้เข้าชม4.3 กม.ขอเส้นทาง
13,089 ผู้เข้าชม4.67 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม5.57 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

07 กุมภาพันธ์ 2563
46,381
804