กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 464

3,669 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของ เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรมที่ดิน นับแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งกรมทะเบียนที่ดินขึ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 

 

          พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กรมที่ดิน

 

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 จัดแสดงแท่นประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และภาพเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกรมที่ดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินในอดีต

 

ส่วนที่ 2 จัดแสดงพระคันธารราษฎร์  โต๊ะเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  ตู้โบราณจัดแสดงเอกสารที่ดิน

 

ส่วนที่ 3 จัดแสดงวิวัฒนาการในการออกเอกสารสิทธิ  วิวัฒนาการในการรังวัดและทำแผนที่  โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย  และวิวัฒนาการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 

ส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บวัตถุที่ยังไม่จัดแสดงเพื่ออนุรักษ์รักษา และ ห้องประชุมที่มีบริการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องธิโอโดไลท์ (Theodolite) เป็นกล้องที่ใช้วัดมุมระดับแนวราบและแนวดิ่ง  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ 

 

พระคันธารราษฎร์ สร้างขึ้นในเมืองคันธาราฐโดยพระเจ้าแผ่นดิน โปรดให้สร้างเพื่อตั้งบูชาขอฝน ต่อมามีผู้เลื่อมใสนิยมเป็นอันมาก พระมหากษัตริย์ไทยจึงได้ทรงสร้างพระปางนี้ขึ้นนำไปประดิษฐานตามมลฑลต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีขอฝน

 

 

โฉนดที่ดินฉบับที่ 1 น่าจะเป็นโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ มีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนดเลขที่ ๑

 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2225 5758 ต่อ 22 M.081-916 3366
เว็บไซต์ : http://www.dol.go.th/museum/

วันและเวลาทำการ

ปิดปรับปรุง

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 12, 47, 60

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

07 กุมภาพันธ์ 2563
49,976
804