กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 592

11,372 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 จัดตั้งขึ้นให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ฉลองพระองค์, พระมาลา, ฉลองพระบาท ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  แบ่งเป็น 2 ส่วนจัดแสดง คือ

  • ห้องพระบารมีปกเกล้า จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 6 พระบรมรูปจำลอง 

 

  • ห้องรามจิตติ จัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ และห้องทรงงาน ฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท พระมาลา และเครื่องหมายต่างๆ

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท และของใช้ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 6

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-222 4840

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00น. เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 1, 3, 12, 47, 53, 60, 82 ปอ.12, 60, 73, 82

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะควรแจ้งให้ทางพิพิธภัณฑ์ทราบลวงหน้า เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่บรรยาย

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

16 ธันวาคม 2564
134,755
1,148
16 มิถุนายน 2562
14,383
673