กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

19 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 495

19,887 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติและเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกระจายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ

 

พ.ศ.๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

พ.ศ.๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคมตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว  ยกระดับคุณภาพชีวิต  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่กรรมการศึกษานอกโรงเรียน

 

โดยอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้ออกแบบมาจากศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน  เช่น  อาคารรูปทรงกระติบข้าว  อาคารรูปทรงประทุนเกวียน อาคารรูปทรงหวดนึ่งข้าว  ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร

 

ภายในอาคารมีนิทรรศการที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ นิทรรศการ ได้แก่

 • นิทรรศการโลกล้านปี
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ
 • นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์
 • นิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคต
 • นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า
 • นิทรรศการตระหนักรู้ด้านพลังงาน
 • นิทรรศการท่องแดนเอกภพ
 • นิทรรศการสุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • การแสดงท้องฟ้าจำลอง
  รอบการแสดง
  วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9:00น. 10:00น. 11:00น. 13:00น. 14:00น. 15:00น
  วันเสาร์ เวลา 10:00น. 11:00น. 13:00น. 14:00น.
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • นิทรรศการโลกล้านปี
 • นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลาและเกลือสินเธาว์
 • นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ
 • นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ
 • นิทรรศการเคลื่อนที่จากภาคีเครือข่าย
 • กิจกรรมลานวัฒนธรรม
 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

32 หมู่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043-569 340 สำรองที่นั่งชมท้องฟ้าจำลอง: 091-369 1944
โทรสาร : 043-569 174
เว็บไซต์ : http://www.roietsci.com
อีเมล : 101sciweb@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 .

หยุดบริการวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางต่อมายังอำเภอธวัชบุรี

 

 • โดยรถประจำทาง สายกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด มายังสถานีขนส่งร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ มายังอำเภอธวัชบุรี

 

 • โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองที่นั่งท้องฟ้าจำลอง ติดต่อ 091-3691944

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถสำหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  ผู้พิการ

21

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

31 ม.ค. 2561

27 ก.พ. 2561

31 มกราคม 2561
อีกไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของสัดส่วนทั้งหมดของประชากร และอีกราวไม่เกิน 20 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ล้านคน และในอีก 14 ปีข้างหน้าหรือปี 2574 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุสูงขึ้นถึง 19 ล้านคน หรือร้อยละ 28 และมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนนานเพิ่มมากขึ้นด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 27 ก.พ. 61

31 ม.ค. 2561

29 มกราคม 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  เชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้  - ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง  - ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชมหลุมบนดวงจันทร์ - เล่นเกมชิงของรางวัลฟรีทุกกิจกรรม ฟรี ทุกกิจกรรม

14 ม.ค. 2560

09 มกราคม 2560
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” และ “STEM FOR KIDS” พบกับกิจกรรม ต่างๆบนเวทีมากมาย ดังนี้ - ชมการแสดงบนเวที “ราชินีหมอลำเสียงใส พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย” - ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ (ฟรี) - ชมท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน (ฟรี) - ชมและร่วมเล่น ลานเรียนรู้วัฒนธรรม           - การละเล่นแบบพื้นบ้านอีสาน ม้าทรงเมือง วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัด วิ่งกะลา           - การทำอาหาร ขนมพื้นบ้านไทยอีสาน - การตอบปัญหาชิงรางวัล

18 ส.ค. 2559

20 ส.ค. 2559

15 กรกฎาคม 2559
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 18 - 20 สิงหาคม 2559 ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด “พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์” มีกิจกรรมดังนี้ 1. การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์           - การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการในอาคาร (ชมฟรี) - การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง (30 บาท/ท่าน) (ไม่รับสำรองที่นั่งล่วงหน้า) - การเรียนรู้ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานร่วมจัด อาทิ     1. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด     2. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด      3. สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด      4. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด      5. เมจอร์ ซินีเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด     6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ      7. โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด     8. ชมรมเครื่องบินเล็กฯร้อยเอ็ด 2. การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม           - ลานเรียนรู้ดนตรี           - ลานเรียนรู้โขน           - ลานเรียนรู้บายศรีสู่ขวัญ           - ลานเรียนรู้ผูกข้อต่อแขน           - ลานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น           - ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 3. การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ข้อมูลการประกวด)           - การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และระดับช่วงชั้นที่ 3           - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับช่วงชั้นที่ 2           - การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินไกล ระดับช่วงชั้นที่ 3 ติดต่อสอบถามได้ที่  : http://www.roietsci.com/ : https://www.facebook.com/RSCCE : https://www.facebook.com/101sci Tel : 043-569340
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดร้อยเอ็ด