กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

02 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 470

4,954 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 จัดตั้งขึ้นให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ฉลองพระองค์, พระมาลา, ฉลองพระบาท ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  แบ่งเป็น 2 ส่วนจัดแสดง คือ

  • ห้องพระบารมีปกเกล้า จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 6 พระบรมรูปจำลอง 

 

  • ห้องรามจิตติ จัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ และห้องทรงงาน ฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท พระมาลา และเครื่องหมายต่างๆ

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท และของใช้ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 6

แผนที่

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-222 4840

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00น. เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 1, 3, 12, 47, 53, 60, 82 ปอ.12, 60, 73, 82

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะควรแจ้งให้ทางพิพิธภัณฑ์ทราบลวงหน้า เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่บรรยาย

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
46,382 ผู้เข้าชม0.45 กม.ขอเส้นทาง
8,232 ผู้เข้าชม0.75 กม.ขอเส้นทาง
26,678 ผู้เข้าชม1.82 กม.ขอเส้นทาง
20,123 ผู้เข้าชม3.01 กม.ขอเส้นทาง
2,566 ผู้เข้าชม4.4 กม.ขอเส้นทาง
13,089 ผู้เข้าชม4.62 กม.ขอเส้นทาง
1,296 ผู้เข้าชม5.46 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

07 กุมภาพันธ์ 2563
46,382
804