กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

30 พฤศจิกายน 2563

ชื่นชอบ 615

16,883 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม การจัดแสดงได้มีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  หุ่นจำลอง และฉากชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบการจัดแสดงในนิทรรศการ แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

อาคารชั้นที่ 1 จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติเจ้าเมืองร้อยเอ็ด

อาคารชั้นที่ 2 จัดแสดงเรื่งอโบราณคดีและประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และศิลปะพื้นบ้าน

อาคารชั้นที่ 3 จัดแสดงเรื่องวิถีชีวิต ประเพณีและงานศิลปหัตถกรรมผ้าไหม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • จารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน หรือเจ้าชายจิตรเสน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12
 • เครื่องทองจากปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พระพิมพ์ปรกเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จารึกจากอาโรคยศาล
 • ภาชนะฝังศพจากแหล่งโบราณคดีทุ่งกุลาร้องไห้ 
 • ผ้าไหมสาเกต และผ้าผื้นพื้นเมืองอีสาน
 • เจ้าเมืองร้อยเอ็ดในอดีต และบุคคลสำคัญ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-514456 ต่อ 101
โทรสาร : 043-514-456 ต่อ 112
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/roietmuseum
อีเมล : ืืnm_roied@finearts.go.th

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย  คนละ 20 บาท
 • ชาวต่างประเทศ  คนละ 100 บาท
 • นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่าน มหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง 512 กิโลเมตร

 

 • โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

 

 • โดยรถไฟ จากกรุงเทพฯ-จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

 

 • ดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด จากสนามบินดอนเมืองให้บริการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

29 ธันวาคม 2564
เชิญไหว้พระพุทธมิ่งมงคล (จำลอง)  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด  เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๔๓ - ๕๑๔ ๔๕๖ ต่อ ๑๐๑
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง